History / Education ~ English

Nightmare abbey ~ Thomas Love Peacock

Prijs: 10,00 EUR
Engels - Tweedehands - uitstekende conditie - 125 p In ‘Nightmare Abbey’, Peacock relinquishes his usual cheerful country house in a beautiful landscape and situates Nightmare Abbey, ‘a venerable family-mansion, in a highly picturesque state of semi-dilapidation on a strip of dry land between the sea and the fens’, in the flat countryside of Lincolnshire looking out on the North Sea. Among the strange inhabitants/guests at the Abbey are Mr. Asterias and his son, who are trying to catch a mermaid in the hope of establishing a common ancestry.

The smal house at Allington ~ Anthony Trollope

Prijs: 12,00 EUR
Engels - tweedehands - uitstekende conditie - Folio Society - 606 p Fifth book in the Chronicles of Barchester. It enjoyed a revival in popularity in the early 1990s when the British prime minister, John Major, declared it as his favorite book. Written when Trollope was at the height of his popularity, The Small House at Allington contains his most admired heroine in Lily Dale – a young woman of independent spirit who nonetheless longs to be loved – and is a moving dramatization of the ways in which personal dilemmas are affected by social pressures.

Hitler - Eine Biographie - Joachim C. Fest

Prijs: 75,00 EUR
hardcover - 1190 p - Duits Fünfundzwanzig Jahre lang hat die Literatur über das Dritte Reich ihren Ehrgeiz darangesetzt, neue Dokumente aufzufinden und unbekannte Quellen zu erschlieβen. Fast alle Darstellungen waren geprägt von der Erfahrung des Ungeheuerlichen. Gerade in den letzten Jahren hat sich jedoch erwiesen, daβ keine Materialien mehr zu erwarten sind, die das Bild der Epoche und ihrer Akteure auch nur zu modifizieren vermögen. Keine Zeit is dokumentiert wie diese; dat moralische Urteil aber verrsteht sich von selbst. Mit diesem buch beginnt ein neuer Abschnitt der Hitlerforschung. Die Frage nach der Bedeutung und der wikrung dieses Mannes im Zusammenhang seiner Epoche wird hier auf ungewohnte Weise gestellt. Auf über tausend Seiten, die das Leben Adolf Hitlers von den trüben Anfängen im Wien der Jahrhundertwende bis zum Ende im brennenden Berlin erzählen, beantwortet Fest die drei seither immer wieder umstrittenen Fragen: Woher bezog Hitler seine überwältigende Dynamik, worin war der stupende Erfolg dieses Mannes begründet und was war seine Wirkung im triumph wie im Untergang? Die Antworten widersprechen dem landläufigen Bild. Hitlers Aufstieg war nicht nur auf sein demagogisches Genie, seine Skrupellosigkeit und suggestive Radikalität zurückzuführen; Fest sieht in ihm überhaupt weniger den Widerspruch als die versteckte Wahrheid der Epoche. Wie niemand sonst schien er deren Miβgefühle, Ressentiments sowie vor allem jene groβe Angst aufzufangen, die das Grundergefühl der Zeit war. Am ende setzten alle, von den desorientierten Massen bis zu den Führungsschichten einer untergehenden Epoche, ihre Hoffnungen auf ihn; zunächst nur in Deutschland, später vielfach auch über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Het verhaal van Tibet - Gesprekken met de Dalai La

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9789022987841 - p 436 - tweedehands In het verhaal van Tibet worden we meegenomen op reis door de duizendjarige geschiedenis van een wonderlijk en fantastisch land. In zeer openhartige interviews met de Dalai Lama wordt de basis gelegd voor de eerste populaire geschiedenis van Tibet. De Dalai Lama vertelt over zijn levenslange studie van het boeddhisme en geeft zijn visie op wetenschap, reïncarnatie en de toekomst van Tibet. Het verhaal van Tibet begint met bodhisattva Chenrizi, van wied de Tibetanen geloven dat de huidige Dalai Lama een verschijningsvorm is. Wat volt is een rijke geschiedenis over de oorsprong van het boeddhisme en het ontstaan van de traditie van de dalai lama. Ook het tijdperk van de Tibetaanse keizers, de relatie met de Mongolen, de gouden eeuw onder de vijfde dalai lama en de jaren van onafhankelijkheid aan het begin van de twintigste eeuw komen uitgebreid aan bod. Veertienhonderd jaar beschaving, mythes en spiritualiteit komen in de kleurrijke, levendige schrijfstijl van Thomas Laird tot leven. Het verhaal van Tibet is de persoonlijke visie van de Dalai Lama op het verleden van zijn land. Omdat een groot deel van de Tibetaanse identiteit gebaseerd is op mondelinge overleveringen, is dit monumentale werk van cruciaal belang voor ons begrip van Tibet.

De geelzucht van Europa – China en het Westen ~ Ul

Prijs: 9,50 EUR
ISBN 9058262677 – p 112 – paperback – tweedehands - geschiedenis China-kenner Ulrich Libbrecht brengt het eurocentrisme een flinke deuk toe. ‘De benaming ‘het Gele Gevaar’ was slechts een alibi om Europa’s hebzucht te camoufleren’, zo stelt hij. Door de geschiedenis heen liepen de ‘ontmoetingen’ tussen het Westen en China inderdaad niet over rozen. De jezuïeten introduceerden er westerse sterrenkunde, cartografie en technologie. Maar dan wel als vehikel voor het christelijke geloof… In de negentiende eeuw viel Europa’s begerische oog op de reusachtige Chinese markt. De Engelsen kochten thee en porselein en voerden ‘in ruil’ het winstgevende opium in, met oorlog en ellende als gevolg. Logisch dat het communistische China van de twintigste eeuw weigerde mee te stappen in de vaart van onze beschaving. Is China een ideaalstaat met een eigen hoogstaande ethiek? Of veeleer – Tienanmen in het achterhoofd – het land van dwaze politieke experimenten? Dit boek schept klaarheid in de op- en neergaande beeldvorming en relatie tussen China en het Westen. Een geschiedenis die toto op vandaag nawerkt in de wereldpolitiek.

Vrijgevochten ~ Thea Beckman

Prijs: 9,00 EUR
ISBN 9056371525 – p 234 – hardcover - jeugdboek/geschiedenis Varen over de wereldzeeën, vreemde landen zien, avonturen beleven. Zo stelt Jasper het zich voor als hij aanmonstert op de Anne-Maria. Maar het loopt heel anders, want binnen enkele weken staat hij, geketend aan de andere bemanningsleden, op de kade van Tunis om als slaaf te worden afgevoerd. De kaping heeft hij overleefd, dat wel. Maar daar is ook alles mee gezegd. Voor hem ligt een onzekere toekomst. Op de galeien? Of nog erger: in de mijnen? Of gewoon verkocht worden om de rest van je leven als slaaf te worden afgebeuld? Hoop om vrijgekocht te worden is er voor de kapitein en de stuurman. Maar de rest van de bemanning… ja, wie bekommert zich om hen? Voor Jasper is dat het begin van een tocht die hem onder meer dwars door de Tunesische woestijn zal voeren; een avontuur vol verrassingen. Uiteindelijk wordt hij toch galeislaaf, maar dan op een kaperschip.

Stad in de storm ~ Thea Beckman

Prijs: 8,00 EUR
ISBN 9060693973 – p 293 – hardcover - jeugdboek Het verhaal begint op de heksenwaag in Oudewater, in 1672, en eindigt met de verwoesting van Utrecht twee jaar later. Hans, de drukkerszoon, beleeft gevaarlijke jaren: de Fransen bezetten de stad. Anderhalf jaar van geweld en steeds toenemende uitbuiting volgen; Om het moreel van de bevolking hoog te houden, drukken Hans en zijn vader ’s nachts in het geheim pamfletten met nieuws dat de belegerde stad is binnengesmokkeld. ER is altijd wel nieuws, want er gebeurt veel in die dagen. De Hollandse waterlinie wordt voortdurend bestookt en voor Kijkduin worden de Engelse door de Ruyter verslagen. Maar ondertussen worden de gebroeders de Witt door het gepeupel afgemaakt, tot ontsteltenis van vriend en vijand. Als de Fransen eindelijk wegtrekken en de Zeven Provinciën weer vrij zijn, krijgt Utrecht nog een klap, misschien wel de zwaarste…

De schreeuw van Katelijn ~ Maria Jacques

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9063064306 – p 230 – hardcover - jeugdboek/roman 15 Juni 1543. Op de Grote Markt van Leuven worden Antonia van Roesmaele en Katelijn veroordeeld ‘tot den put’. Levend begraven om hun geloof in de nieuwe leer van Luther. Hun wrede dood wordt snel vergeten. Gewist uit het collectieve geheugen van de stad. Bijna vierhonderd jaar later wandelt Mia Vanhoof door haar geliefde Leuven. Op de Grote Markt lijken stemmen uit een ver verleden haar aan te spreken. Stemmen die getuigen van foltering en vernedering. Zorgen, onderdrukking en verdriet. Mia gaat op zoek naar de vrouwen achten de stemmen, naar hun verhaal. Tegelijkertijd maakt ze schoon schip met haar eigen verleden. Met veel inlevingsvermogen schetst Maria Jacques het persoonlijke en emotionele leven van drie sterke vrouwen. In de onrustige, door godsdiensttwisten en pest geteisterde zestiende eeuw. In een tijd waar vrouwen verdoemd waren tot ja-knikken. Een prachtige historische evocatie met psychologisch knap uitgetekende personages. Maria Jacques (Kessel-Lo, 1928) was hoofdredactrice van het maandblad Vrouw en Wereld. Ze schreef heel wat succesrijke jeugdboeken, reisverhalen en romans. Haar roman De vrouwen van het hof, die uitgroeide tot een bestseller, speelde zich eveneens af in het historische Leuven.

Het vroedmeisje ~ Hedwig van de Velde

Prijs: 7,00 EUR
ISBN 9065658645 – p 240 – hardcover - jeugdboek/geschiedenis Zwijndrecht, 1785. Als Korneel, op wie Anna heimelijk verliefd is, dienst neemt in het Oostenrijkse leger, wordt hem dat erg kwalijk genomen door de dorpelingen. Dat is verraad, vinden ze. Want heel wat mannen gaan juist in het verzet. Stilaan vergiftigt het onderlinge wantrouwen het hele dorpsleven. Anna probeert zich, ent als haar moeder, onafhankelijk op te stellen. Maar uiteindelijk raakt ook zij verstrikt in de sluipende, verwoestende kracht van oorlog en bezetting. Anna, de dochter van vroedvrouw Nel, wordt volwassen in een onzekere en verwarrende tijd. In de jaren voor de Boerenkrijg zijn de Zuidelijke Nederlanden een speelbal in de handen van grootmachten als Oostenrijk en Frankrijk. Het oude bijgeloof dat af en toe de kop opsteekt, botst met nieuwe ideeën. Terwijl Korneel aan het front is, vecht Anna haar eigen kleine oorlogen. Tweehonderd jaar geleden, in 1798, vond de Boerenkrijg plaats, de opstand tegen het Franse regime. Hedwig van de Velde schetst levendig de weerslag van die woelige periode op een plattelandsdorp.

De heks van Axel ~ Hedwig van de Velde

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9059080505 – p 272 – hardcover - jeugdboek/geschiedenis Hulst, 1563. Tanne kan niet langer tegen het gepest en getreiter in het weeshuis. Ze wil er weg, liefst zo snel mogelijk. Zelfs haar vriendschap met Fielke is geen reden om te blijven. Gelukkig kan ze terecht bij haar vriendin Rose, de dochter van molenaar Jan de Mulder. In de molen vindt ze eindelijk een thuis. Tot een inquisiteur naar de stad komt om ketters te vervolgen. Ook Tanne wordt door hem aan de tand gevoeld… En dan is er Daan, die Tanne kent van toen ze nog een kind was. Haar hart klopt sneller als hij haar opzoekt; Maar Daan is vastbesloten om priester te worden… Tanne is verward, nu nog meer dan vroeger. Waarom wordt ze uitgescholden voor ‘de heks van Axel’? Werd haar moeder echt als heks vervolgd? En wie is haar vader? Tanne zoekt naar de waarheid achter de geheimen uit het verleden. Hedwig van de Velde keert terug naar de woelige tijd van de godsdienstoorlogen en de geuzenopstand. Hij ontdekt een boeiend verleden vol verdachtmakingen en beschuldigingen, ketterverbrandingen en heksenvervolging. Meeslepend, spannend en vol mysterie.

De klokkenluider van de Notre-Dame (naar Victor Hu

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 905908148x – p 195 – hardcover - jeugdboek/geschiedenis Al jaren woont de wanstaltige Quasimodo in de donkerste hoekjes van de Notre-Dame in Parijs. Hij houdt van ‘zijn’ kathedraal, van de schemerige gewelven en de donderende klokken. Een veilige schuilplaats voor de kwetsende woorden en de misprijzende blikken. Maar op een dag krijgt Quasimodo een dromerige, zacht blik in zijn ogen als hij vanaf de toren naar het kerkplein kijkt… Het knappe zigeunerinnetje Esmeralda danst alsof haar leven ervan afhangt. Haar toeschouwers moedigen haar aan en bewonderen de betoverende kunsten van haar geitje Djali. Van een afstand kijkt de aartsdiaken Claude Frollo mee. Zijn koude, sombere ogen blijven onafgebroken op het meisje rusten. Met deze sterke bewerking laat Ed Franck de glorie van het meesterwerk van Victor Hugo herleven. Een uniek verhaal vol heftige romantiek en passie, alles verterende haat en jaloezie, dat eerder al een breed publiek ontroerde als toneelstuk, opera, ballet, film en tekenfilm. Dit hoogtepunt van de Franse romantiek schildert het hardnekkig gevecht tussen de ontroerende zuiverheid van onschuld en de duistere krachten van wellust.

20.000 mijlen onder zee (naar Jules Verne) ~ Ed Fr

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 905908120x – p 167 – hardcover - jeugdboek/geschiedenis ‘Luister goed, professor, ik zeg het maar één keer’, zei kapitein Nemo met een ijzige stem. ‘Ik heb met de hele mensenmaatschappij en die zogezegde beschaving van u gebroken, om redenen waarmee u geen zaken hebt. Niemand kan me te pakken krijgen, niemand durft met te volgen naar de diepten van de oceaan, niemand kan me rekenschap vragen om mijn daden. Ik ben mijn eigen rechter… Ik zie maar één oplossing: u moet aan boord blijven, voor altijd. Ik kan niet toelaten dat het geheim van mijn bestaan uitlekt.’ Na een schipbreuk komt professor Aronnax terecht in ene bizar vaartuig. Een langwerpige cilinder, sneller dan een walvis, die de zeeën doorkruist. De Nautilus is het koninkrijk van kapitein Nemo. De man is al even fascinerend als zijn duikboot. In hem leeft een monsterachtige haat. Toch neemt hij professor Aronnax mee op een wonderlijke, mysterieuze reis onder zee. Ed Franck stapt in de voeten van Jules Verne. Voor het eerst brengt hij de volledige geschiedenis van kapitein Nemo, die Verne over verscheidene boeken verspreidde, in één verhaal. Hij reist naar onwezenlijke decors en houdt halt waar geen mens eerder kwam. Een boeiende reis naar de diepste geheimen van de wereldzeeën, vol avontuur, technologische snufjes en kleine wetenschappelijke wonderen.

De matroesjka ~ Emile Degelin

Prijs: 6,50 EUR
ISBN 9063064152 – p 141 – hardcover - roman Het ‘Portret van een jonge dame’ van Petrus Christus laat niemand onberoerd. Het model, met oosterse trekken en een fragiel figuur, tegelijk vrouw en lolita, is onbekend. In de Berlijnse kunstgalerij waar het nu hangt, komt het portret plots oog in oog te staan met een moderne dubbelgangster. Een Italiaanse schone, even intrigerend. Op zoek naar de vroegere verblijfplaats van het model reist de Italiaanse naar Brugge. Een jonge schrijver, gefascineerd door haar mysterieuze gelijkenis, stort zich in haar armen. Het dubbelspel tussen heden en verleden, tussen muze en levensgezellin kan beginnen. In De matroesjka alterneren de autobiografie van een middeleeuwse schoonheid en een hedendaagse romance. Tot ze samenvloeien en het onderscheid tussen persoon en personage, tussen kunst en werkelijkheid vervaagt. Magisch-realisme van hoog niveau. Een spitsvondig en boeiend spel van spiegeleffecten en analogieën. Samengebald in schitterende en gevarieerde taalregisters. Emile Degelin (Diest, 1926), regisseur en scenarist, doceerde aan het Rits in Brussel en aan Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Hij schreef vijf, fel opgemerkte romans waarvan De ooggetuige werd verfilmd.

Busbeke of de thuiskomst ~ Willy Spillebeen

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9063064217 – p 448 – hardcover - historische roman Bijna thuis. Zevenendertig jaar al zwerft Ogier van Busbeke door Europa en Turkije. Heimwee heeft hij vaak genoeg gevoeld; De slang van weken, maanden en jaren had hem bijna verstikt. Maar nu nadert hij Busbeke. Nabij Rouen, in het zicht van zijn thuishaven, wordt Ogier overvallen door rovers. Op zijn sterfbed denkt hij terug aan zijn leven dat elders is verlopen. In Constantinopel was hij ambassadeur van de Oostenrijkse koning, in de karavanserais de gevangene van de Sultan. In Wenen onderwees hij de keizerskinderen, in Parijs voerde hij het testament uit van koningin Elisabeth. De humanist Ogier van Busbeke (1521 – 1591) was een nieuwsgierig geleerde. Een plantkundige die in de Nederlanden de tulp, de sering en de paardenkastanje introduceerde. Een literator die belangrijke geschriften naar Europa bracht, een taalkundige die het uitgestorven Krimgotisch optekende. Een diplomaat die een duurzame vrede met de Turken bewerkstelligde. Maar bovenal een verdraagzaam man in de onverdraagzame Contrareformatie. Na Aeneas of de levensreis van een man en Cortés of de val sluit Willy Spillebeen (Westrozebeke, 1932) met Busbeke of de thuiskomst een drieluik af waarin een historische figuur tot leven komt. Drie karakters, drie mensentypes die – samengebracht – iets tonen van de mens in zijn streven.

Een keizer in de schaduw ~ Georges Stienlet

Prijs: 7,00 EUR
ISBN 9063064918 – p 357 – hardcover - historische roman Rome in de derde eeuw na Christus. Elagabal, een jongeman van Syrische afkomst, bezit de keizerlijke macht. In het verstarde, heidense Rome probeert hij een mysterieuze zonnecultus in te voeren. Maar zijn religieuze vernieuwing eindigt in een orgie van geweld en bloedige afrekeningen. Elagabals jongere neef, Severus Alexander, wordt door de Syrische prinsessen, zijn machtsgeile grootmoeder en moeder nota bene, willens nillens tot keizer uitgeroepen. Maar de goedmenende, introverte knaap blijkt geenszins opgewassen tegen de moorddadige hofintriges van de opdringerige aristocraten en de pretenties van de militairen. Zelfs een gelukkig gezinsleven is hem niet gegund… Alle ingrediënten voor een antiek en tegelijk postmodernistisch drama zijn aanwezig in Een keizer in de schaduw. Het sfeervolle verhaal, gekleurd door passie en geweld, lust en list, leidt onafwendbaar tot een fatale ontknoping. Het verenigt bovendien meesterlijk wat eigenlijk nooit gescheiden is: fictie en realiteit. Want niets is wat het lijkt te zijn. Georges Stienlet is inspecteur-generaal van Financiën en oefent verschillende openbare bestuursmandaten uit. Deze boeiend gebrachte episode uit de Romeinse geschiedenis is zijn literair debuut.

Daniël – Parafrase van het bijbelboek ‘Daniël uit

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9063064667 – p 252 – hardcover - historische roman Geachte Lezer, Vijftien jaar was ik, Daniël Beltsazar, toen ik voor de eerste keer het grootse panorama van de stad Babel zag. Het paleis van de Babylonische koning Nabukadnezar zou mijn thuis worden. Als beschermeling van de koning speelde ik een bemiddelingsrol tussen het joodse volk en de ‘bezetter’. Babel shockeerde me – hoe vrij ging men om met seksualiteit! Babel confronteerde me – hoe vreemd toch dat het scheppingsverhaal van de Babyloniërs zo goed geleek op dat van mijn eigen joodse religie. Babel voedde mijn twijfels – was God mijn herder? Maar wat hebben ze van ‘mijn leven’” gemaakt in ‘Het boek’! Een echte vervalsing van de feiten! Dat kan ik echt niet pruimen. Daarom heb ik hier mijn eigen versie neergeschreven, om de waarheid recht te doen. Daniël Beltsazar In deze postmoderne roman vertaalt Axel Bouts ene bijbelverhaal over God naar de mens toe; Zo is het niet alleen een historische roman die zich afspeelt in het Babylonische rijk, maar vooral een filosofische roman over jeugd en ouderdom, over schijn en zijn, over geloof en twijfel, over liefde en verraad.

In het licht van Omega ~ Guus Van Hemert

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 906306330x – p 411 – hardcover - historische roman 258 na Christus. Het Romeinse rijk vertoont de eerste tekenen van verval. De kunstenaar Psammetichos reist van zijn geboortestad Tyros naar Alexandrië om er zijn geluk te beproeven. Amata, de zestigjarige hoofdhuishoudster van een Carthaagse patriciërsfamilie, tracht haar zelfrespect weer te vinden nadat ze haar christelijk geloof verloochende onder druk van de keizerlijke overheid. Sabina, een officiersvrouw uit Mantua, volgt haar echtgenoot naar het kille, donkere, en bedreigde Nijmegen… Drie steden, drie levens, drie zwerftochten doorheen een veranderende wereld. De psychologisch bijzonder knap getekende personages zoeken zich een weg in de chaos van meningen en ideeën, zoeken naar houvast in een zienderogen afbrokkelend wereldrijk. Allemaal worden ze geconfronteerd met het ontluikende christendom. In het licht van Omega is een uiterst boeiende en stevig gedocumenteerde historische roman. Een filosofische roman ook, waarin verschillende denkrichtingen tegen elkaar opkomen. Een fascinerend boek. Guus Van Hemert (Voorburg, 1927) is jezuïet, studeerde cultuurgeschiedenis en theologie. Op deze terreinen was hij werkzaam als publicist. Hij schreef o.m. columns voor het Nederlandse dagblad Trouw.

Franciscus ~ Joan Mueller

Prijs: 10,50 EUR
ISBN 905826128x – p 335 – hardcover - historische roman Franciscus, de zoon van lakenkoopman Pietro Bernardone, is een kerel met bravoure. Met ingeboren charme verlokt hij vrouwen tot de aankoop van de delicaatste stoffen. En ’s avonds laat hij het geld rijkelijk rollen in de tavernes van Assisi. Tot de oorlog met Perugia de jonge feestvierder tot ridder slaat… Onbevredigd door de feestelijke leegte en gekweld door beelden van bloed en dood kan Franciscus geen vrede vinden. Een verwarrende droom laat hem bovendien niet los. In het ruige landschap van spelonken, olijfbomen en bronnen komt hij tot het beseft dat God hem roept. Franciscus’ totale afwijzing van bezit, zijn radicale inzet voor armen en zijn overtuigde lof op de natuur en op God wekken spot, maar ook bewondering. Anderen sluiten zich bij hem aan om over heel West-Europa de boodschap van vrede en liefde te prediken. Een meeslepende historische roman over een figuur die tot de verbeelding spreekt. De Amerikaanse Joan Mueller heeft zich nauwgezet gedocumenteerd door deze fascinerende biografie van haar spirituele voorbeeld; Ze is franciscanes en professor theologie en christelijke spiritualiteit.

Wacht niet op morgen ~ Maria Rosseels

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9063063482 – p 470 – hardcover - tweedehands - historische roman Tweede helft van de twaalfde eeuw. De achtjarige Gilles reist met zijn vader Bertran, heer van Malle, naar de abdij van Sint-Gerasius in Artois. Gille slijkt voorbestemd om monnik te worden. Maar zijn leven neemt een totaal andere wending wanneer hij de rusteloze, flamboyante Geard van Ridervoorde ontmoet. Samen zetten ze koers naar het Heilige Land. Gilles wordt volwassen in het kleurrijke, woelige Outremer. Het samenleven met joden en moslims, de voortdurende dreiging van de islamitische legers, het tragische lot van kroonprins Boudewijn, de intriges aan het hof, de ondergang van Outremer… Hij wordt er blijvend door getekend. Wacht niet op morgen is niet alleen een schitterend historisch fresco, het is ook een veelzijdige, diepgaande roman over lijden en dood, over vriendschap, over fanatisme en verdraagzaamheid. Imponerend en gracieus: een meesterwerk. Maria Rosseels (Borgerhout, 1916) geniet ruime bekendheid als journaliste, filmcritica en auteur. Haar werk werd talloze malen bekroond, o.m. met de prijs van de Scriptores Catholici en de prijs van de Vlaamse provincies. In 1984 ontving ze als eerste vrouw de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan.

Paulus – Een leven tussen Jeruzalem en Rome ~ Fik

Prijs: 6,50 EUR
ISBN 9789025303488 – p 359 – paperback - tweedehands - geschiedenis Paulus wordt beschouwd als de grondlegger van het christendom. Hij heeft de boodschap van Jezus omgevormd tot een nieuwe godsdienst. Heilig overtuigd van zijn gelijk en met gevaar voor eigen leven predikte hij het geloof. Zonder hem zou de westerse wereld er anders hebben uitgezien. Fik Meijer volgt Paulus op zijn reizen van Jeruzalem tot in Rome, waar het Nieuwe Testament abrupt over zijn lot zwijgt. Door de informatie uit Paulus’ brieveen en de Handelingen van de apostelen te combineren met zijn kennis van de oudheid is Meijer in staat leven en werk van Paulus in de context van de Grieks-Romeinse wereld te presenteren. Fik Meijer (1942) is de veelgelezen en veelgeprezen auteur van talloze boeken en artikelen over de oudheid. Zijn boeken zijn vertaald in het Duits, Engels, Italiaans, Zweeds, Tsjechisch, Kroatisch, Turks, Arabisch, Fins, Hongaars en Chinees.

Spreeuwenjong ~ Lydia Verbeeck

Prijs: 11,50 EUR
ISBN 9789022322161 – p 335 – paperback - tweedehands - literaire thriller Voorjaar 1597. De rust op het begijnhof van Lier wordt verstoord door een nachtelijk brand die een halve straat in de as legt. De brandhaard bevindt zich in de woning van juffrouw Barbara. De jonge, knappe begijn, die weldra het hof zal verlaten om te huwen, is spoorloos. Juffrouw Catharina worstelt met persoonlijke problemen en voelt zich schuldig omdat ze Barbara heeft genegeerd toen die haar nodig had. De aandacht van grootjuffrouw Amandine wordt dan weer opgeslorpt door een plotselinge bisschoppelijk visitatie. Ligt de reden ervoor bij juffrouw Helena, die stigmata op haar handen en voeten vertoont en op het hof als een heilige leeft? Waarom laat Helena niemand in haar woning toe? Heeft zij iets te maken met het Kwade dat bezit heeft genomen van Barbara? De begijnen moeten hun beste beentje voorzetten om de bisschop ervan te overtuigen dat ze een vroom en onberispelijk leven leiden. Dat wordt moeilijk als er letterlijk en figuurlijk lijken uit de kast vallen. Baljuw Maarten Groenendijk meent al snel te weten wie de moordenaar is. Grootjuffrouw Amandine en juffrouw Catharine volgen een heel ander spoor. Lydia Verbeeck (1948) is na een jarenlange carrière als scenariste en als jeugdauteur overgeschakeld op het schrijven van historische thrillers. Omdat ze in haar vrije tijd stadsgids is in Lier, lag het begijnhof van Lier als locatie voor de hand. In het eerste deel, Toevluchtsoord, maken we kennis met de hoofdpersonages grootjuffrouw Amandine en juffrouw Catharina die op een eigenzinnige manier een antwoord bieden op criminele gebeurtenissen.

Uilenspiegel: De wereld op zijn kop ~ Jozef Jansse

Prijs: 11,00 EUR
ISBN 9063063946 – p 271 – paperback - tweedehands - literair Vrome Vlaming, vrijheidsheld, wreker van onrecht en verdediger van verdrukten. Eeuwig trouw aan zijn Nele, en onafscheidelijk van zijn boertige vriend Lamme Goedzak. Dat is het bekendste beeld van Tijl Uilenspiegel, wiens lach een wapen was om wat verkeerd ging te ontmaskeren. Niets is wat het lijkt als Uilenspiegel opduikt: hij draait de wereld op zijn kop en toont ons in zijn spiegel ons ware doen en laten. Minder bekend is dat Tijl Uilenspiegel eigenlijk van oorsprong Duitser is. Een brutale schurk ook, die literair vorm kreeg onder de pen van Hermann Bote uit Braunschweig. Deze sociaal conservatieve auteur kon niet nalaten te waarschuwen: doe niet als Uilenspiegel. Langs welke kronkelwegen kwam de Nederduitse Uilenspiegel in Vlaanderen terecht? Waarom werd hij hier zo populair? Welke gedaanteverwisseling onderging Tijl in de legende van Charles de Coster? Voor welke karren werd de Uilenspiegelfiguur in de loop der eeuwen gespannen? Hoe komt het dat deze vlegel zo vaak rondwaart in strips, films en romans? Waarom wordt Damme een Uilenspiegelstad genoemd en vanwaar komt het woordje uil in de naam van de volksheld? Jozef Janssens, Eric de Bruyn, Veerle Uyttersprot, Patricia Visscher, Jan Hutsebaut, Vic Nachtergaele en Guy Segers brengen een compleet overzicht van hoe Uilenspiegel van de Middeleeuwen tot vandaag voortleeft in literatuur en cultuur.

Eicke’s boys, the Totennkopfverbaende – Hitler’s f

Prijs: 11,00 EUR
ISBN 9781500341138 – p 547 – paperback – Engels- tweedehands - geschiedenis This is the history of the SS Totenkopf units established by Eicke, which can easily be placed into three stages. The first was the establishment of the original formations as concentration camp guards. [Excerpt: When Eicke arrived at Dachau he was appalled. First of all, Eicke decided, the current guards must go, bar a few, and requested permission to form a new SS-Wachverbaende (Guard Bands) whose sole purpose would be to guard the camp. Himmler agreed, and as these new volunteers arrived they replaced the existing guards, who were most grateful to be relieved. The recruits underwent a training program set out by Eicke. His basic tenet was that the prisoners were the enemy behind the wire. In other words the camp was a veritable battleground in an ideological war, and that if the tables were turned it would be the guards who would suddenly find themselves inside the wire, and the Communists etc. that currently made up the inmate population would be sitting in the guard towers.]But within months the units started infantry training, and the second stage was the creation of Eicke’s private army by separating these Totenkopf standarte from the camps and using them in a paramilitary function. Tragically Himmler confiscated some of these troops for his murderous ends. [Excerpt: At this time Himmler impressed upon Fegelein that he was being too lenient on the Jews. From now on he should shoot all men aged fourteen and up and drive the women and children into the swamps, where hopefully they would expire. And there would be no need for excuses in the daily reports. Lombard went one better and told his men to shoot Jewish women and children. This was done. But here too not every soldier agreed to join the firing squads, and not everyone that did agree would shoot women, and very few men indeed were happy about shooting children. Some had to be bribed with alcohol and a promise of light duty and time off. In the town of Khomsk all 2,000 Jewish people were arrested and shot. In Motol the 2,200 Jewish inhabitants were massacred. In Telekhany c2000 Jews were killed. And the murders continued. In all cases the Belarussian and Ukrainian hiwis assisted in the arrests, and in some cases they did the shooting. The local non-Jews [Christians] often took the day off and held a picnic at the execution site. At Davyd-Haradok the Christian population did not wait for the SS to arrive, but arrested more than 2,000 Jewish men, women and children and expelled them from the town.]But eventually most of Eicke's boys were destined for suicidal combat. [Excerpt: The SS troops fought with exemplary courage, but the following day Soviet tanks took advantage of the fact that this was the first frost of the year to seize the hard ground. By late afternoon almost every infantry officer in the SS Thueringen was grabbing the radio microphone or telephone and demanding reinforcements, and the most disconcerting thing of all was that some platoons were not reporting in at all. To add to this confusion the radio unit at Lushno had lost its equipment to a Russian tank assault. An SS antitank gun battery tried to stop the enemy armor, but was completely wiped out, that is except for Corporal Fritz Christen, who manning a 50mm gun all by himself picked off six of the metal monsters! Then Russian infantry engulfed his position.]

In de ban van Mohammed ~ Joris Tukens

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 902231295x – p 263 – paperback - geschiedenis Nicolaes Cleynaerts. Vandaag een onbekende naam, maar in het Europa van de 16de en 17de eeuw een begrip. Na het behalen van zijn titel in de theologie schreef de Diestse humanist Nicolaes Cleynaert (1493 – 1542) enkele Griekse handboeken die zijn naam in Europa vestigden: in de komende 150 jaar zouden er meer dan 500,000 exemplaren van gedrukt worden. Maar Claynaerts’ belangstelling ging vooral uit naar het Arabisch. Op zoek naar een Moorse meester vergezelde hij Ferdinand Columbus, zoon van Christoffel, naar het zuiden, waar hij grote roem oogstte als lesgever aan de latere Portugese koning Henrique. Na kennismaking met de koran had Cleynaerts evenwel nog maar een doel voor ogen: hij wilde de diepe k loof tussen christenen en Moslims op vreedzame wijze overbruggen. Dus stak hij over naar Fez (Marokko) om er onder de moslims te gaan leven en werken. Een christelijk theoloog temidden van de pas uit Spanje verdreven muzelmannen, hoe moest dat aflopen? In 1988 maakte Joris Tulkens (Diest, 1944) kennis met het werk van Nicolaes Cleynaerts. Hij constateerde dat de problemen waarmee deze islamkenner in zijn tijd te kampen had, veel gelijkenis vertonen met de moeilijkheden van onze tijd. Tulkens volgde Cleynaerts’ reisweg door Spanje, Portugal en Marokko en maakte een nauwgezette historische reconstructie van dit leven in teken van de verdraagzaamheid.

Ridders van Malta – 900 jaar monniken en militaire

Prijs: 12,00 EUR
ISBN 9057306018 – p 303 – paperback - geschiedenis Ruim 12.000 adellijke katholieke mannen van over de hele wereld mogen zich op dit moment Ridders van Malta noemen. Deze eervolle titel voert terug naar de 16de eeuw, toen het eiland met deze naam in soeverein bezit kwam van het genootschap. Maar de geschiedenis van deze organisatie gaat nog zoveel verder terug, dat haar oorsprong zich verliest in nevel en duisternis. Zeker is dat de Hospitaalorde van Sint Johannes de Doper – de oudste benaming van het korps – ontstond in de begintijd van de kruistochten. Terwijl hun confraters de Tempeliers binnen twee eeuwen na hun wording van de kaart werden geveegd, streven de Maltezer ridders tot op de dag van vandaag hun idealen na. Hun geschieden omspant een tijdperk van 900 kaar, waarin zoveel kritieke momenten en dieptepunten voorkomen, dat het voortbestaan van de ‘Souvereine militaire hospitaalorde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta’ zoals de officiële naam luidt, weinig minder dan een wonder mag heten. Deze uitgave geeft voor het eerst een chronologisch overzicht van de beproevingen die de orde door de eeuwen heen doorstond. Ook de protestantse Johannieter ridders – immers voortgekomen uit de Maltezer Orde – komen aan bod, alsmede de Duitse Ridderorde.

Van Aalmoes tot Zwitserse garde ~ Bart Mesotten

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9031721743 – p 670 – hardcover - tweedehands - educatief Woorden kunnen weerbarstig zijn. Hun etymologie is niet altijd doorzichtig; hun betekenis evenmin. Daarom dit boek. Het heeft woorden op het oog die behoren tot het religieuze, maar dat in ruime zin, en ook niet enkel woorden uit de christelijke terminologie. De laatste tijd schuiven veel vreemde woorden uit andere religies onze woordenschat binnen. Zij zijn uiteraard nog minder doorzichtig. Zowel de etymologie van een duizendtal religiewoorden, als hun betekenis worden hier in alfabetische orde doorgelicht: van Aalmoes tot Zwitserse garde. In twee uitgebreide bijlagen volgt de vertaling van een aantal traditionele Latijnse hymnen en sequenties, en ook een verklarende lijst met afkortingen van de meest bekende religieuze orden en congregaties. As etymoloog heeft de auteur zijn sporen ruimschoots verdiend. Daarvan getuigen onder meer zijn volumineuze boeken Binnenkijken in woorden en Rondneuzen in woorden met honderden etymologische verkenningen, en ook zijn jarenlange taalrubrieken, vroeger in Knack en De Bond, en sedert een tiental jaren wekelijks in Kerk en Leven. Men kan wel zeggen dat dit boek het levenswerk is van iemand die de kunst verstaat om, na zijn vorming in de theologie (Gregoriana, Rome) en in de klassieke filologie (K.U.-Leuven), ingewikkelde begrippen op een eenvoudige manier verstaanbaar te maken. Over zijn vroegere etymologische verkenningen schreef prof. Dr. Andries Welkenhuysen in het vakblad van de Leuvense clasici (Kleio) o.m.: ‘De auteur bezit niet alleen de gave van het mooie woord, hij is ook wetenschappelijk betrouwbaar. Al worden zijn uiterste nauwkeurigheid, zijn eruditie en belezenheid nergens geëtaleerd, ze zijn overal herkenbaar. Weinig taalwetenschappers hebben de betreffende vakliteratuur zo gewetensvol doorgemaakt. (…) En dan zwijg ik nog over de sierlijke taal, vlot, onderhoudend, spits en tintelend van geestigheid, waarmee hij de lezer van begin tot eind weet te boeien.’ Bart Mesotten (1923) is licentiaat theologie en klassieke filologie. Hij behoort tot de abdij van Averbode, was leraar aan het Sint-Michielscollege te Brasschaat, en sedert 1969 rector van de zusters van Overijse-Mechelen, eerst e Overijse en sedert 2004 te Berlaar. Als publicist maakt hij zich vooral verdienstelijk inzake de Japanse versvorm haikoe, waarvan hij de productiefste promotor is geweest in Vlaanderen. De laatste decennia publiceert hij vooral over etymologie.

Léon Degrelle – De Führer uit Bouillon ~ Bruno Che

Prijs: 50,00 EUR
ISBN 9789460015939 – p 591 – hardcover - geschiedenis Léon Degrelle was SS-Hauptsturm-führer en door de Duitse propagandamachine uitgeroepen tot een van de grootste oorlogshelden van de campagne aan het oostfront; Toch was hij geen Germaan, al meende hij dat de Walen dat wel degelijk waren. Iedere officier aan het oostfront kende zijn naam. Zijn kwalijke reputatie van ambitieus en onbetrouwbaar politicus had hij van zich afgeschud en ingeruild voor dat van een gedisciplineerd militair in dienst van het Derde Rijk. Als journalist en uitgever werd ‘le beau Léon’ nog op handen gedragen door de Belgische bisschoppen. Ze hebben een monster gevoed dat zich tot het einde van zijn leven, vanuit zijn Spaanse ballingsoord, schamper en grotesk uitliet over politiek, koningshuis en de verwerking van het oorlogsverleden van België. Deze biografie schetst het leven van de Rex-leider tegen wie Hitler zou gezegd hebben: ‘als ik een zoon zou hebben, zou ik willen dat hij op u geleek’. Het is niet het enige verzinsel dat in de De Führer uit Bouillon word doorgeprikt. Bruno Cheyns (1982) bestudeert al vijftien jaar de geschiedenis van de Waalse collaboratie en het rexisme. Léon Degrelle, de Führer uit Bouillon is zijn debuut.

Grebbelinie 1940 ~ E.H. Brongers

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9059110838 – p 288 – paperback - geschiedenis Grebbellinie 1940 van E.H. Brongers is een standaardwerk over een van de belangrijkste slagen uit de meidagen van 1940. Jarenlang was dit boek niet meer verkrijgbaar. Inmiddels is een geheel herziene tiende druk van Grebbelinie 1940 verschenen, gevolgd door deze elfde druk. De auteur heeft de tekst volledig geactualiseerd en voorzien van nieuwe documenten en bronnen. Het is een aangrijpend en boeiend verhaal, dat de auteur zo objectief en waarheidsgetrouw mogelijk heeft geschetst. Landkaarten en foto’s zorgen ervoor dat de lezer de belevenissen van destijds moeiteloos kan reconstrueren. Een belangrijk tijdsdocument! Van de hand van de auteur verscheen eerder een veertiental boeken over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hij vervulde tal van nationale en internationale troepen- en staffuncties. Voorts opleidingsfuncties als docent telecommunicatie op de Hogere Krijgsschool in Den Haag en docent strategie en militaire geschiedenis op de Koninklijke Militaire Academie in Breda.

Het Oostfront – Hoe het duizendjarige rijk zijn ei

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9789085710318 – p 446 – paperback - tweedehands - geschiedenis Op 22 juni 1941, om tien over half vier ’s ochtends, gaat Operatie Barbarossa van start. Meer dan drie miljoen Duitse soldaten trekken naar het oosten, waar 4,7 miljoen Sovjet-soldaten hen opwachten. Hitler verwacht dat zijn troepen voor het einde van het jaar aan de Wolga zullen staan en dat belangrijke steden als Moskou en Leningrad zullen zijn ingenomen. Maar de strijd verloopt anders. De Duitsers boeken een indrukwekkende terreinwinst, maar worden uiteindelijk vernietigend verslagen. Aan de hand van getuigenverslagen van generaals, soldaten en burgers beschrijft militair analist Jaap Jan Brouwer de titanenstrijd. Brouwer heeft niet alleen aandacht voor het verloop van de strijd, maar ook voor de organisatie van de betrokken legers. Hij werpt een verrassend nieuwe blik op de strijd oor ook te kijken naar leiderschap, teambuilding, opleiding en commandostructuur. Jaap Jan Brouwer (1957) studeerde medicijnen en rechten in Groningen. Hij is managing partner van CinC Management Consultants en schreef eerder Schaduwen over de woestijn, een analyse van de ontwikkeling van het Duitse en Britse leger in de periode 1918 – 1943 en de strijd in Noord Afrika. Op dit moment werkt hij aan een dissertatie over de doorwerking van de Duitse en Amerikaanse militaire doctrines.

De leeuw van Vlaenderen ~ Hendrik Conscience

Prijs: 8,00 EUR
ISBN 9020944525 – p 537 – hardcover - roman Toen in 1838 van Hendrik Conscience de Roman De leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen verscheen, kon niemand vermoeden dat dit werk een mijlpaal zou worden voor de Nederlandse literatuur in het zuiden van ons taalgebied; De echter erkenning voor roman en schrijver volgde pas een tiental jaar later. De leeuw van Vlaenderen neemt een geheel eigen plaats in binnen de Europese romantiek van de negentiende eeuw: van de roman is de nationale gedachte de echte spil, en daaraan zijn alle andere verhaalelementen opgehangen. Het werk luidt de herleving in van de Nederlandstalige prozaliteratuur in het zuiden. Van De leeuw van Vlaenderen verschenen door de jaren heen tal van versies: van herziene en ‘gezuiverde’ (of zogenaamde ‘hertaalde’) edities en brave geromantiseerde versies, tot adaptaties in de vorm van stripverhalen en jeugdboeken. Met deze editie wordt de originele tekst voor het eerst weer in al zijn luister hersteld. Deze uitgave grijpt doelbewust terug naar de eerste druk uit 1838. De eerste druk vertegenwoordigt namelijk de eerste volledig overgeleverde en meest uitgebreide versie van De Leeuw van Vlaenderen. In deze eerste druk verscheen bovendien ook het taalpolitieke ‘Voorwoord’, een tekst van groot literair-historisch belang voor de Vlaamse romankunst.

Duivelskwartier – 1595: heksen, heren en de dood i

Prijs: 13,00 EUR
ISBN 9789460042447 – p 438 – paperback - geschiedenis In de loop van de zestiende eeuw komt in Europa een grootschalige heksenvervolging op gang. Talloze vrouwen worden aangezien voor handlangers van de duivel: ze worden nagewezen, opgepakt en terechtgesteld. In 1595 laait een heksenjacht op in de Peel: binnen een paar maanden belanden 23 vrouwen op de brandstapel en komen er twee om in gevangenschap. Het oudste slachtoffer is 90 jaar en dement, het jongste een meisje van 12. Wat was de aanleiding voor deze vervolging en hoe kwam het dat die zich als een lopend vuur verspreidde? Johan Otten vertelt de aangrijpende geschiedenis op basis van authentieke documenten uit die tijd. Duivelskwartier beschrijft een genadeloze uitbarsting van overheidsgeweld en het huiveringwekkende lot van doodgewone dorpsmensen in een verhaal over burenruzies, achterdocht, heksenfeesten, toverij en manipulatie door machthebbers. Johan Otten (1951) publiceerde als journalist gedurende tientallen jaren over een breed scala aan onderwerpen. Betrokkenheid bij het lot van gewone mensen en kwetsbaren in de samenleving vormde een rode draad in zijn werk. Ook met historische thema’s hield ij zich frequent bezig. Beide aspecten komen in Duivelskwartier samen.

Roots – Het verhaal van Vlaanderen ~ Karel Verleye

Prijs: 7,00 EUR
ISBN 9059080335 – p 208 – hardcover - jeugdboek Helemaal uit New York komt Hannah naar Vlaanderen om er te studeren. Ze gaat logeren bij haar grootvader en tante Lieve. Een discussie over tweetalige wegwijzers tussen opa en tante Lieve verbaast Hannah. Ze begrijpt de felle reactie van opa niet en heeft meer vragen dan antwoorden over haar Vlaamse roots. Hannah wil graag meer weten over Vlaanderen en de Vlaamse Beweging. Zeker als ze daarmee Jonas met zijn vakantietaak voor geschiedenis kan helpen! Opa, geschiedenisleraar met pensioen en een echte Vlaamse stijfkop, trekt met haar naar Kortrijk, Roeselare, Brugge en Ieper. Hij blijkt een geanimeerd verteller die Jonas en haar graag inwijdt in de woelige geschiedenis van Vlaanderen. Stiekem kijkt Hannah uit naar haar ‘afspraakje’ met Jonas. Karel Verleyen waagt zich aan een intrigerend en vaak ongekend stuk verleden. Zijn er ook nu nog Vlaamse pioniers als Albrecht Rodenbach of Guido Gezelle? Wat heeft de Guldensporenslag met Vlaanderen te maken? En de IJzertoren, de schoolstrijd of het in Flanders Fields museum? Deze en andere boeiende weetjes duiken op in de loop van Hannahs zoektocht.

De zilveren dolk ~ Karel Verleyen & Frank Leys

Prijs: 7,00 EUR
ISBN 9059080203 – p 187 – hardcover - jeugdboek Midden in de woestijn vindt de schrijver Kallisthenes een uitgeputte jongeman. Hij besluit de jonge Xenos onder zijn hoede te nemen. Samen trekken ze Alexander de Grote achterna, di emet zijn leger als een pletswals door Perzië oprukt. Xenos beweert de halfbroer van Alexander te zijn en vertrouwt Kallisthenes zijn plan toe om Alexander te vermoorden. Kallisthenes twijfelt aan zijn verhaal en doet al het mogelijk om hem om te praten. In het gevolg van Alexander reist ook de slavin Mezaïa. Xenos wordt verliefd op haar en raakt in de ban van haar verhalen over Perzische koningen, helden en goden. Maar dan laat ook Alexander zijn oog vallen op de bevallige Mezaïa… In de zilveren dolk ontdekken Karel Verleyen en Frank Leys deze woelige periode in de Perzische geschiedenis. Spannende intriges, listen en complotten brengen een ver verleden opnieuw tot leven.

De paarden van Heraion – Griekse verhalen ~ Karel

Prijs: 7,00 EUR
ISBN 9065659374 – p 183 – hardcover - jeugdboek De Pythische Spelen naderen. Bij de deelnemers en het publiek stijgt de spanning. Wie wint deze keer de hardloopwedstrijd? Uit welke stad komt dit jaar de sterkste en behendigste worstelaar? Een groepje jongeren uit de onbeduidende Griekse stad Heraion oefent verbeten onder leiding van de zonderling Tyrtaios. Hij traint niet alleen hun lichaam, maar ook hun geest. De verhalen over Goden, halfgoden en andere mythische wezens die de jonge atleten elkaar vertellen, houden hun vaak een spiegel voor. Zoals dat over de oorsprong van de Pythia, het orakel, of over de betoverende mooie Narkissos, of over de wreedheid van Hera, echtgenote van de oppergod Zeus. En dan is er ook nog Milon, de meest beroemde worstelaar die Hellas ooit heeft gekend, de tragische liefde van Orpheus en Eurydikè, Alexander de Grote… Karel Verleyen (Mechelen, 1938) en Frank Leys (Gent, 1955) vonden in de oude Griekse mythen pittige verhaalstof.

De grote oorlog 14-18 ~ A.G. Christiaens

Prijs: 9,00 EUR
ISBN 9063063024 – p 294 – hardcover - geschiedenis De Eerste Wereldoorlog: een verschrikking waarvan we ons de omvang nog nauwelijks kunnen voorstellen. De stille soldatenkerkhoven in de Westhoek zijn de eeuwige zwijgende, melancholische getuigen van de vreselijke taferelen die zich begin deze eeuw daar hebben afgespeeld… In dit boek komen twaalf Vlaamse auteurs aan het woord; grote namen als Claes, De Pillecyn, Van Ostaijen, Buysse, Streuvels en Brulez, maar ook minder bekende als De Backer en Smits… Uit hun aangrijpende novellen spreken de oorlogsgruwel, de beklemming, de bitterheid, het eindeloze verdriet om het verlies van ontelbare jonge levens. De moeder die haar zoon verliest; de frontsoldaten die ten ondergaan in de modder van de loopgraven, de hun makkers zien vallen; de voor het leven getekende overlevenden… Twaalf ontroerende, aangrijpende fresco’s die nog steeds, misschien zelfs meer dan ooit actueel zijn. De grote oorlog is een krachtige bundel die niemand onverschillig zal laten. A.G. Christiaens (Beveren aan de Leie, 1905 – Sint-Pieters-Woluwe, 1989) was leraar aan de athenea van o.m. Mons, Oudergem en Zaventem. Uit de tientallen verhalen over de Eerste wereldoorlog die in de Vlaamse literatuur bestaan, maakte hij deze prachtige selectie.

Het oog van de zon – Egyptische verhalen ~ Karel V

Prijs: 7,00 EUR
ISBN 9065658459 – p 182 – hardcover / jeugdboek Collanthus gaat in de Egyptische grootstad Alexandrië in de bibliotheek van het Mouseion werken. Door zijn leermeesteres Hypatia en de oude verteller Hor leert hij de verhalen van vroeger kennen: de Zonnegod Re en zijn wraakzuchtige dochter Hathor, het godenpaar Isis en Osiris, de piramide en de balseming van Cheops, het dodenrijk, de broers Anubis en Bata, koningin Hatsjepsoet, Echnaton en Nefertete, de overwinning van Ramses II op de Hettieten, de geroofde schat van farao Rhampsinitus, Alexander de Grote, de list van Cleopatra… Maar Collanthus laat zich niet alleen meeslepen door de prachtige verhalen over het raadselachtige Egypte. In het oog van de zon worden de bekende Egyptische verhalen over goden en farao’s op een verrassende, sfeervolle manier gebracht. Het oude Egypte blijkt springlevend.

Muze, zeg met… - Bloemlezing Griekse literatuur ~

Prijs: 12,50 EUR
ISBN 9063062818 – p 284 – hardcover - poëzie/gedichten Hector en Andromache, Penelope en Nausicaë, Pandora en Prometheus, koning Oedipus, Xerxes, Pericles… Onvergetelijke verhalen en figuren, die kunstenaars, dichters en denkers door de eeuwen heen zijn blijven boeien. Dit rijke boek zal verre, misschien nostalgische herinneringen oproepen voor wie nog eens met Homerus over de luid bruisende zee wil kijken, of in Plato’s grot wil afdalen… Het zal een echte ontdekking zijn voor wie nog niet rechtstreeks in contact kwam met de Griekse literatuur, en meer wil weten over Odysseus en Antigone, Sappho en Socrates… Een ware openbaring.

Spiegel van uw eenzaamheid ~ Paul van Ostaijen

Prijs: 7,50 EUR
ISBN 9061525144 – p 135 – hardcover - poëzie/gedichten

Reinaart de vos

Prijs: 12,50 EUR
ISBN 9061524342 – hardcover - poezië/gedichten

Vlaamse legenden ~ Charles De Coster

Prijs: 12,50 EUR
ISBN 9063063784 – p 192 – hardcover – tweedehands Geïnspireerd door zijn romantische voorliefde voor oude volkse teksten en liederen bewerkte Charles de Coster vier Vlaamse legenden en ontpopte zich meteen als een meesterverteller. Het dorpsleven in De Broeders met de Goede Smoel; de idyllische zuiverheid van Blanca, Clara en Candida; de harde, sombere wereld van boze geesten en zwarte magie in Heer Halewijn; het 16de-eeuwse Gent van Smidje Smee met de godsdienstoorlog op de achtergrond...Elk verhaal heeft een aparte sfeer en stijl. Les légendes Flamandes is een uniek, burlesk werk vol speelsheid en verbeelding, gruwelfantastiek en humor. Willy Spillebeen maakte een nieuwe, vlot lezende vertaling. Deze uitgave is geïllustreerd met etsen van o.a. Rops, De Groux en Dillens, die speciaal werden gemaakt voor de allereerste editie van 1858. Willy Spillebeen (Westrozebeke, 1932) geniet ruime erkenning als romancier, dichter en vertaler. Hij vertaalde eerder ook De Costers opus magnum La légende ‘Ulenspiegel

Taurus ~ Karel Verleyen

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9063064454 – p 183 – hardcover - historische roman ‘Met de botte Bijl’ is het absolute nummer één op het kijkcijferschavot. De genadeloze Ben Storme presenteert en verlegt daarbij alle grenzen van het fatsoen. Hij veegt de vieze vloer aan met prominente figuren: professoren, politici en schrijfsters gaan voor de bijl. Het volgende nietsvermoedende slachtoffer is de icoon van het nieuwe feminisme, Marjana Benvicina… Ben Storme staat boven alles iedereen, tot een weekblad-journaliste de onaanraakbare van hetzelfde laken een pak geeft. Zij legt zijn pijnlijke verleden bloot. Hij gaat als een weerloos kind onderuit. Prompt laat zijn productiehuis hem vallen, als een baksteen. Storme duikelt in een existentiële crisis en verliest alle greep op de werkelijkheid. Dolgedraaid vermoedt hij zelfs een complot van alle vrouwen uit zijn leven. Vanaf nu is zijn enige doel de magie van hun bezwering te verbreken. Zijn satanische haat richt zich op één vrouw. Maar die laat zich niet kisten… Karel Verleyen dringt binnen in de wereld van een man die als een opgejutte stier in de arena zijn belagers te lijf gaat. Een tragisch psychologisch verhaal met een hoog vertelritme. Een flitsende satire op het wereldje van de commerciële televisie.

De heuvel van Meessen ~ Maria Jacques

Prijs: 9,00 EUR
ISBN 9063063687 – p 285 – hardcover - historische roman 1074. Adela, de bejaarde gravin-weduwe van Vlaanderen, verlaat het hof van Brugge, waar haar zoon Robrecht het heft in handen heeft. Ze rijdt naar het stadje Meessen in het zuiden van het West-Vlaamse heuvelland om er haar laatste levensjaren door te brengen in de plaatselijke vrouwenabdij. Tot haar verbazing vindt ze er een klein handelsstadje in volle ontwikkeling, met een zeer zelfbewuste bevolking. Vooral het contact met de vrijgevochten gezelschapsdame Itta verloopt stroef. Bovendien houdt Meessen er eeuwenoude Keltische riten op na. De ‘vrouwen van het bos’ vormen een mysterieuze, machtige groep. De religieus bewogen Adela wil komaf maken met die heidense tradities. Ze wil en zal er het fijne van te weten komen… De heuvel van Meessen is een meeslepend verhaal waarin het leven van mensen uit lng vervlogen tijden op overtuigende wijze tot leven wordt geroepen. Een bijzonder boeiende historische roman vol sfeer en mysterie. Maria Jacques (Kessel-Lo, 1928) was hoofdredactrice van het maandblad Vrouw en Wereld. Ze schreef heel wat succesrijke jeugdboeken, reisverhalen en romans.

De vrouwen van het hof ~ Maria Jacques

Prijs: 7,50 EUR
ISBN 9063063032 – p 282 – hardcover - historische roman Leuven, 1593. De godsdienstoorlogen in de Nederlanden zijn geluwd. Het door pest en oorlog geteisterde Brabant zoekt moeizaam naar een nieuw evenwicht. Ook het leven van Tille van Loo werd grondig door elkaar geschud. Ze verloor haar geliefde echtgenoot Renier… En voor een alleenstaande, onafhankelijke vrouw is er in de 16de-eeuwse maatschappij geen plaats. De enige uitweg lijkt het Groot Begijnhof, voor haar een toevluchtsoord. Daar kan ze in stilte haar verdriet verwerken… Alles verandert wanneer ze wordt verkozen tot grootmeesteres. Samen met de drie andere grootmeesteressen vaart ze een eigen, zelfstandige koers in een mannenwereld die vrouwen weinig kansen geeft. Toch blijft de lokroep van buiten klinken. Is een nieuw begin buiten de muren mogelijk? Het gevoelig portret van een intelligente, zelfstandige vrouw op zoek naar innerlijk evenwicht. De vrouwen van het hof schetst een meeslepend beeld van een chaotische tijd. Maria Jacques (Kessel-Lo, 1928), was hoofdredactrice van het maanblad Vrouw en Wereld. Ze publiceerde verschillende succesrijke jeugdboeken, romans, (o.a. De ring van Minos) en reisverhalen, zoals Beieren, romantisch avontuur, en Bretagne, land van de zee.

De dochters van de maan ~ Marie Jacques

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9063064632 – hardcover – sealed - historische roman Vollemaan. In de tuin van de gerestaureerde begijnhofhuisjes van Tniefof in Leuven lopen mensen met lange gewaden; Ze dansen. Eerst traag, zwevend. Dan wilder, smekender. Een voor een, als bleke vlinders, vallen de dansers uiteindelijk in het gras. Vera Maertens, de hoofdredactrice van Topweek, ontdekt dat het binnengelopen nieuws over de aanwezigheid van jonge begijnen in de stad eigenlijk een kwakkel is. Maar deze ‘dochters van de maan’ laten Vera niet los. Ze raakt geïntrigeerd door hun voorhistorische vruchtbaarheidsbeeldjes en geheime ceremonies. Ze leert de hogepriesteres Lydia kennen. En de grote leefregel: ‘Doe wat je wil, maar berokken niemand kwaad, ook jezelf niet’. Het raakt Vera, die zichzelf kwelt met herinneringen aan haar man en vader. Maria Jacques, zelf voormalig hoofdredactrice, kent het klappen van de zweep op een redactie. Ze ontmoette Witte Heksen in het Zwarte Woud en steunt dit verhaal op die zonderlinge ervaring.

Cirkels van graan ~ Maria Jacques

Prijs: 18,00 EUR
ISBN 9063065019 – hardcover – sealed - roman Vera kan maar niet loskomen van haar ex-man en mist bovendien inspiratie voor het Leuvense weekblad waarvan ze hoofdredactrice is. Pittige redacteur Bart redt haar uit de impasse. Hij heeft een sensationele primeur op foto vastgelegd. Felblauwe middaglucht, gouden velden aan de voet van de Kesselberg en twee grote bruingroene cirkels in het graan. Graancirkels, zoals er vooral in Engeland sinds jaren opduiken. Vera en Bart gaan samen op zoek naar de waarheid. Is het een natuurwonder? Een buitenaards verschijnsel? Opgezet spel? Of een stunt van grappenmakers? Het wordt een boeiende tocht door een intrigerende wereld, met ook een raak getekende liefdesrelatie tussen twee gekwetste mensen. Spanning, liefde en mysterie… Maria Jacques, zelf gewezen hoofdredactrice, raakte tijdens een reis naar Zuid-Engeland in de ban van graancirkels. Omdat toeval niet bestaat voor ene romanschrijver, was dit een gedroomd onderwerp voor hoofdpersonage Vera Maertens. Zij beleefde eerder een geheimzinnig avontuur in De dochters van de maan. Maria Jacques publiceerde bij Davidsfond/Literair ook andere succesvolle romans, waaronder De vrouwen van het hof, De heuvel van mensen en De schreeuw van Katelijn.

Zonsverduistering boven Brugge ~ Vic de Donder

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9063064101 – p 442 – hardcover - historische roman Brugge, 2 maart 1127. In de Sint-Donaaskerk wordt Karel de Goede koelbloedig vermoord. Die dag verliest het graafschap Vlaanderen een wissel op een succesrijke toekomst. Zonsverduistering boven Brugge evoceert op onnavolgbare wijze deze turbulente geschiedenis. Op de achtergrond van het middeleeuwse decor defileren de hoofdrolspelers: Robrecht en Mathilde, Evrard Lodemaere en Beatrijs Verbrugghe, Ligier en Odger, Willem van Ieper en Gervaes van Praet… en zovele anderen. En dan is er ook nog Bertulf, kanselier van Vlaanderen: arrogant, hebzuchtig, corrupt, verlekkerd op luxe en comfort… Grofheid en ‘minne’, bruut geweld en bevlogen religiositeit gaan hand in hand. Zonsverduistering boven Brugge is in meer dan een opzicht een uitzonderlijke historische roman. Schijnbaar achteloos verweeft de auteur echt gebeurde feiten met fictie: van het liedje gezonden tijdens een banket tot de beschrijvingen van de interieurs, van de tafelmanieren tot de slaapgewoontes… Een schitterende evocatie van een boeiende scharnierperiode uit ons verleden. Vic de Donder (Dendermonde, 1939) is als journalist verbonden aan De Standaard. Hij liet zich op sleeptouw nemen door De Moord op Karel de Goede, het spannende relaas neergepend door Galbertus van Brugge.

Mathilde en de monnik ~ Vic de Donder

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9063064853 – p 291 – hardcover - historische roman Brugge, 1128. In Vlaanderen breekt een bloedige burgeroorlog los. Willem van Normandië sneuvelt en Diederik van de Elzas wordt de nieuwe graaf. Robrecht, priester en raadgever van de voormalige landsheer, belandt in het verliezende kamp. Zijn familie laat hem vallen en zijn verboden relatie met Mathilde raakt in het slop. Helemaal geïsoleerd komt hij uit de strijd. Tot Bernardus van Clairvaux zijn leven een compleet nieuwe wending geeft. Mathilde en de monnik is een meeslepend liefdesverhaal. En een venster op Vlaanderen en Noord-Frankrijk in het begin van de twaalfde eeuw: de opkomende burgerij en de florissante wolhandel, het harde monnikenleven van de cisterciënzers in de pionierstijd van Clairvaux, de magnetische figuur van Bernardus, de razendsnelle uitbreiding van de orde… Ondanks de portie intrigerende fictie die de roman bevat, verwijdert hij zich nooit van de historische werkelijkheid zoals die blijkt uit bronnen en modern onderzoek. Vic de Donder is journalist voor De Standaard. Hij schrijft met Mathilde en de monnik een bijzonder boeiend vervolg op het succesvolle Zonsverduistering boven Brugge. Een fascinerende historische dubbelroman, gebaseerd op de kroniek van Galbertus van Brugge.

American warlords – How Roosevelt’s high command l

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9780451414571 – p 607 – hardcover – Engels - geschiedenis America warlords is the story of the greatest ‘team of rivals’ since the days of Lincoln. In a lifetime shaped by politics, President Franklin D. Roosevelt proved himself a master manipulator of Congress, the press, and the public. But when war in Europe and Asia threatened America’s shores, FDR found himself in a world turned upside down, where his friends became his foes, his enemies his allies. To help wage democracy’s first ‘total war’, he turned to one of history’s most remarkable triumvirates. Henry Stimon, an old-money republican from Long Island, rallied to FDR’s banner to lead the Army as Secretary of War, and championed innovative weapons that shape our world today. General George C. Marshall argued with Roosevelt over grand strategy, but he built the world’s greatest war machine and willingly sacrificed his dream of leading the invasion of Europe that made his protégé, Dwight Eisenhower, a legend. Admiral Ernest J. King, a hard-drinking, irascible fighter who ‘destroyed’ Pearl Harbor in a prewar naval exercise, understood how to fight Japan, but he also battled the Army, the Air Force, Douglas MacArthur, and his British allies as they moved armies and fleets across the globe. These commanders threw off sparks whenever they clashed: generals against politicians, Army versus Navy. But those sparks lit the fire of victory. During four years of bitter warfare, FDR’s lieutenants learned to set aside deep personal, political, and professional differences and pull a nation through the twentieth century’s darkest days. Encircling Roosevelt’s warlords – and sometimes bitterly at odds with them – was a colorful cast of the Second World War’s giants: Winston Churchill, MacArthur, Josef Stalin, Eisenhower, Eleanor Roosevelt, and Charles de Gaulle. These and other larger-than-life figures enrich a sweeping story of an era brimming with steel, fire, and blood. Drawing upon a wealth of primary sources, American warlords goes behind closed doors to give readers an intimate, often surprising view of titans who led America for isolation to the summit of global power. Writing in a robust, engaging style, author Jonathan W. Jordan offers a vivid portrait of four extraordinary Americans in the eye of war’s hurricane. Jonathan W. Jordan is the author of the New York Times bestselling Brothers rivals victors and the award-winning Lone star navy. A practicing attorney in Atlanta, he lives in Marietta, Georgia.

Warlord – A life of Churchill at war, 1874 – 1945

Prijs: 8,00 EUR
ISBN 9780713997538 – p 936 - hardcover – Engels - biografie/autobiografie Carlo D’Este’s startlingly fresh biography examines the life of Winston Churchill through the prism of his military service as both a soldier and a warlord: the descendent of the first Duke of Marlborough who, despite never having risen above the rank of lieutenant colonel, eventually cam eat the age of sixty-five to direct Britain’s military campaigns in the greatest conflict of the twentieth century. Churchill’s childhood ambition was to be a soldier. In 1895, at the age of twenty-one, he was commissioned into the Fourth Queen’s Own Hussars. Two years later he saw action on the North-West Frontier of India. In 1898 he took part in the last cavalry charge of the British Army at the Battle of Omdurman in the Sudan. He found fame for the first time during the Boer War in South Africa in 1899 – 1900. These early experiences furnished him with a crucial understanding of soldiers and a love of soldiering which lasted for the rest of his life. In 1914, his political career well under way, Churchill was appointed first lord of the Admiralty, and bore responsibility for the disastrous Dardanelles campaign of 1915: ever afterwards he knew the taste of defeat as well as of triumph; nevertheless, as the leading anti-appeaser of the 1930s he was appointed first lord again in 1939, and the signal ‘Winston is back’ went round the fleet. In 1940, Prime Minister at last, he kept for himself the office of Minister of Defense so there would be no question about who was ultimately responsible for Britain’s war effort. Using previously untapped archival sources, Warlord links Churchill’s early military experiences to those of his later supreme command. It explores Churchill’s strategies in both world wars – the disastrous failures as well as the dazzling triumphs – and casts fresh light both on his extraordinarily inventive military mind and on his tumultuous relationships with his generals. This is a masterful, unsparing portrait of one of history’s most fascinating and influential leaders doing what he enjoyed most – being a soldier. Carlo D’Este is a retired US Army lieutenant colonel and a distinguished military historian. His first book, Decision in Normandy, established him ‘at a stroke as a major military historian’ (Max Hastings) and was followed by a series of groundbreaking studies, now recognized as the definitive books on their subjects, including Bitter victory: The battle for Sicily 1943 and Fatal decision: Anzio and the battle for Rome. He has also written highly acclaimed biographies Patton: A genius for war and Eisenhower: Allied supreme commander. He lives in Massachusetts.

The battle of Midway ~ Craig L. Symonds

Prijs: 21,00 EUR
ISBN 9780195397932 – p 452 – hardcover – Engels - geschiedenis There are few moments in military history in which the course of events tipped so suddenly and so dramatically as at the Battle of Midway. At dawn of June 4, 1942, a rampaging Japanese navy ruled the Pacific. By sunset, their vaunted carrier force (the Kidō Butai) had been sunk by American planes. Though the Second World War had three more years to run, the Imperial Japanese Navy would never again initiate a strategic offensive. In this spellbinding account of a key turning point, one of America’s leading naval historians, Craig L. Symonds, paints a portrait of ingenuity, courage, sacrifice, and chance. Symonds begins with the arrival of Admiral Chester A Nimitz at Pearl Harbor after the devastating Japanese attack, and describes the events leading to the climatic battle, including both Coral Sea – the first in history involving opposing carrier forces – and Jimmy Doolittle’s daring raid of Tokyo. He focuses throughout on the people involved, offering telling portraits of Admirals Nimitz, King, Halsey, and Spruance as well as the leading Japanese figures, including the poker-enthusiast Admiral Yamamoto Isoroku and Admiral Nagumo Chuichi. Indeed, Symonds illuminates the aspects of Japanese culture – such as their single-minded devotion to combat, which led to poorly armored planes and inadequate fire-safety measures on their ships – that contributed to their defeat. Symonds’ account of the battle itself is deft and exhaustive, weaving together the many disparate threads of attack – attacks that failed in the early going – that ultimately crated a five-minute window in which three of the four Japanese carriers were mortally wounded, changing the course of the Pacific war in an eye-blink. The American victory at Midway was both less incredible and miraculous than it has sometimes been portrayed. It was, instead, the result of a web of contingencies and decisions than can be traced back to their origins and reconnected. As Symonds’ book brilliantly demonstrates, doing so detracts nothing from the battle’s significance and drama, nor loosens its enduring hold on our imaginations. Craig L. Symonds is the Class of 1957 Distinguished Professor of American Naval History at the United States Naval Academy. He is the author of many books on American naval history.

Three days in January – Dwight Eisenhower’s final

Prijs: 17,00 EUR
ISBN 9780062569035 – p 346 – hardcover – Engels - geschiedenis January 1961: President Eisenhower has three days to secure the nation’s future before his young successor, John F. Kennedy, takes power – a final mission by the legendary leader who planned D-Day and guided America through the darkening Cold War. Bret Baier, the Chief Political Anchor for Fox News Channel and the Anchor and Executive Editor of Special Report with Bret Baier, illuminates the extraordinary yet underappreciated presidency of Dwight Eisenhower by taking readers into Ike’s last days in power. Baier masterfully casts the period between Eisenhower’s now-prophetic farewell address on the evening of January 17, 1961, and Kennedy’s inauguration on the afternoon of January 20 as the closing act of one of modern America’s greatest leaders – during which Eisenhower urgently sought to prepare both the country and the next president for the challenges ahead. Those three days in January 1961, Baier shows, were the culmination of a lifetime of service that took Ike from rural Kansas to West Point, to the battlefields of World War II, and finally to the Oval Office. When he left the White House, Dwight Eisenhower had done more than perhaps any other modern American to set the nation, in his words, ‘on our charted course toward permanent peace and human betterment’. On January 17, Eisenhower spoke to the nation in one of the most remarkable farewell speeches in U.S. history. Ike looked to the future, warning Americans against the dangers of elevating partisanship above national interest, excessive government budgets (particularly deficit spending), the expansion of the military-industrial complex, and the creeping political power of special interests. Seeking to ready a new generation for power, Eisenhower intensely advised the forty-three-year-old Kenney before the inauguration. Baier also reveals how Eisenhower’s two terms changed America forever for the better – perhaps even saved the world from destruction – and demonstrates how today Ike offers us the model of principled leadership that polls say is so missing in politics. The Supreme Commander of Allied Forces during World War II, Eisenhower only reluctantly stepped into politics. As president, Ike successfully guided the country out of a dangerous war in Korea, peacefully through the apocalyptic threat of nuclear war with the Soviets, and into one of the greatest economic booms in world history. Five decades later, Baier’s Three days in January forever makes clear that Eisenhower, an often forgotten giant of U.S. history, still offers vital lessons for our own time and stands as a lasting example of political leadership at its most effective and honorable. Bret Baier is the Chief Political Anchor for Fox News Channel and the Anchor and Executive Editor of Special Report with Bret Baier. He has previously served Fox News as Chief White House Correspondent, and as National Security Correspondent base at the Pentagon. He has reported from seventy-four countries, and has reports from Iraq twelve times and Afghanistan thirteen times. Baier is he New York Times bestselling author of Special Heart: A journey of Faith, hope, courage and love. He lives with his family in Washington, D.C..

Neptune’s inferno – The U.S. Navy at Guadalcanal ~

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 9780553806700 – p 516 – hardcover – Engels - geschiedenis With The last stand of the Tin Can Sailors and Ship of Ghosts, James D. Hornfischer created essential and enduring narratives about American’s World War II Navy, works of immediacy distinguished by rich portraits of ordinary men in extremis and exclusive new information. Now he does the same for the deadliest most pivotal naval campaign of the Pacific war: Guadalcanal. Neptune’s inferno is at once the most epic and the most intimate account ever written of the contest for control of the seaways of the Solomon Islands, America’s first concerted offensive against the Imperial Japanese juggernaut and the true turning point of the Pacific conflict. This grim, protracted campaign has long been heralded as a Marine victory. Now, with his powerful portrait of the Navy’s sacrifice – three sailors died at sea for every man lost ashore – Hornfischer tells for the first time the full story of the men who fought in destroyers, cruisers, and battleships in the narrow, deadly waters of ‘Ironbottom Sound’. Here, in stunning cinematic detail, are the seven major naval actions that began in August 1942, a time when the war seemed unwinnable and America fought on a shoestring, with the outcome always in doubt. But at Guadalcanal the United States proved that it had the implacable will to match the Imperial war machine blow for violent blow. Working form new interviews with survivors, unpublished eyewitness accounts, and newly available documents, Hornfischer paints a vivid picture of the officers and enlisted men who opposed the Japanese in America’s hour of need: Vice Admiral William ‘Bull’ Halsey, who took command of the faltering South Pacific Area from his aloof, overwhelmed predecessor and became a national hero; the brilliant Rear Admiral Norman Scott, who died even as he showed his command how to fight and win; Rear Admiral Daniel Callaghan, the folksy and genteel ‘Uncle Dan’, lost in the strobe-lit chaos of his burning flagship; Rear Admiral Willis Lee, who took vengeance two nights later in a legendary showdown with the Japanese battleship Kirishima; the five Sullivan brothers, all killed in the shocking destruction of the Juneau; and many others, all vividly brought to life. The first major work on this essential subject in almost two decades, Neptune’s inferno does what all great battle narratives do: It cuts through the smoke and fog to tell the gripping human stories behind the momentous events and critical decisions that altered the course of history and shaped so many lives. This is a thrilling achievement from a master historian at the very top of his game. James D. Hornfischer, a native of Massachusetts is a graduate of Colgate University and the University of Texas at Austin. Hornfischer lives with his wife and their three children in Austin, Texas.

Hostages to fortune – Winston Churchill and the lo

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 0750939486 – p 234 – hardcover – Engels - geschiedenis When the British battleship HMS Prince of Wales and the battlecruiser HMS Repulse were sunk by Japanese bombers, in what the Japanese call the ‘Battle off Malaya’ on 10 December 1941, Winston Churchill recalled: ‘In all the war I never received a more direct shock’. The Prince of Wales and Repulse were the heart of Force Z, a powerful yet unbalanced and vulnerable force sent to the Far East at ten insistence of Churchill. Sent first to deter and then to stop the expansion of the Japanese Empire, the ships became ‘hostages to fortune’. Their loss is an important part of the story of the fall of Singapore to the Japanese and the end of British supremacy in the Far East until 1945. Arthur Nocholson offers a succinct history of the events leading up to the dispatch of the Prince of Wales and Repulse to Singapore, the Battle off Malaya itself, and its aftermath. He analyses the important decisions that led up to the battle, with an emphasis on Churchill’s part in the decisions to send the Prince of Wales and Repulse to Singapore to attack the Japanese, and on Admiral Tom Phillips’s decision not to break radio silence and how it compared to Royal Navy tactical doctrine of the time. During the course of his research, the author has consulted a wide range of official and private archives in the UK and the USA. He takes a fresh and balanced look at the circumstances surrounding the losses, drawing on interviews and correspondence with survivors and their families. The story is an endlessly fascinating one, a tale of momentous and difficult decisions, great and heroic men, powerful and graceful ships, cruel twists of fate – and some maddening questions just begging to be answered. Arthur Nicholson is a practicing lawyer and a graduate of the Georgetown University School of Foreign Service, where he studied international politics and history. He has been interested in warships and naval history since childhood, and has worked as a volunteer with historians and veterans at the National Museum of the Pacific War. Arthur lives in San Antonio, Texas, USA. This is his first book.

The many not the few – The stolen history of the b

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9781620401002 – p 435 – hardcover – Engels - geschiedenis A people’s history of the battle of Britain that challenges the standard mythology. Immortalized in Churchill’s often quoted assertion that never before ‘was so much owed by so many to so few’, the top-down narrative of the Battle of Britain has been firmly established in British legend: Britain was saved from German invasion by the gallant band of fighter command pilots in their Spitfires and Hurricanes, and the public owed them their freedom. Richard North’s radical re-evaluation of the Battle of Britain dismantles this mythical retelling of events. Taking a wider perspective than the much-discussed air war, North looks at the conflict as a whole to show that the civilian experience and participation, far from being separate and distinct, was integral to the battle. This recovery of the people’s history demonstrates that Hitler’s aim was not the military conquest of England, and that his unattained target was the hearts and minds of the British people. Richard North has won a reputation as one of Britain’s most expert defense analysts through his Defense of the realm blog. Formerly a research director in the European Parliament, North is also a political analyst through his EU Referendum blog, which examines Britain’s place in the world with particular reference to its membership in the European Union. He has co-authored four bestselling books with the Sunday Telegraph columnist Christopher Booker. He is also the author of Ministry of defeat.

Douglas MacArthur – American warrior ~ Arthur Herm

Prijs: 23,00 EUR
ISBN 9780812994889 – p 937 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie A new, definitive life of an American icon, the visionary General who led American forces through three wars and foresaw his nation’s great geopolitical shift toward the Pacific Rim. Douglas MacArthur was arguably the last American public figure to be worshipped unreservedly as a national hero, the last military figure to conjure up the romantic stirrings once evoked by George Armstrong Custer and Robert E. Lee. But he was also one of America’s most divisive figures, a man whose entire career was steeped in controversy. Was he an avatar or an anachronism, a brilliant strategist or a vainglorious mountebank? Drawing on a wealth of new sources, Arthur Herman delivers a powerhouse biography that peels back the layers of myth – both good and bad – and exposes the marrow of the man beneath. MacArthur’s life spans the emergence of the United States Army as a global fighting force. Its history is to a great degree his story. The son of a Civil War hero, he led American troops in three monumental conflicts – World War I, World War II, and the Korean War. Born four years after Little Bighorn, he died just as American forces began deploying in Vietnam. Herman’s magisterial book spans the full arc of MacArthur’s journey, from his elevation to major general at thirty-eight through his tenure as superintendent of West Point, field marshal of the Philippines, supreme ruler of postwar Japan, and beyond. More than any previous biographer, Herman shows how MacArthur’s strategic vision helped shape several decades of U.S. foreign policy. Alone among his peers, he foresaw the shift away from Europe, becoming the prophet of America’s destiny in the Pacific Rim. Here, too, is a vivid portrait of a man whose grandiose vision of his own destiny won him enemies as well as acolytes. MacArthur was one of the first military heroes to cultivate his own public persona – the swashbuckling commander outfitted with Ray-Ban sunglasses, riding crop, and corncob pipe; Repeatedly spared from being killed in battle – his soldiers nicknamed him ‘Bullet proof’ – he had a strong sense of divine mission. ‘Mac’ was a man possessed, in the words of one of his contemporaries, of a ‘supreme and almost mystical faith that he could not fail’. Yet when he did, it was on an epic scale. His willingness to defy both civilian and military authority was, Herman shows, a lifelong trait – and it would become his undoing. Tellingly, MacArthur once observed, ‘Sometimes it is the order one disobeys that makes one famous.’ To capture the life of such an outsize figure in one volume is no small achievement. With Douglas MacArthur, Arthur Herman has set a new standard for untangling the legacy of this American legend. Dr. Arthur Herman taught the Western Heritage Program at the Smithsonian’s Campus on the Mall, and he has been a professor of history at Georgetown University, The Catholic University of America, George Mason University, and Th eUniversity of the South at Sewanee.

The imperial Japanese Navy in the Pacific War ~ Ma

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9781472801463 – p 392 – hardcover – Engels - geschiedenis The Imperial Japanese Navy (IJN) was the third most powerful navy in the world at the start of World War II, and came to dominate the Pacific in the early months of the war. This was a remarkable turnaround for a navy that only began to modernize in 1868, although defeats inflicted on the Russians and Chinese in successive wars at the turn of the century gave a sense of the threat the IJN was to pose. Making use of the most recent research on the subject, including many sources from Japan, this book details the Japanese ships which fought in the Pacific, and examines the principles on which they were designed, how they were armed, when and where they were deployed and how effective they were in battle. A valuable reference source for Pacific War enthusiasts and historians, The Imperial Japanese Navy in the Pacific War provides a history of the IJN’s deployment and engagements, analysis of the evolution of strategy and tactics, and finally addresses the question of whether it tryly was a modern navy, fully prepared of the rigors of combat in the Pacific. Mark E. Stile (Commander, United States Navy, retired) received his BA in History from the University of Maryland and holds an MA from the Naval War College. He has worked in the intelligence community for 35 years, including tours on the faculty of the Naval War College, on the Joint Staff and on US Navy ships. He is currently a senior analyst working in the Washington, DC, area. He is the author of numerous Osprey titles focusing on naval history in the Pacific.

Wavell – Soldier & statesman ~ Victoria Schofield

Prijs: 8,00 EUR
ISBN 0719563208 – p 512 – hardcover – Engels - geschiedenis Archibald Wavell was one of Britain’s greatest Second World War military leaders as well as a remarkable statesman. With extraordinary resilience he faced triumph and disaster in the Middle East, Africa and Asia. His renowned victories in the Western desert and East Africa were contrasted by the ignominy of surrender at Singapore and evacuation from Burma. His appointment as Viceroy of India was even more challenging as he began the arduous negotiations towards Indian independence. Yet behind such distinction lay an enigmatic man also celebrated for his unexpected silences, his prolific memory an his love of poetry. Drawing upon unpublished letters and diaries, together with interviews with those who knew Wavell, Victoria Schofield explores the man behind the high offices. She reveals his personal hopes and rears as well as the difficulties he faced. Appointed and yet chastised by Winston Churchill, the failure of one of the most important relationships in the Second World War is laid bare. From this beautifully written and well-researched book, Wavell emerges as a man of tremendous sensitivity and yet surprising aloofness: a soldier and statesman for whom duty was paramount and who, despite his taciturn behavior, inspired exceptional loyalty. In a world where the origins of today’s conflicts lies in yesterday’s wars, the story of Wavell’s life holds a timeless fascination. Victoria Schofield has written extensively on South Asia. In this book she combines a lifelong interest in military history with her detailed knowledge of the subcontinent. She is a frequent commentator on the BBC World Service and BBC World TV and a contributor to Asian affairs, the Journal of the Royal Society of Asian Affairs. Schofield has a degree in Modern History from lady Margaret Hall, Oxford, and was President of the Oxford Union in 1977. She was the Visiting Alistair Horne Fellow at St. Antony’s College, Oxford, 2004 – 5, and lives in London with her husband and three children.

The murder of William of Norwich – The origins of

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9780190219628 – p 394 – hardcover – Engels - geschiedenis In March of 1144, the mutilated body of a young apprentice leatherworker was discovered in the woods outside Norwich in Eastern England. Soon enough a rumor spread that the youth, named William, had been murdered by local Jews as part of a ritual mocking Christ’s passion, an act known as the ‘blood libel’. Rumor grew into local legend and then historical chronicle when, six years after William’s death, Thomas of Monmouth, a Benedictine monk at the Norwich cathedral priory, undertook to write The life and passion of William of Norwich and advance the martyred namesake’s claim to sainthood. Despite Brother Thomas’s efforts, William never became popular. The notion of the blood libel did, however, and swiftly gained currency far beyond Norwich. E.M. Rose’s scrupulous and engaging book delves into the story of William’s murder and what followed it, uncovering the origin of the blood libel in Western Europe in the Middle Ages. Focusing on the specific historical context – the twelfth-century reform of the Church, the status of Jews in England, and the Second Crusade – and unraveling the facts of the case with the craft and suspense of a thriller writer, Rose makes a compelling argument for why the Norwich Jews were accused. Behind it was not merely bigotry but money: during the same period a Norwich knight had murdered a Jewish banker to whom he was in debt and there was no easier way of gaining acquittal than launching a countercharge. The knight had been merely seeking revenge for the murder of William. Rose also considers four ‘copycat’ cases in Gloucester, Blois, Bury St. Edmunds, and Paris, in which Jews were similarly blamed for the death of young Christians, and traces the way the story of William was adapted to different circumstances over time. In the centuries after its appearance, the ritual murder accusation has provoked untold misery, resulting in death and destruction across time and geography. Although no accusation has withstood historical scrutiny, the concept of the blood libel has become so deeply rooted in cultural memory as to endure to this day. Featuring fascinating characters, a gripping courtroom drama, and penetrating scholarly detective work, Rose’s groundbreaking work reveals why the blood libel was able to gain such widespread acceptance, and shows where, centuries ago, it all began. E.M. Rose studied Medieval and Renaissance Studies and Modern History at Yale and Oxford Universities, and earned a doctorate from Princeton. Rose has taught at Johns Hopkins, Rugers and Baruch, City University of New York (CUNY).

Cavalier – A tale of chivalry, passion and great h

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9780571227037 – p 332 – hardcover – Engels - geschiedenis From Lucy Worsley, Chief Curator of the Historic Royal Palaces, comes the story of the last great cavalier. William Cavendish embodies the popular image of a cavalier. He was both courageous and cultured. His passions were architecture, horses and women. And, along with the whole courtly world of King Charles I and his Cavaliers, he was doomed to failure. Cavendish was a master of manège (the art of teaching horses to dance) and obsessed with building beautiful houses in the latest style. He taught Charles I’s son to ride and was the general of the king’s army in the North during the Civil War. Famously defeated at the Battle of Marston Moor in 1644, he went into a long continental exile before returning to England in triumph on the restoration of King Charles II to the throne in 1660. This is the story of one remarkable man, but it is also a rich evocation of the extraordinary organism which sustained him – his household. Lucy Worsley shows us the complex and fascinating hierarchies among the inhabitants of the great houses of the seventeenth century, painting a picture of conspiracy, sexual intrigue, clandestine marriage and gossip. From Ben Johnson and Van Dyck to long-forgotten servants, Cavalier is a brilliant illumination of the stately home and its inhabitants. The household’s cacophony ant stink as well as its ceremony and splendor come vividly to life. Chief Curator of the Historic Royal Palaces (including Hampton Court and the Tower of London), Lucy Worsley is a leading young historian; She has been researching the story of William Cavendish and his household for more than ten years, and is the author of the English Heritage guide to Bolsover Castle, his principal home and one of the subjects of Cavalier.

To catch a king – Charles II’s great escape ~ Char

Prijs: 9,00 EUR
ISBN 9780008153632 – p 314 – hardcover – Engels - geschiedenis How did the most wanted man in the country outwit the greatest manhunt in British history? In January 1649, King Charles I was beheaded in London outside his palace of Whitehall and Britain became a republic. When his eldest son, Charles, returned to England in 1651 to fight for this throne, he was crushed by the might of Cromwell’s armies at the battle of Worcester. With 3,000 of his supporters lying dead and 10,000 taken prisoner, it seemed as if Charles’s dreams of power had been dashed. At six feet two inches tall, the prince towered over his contemporaries, and with dark skin inherited from his French-Italian mother Henrietta Maria, he stood out in a crowd. How would he fare on the run with Cromwell’s soldiers on his tail and a vast price on his head? The next six weeks would form the most memorable and dramatic period of Charles’s life – pursued relentlessly, he resorted to disguise and deception, and had to rely on grit, fortitude and good luck. With bloodied feet and facing certain death if caught, he utilized a patchwork of hiding places that had evolved to hide Catholics from persecution. He hid in an oak tree – an event so fable that over 400 English pubs are named ‘Royal Oak’ in commemoration; he witnessed a village wildly celebrating the erroneous news of his death and a medical student wrongtly imprisoned because of his similarity in looks; he disguised himself as a servant and as one half of an eloping couple. Once restored to the throne as Charles II, he told the tale of his escapades to Samuel Pepys, who transcribed it all. In this gripping, action-packed true story, based on extensive archive material, Charles Spencer, bestselling author of Killers of the King, uses Pepys’s account and many others to retell this epic adventure. Charles Spencer was educated at Eton College and obtained his degree in Modern History at Magdalen College, Oxford. He was a reporter on NBC’s today show from 1986 until 1995, and is the author of five books.

Realm divided – A year in the life of Plantagenet

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9781781858820 – p 312 – hardcover – Engels - geschiedenis 1215 was, famously, the year when King John, at the urging of his discontented barons, agreed to place his seal on a document known as Magna Carta, thereby setting in motion England’s slow march towards fully representative democracy. But this was also a year of upheaval on a larger scale: in France, a long tussle for dominance between the Plantagenets and their Capetian rivals was moving decisively in favour of the latter; in Rome, Pope Innocent III’s Fourth Lateran Council made decisions that altered the lives of millions. Dan Jones, bestselling author of The Plantagenets, not only outlines events on the wider thirteenth-century stage, but also opens a window on everyday life in England: food and clothing, law and justice, animals and hunting, language and learning, the lives of women and children. From royal court to peasant wedding, Realm divided offers a vivid, accessible portrait of medieval English society in the round, and an exhilarating and revelatory exploration of the big themes of politics, warfare and religion during a transformative year in English history. Dan Jones is an acclaimed historian and award-winning journalist. His TV programs are broadcast in over forty countries. He lives in London.

Louis – The French prince who invaded England ~ Ca

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9780300217452 – p 279 – hardcover – Engels - tweedehands - biografie/autobiografie In 1215 a group of English barons, dissatisfied with the weak and despicable King John, decided that they needed a new monarch. They wanted a strong, experienced man, of royal blood, and they found him on the other side of the Channel: astonishingly, the most attractive candidate for the crown of England was Louis, eldest son and heir of the king of France. In this fascinating biography of England’s least-known ‘king’ – and the first to be written in English – Catherine Hanley explores the life and times of ‘Louis the Lion’ before, during and beyond his quest for the English throne. She illuminates the national and international context of his 1216 invasion, and explains why and how after sixteen fruitless months he failed to make himself King Louis I of England. Hanley also explores Louis’s subsequent reign over France until his untimely death on the Albigensian Crusade. Published eight centuries after the creation of Magna Carta and on the 800th anniversary of Louis’s proclamation as king, this fascinating story is a colorful tale of national culture, power and politics that brings a long-forgotten life out of the shadows of history. Dr. Catherine Hanley is a writer and researcher specializing in the High Middle Ages.

The fall of the West – The death of the Roman supe

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9780297845638 – p 531 – hardcover – Engels - geschiedenis In the year 476 AD the last Roman emperor to rule from Italy was deposed. By this time most of the western provinces of the empire had already been carved up by Germanic warlords. Now the same fate would befall Italy. The emperor himself, a boy named Romulus Augustulus, was not even deemed important enough to be worth killing, and was sent to live out the rest of his life in comfortable retirement. If first event marks the moment when the Western Empire fell, then five centuries of imperial rule ended with a whimper. In this book, Adrian Goldsworthy argues that the final collapse was merely the end of a process that had started centuries beforehand. His epic history begins with the death of Marcus Aurelius in 180, when Rome was still the world’s only superpower, and charts a long, slow decline through the chaos of the third century, the schism of the fourth, and the final collapse in the fifth. He depicts a world repeatedly torn apart by civil war, where political power was most often won by slaughtering rivals, and emperors were more afraid of ambitious subordinates than foreign enemies. It was this internal conflict, as he shows in his compelling final chapters, that eventually led to the fall of the West: none of Rome’s enemies were strong enough to defeat it until the empire had rotted from within. How this superpower died is one of the great questions of history, and tells us much about the rise and fall of other countries, providing lessons for our own day. Adrian Goldsworthy writes exclusively from contemporary sources, and uses the latest archaeological evidence to bring the Roman world to life in all its violent detail. Dr. Adrian Goldsworthy studies at St. John’s College Oxford, and has taught at a number of universities. A full-time author, he regularly contributes to TV documentaries on Roman themes.

Carthage must be destroyed – The rise and fall of

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9780713997934 – p 520 – hardcover – Engels - geschiedenis The devastating struggle to the death between the Carthaginians and the Romans was one of the defining dramas of the Ancient World. In an epic series of land and sea battles both sides came close to victory before the Carthaginians finally buckled and their capital city, history and culture were almost utterly erased. The last great threat to Roman supremacy across the entire Mediterranean had gone, fulfilling Cato the Elders insistent demand that ‘Carthage must be destroyed’. Carthage must be destroyed brilliantly brings to life this lost empire – from its origins among the Phoenician settlements of Lebanon to its apotheosis as the greatest sea-power in the Mediterranean, with interests stretching from the Middle East to southern Spain. Roman ferocity tried to remove Carthage from history, but it is possible nonetheless to create a compelling narrative of a civilization which left an indelible, if often hidden, legacy for those that followed. At the heart of all attempts to understand Carthage must lie the extraordinary figure of Hannibal – the scourge of Rome and one of the greatest, more charismatic and innovative of all military leaders, but a man also who ultimately led his people to catastrophe. Drawing on a wealth of new archaeological research, Richard Miles makes Carthage vivid as it has never been before. Richard Miles is a Newton Trust Lecturer in the Faculty of Classics and Fellow and Director of Studies in Classics at Trinity Hall, University of Cambridge. He has written widely on Punic, Roman and Vandal North Africa and has directed archaeological excavations in Carthage and Rome.

Caesar ~ Adrian Goldsworthy

Prijs: 17,00 EUR
ISBN 0297846205 – p 583 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie Caius Julius Caesar remains the most famous Roman ever to have lived. Charismatic leader of men, serial seducer of women, he was also both a brilliant politician and a military genius capable of some of the most spectacular victories in history. One of the single most important men of his era, his rise to power continues to provoke as strong reactions amongst historians as it did amongst his contemporaries. From the very beginning Caesar’s career was unusually dramatic. In his late teens he narrowly avoided execution for opposing the military dictator Sulla. He was decorated for valour in battle, captured and held to ransom by pirates, and almost bankrupted himself by staging games for the masses. In politics he quickly gained a reputation as a dangerously ambitious maverick, and by his early thirties he was already beginning to dominate the Senate; his affaires with noblewomen were both frequent and scandalous: his personal magnetism was such that he was able to seduce many of his political opponents’ wives, and he captivated countless other women, including the beautiful and enigmatic Cleopatra. His greatest skill, however, was as a military commander. In less than a decade he conquered all of Gaul, invaded Germany, and twice landed in Britain – an achievement which in 55 BC was greeted with a public euphoria comparable to that generated by the moon landings in 1969. In just thirty years he had risen from a position of virtual obscurity to become one of the richest men in the world, with the power single-handedly to overthrow the Republic. By his death, itself a spectacular event, he was effectively emperor of most of the known world. In this new biography, Adrian Goldsworthy places Caesar within the broad canvas of the Mediterranean world in which he lived, describing the rich but turbulent society that produced the man. Written exclusively from contemporary sources, it is the first work for more than a generation to bring together all aspects of Caesar’s character – the politician, the general and the man – into a single, definitive volume. Dr. Adrian Goldsworthy studies at St. John’s College Oxford, and has taught at a number of universities. He is now a full-time author.

How Rome fell – Death of a superpower ~ Adrian Gol

Prijs: 19,00 EUR
ISBN 9780300137194 – p 531 – hardcover – Engels - geschiedenis A major new examination of the fall of the Roman Empire. At the time of Marcus Aurelius’s death in the second century A.D., the Roman Empire controlled most of the known world; By the end of the fifth century, the empire had disintegrated, and only a small fragment remained in the eastern Mediterranean, a mere shadow of its former might. Well over a thousand years would pass before the levels of prosperity, literacy, and technological sophistication would match those of the Roman era. Every generation has puzzled over the mystery of Rome’s fall, and explanations for it have ranged widely, from the pressure of barbarian invaders to ecological disaster. Recently the trend has been to paint this process as a benign transformation rather than a violent cataclysm. In this masterful book, Adrian Goldsworthy explores the years of Roman decline, from the second to the sixth century, when men, women, heroes, and tyrants made decisions that altered Rome’s destiny. He brings into sharp focus a factor neglected by historians – Rome’s frequent civil wars – and shows that from 217 A.D. onward, almost constant internal conflict sapped the empire’s strength in ways that eventually proved fatal. As Goldsworthy points out, more Roman soldiers were killed by other Romans than by any foreign enemies. How Rome fell offers insight born of extensive research and contemplation into virtually every aspect of Ancient Roman history. This was, after all, an age of profound religious change, as pagan religion was swept aside by a church based in Rome, as well as a time of economic crisis, plague, and war. As Simon Sebag Montefiore writes, ‘Adrian Goldsworthy is one of the new generation of young classicists who combines scholarship with storytelling to bring the ancient world to life.’ Ultimately, while Goldsworthy insists that this is not a book about America and modern empire, his authoritative understanding of how Rome fell will vastly enrich our perspective of our own civilization. Adrian Goldsworthy is a preeminent historian of the ancient world. He is the author of many acclaimed books. Goldsworthy, who received his doctorate at Oxford, lectures widely and consults on historical documentaries produced by the History Channel, National Geographic, and the BBC.

The Spartacus war ~ Barry Strauss

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9780297852674 – p 240 – hardcover – Engels - geschiedenis In 73 BC, armed only with kitchen knives and skewers, a group of gladiators broke out of their barracks in Capua and headed for the slopes of nearby Vesuvius. They were led by a Thracian named Spartacus, who initially seemed to want little more than freedom for himself and his followers. But after a succession of spectacular victories over the Roman militias sent to recapture him, his fame began to grow. Local slaves flocked to join the runaways, and within a few months the 74 gladiators who had started the revolt had grown to an army of more than 40,000. For two years Spartacus led his rag-bag army of slaves and desperadoes the length and breadth of Italy, defying the Roman Army, and subjecting them to a string of humiliating defeats. His skill as a tactician was exemplary, his leadership inspirational, and his ability to escape from the most impossible situations left his Roman enemies dumbfounded. The end, when it came, was brutal. Unable to escape across the sea to safety, the rebels were finally defeated by Crassus, one of Rome’s cruelest generals; in the valley of the Silarus he butchered thousands of the rebels. Then, as an example to the rest of Italy’s slaves, Crassus lined the entire length of road from Capua to Rome with 6,000 crucified prisoners. This book is an accumulation of all we know about Spartacus and his campaign. Barry Strauss has explored the areas of Italy where this brilliant leader fought and died, and bases his account exclusively on ancient Roman sources and archaeological findings. The result is a gripping account of one of the most dramatic episodes in Roman history. Barry Strauss read History at Cornell University and gained a PhD at Yale in 1979. He is now Professor of History and Classics at Cornell. The author of nine books, he has appeared in many TV documentaries, and has written for the Washington Post and Los Angeles Times. His popular histories of The Trojan War and The battle of Salamis have been translated into six languages, and have won him worldwide recognition.

The classical world – An epic history from Homer t

Prijs: 13,00 EUR
ISBN 0713998539 – p 694 – hardcover – Engels - geschiedenis The classical civilizations of Greece and Rome dominated the world some forty lifetimes before our own, and they continue to intrigue, inspire and enlighten us. From Greece in the eighth century BC to Rome at time of Julius Caesar and Augustus in the first century BC, their art and architecture, drama and epics, philosophy and politics have been the foundation of much of what we value today. Their heroes, from Achilles to Alexander, are still powerfully evoked in our modern culture. The classical world brilliantly describes the vast sweep of history in which these two great civilizations prevailed – from the epic poems of Homer and the beginning of literacy through the foundation of Athenian democracy and the turbulent empire-building of Alexander the Great to the Roman Republic and the establishment of the Roman Empire, the rise of Christianity, and the challenges this new faith faced in the Roman imperial age. Robin Lane Fox’s telling of this great story focuses on the themes of freedom, justice and luxury which unified these civilizations, and approaches the classical worlds through the eyes of their classicizing enthusiast, the Roman Emperor Hadrian. From about AD 120, Hadrian travelled around his empire from Scotland to Egypt and was captivated by many features of its past. How had these classical ages evolved and why had they changed by his time? This book illuminates questions that Hadrian could not have analyzed do lucidly. For those who are new to this enthralling subject and for the many who continue to share the fascination with classical Greece and Rome, Robin Lane Fox’s account is a wonderfully exciting historical tour of some of the greatest cultures the world has ever seen. Robin Lane Fox is a Fellow of New College, Oxford, and University Reader in ancient History. He has also been the weekly gardening correspondent of the Financial Times since 1970.

In the name of Rome – The men who won the Roman em

Prijs: 12,00 EUR
ISBN 0297846663 – p 415 – hardcover – Engels - geschiedenis The Roman Empire was created and maintained by military might. As a consequence, generals were immensely important figures throughout Rome’s history. Often the same men who commanded the legions in battle dominated the State in peacetime – our word emperor is derived from the Latin imperator or general. Ambitious Roman generals destroyed the Republican system of government and in later years they had the power to make or break emperors. This book looks at Rome’s greatest generals, and at how and why they won their victories. At the same time it tells the story of Roman warfare, from the bitter struggle with Carthage and the brilliant Hannibal in the third century BC to the last desperate attempt to win back the Western Empire in the Sixth century AD. It also traces the evolution of the Roman army and the Roman political system which directed it. Yet always the main focus rest on the commanders themselves and on their skills as leaders – on men such as Scipio Africanus who combined apparent mysticism with iron determination, on Marius the tough soldiers’ general, on Pompey the flamboyant ‘Roman Alexander’, and Caesar the aggressive and charismatic aristocrat. According to Napoleon, ‘The personality of the general is indispensable, he is the head, he is the all of an army. The Gauls were not conquered by the Roman legions, but by Caesar.’ This book is about leadership, and how Rome’s generals, Caesar amongst them, managed to seize and maintain an empire that was to dominate the known world for over 600 years. Born in 1969, Adrian Goldworthy went to school at Westbourne Boys College in Penarth near Cardiff, before reading Ancient and Modern History at St John’s College, Oxford. After completing his Doctorate in Ancient History at Oxford, he spent two years as a Research Fellow at Cardiff University. Now a professional writer, he still teaches part-time in the University of Notre Dame’s London campus.

Rome – The biography of a city ~ Christopher Hibbe

Prijs: 7,00 EUR
ISBN 0140070788 – p 387 – paperback – Engels – tweedehands - biograie/autobiografie A portrait, a history and a superb guide book – this beautifully written, informative study captures the seductive beauty and the many layered past of the Eternal City. 3,000 years of her history from the Etruscan Kings to Mussolini.

Hannibal’s last battle – Zama & the fall of Cartha

Prijs: 11,00 EUR
ISBN 1844156354 – p 204 – hardcover – Engels - geschiedenis At Zama in what is now Tunisia in 202 BC the armies of two empires clashed. The Romans under Scipio Africanus won a bloody, decisive victory over Hannibal’s Carthaginians. Scipio’s victory signaled a shift in the balance of power in the ancient world. Thereafter, Rome became the dominant civilization of the Mediterranean. Zama also saw the eclipse of one legendary commander, Hannibal, the scourge of Rome and the pre-eminent general of the Second Punic War, by Scipio, one of the greatest leaders Rome ever produced. Brian Todd Carey’s compelling, detailed reconstruction of the battle, and of the grueling war that led up to it, gives a fascinating insight into the Carthaginian and Roman methods of waging war – their military organization and equipment and the tactics they employed; and it offers a critical assessment of the contrasting qualities and leadership styles of Hannibal and Scipio, the two most celebrated commanders of their age. Their lives and military careers, and the campaigns that led up to the climactic confrontation at Zama, are examined in vivid detail, as is the aftermath of the battle – the humiliation of Carthage, Hannibal’s exile and suicide, Scipio’s triumph, and the epic Roman siege that destroyed Carthage as a Mediterranean power. Brian Todd Carey’s concise and graphic account of this extraordinary episode in ancient warfare will appeal to all readers of military history, and is an essential text for students of the long struggle of Carthage against Rome. Author: Brian Todd Carey is professor of history and military studies at the American Public University System and is the author of over a dozen articles on ancient and medieval military history and air power in the Second World War. He has served as the vice president of the Rocky Mountain World History Association and on the Asian Studies Board at Colorado State University. Tactical map illustrator: Joshua B. Allfree is a master sergeant and US Army veteran currently serving as a National Guard Bureau liaison NCO at Fort Knox, Kentucky. A combat veteran (Grenada, 1983), most of his career has been in the combat arms including assignments as an infantry squad leader, cavalry scout, and long range surveillance detachment reconnaissance team leader. He holds the bachelor of arts degree in world military history from the American Military University and is a member of the Society for Military History. Regional Map illustrator: John Cairns has specialized in computer cartography since 1993. He has worked for mapquest.com, and most recently landvoyage.com where he developed software to deliver maps over the Internet. He just completed his masters degree in physics from Ohio State University.

The restoration of Rome – Barbarian Popes & imperi

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9780230700154 – hardcover – Engels - geschiedenis In AD 476, Odovacar, a senior officer in the Roman army, captured and executed the father and uncle of the child emperor, Romulus, known as Augustulus, and sent the imperial regalia to Constantinople. It wat the coup de grâce for the Western Empire. Rome – the city which had dominated the world for so long – had fallen. New rulers held sway over the old Roman West and a series of successor states replaced the old monolithic empire. Peter Heather, acclaimed author of The fall of the Roman Empire and Empires and barbarians, here tells the story of the three great pretenders who attempted to revive the Roman inheritance in Western Europe: Theoderic, Justinian and Charlemagne. He also offers a vivid and authoritative account of their successors’ failure to uphold the imperial dream and shows that a Roman Empire of the old kind, created by conquest, was impossible to maintain in the new Europe of the early Middle Ages. It was only when churchmen from the old barbarian north reinvented the papacy that a real restoration of imperial power proved possible. This new Roman Empire, created by the barbarians, has, to date, endured for more than a thousand years. Peter Heather is Professor of Medieval History at King’s College London, having previously taught at Worcester College, Oxford, University College, London, and Yale University.

Mithridates the Great – Rome’s indomitable enemy ~

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 1844158349 – p 180 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie Mithridates VI ‘the Great’ of Pontus, was Rome’s most persistent enemy. Few enough leaders went to war with Rome and lived long to tell the tale, but in the first half of the first century BC, Mithridates did so three times. At the high point of his career his armies swept the Romans out of Asia Minor and Greece, reversing a century of Roman expansion in the region. Even once fortune had turned against him he would not submit. To the day he died, a fugitive driven to suicide by the treachery of his own son, he was still planning an overland invasion of Rome itself. The Mithridatic wars stretched over half a century and two continents, and have a fascinating cast of pirates, rebels, turncoats and poisoners (though an unfortunate lack of heroes with untarnished motives). There are pitched battles, epic sieges, double-crosses and world-class political conniving, assassinations and general treachery. Through it all, the story is built about the dominant character of Mithridates, connoisseur of poisons, arch-schemer and strategist; resilient in defeat, savage and vindictive in victory. Combining recent research with the author’s trademark lightness of style, this long-overdue biography brings vividly to life one of the dominant figures of the first century BC. Dr. Philip ‘Maty’ Matyszak has a doctorate in ancient history from St. John’s College, Oxford University and has been studying, teaching and writing on the subject for the past twenty years. He specializes in ancient Rome especially the Late Republic and Early Imperial periods. He has personal military experience both as a conscript in Africa and with the territorial army in Britain, and he now works as a tutor for Madingley Hall Institute of Continuing Education, Cambridge University, teaching a course on ancient Rome.

428 Ad – An ordinary year at the end of the Roman

Prijs: 22,00 EUR
ISBN 9780691136691 - p 203 – hardcover – Engels - geschiedenis An ordinary year at the end of the Roman Empire. This is a sweeping tour of the Mediterranean world from the Atlantic to Persia during the last half-century of the Roman Empire. By focusing on a single year not overshadowed by an epochal event, 428 AD provides a truly fresh look at a civilization in the midst of enormous change – as Christianity takes hold in rural areas across the empire, as western Roman provinces fall away from those in the Byzantine east, and as power shifts from Rome to Constantinople. Retracing the kind of route a contemporary gazetteer might have taken, Giusto Traina describes the empire’s people, places, and events in all their simultaneous richness and variety. The result is an original snapshot of a fraying Roman world on the edge of the medieval era. Readers meet many important figures, including the roman general Flavius Dionysius as he encounters a delegation from Persia after the Sassanids annex Armenia; the Christian ascetic Simeon Stylites as he stands and preaches atop his column near Antioch; the eastern Roman emperor Theodosius II as he prepares to commission his legal code; and Genseric as he is elected king of the Vandals and begins to turn his people into a formidable power. We are also introduced to Pulcheria, the powerful sister of Theodosius, and Galla Placidia, the queen mother of the western empire, as well as Augustine, Pope Celestine I, and nine-year-old Roman emperor Valentinian III. Full of telling details, 428 AD illustrates the uneven march of history. As the west unravels, the east remains intact. As Christianity spreads, pagan ideas and schools persist. And, despite the presence of the forces that will eventually tear the classical world apart, Rome remains at the center, exerting a powerful unifyinig force over disparate peoples stretched across the Mediterranean. Giusto Traina is professor of Greek history at the University of Rouen. He is the author of several previous books on Roman and Greek history.

The classical world – The foundations of the West

Prijs: 13,00 EUR
ISBN 9781681771519 – p 353 – hardcover – Engels - geschiedenis A masterly investigation into the Classical roots of Western civilization. An authoritative and accessible study of the foundations, development, and enduring legacy of the cultures of Greece and Rome, centered on ten locations of seminal importance in the development of Classical civilization. Starting with Troy – where history, myth and cosmology fuse to form the origins of Classical civilization – Nigel Spivey explores the contrasting politics of Athens and Sparta, the diffusion of Classical ideals across the Mediterranean world, science and philosophy, the eastward export of Greek culture with the conquests of Alexander the Great, the power and spread of the Roman imperium, and the long Byzantine twilight of Antiquity. Nigel Spivey is Professor of Classical Art and Archaeology at Cambridge. He wrote Songs on bronze: The Greek myths made real and The ancient Olympics and presented the television series How art made the world for the BBC. He lives in Cambridge, England.

Ancient Rome – The rise and fall of an empire ~ Si

Prijs: 35,00 EUR
ISBN 0563493607 – p 336 – hardcover – Engels - geschiedenis Ancient Rome is the story of the greatest empire the world has ever known. Focusing on six momentous turning points that helped to shape Roman history, Simon Barker’s gripping narrative charts the rise and fall of the world’s first superpower – a political machine unmatched in its brutality, its genius, its lust for power. From the conquest of the Mediterranean beginning in the third century BC to the destruction of the empire at the hands of barbarian invaders some seven centuries later, we discover the most critical episodes in roman history: the spectacular collapse of the ‘free’ republic, the birth of the age of the ‘Caesars’, the violent suppression of the strongest rebellion against roman power, and the bloody civil war that launched Christianity as a world religion. At the heart of this account are the dynamic, complex but flawed characters of some of the most powerful ruler sin history: men such as Pompey the Great, Julius Caesar, Augustus, Nero and Constantine. Putting flesh on the bones of these distant, legendary figures, Simon Baker looks beyond the dusty, toga-clad caricatures and explores their real motivations and ambitions, intrigues and rivalries; This is Rome as we’ve never seen it before – awesome and splendid, gritty and squalid. Accompanying a landmark BBC television series, Ancient Rome is a fresh, fast-paced history which addresses themes about the nature of power that are as relevant today as they were two thousand years ago. Simon Baker read Classics at Oxford University. In 1999 he joined the BBC’s award-winning History Unit where he has worked on Timewatch and a wide range of programmes about the classical world; he is the Development Producer on the BBC ONE series Ancient Rome: The rise and fall of an empire. This is his second book. Mary Beard is a Professor of Classics at Cambridge University and a Fellow of Newnham College. She has written widely on the history and culture of the ancient (and modern) world.

Northmen – The Viking saga AD 793 – 1241 ~ John Ha

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781250106148 – p 382 – hardcover – Engels – tweedehands - geschiedenis An authoritative volume that places the Vikings in their wider geographical and historical context. From Finland to Newfoundland and Jelling to Jerusalem, follow in the wake of the Vikings – a transformative story of a people that begins with paganism and ends in Christendom. In AD 800, the Scandinavians were just barbarians in longships. Though they held sway in the north, their power meant little more than the ability to pillage and plunder, which they did to bolster their status at home. But as these Norse warriors left their strongholds to trade, raid, and settle across wide areas of Europe, Asia, and the North Atlantic, their violent and predatory culture left a unique imprint on medieval history. The twist that no one predicted, however, was a much slower, insidious takeover than any the Vikings would execute, and by a turn of the tide, they themselves became its target. For as they made their mark on Europe, Europe made its mark on them. By the year 1200 what remained of the Vikings’ pagan origins floated beneath the surface, and the strong, strange territories of the north had become a part of Latin Christendom. Northmen is there to tell the tale, to pay homage to what was lost and celebrate what was won. Focusing on key events, including the sack of Lindisfarne in 793 and the Battle of Stamford Bridge in 1066, medieval history expert John Haywood recounts the saga of the Viking age, from the creation of the world through to the dwindling years of halfhearted raids and elegiac storytelling in the thirteenth century. He does so with meticulous research, engaging narrative light and blood along the way. Educated at the universities of Lancaster, Cambridge, and Copenhagen, John Haywood is an exprt on the history of Dark Age Europe.

The Norway campaign and the rise of Churchill 1940

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 1783400609 – p 224 – hardcover – Engels - geschiedenis While the campaign in Norway from April to June 1940 was a depressing opening to active hostilities between Britain and Nazi Germany, it led directly to Churchill’s war leadership and The Coalition. Both were to prove decisive in the long term. This well researched work opens with a summary of the issues and personalities in British politics in the 1930s. The consequences of appeasement and failure to re-arm quickly became apparent in April 1940. The Royal Navy, which had been the defense priority, found itself seriously threatened by the Luftwaffe’s control of the skies; The economies inflicted on the Army were all too obvious when faced by the Wehrmacht; Losses of men and equipment were serious and salutary. As the author describes, the campaign itself was fought in three phases: the landings in support of the Norwegians, the evacuation from Central Norway which led to Chamberlain’s resignation and, finally, the campaign in the North which remained credible until the fall of France. At the same time he covers the political background and activity in London and cabinet in -fighting. The Norway campaign and the rise of Churchill 1940, with its informed mix of politics and war fighting, provides a well informed and balanced overview of the opening campaign of the Second World War and its immediate and wider consequences. Anthony Dix was educated at Tonbridge School. National service took him to Malawi where he served with 2nd Battalion, King’s African Rigles. In 1956 he was called to the bar and later took the BS c Econ. For over forty years he was a partner I a firm of London stockbrokers; he has fought two Parliamentary elections and for three years sat on the Merton Borough Council. He was also a Justice of the Peace and a member of the Wandsworth Prison Board of Visitors. His publications include a pamphlet on the size of the prison population and an account of sailing round Britain in his small yacht. Always intensely interested in European history, he chose to write about the campaign in Norway 1940 not least as his father took part. Now retired, he lives at Epsom.

Destination Casablanca – Exile, espionage, and the

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9781610394055 – p 491 – hardcover – Engels - geschiedenis In November 1942, as a part of Operation Torch, 33,000 American soldiers sailed undetected across the Atlantic and stormed the beaches of French Morocco. Seventy-four hours later, the Americans controlled the country and one of the most valuable wartime ports: Casablanca. In the years preceding, Casablanca had evolved from an exotic travel destination to a key military target after France’s surrender to Germany. Jewish refugees from Europe poured in, hoping to obtain visas and passage to the United Stated and beyond. Nazi agents and collaborators infiltrated the city in search of power and loyalty. The resistance was not far behind, as shopkeepers, celebrities, former French Foreign Legionnaires, and disgruntled bureaucrats formed a network of Allied spies. But once in American hands, Casablanca became a crucial logistical hub in the fight against Germany – and the site of Roosevelt and Churchill’s demand for ‘unconditional surrender’. Rife with rogue soldiers, power grabs, and diplomatic intrigue, Destination Casablanca is the riveting and untold story of this glamorous city – memorialized in the classic film that was rush-released in 1942 to capitalize on the drama that was unfolding in North Africa at the heart of World War II. Meredith Hindley is a historian and senior writer for Humanities, the quarterly review of the National endowment for the Humanities. Her work has also appeared in the New York Times, Salon, and elsewhere. Hindley received her PhD from American University. She lives in Washington, DC.

Fighters in the shadows – A new history of the Fre

Prijs: 7,00 EUR
ISBN 9780571280346 – p 593 – hardcover – Engels - geschiedenis Fighters in the shadows tells the story of the French Resistance – as it was, rather than how some choose to remember it. The story of the French Resistance is central to French identity, but it is a story built on myths. ‘La Résistance française’ was not simply a national effort to free the country from German occupation, but a national drama around which wider conflicts were played out. Part of a Europe-wide, anti-fascist struggle, it included Spanish republicans, Italian and even German anti-Nazis. A ‘war within the war’ against the Holocaust brought in Jewish resisters and Christian rescuers. It was a colonial war for the French Empire in Africa and the Near East that set de Gaulle’s Free French against the forces of Vichy. Divided over communism and the roles of the USA and the USSR, the Resistance within France was divided between those on the far right and the far left, fighting for very different visions of the world. Robert Gildea returns to the testimonies of the resisters themselves, asking who they were, what they believed in and what compelled them to take the terrible risks they did. He brings to the fore stories of women resisters, who history has neglected. By looking again at the interplay of the memories and myths surrounding the Resistance, Gildea builds a vivid, gripping and entirely new account of one of the most compelling narratives of the Second World War. Robert Gildea is Professor of Modern History at the university of Oxford. He specializes in nineteenth- and twentieth-century French and European history, with a particular focus on the Second World War. His previous work on France under the German occupation, Marianne in Chains (2002), won the Wolfson History Prize. The past in French History (1994) explored French collective memory and political culture since the Revolution. Most recently he directed an international oral history project, published as Europe’s 1968: Voices of Revolt (2013). He is married with four children and lives in Oxford.

Valley of the Shadow – The siege of Dien Bien Phu

Prijs: 14,00 EUR
ISBN 9781472824370 – p 368 – hardcover – Engels - geschiedenis The decisive battle of the First Indochina War (1946 – 54) was fought in the valley of Dien Bien Phu in northwestern Vietnam. After a 56-day siege by 50,000 Vietnamese People’s Army troops, the entire French-led garrison of 15,000 had surrendered by May 8, 1954. The defeat toppled the French government, forcing tis successor to seek a negotiated end to the conflict. The resulting Geneva Accords placed the northern half of Vietnam government created by France in 1949 governed the south. It was this awkward compromise that planted the seeds for the United States’ own disastrous intervention in Vietnam. Over the past five decades, western authors have generally followed a standard account of the battle, painting the besiegers as a faceless horde which overwhelmed the intrepid garrison by sheer weight of numbers and superior firepower. However, new discoverie sin French archives, recent interviews with veterans, and a wealth of Vietnamese publications and online sources that have recently become available, have challenged the prevailing narrative. Revealing for the first time the true VPA order of battle and the details of the severe logistical constraints within which the besiegers were forced to operate, Valley of the shadow offers, for the first time, a truly accurate depiction of the battle of Dien Bien Phu. Kevin Boylan teaches history at Emmanuel College in Boston, Massachusetts. He earned his BA in History from Rutgers University, and his PhD from Temple University. From 1995 to 2005, he was employed by the Pentagon as a defense analyst for the US Defense Department and the US Army Staff. Dr. Boylan returned to academe in 2005, teaching first at the University of Maine, Augusta, and then at a variety of colleges and universities in Connecticut and Wisconsin before moving to Boston. In October 2014, his groundbreaking article on the topic of Viet Minh artillery at Dien bien Phu was published in the Journal of Military History, and won the Society of Military History’s Moncado Prize in 2015. He lives in Medford, MA, USA. Luc Olivier earned his Masters in Geography at the CESA in the University of Tours, and served in the French Army as a second lieutenant and platoon commander. He also has an extensive background in IT consulting and is currently the managing director of a French-Hungarian IT company. He has designed a dozen commercial wargames – including two on Dien Bien Phu – which have been published in magazines including Vae Victis and Battles Magazine. He has also written and published many article son historical military topics over the last20 years. He lives in Paris, France.

We’ll always have Casablanca – The life, legend, a

Prijs: 22,00 EUR
ISBN 9780393243123 – p 334 – hardcover – Engels - literair/cultuur For the 75th anniversary of its premiere – the incredible story of how Casablanca was made and why it remains the most beloved of Hollywood films. Casablanca was first released in 1942, just two weeks after the city of Casablanca itself surrendered to American troops led by General Patton. Featuring a pitch-perfect screenplay, a classic soundtrack, and unforgettable performances by Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, and a deep supporting cast, Casablanca was hailed in the New York Times as ‘ a picture that makes the spine tingle and the heart take a leap.’ The film won Oscars for best picture, best director, and best screenplay, and would go on to enjoy more revival screenings than any other movie in history. It became so firmly ensconced in the cultural imagination that, as Umberto Eco once said, Casablanca is ‘not one movie; it is ‘movies’.’ We’ll always have Casablanca is celebrated film historian Noah Isenberg’s rich account of this most beloved movie’s origins. Through extensive research and interviews with filmmakers, film critics, family members of the cast and crew, and diehard fans, Isenberg reveals the myths and realities behind Casablanca’s production, exploring the transformation of the unproduced stage play into the classic screenplay, the controversial casting decisions, the battles with Production Code censors, and the effect of the war’s progress on the movie’s reception. Isenberg particularly focuses on the central role refugees from Hitler’s Europa played in the production (nearly all of the actors and actresses cast in Casablanca were immigrants). Finally, Isenberg turns to Casablanca’s long afterlife and the reasons it remains so revered. From the Marx Brothers’ 1946 spoof hit, A night in Casablanca, to loving parodies in New Yorker cartoons, Saturday Night Live skits, and Simpsons episodes, Isenberg delves into the ways the movie has lodged itself in the American psyche. Filled with fresh insights into Casablanca’s creation, production, and legacy, We’ll always have Casablanca is a magnificent account of what made the movie so popular and why it continues to dazzle audiences seventy-five years after its release. Noah Isenberg is director of screen studies and professor of culture and media at The New School, the author of Edgar G. Ulmer: A filmmaker at the margins and editor of Weimar Cinema, and the recipient of an NEH Public Scholar Award. He lives in Brooklyn, New York.

Britain against Napoleon – The organization of vic

Prijs: 13,00 EUR
ISBN 9781846141775 – p 678 – hardcover – Engels - geschiedenis For more than twenty years after 1793, the French army was supreme in continental Europe. Only at sea was British power dominant, though even with this crucial advantage the British population lived under fear of a French invasion for much of those two decades. How was it that, despite multiple changes of government and the assassination of a Prime Minister, Britain survived and eventually won a generation-long war against a regime which at its peak in 1807commanded far greater resources and manpower? There have been innumerable books about the battles, armies and navies of the French Revolutionary and Napoleonic Wars. This book looks beyond the familiar exploits (and bravery) of the army and navy to the politicians and civil servants, and examines how they made it possible to continue the war at all. It shows the degree to which, because of the magnitude and intensity of hostilities, the capacities of the whole British population were involved: industrialists, farmers, shipbuilders, cannon founders, gunsmiths and gunpowder manufacturers all had continually to increase quality and output as the demands of the war remorselessly grew. Knight shows that the intelligence war was also central and that despite a poor beginning to both gathering and assessment Whitehall’s methods steadily improved. No participants were more important, he argues, than the bankers and international traders of the City of London, who played a critical role in financing the wars and without whom the armies of Britain’s allies could not have taken the field. Knight demonstrates that despite these extraordinary efforts, between 1807 and 1812 Britain came very close to losing the war against Napoleon – not through invasion (though the danger until 1811 was very real) but through financial and political exhaustion. The Duke of Wellington famously said that the battle which finally defeated Napoleon was ‘the nearest run thing you ever saw in your life’: this book shows how true that was for the Napoleonic War as a whole. Roger Knight completed a doctorate on the eighteenth-century navy in the early 1970s, but spent most of his career in administration in the National Maritime Museum, leaving as Deputy Director in 2000. Since then he has taught in the Greenwich Maritime Institute at the University of Greenwich. From 2006 he led a research team, funded by the Leverhulme Trust, investigating the system of provisioning the navy during the French Revolutionary and Napoleonic Wars, which led to publication in 2010. The present book is a culmination of his life-long interest in the workings of the late eighteenth-century British state.

The thirty years war – A documentary history

Prijs: 12,00 EUR
ISBN 9780872209398 – p 332 – paperback – Engels – tweedehands - geschiedenis Through a wide variety of key documents – most of which appear in English for the first time here – this sourcebook reveals the origins, significance, and consequences of the Thirty Years War (1618 – 1648), the first great, and catastrophic, pan-European conflict. Headnotes introduce each selection, and a general introduction provides both a brief history of the war and a discussion of its causes. An index, suggestions for further reading, a map, and several examples of seventeenth-century artwork are included.

Medieval Europe 400 – 1500 – A history of Europe ~

Prijs: 7,00 EUR
ISBN 0582494036 – p 401 – paperback – Engels – tweedehands - geschiedenis Medieval Europe 400 – 1500 is the first volume of a major new three-part illustrated history of Europe from the collapse of the Roman Empire to modern times, written for upper school, college and university students, and for the general reader. The two authors, H.G. Koeningsberger and Asa Briggs, have collaborated closely on the planning of the sequence, the second of which, Early Modern Europe 1500 – 1789, is again by Professor Koeningsberger, and the third, Modern Europe 1789 – 1980 by Lord Briggs. Medieval Europe launches the enterprise in fine style. H.G. Koeningsberger’s rich and absorbing account starts with the disintegration of the western Roman Empire, which had been centered on the Mediterranean, and traces across the millennium of the Middle Ages the gradual crystallization of a new and distinctive European identity in the lands to the north of it. This development is comprehensible only when it is seen in its relation both to Europe’s neighbors, and also to the Europeans’ perception of their own past as deeply rooted in the earlier civilization of Greece and Rome. Professor Koeningsberger therefore sets his account in the broader context of the Islamic, Byzantine and Central Asian worlds; and he also explores the successive ‘renaissances’ by which the Europeans sought to recapture and renew the traditions, values and achievements of their classical inheritance. It is a crowded, compelling story, and it has a splendidly lucid and readable guide in Professor Koeningsberger. In his pages the early history of modern Europe comes vividly to life in all its social, political, economic and cultural manifestations. He depicts a society divided in its allegiances and attitudes, and often violent and crude, yet also uniquely creative and dynamic. The thousand-year development he surveys here starts in disintegration and disorder; but by its end the Europeans were set to impose their rule, and much of their value system, on the rest of the world. How they did so, and to what effect, is one of the themes of the succeeding volume. H.G. Koeningsberger was, from 1973 to his retirement in 1984, Professor of History at King’s College, University of London. He was formerly Professor of Early Modern History at Cornell University. His books include Europe in the Sixteenth Century (written with George L. Mosse) in Longman’s General History of Europe series.

The medieval crown of Aragon – A short history ~ T

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 0198202369 – p 239 – paperback – Engels – tweedehands - geschiedenis This book is the first in English in more than half a century to survey the history of a great Mediterranean federation whose homelands were Catalonia and Aragon. Based on recent research, it seeks to convey a sense of the energy, drama, and color of a creative and expansionist people between the twelfth and the fifteenth centuries. T.N. Bisson lays due stress on individual achievement and personality, while at the same time providing a balanced survey of political and dynastic evolution, institutional foundations, economic and cultural matters, and the socio-economic weakness which led eventually to a crisis in the federated realms in the late Middle Ages. T.N. Bisson is Henry Charles Lea Professor of Medieval History at Harvard University.

Mercator – De man die de aarde in kaart bracht ~ N

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9076341508 – p 365 – hardcover - geschiedenis Gerard Mercator groeide op in een tijd van grote intellectuele en wetenschappelijke vooruitgang. Een voorname rol daarin speelden de cartografen, die stukje bij beetje de wereld volledig in kaart brachten. Mercator was de grootste onder hen. Hij werd als schoenmakerszoon geboren in Antwerpen, groeide op in Sittard en Den Bosh, studeerde in Leuven en werkte in Duisburg. De zogenaamde mercatorprojectie wordt tot op de dag van vandaag in atlassen overal ter wereld gebruikt. Mercator vertelt zijn levensverhaal, maar plaatst dat in de context van een van de boeiendste periodes uit de Europese geschiedenis. De tijd van Luther en Erasmus, die van het opkomende humanisme, had ook zijn effect op Mercator, die vervolgd werd door de inquisitie en zijn leven lang worstelde om zijn geloof en de wetenschappelijke waarheid met elkaar te verzoenen. Hij was nergens thuis en overal een buitenstaander, maar ging zijn eigen weg en gaf vorm aan de moderne wereld zoals wij die nog altijd kennen. Nicholas Crane is geograaf. Van zijn hand verschenen eerder de veelgeprezen boeken Two Degrees West en Clear Waters Rising.

Churchill – Walking with destiny ~ Andrew Roberts

Prijs: 17,00 EUR
ISBN 9780241205631 – p 1105 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie Winston Churchill towers over every other figure in twentieth-century British history. By the time of his death at the age of 90 in 1965, many thought him to be the greatest man in the world. There have been over a thousand previous biographies of Churchill. Andrew Roberts now draws on over forty new sources, including the private diaries of King George VI, used in no previous major Churchill biography, to depict him more intimately and persuasively than any of its predecessors. The book in no way conceals Churchill’s faults but it allows the reader to appreciate his virtues and character in full: his titanic capacity for work (and drink), his ability to see the big picture, his willingness to take risks and insistence on being where the action was, his good humor even in the most desperate circumstances, the breadth and strength of his friendships and his extraordinary propensity to burst into tears at unexpected moments. Above all, it shows us the wellsprings of his personality – his lifelong desire to please his father (even long after his father’s death) but aristocratic disdain for the opinions of almost everyone else, his love of the British Empire, his sense of history and its connection to the present. During the Second World War, Churchill several times summoned a scientist who had impressed him for technical advice. ‘It was the same whenever we met,’ wrote the young man. ‘I had a feeling of being recharged by a source of living power.’ Harry Hopkins, President Roosevelt’s emissary, wrote ‘Wherever he was, there was a battlefront.’ Field Marshal Sir Alan Brooke, Churchill’s essential partner in strategy and most severe critic in private, wrote in his diary, ‘I thank God I was given such an opportunity of working alongside such a man, and of having my eyes opened to the fact that occasionally such supermen exist on this earth.’ Andrew Robert is a biographer and historian of international renown. Roberts is a Fellow of the Royal Society of Literature and the Royal Historical Society, and a Trustee of the International Churchill Society. He is currently Visiting Professor at the Department of War Studies at King’s College, London, and the Roger and Martha Mertz Visiting Research Fellow at the Hoover Institution at Stanford University. His website is www.andrew-roberts.net.

February 1942 – Britain’s darkest day ~ Adrian Ste

Prijs: 11,00 EUR
ISBN 1473821150 – p 198 – hardcover – Engels - geschiedenis As the saying goes ‘it is darkest before the dawn’ and so it was for Churchill and the British people during the Second World War. During February 1942, disasters came in a seemingly endless sequence, be it the Fall of Singapore, the humiliating escape of the Scharnhorst and Gneisenau, the Japanese raid on Darwin and Rommel’s return in North Africa. These military setbacks, when combined with the political challenge to Churchill at home and heavily strained relations with Commonwealth allies, made it seem likely that Britain would lose the War. February 1942 was, in retrospect, the month that confirmed that Britain no longer ruled the waves; that saw British prestige so damaged that it could never be fully restored; that foreshadowed and ensured the end of Britain’s Empire; that demonstrated the immense strain that cold be put on Britain’s relations with the Commonwealth’s self-governing Dominions. In short it was the month that changed Britain’s world. Covering a wide and carefully researched canvas, February 1942 – Britain’s Darkest Days provides a fascinating historical overview of the vital watershed in the course of the Second World War. Adrian Stewart was educated at Rugby School before taking first Class Honours at Caius College, Cambridge. He lives near Rugby.

Never surrender – Winston Churchill and Britain’s

Prijs: 9,00 EUR
ISBN 9781476727974 – p 370 – hardcover – Engels - geschiedenis A remarkably vivid account of a key moment in Western history: the critical six months in 1940 when Winston Churchill and his cabinet debated whether England should fight Nazi Germany and then decided to ‘never surrender’. London in April 1940 is a place of great fear and conflict. Everyone is on edge; civilization itself seems imperiled. The Germans are marching. They have taken Poland, France, Holland, Belgium, and Czechoslovakia. The Nazi war machine – especially the bomber squadrons of the Luftwaffe – now menaces London and the English coast. Britain has seen its soldiers trapped by the Germans at Dunkirk and Hitler parade into Paris, even as America remains uncommitted to providing military aid. Should Britain negotiate with Germany of fight? The members of the war cabinet bicker, yell, and are divided. Winston Churchill, leading the pro-fight faction, and Lord Halifax, the imposing foreign secretary who cautions that prudence is the way to survive, attempt to usurp each other’s power. Their country is on the line, and, in Never Surrender, e are alongside these complex and imperfect men as they determine the fate of the British Empire. Drawing on the War Cabinet papers and other government documents, private diaries, newspaper reports, and memoirs, historian John Kelly recounts the agonizing months of spring and summer 1940, when all the world watched England debate the ‘Supreme Question’ of whether to capitulate to Germany or prepare for a brutal attack. Impressive in scope and yet attentive to detail, Never Surrender takes readers from the battlefield to Parliament, the government ministries, the British high command, the desperate Anglo-French conference in Paris and London, and life with ordinary Britons. Day by day, we see Churchill rise to the historical moment and inspire his government and people to stiffen their resolve and to fight with all they have and everything at stake. Kelly brings to life one of the most heroic moments of the twentieth century and intimately portrays some of its biggest players – Churchill, Halifax, Hitler, FDR, and others. Never Surrender is a fabulous, grand narrative of a crucial period in World War II history and of the men and women who shaped it. John Kelly specializes in narrative history. Kelly lives in New York City and Sandisfield, Massachusetts.

Ian Fleming’s commandos – The story of 30 assault

Prijs: 13,00 EUR
ISBN 9780571250622 – p 397 – hardcover – Engels - geschiedenis The true story of Ian Fleming’s Second War unit, the real-life inspiration for James Bond. In 1942, Lieutenant-Commander Ian Fleming RNVR was personal assistant to the Director of Naval Intelligence – the dynamic figure behind James bond’s fictional chief, ‘M’. In the Admiralty, Fleming had a brilliant idea: why not set up a unit of authorized looters, men who would go in with front-line troops to steal enemy intelligence? Known as ’30 Assault Unit’, they took part in the landings in North Africa, Sicily and Normandy and helped liberate Paris. But 30AU really came into their own in Germany in 1945 and their final amazing coup was to seize the entire archives of the German Navy – over 300 tons of documents. Ian Fleming flew out in person to bring the loot back to Britain, where it was combed for evidence to use in the Nuremberg trials. In this gripping and highly enjoyable book, Nicholas Rankin, author of the bestselling Churchill’s Wizards puts 30 Assault Unit’s fascinating story in a strategic and intelligence context. He also argues that Ian Fleming’s Second World War service was one of the most significant periods in the writer’s life – without this, the most popular spy fiction of the twentieth century would not have been written. Nicholas Rankin spent twenty years broadcasting for BBC World Service where he was Chief Producer, Arts and won two UN awards. He has written three highly praised books for Faber: Dead man’s chest, following in Robert Louis Stevenson’s footsteps from Scotland to Samoa; Telegram from Guernica, a biography of the groundbreaking war reporter G.L. Steer; and Churchill’s wizards a study of British camouflage and deception in the two world wars. Nicholas Rankin was elected a Fellow of the Royal Society of Literature in 2009. He is married to the novelist Maggie Gee and lives in London.

Victory was beyond their grasp – With the 272nd Vo

Prijs: 23,00 EUR
ISBN 9781612003054 – p 374 – hardcover – Engels - geschiedenis As the Allies were approaching the German frontier at the beginning of September 1944, the German Armed Forces responded with a variety of initiatives designed to regain the strategic advantage. While the ‘Wonder Weapons’ such as the V-I flying bomb, the V-2 missile and the Messerschmitt Me-262 jet fighter are widely recognized as being the most prominent of these initiatives upon which Germany pinned so much hope, the Volks-Grenadier Division (VGDs) are practically unknown. Often confused with the Volkssturm, the Home Guard militia, VGDs have suffered an undeserved reputation as second-rate formations filled with young boys and old men suited to serve only as cannon fodder. This groundbreaking book, now reappearing as a new edition, shows that VGDs were actually conceived as a new, elite corps loyal to the National Socialist Party and composed of men from all branches of Hitler’s Wehrmacht. In addition, they were equipped with the finest ground combat weapons available, including the world’s first successful assault rifle, the MP 44. Though German infantry companies had fewer personnel in 1944 then in 1940, they had far more firepower. Whether fighting from defensive positions or spearheading offensives such as the Battle of the Bulge, VGDs initially gave a good account of themselves in battle. Using previously unpublished unit records, Allied intelligence and interrogation reports, and above all interviews with survivors, author Doug Nash has crafted an in-depth look at a late-war German infantry company, including many photographs from the veterans themselves. In this book we follow along with the men of the 272nd VGD’s Fusilier Company from their first battles in the Hürtgen Forest to their final defeat in the Harz Mountains. Primarily pitted against American forces, along the way we learn the enormous potential of VGDs – and feel their soldiers’ heartbreak at their failure. Doug Nash is a WestPoint Class of 1980 graduate and a retired U.S. Army Colonel with 32 years of active duty service in places like Kosovo, Iraq, Afghanistan, Germany, Cuba, and Uzbekistan. He served in a variety of Army units, such as armored cavalry, armor, and special operations forces, including Civil Affairs and Psychological Operations. He is currently employed by the U.S. Navy working for marine Corps University’s History Division in Quantico, Virginia. He has previously written Hell’s gate: The battle of the Cherkassy pocket, January to February 1944, as well as numerous magazine articles. When not writing, Doug enjoys civil War re-enacting and serving as a sailing crew member of the Deck Department of the restored WWII Liberty Ship, the S.S. John W. Brown, docked in Baltimore, MD.

The Roman empire and the silk routes – The ancient

Prijs: 90,00 EUR
ISBN 1473833744 – p 262 – hardcover – Engels - geschiedenis In ancient times, the Han Empire of China matched the Roman regime in the scale of its territories and subject populations. But the Chinese possessed superior crossbow weaponry and steel manufacturing techniques that outperformed the military technologies available to the Roman Legions. With this advantage, the Han created a system of Central Asian transport connections known as the Silk Routes that carried their unique goods as far as Persia and the frontiers of the Roman Empire. Ancient evidence suggests that one-tenth of Roman revenues came from taxing the Silk Route commerce that entered the Empire across its Syrian frontiers. This book investigates contacts between Rome and the powerful Empires of inner Asia, including the Han Dynasty. It explains the development of international commerce, especially the role that China and the Xiongnu (Huns) played in the formation of Silk Routes across Central Asia. The book also explores Roman rivalries with the Parthian Empire, which ruled Iran, and imperial dealings with the powerful Kushan Empire, which seized power in Bactria (Afghanistan) and laid claim to northern India. The Roman Empire and the Silk Routes explains Rome’s position in the ancient world economy and offers perspective on Roman civilization and its legacy for modern society. Raoul McLaughlin was educated at lagan College, the first Integrated School in Northern Ireland. He studied Archaeology and Ancient History in Belfast before completing a Master’s degree and then a PhD on the study of trade beyond Rome’s eastern frontiers. He lives in Belfast, Northern Ireland.

AD 69 emperors, armies & anarchy – One year, one e

Prijs: 9,00 EUR
ISBN 1781591881 – p 240 -hardcover – Engels - geschiedenis With the death of Nero by his own shaky hand, the ill-sorted, ill-starred Iulio-Claudian dynasty came to an ignominious end, and Rome was up for the taking. This was 9 June, AD 68. The following year, commonly known as the ‘Year of the Four Emperors’, was probably one of Rome’s worst. Nero’s death threw up a critical question for the Empire. How could a new man occupy the vacant throne in Rome and establish a new dynasty? This situation had never arisen before, since in all previous successions the new emperor had some relation to his predecessor, but the psychotic and paranoid Nero had done away with any eligible relatives. And how might a new emperor secure his legal position and authority with regards to the Senate and to the army, as well as to those who had a vested interest in the system, the Praetorian Guard? The result was that ambitious and unscrupulous generals of the empire fell into a bloody power struggle to decide who had the right to wear the imperial purple. Tacitus, in his acid way, remarks that ‘one of the secrets of ruling had been revealed: an emperor could be created outside Rome’. This was because imperial authority was ultimately based on control of the military. Thus, to retain power a player in the game of thrones had to gain an unshakable control over the legions, which were dotted along the fringes of the empire. Of course, this in turn meant that the soldiers themselves could impose their own choice. Indeed, it turned out that even if an emperor gained recognition in Rome, this counted for nothing in the face of opposition from the armies out in the frontier provinces it was to take a tumultuous year of civil war and the death of three imperial candidates before a fourth candidate could come out on top, remain there, and establish for himself a new dynasty. Nic Fields narrates the twists and turns and the military events of this short but bloody period of Roman history. Nic fields, is a former Royal Marine turned classical scholar and now full-time military historian. Among his many previous works are Roman conquests: North Africa (2010) and The Spartan way (2012), both published by Pen & Sword.

Roman empire at war – A compendium of battles from

Prijs: 18,00 EUR
ISBN 9781473869080 – p 215 – hardcover – Engels - geschiedenis In a single volume, Roman Empire at war catalogues and offers a brief description of every significant battle fought by the Roman Empire from Augustus to Justinian I (and most of the minor ones too). The information in each entry is drawn exclusively from Ancient, Late Antique, and Early Medieval texts, in order to offer a brief description of each battle based solely on the information provided by the earliest surviving sources which chronicle the event. This approach provides the reader with a concise foundation of information to which they can then confidently apply later scholarly interpretation presented in secondary sources in order to achieve a more accurate understanding of the most likely battlefield scenario. In writing the battle descriptions, the author has not sought to analyse the evidence contained in the surviving accounts, nor embellish them beyond that which was necessary to provide clarity to the modern reader; he allows the original writers to speak for themselves, presenting the reader with a succinct version of what the ancient chroniclers tell us of these dramatic events. It is an excellent first-stop reference to the many battles of the Roman Empire.

Antony and Cleopatra ~ Adrian Goldsworthy

Prijs: 40,00 EUR
ISBN 9780297845676 – p 470 – hardcover – Engels - geschiedenis The passionate romance between Mark Antony and Queen Cleopatra is one of the great love stories of history, inspiring art, literature, drama and film through the ages. For a while he was the most powerful man in the Roman world, until he was defeated by the young and coldly calculating Caesar Augustus, who then made himself Rome’s first emperor. She wat the intelligent, ambitious, and beautiful queen of an Egyptian kingdom. Together they lived in luxurious splendor, fought for an empire and lost, before taking their own lives. Two thousand years of romantic imagination have buried a truth that is far more interesting. Antony was not simply a soldier, and in fact hat little military experience or skill. Born into an aristocratic family, his rise had more to do with political skill and sheer luck. Cleopatra was not Egyptian in any meaningful way, but the last of a dynasty of Greeks established by one of Alexander the Great’s generals. She spoke Greek, dressed as a Greek, and lived in a world utterly dominated by Rome. Only through Roman support, in her case through taking Caesar and Antony as lovers, could she cling onto power in a royal court where her own family were the most dangerous rivals and where murder was common. The story of Antony and Cleopatra is the story of a clash of two cultures, of ambition and ruthlessness – and also a human story of passion. In this history, based exclusively on ancient sources and archaeological evidence, Adrian Goldsworthy gives us the facts behind this famous couple. It may not be the story we expect or even wish for, but it is every bit as fascinating as the myth. Adrian Goldsworthy was awarded a doctorate in ancient history by Oxford University, and has taught at a number of universities. His many published works, which have been translated into more than a dozen languages. A full-time author, he regularly contributes to TV documentaries on Roman themes. He is currently a Visiting Fellow at the University of Newcastle.

Military history of late Rome 284 – 361 ~ Ilkka Sy

Prijs: 200,00 EUR
ISBN 1848848552 – p 435 – hardcover – Engels - geschiedenis This ambitious series gives the reader a comprehensive narrative of late Roman military history from 284 – 641. Each volume offers a detailed account of the changes in organization, equipment, strategy and tactics among both the Roman forces and her enemies in the relevant period, while also giving a detailed but accessible account of the campaigns and battles. This volume covers the period from 284 to 361, starting with recovery from the ‘third-century crisis’ and the formation of the Tetrarchy. Constantine’s civil wars and stabilization are also major themes, with the pattern repeated under his sons. Constantius II’s wars against the usurper Magnentius, the Danubian tribes and the Sassanian Persians illustrate the dangerous combination of internal and external threats the Empire faced at this time. The author discusses these and the many other dramatic military events in their full context and puts forward some interesting conclusions on strategic and tactical developments. He argues, for example, that the Roman shift from infantry to cavalry as the dominant arm occurred considerably earlier than usually accepted. Anyone with an interest in the military history of this period will find it both informative and thought-provoking. Dr. Ilkka Syvänne gained his doctorate in history in 2004 from Tampere University in his native Finland. His doctoral thesis was published as The age of Hippotoxotai, Art of war in Roman military revival and disaster 491 – 636 (Tampere University Press, Tampere 2004). He has also written numerous articles on late Roman/Byzantine warfare, and contributed seven entries for The encyclopaedia of the Roman army (Wiley-Blackwell, 2015). Since 2007 he has been Vice Chairman of the Finnish Society for Byzantine Studies. He lives in Kangasala, Finland.

Pyrrhus of Epirus ~ Jeff Champion

Prijs: 35,00 EUR
ISBN 1844159396 – p 156 – hardcover – Engels - geschiedenis Over half a century before Hannibal crossed the Alps, Italy shook under the war elephants of a different invader. Pyrrhus of Epirus, a second-cousin of Alexander the Great, was rated by Hannibal as a better general than himself (and second only to Alexander). Although the two never met, Hannibal referred to Pyrrhus as his teacher, since he learnt so much of the art of war from his writings. Pyrrhus was born into the royal house of Epirus, northwest Greece, but he had to be carried into exile to protect his life when he was a mere infant; Yet he prospered in troubled times and rose from a refugee to a king. Always an adventurer with an eye for the main chance, he was deeply involved in the cut-ant-thrust campaigning, coups and subterfuges of the Successor kingdoms. At various times he was king of Epirus (twice), Macedon (twice) and Sicily, as well as overlord of much of southern Italy. In 281 BC he was invited by the southern Italian states to defend them against the aggressive expansion of the burgeoning Roman republic. His early victories at Heraclea and Sculum were so bloody and hard-fought that a ‘Purrhic victory’ still means one gained at crippling cost. They were also the first fascinating duels between the developing Roman legions and the hithero-dominant Hellenistic way of war with tits pike phalanxes and elephants. Purrhus ultimately failed in Italy and Sicily but went on to further military adventures in Greece, eventually being killed in action while storming the city of Argos. Jeff Champion studied Classics and Ancient History at the University of Western Australia, achieving a First Class degree. During his subsequent career as an officer with the Australian Customs Service his interest in the ancient world has never waned and he has written numerous well-received articles for Slingshot, the journal of the Society of Ancients. He still lives in his native Western Australia. This is his first book.

The rise of Rome – The making of the world’s great

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 9781781851036 – p 478 – hardcover – Engels - geschiedenis Beginning with the founding myths of Romulus and Remus and a succession of probably fictitious kings, Anthony Everitt charts the development of Rome from its origins as a small market town in the eighth century BC, through various forms of patrician government, up to Caesar’s victory in the Civil War that defeated the Roman Republic and paved the way for Augustus to transform republican oligarchy into imperial autocracy. Using recent archaeological evidence and historical facts, and a wealth of legend and anecdote, Everitt shows how Rome grew – both internally, via ever more ambitious construction projects, and externally, through successful military campaigns. In doing so, he highlights fascinating parallels between ancient Roman society and the modern world. As readable and accessible as it is authoritative and scholarly, The rise of Rome is the perfect introduction to Roman history and civilization. Anthony Everitt is visiting professor in the visual and performing arts at Nottingham Trent University. He is the author of Cicer, Augustus, and Hadrian and the triumph of Rome.

Augustus – From revolutionary to emperor ~ Adrian

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9780297864257 – p 598 – hardcover – Engels - geschiedenis Caesar Augustus schemed and fought his way to become Rome’s first emperor, creating a system that endured for centuries and profoundly influenced the history of the western world. His was a story of exceptional success, ruling for forty-four years before dying peacefully in his bed in AD 14. Yet today he is far less well-known than his great-uncle, Julius Caesar, who held power briefly and was stabbed to death in the Senate. Of the two, Augustus was undoubtedly more important in the wider sweep of events, and his career was just as dramatic, beginning in his teens when he thrust himself into the heart of Rome’s violent politics. It is not always an edifying story. Augustus killed his way to the top, ordered the mass murder of his opponents, and freely made and boke alliances as he climbed ever higher. In victory he reinvented himself as the ‘father of his country’, but for all the overblown rhetoric, the peace and stability he fostered was real, and under his rule the empire prospered. A consummate manipulator, propagandist and showman, Augustus could be impulsive and emotional, both ruthless and generous. Family and friends were all expected to play the roles he gave them, and he exiled his daughter, granddaughter and grandson when they failed to conform. His was a life packed with contradictions, and Augustus is a difficult man to pin down. This new biography is the first for many years to cover all his life in detail, and Adrian Goldsworthy exclusively utilizes the ancient sources to understand the man and his times. Adrian Goldsworthy was awarded a doctorate in ancient history by Oxford University and has taught at a number of universities. His many published works, which have been translated into more than a dozen languages, include the critically acclaimed Caesar: The life of a Colossus, the fall of the West: The death of the Roman superpower and Antony and Cleopatra. He has also written five novels following the fortunes of a group of British soldiers in the fight against Napoleon, more recently Run them ashore. He is currently a visiting Fellow at the University of Newcastle.

Fighting emperors of Byzantium ~ John Carr

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 1783831162 – p 277 – hardcover – Engels - geschiedenis The Eastern Roman of Byzantine Empire had to fight for survival throughout its long history so military ability was a prime requisite for a successful Emperor. John Carr concentrates on the personal and military histories of the more capable war fighters to occupy the imperial throne at Constantinople. They include men like its founder Constantine I, Julian, Theodosius, Justinian, Heraclius, Leo I, Leo III, Basileios I, Basileios II (‘the Bulgar-slayer’), Romanos IV Diogenes, Isaac Angelos, and Constantine XI. Byzantium’s emperors, and the military establishment they created and maintained, can be credited with preserving Rome’s cultural legacy and, from the seventh century, forming a bulwark of Christendom against aggressive Islamic expansion. For this the empire’s military organization had to be of a high order, a continuation of roman discipline and skill adapted to new methods of warfare. Thus was the Empire, under the leadership of its fighting emperors, able to endure for almost a thousand years after the fall of Rome. John Carr has had a career as a journalist, correspondent and broadcaster, mainly in the Mediterranean and particularly Greece, where he now resides.

The imperial Japanese army – The invincible years

Prijs: 11,00 EUR
ISBN 9781782009320 – p 360 – hardcover – Engels - geschiedenis The German offensives which crushed Poland in 1939 and swallowed most of Western Europe in less than two months in 1940 have been well documented and heavily studied, however, the overall picture of the remarkable Japanese offensive land campaign in 1941 – 42 has received less attention. In this fascinating new book, Bill Yenne documents the years when the Imperial Japanese Army ‘IJA) was conducting its equally unstoppable ground campaign in the Far East, and unlike other books on this subject, he studies the campaign from the Japanese point of view. He reveals how the IJA were able to conquer huge swathes of Southeast Asia in a little over eight weeks after the attack on Pearl Harbor. Using first-hand accounts from Japanese sources. Yenne reveals the tactics and mindset of the IJA during their offensive, detailing the capturing of Manila, the Philippines, Hong Kong, Singapore, Burma, and the Dutch East Indies. Exploring the infrastructure and technical challenges of waging war across such a huge area, Yenne delves into the hardships that faced individual Japanese soldiers in theatre and explains how the Japanese were able to remain undefeated and establish the aura o invincibility that marked their campaign between 1941 – 42. Bill Yenne is the author of more than 30 non-fiction historical works. He is the founder of AGS Book Works, and a member of the American Aviation Historical Society (AAHS), the American Society of Journalists and Authors (ASJA), and the American Book Producers Association (ABPA). He and his work have been featured in such media as the Wall Street Journal, The New York Times, The History Channel, and The National Geographic Channel. Bill Yenne lives in San Francisco, CA.

Shanghai 1937 – Stalingrad on the Yangtze ~ Peter

Prijs: 22,00 EUR
ISBN 9781612001678 – p 310 – hardcover – Engels - geschiedenis This deeply researched book describes one of the great forgotten battles of the 20th century. At its height it involved nearly a million Chinese and Japanese soldiers, while sucking in three million civilians as unwilling spectators and, often, victims. It turned what had been a Japanese adventure in China into a general war between the two oldest and proudest civilizations of the Far East. Ultimately, it led to Pearl Harbor and to seven decades of tumultuous history in Asia. The Battle of Shanghai was a pivotal event that helped define and shape the modern world. In its sheer scale, the struggle for China’s largest city was a sinister forewarning of what was in store for the rest of mankind in theaters around the world only a few years hence; it demonstrated how technology had given rise to new forms of warfare, or had made old forms even more lethal. Amphibious landings, tank assaults, aerial dogfights and most importantly, urban combat, all happened in Shanghai in 1937. It was a dress rehearsal for World War II – or perhaps more correctly it was the inaugural act in the War – the first major battle in the global conflict. Actors from a variety of nations were present in Shanghai during the three fateful autumn months when the battle raged. The rich cast included China’s ascetic Generalissimo Chiang Kai-shek and his Japanese adversary, General Matsui Iwane, who wanted Asia to rise from disunity, but ultimately pushed the continent toward its deadliest conflict ever. Claire Chennault, later of ‘Flying Tiger’ fame, was among the figures emerging in the course of the campaign, as was First Lady Eleanor Roosevelt. In an ironic twist, Alexander von Falkenhausen, a stern German veteran of the Great War, abandoned his role as a mere advisor to the Chinese army and let it into battle against the Japanese invaders. Shanghai 1937, the result of years of on-site and archival research, provides not only a fascinating look at the strategic and tactical issues of the battle, but an intimate look at the colossal tragedy that befell hundreds of thousands of individuals. As such, it fills a gaping chasm in our understanding of the Second World War. Peter Harmsen has been a foreign correspondent in East Asia for two decades. His reports have appeared in the Financial Times and the Far Eastern Economic Review, and he has also worked for Bloomberg and the Economist Intelligence Unit. He spent 11 years in China for the French news agency AFP, and he is currently the agency’s bureau chief in Taiwan.

Britain’s war – Into battle 1937 – 1941 ~ Daniel T

Prijs: 35,00 EUR
ISBN 9780713999273 – p 827 – hardcover – Engels - geschiedenis The most terrible emergency in Britain’s history, the Second World War required an unprecedented national effort. An exhausted country had to fight an unexpectedly long war and found itself much diminished amongst the victors. Yet the outcome of the war was nonetheless a triumph, not least for a political system that proved well adapted to the demands of a total conflict and for a population who had to make many sacrifices but who were spared most of the horrors experienced in the rest of Europe. Britain’s war is a narrative of these epic events, an analysis of the myriad factors that shaped military success and failure, and an explanation of what the war tells us about the history of modern Britain. As compelling on the major military events as he is on the experience of ordinary people living through exceptional times, Todman suffuses his extraordinary book with a vivid sense of a struggle that left nobody unchanged – and explores why, despite terror, separation and deprivation, Britons were overwhelmingly willing to pay the price of victory. Britain’s war ties together the different strands of the story like no previous book. This volume begins with the coronation of George VI and ends with the disasters in the Far East in December 1941. A second volume will tell the story from 1942 to Indian independence in 1947. Daniel Todman is Senior Lecturer in Modern History at Queen Mary, University of London. He was named Times Young Academic Author of the Year in 2005 for The great war: Myth and memory. He previously taught in the Department of War Studies at the Royal Military Academy and was the co-editor of Lord Alan Brooke’s bestselling War diaries.

Patricians and emperors – The last rulers of the W

Prijs: 23,00 EUR
ISBN 1848844123 – p 278 – hardcover – Engels - geschiedenis Patricians and Emperors offers, as far as is possible, concise comparative biographies of the individuals who wielded power in the final decades of the Western Roman Empire. The main focus is on the fascinating story of the men who dominated imperial politics from the assassination of Aetius in 454 until the death of Julius Nepos, the last claimant to the Western throne, in 480. The rapid turnover of emperors in this period is potentially confusing but Ian Hughes divides his study into four parts. The first gives an introduction to the period, including brief histories of Stilicho (395 – 408) and Aetius (425 – 454), explaining the nature of the empire and the reason for its decline. The second part details the lives of Ricimer (455 – 472) and his great rival Marcellinus (455 – 468) by focusing on the stories of the numerous emperors that Ricimer raised and deposed. The third takes as its focus the careers of the patricians Gundobad (472 – 3) and Orestes (475 – 6), as well as explaining how the barbarian general Odovacer came to power in 476. The final part outlines and analyses the ‘Fall of the West’ and the rise of the barbarian kingdoms in France, Spain and Italy. This book is the perfect starting point for anyone seeking to make sense of this chaotic, but crucial period of Roman history. Ian Huges specializes in Late Roman history. A former teacher whose hobbies include football, wargaming and restoring electric guitars, he lives near Barnsley in South Yorkshire.

Military history of late Rome 361 – 395 ~ Ilkka Sy

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 1783462736 – p 293 – hardcover – Engels - geschiedenis This ambitious series gives the reader a comprehensive narrative of late Roman military history from 284 – 641. Each volume gives a detailed account of the changes in organization, equipment, strategy and tactics among both the Roman forces and her enemies in the relevant period, while also giving a detailed but accessible account of the campaigns and battles. This volume covers the period from Julian’s accession as sole Emperor in 361 to the permanent division of the Empire into East and west on death of Theodosius I. It therefore encompasses significant defeats for Rome against very different enemies: Julian’s expedition against the Sassanid Persians and Valens’ defeat by the goths at Adrianople, both emperors being killed. Full attention is paid to all the campaigns of this critical period, illustrating the varied threats which put immense pressure on all the Empire’s frontiers and the varying success of the Roman responses. Dr. Ilkka Syvänne gained his doctorate in history in 2004 from Tampere University in his native Finland. His doctoral thesis was published as The age if Hippotoxotai, art of war in Roman military revival and disaster 491 – 636 (Tampere University Press, Tampere 2004). He was the Vice Chairman of the Finnish Society for Byzantine Studies from 2007 to 2016. In 2017 he was nominated as an Affiliated Professor of the University of Haifa. He contributed to The encyclopaedia of the Roman army (Wiley-Blackwell, 2015). He lives in Kangasala, Finland.

Stilicho – The vandal who saved Rome ~ Ian Hughes

Prijs: 50,00 EUR
ISBN 1844159698 – p 282 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie The period in which Stilicho lived was one of the most turbulent in European history. The Western Empire was finally giving way under pressure from external enemies and the recurrent threat of internal revolts and rebellions. Ian Hughes explains how a Vandal (actually Stilicho had a Vandal father and Roman mother) came to be given almost total control of the Western Empire and describes his attempts to save both the Western Empire and Rome itself from the attacks of Alaric the Goth and other ‘barbarian’ invaders. Stilicho is one of the major figures in the history of the Late Roman Empire and his action safter the death of Emperor Theodosius the Great in 395 may have helped to divide the Western and Eastern halves of the Roman Empire on a permanent basis. Yet he is also the individual who helped maintain the integrity of the West before the rebellion of Constantine III in Britain and the crossing of the Rhine by a major force of Vandals, Sueves and Alans (both in AD 406) set the scene for his own downfall and the later disintegration of the West. This is a long overdue biography of a central figure in this crucial period of history and one which is not afraid to challenge orthodox views. Ian Hughes has had an interest in ancient history since first learning about the Sumerians at school. He gained a BA in Ancient and Medieval History and an MA in Ancient History and Society from Cardiff University, taking the changes in the Late Roman army as his particular area of study. He went on to take a teaching qualification and was a professional teacher for several years before giving it up to care for his son. A keen wargamer, he lives in South Yorkshire with his wife and son.

Aetius – Attila’s nemesis ~ Ian Hughes

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 1848842791 – p 276 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie In AD 451 Attila, with a huge force composed of Huns, allies and vassals drawn from his already-vast empire, was rampaging westward across Gaul (essentially modern France), then still nominally part of the Western Roman Empire. Laying siege to Orleans, he was only a few days march from extending his empire form the Eurasian steppe to the Atlantic. He was brought to battle on the Catalaunian Plain and defeated by a coalition hastily assembled and led by Aetius. Who was this man that saved Western Europe from the Hunnic yoke? While Attila is a household name, his nemesis remains relatively obscure. Aetius is one of the major figures in the history of the Late Roman Empire and his actions helped maintain the integrity of the West in the declining years of the Empire. During the course of his life he was a hostage, first with Alaric and the Goths, and then with Rua, King of the Huns. His stay with these two peoples helped to give him an unparalleled insight into the minds and military techniques of these ‘barbarians’ which he was to use in later years to halt the depredations of the Huns. Ian Hughes assesses the fascinating career and campaigns of Aetius in an accessible narrative that takes full account of the complex context of the period. This is a long-overdue biography of a major, yet neglected, player in the Late Classical world. Ian Hughes has had an interest in ancient history since first learning about the Sumerians at school. He gained a BA in Ancient and Medieval History and an MA in Ancient History and Society from Cardiff university, taking the changes in the Late Roman army as his particular area of study. He went on to take a teaching qualification and was a professional teacher for several years before giving it up to care for his son.

Rome – An empire’s story ~ Greg Woolf

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9780199603084 – p 366 – hardcover – Engels - geschiedenis The idea of empire was created in ancient Rome and still today the Roman Empire offers a powerful image for thinking about imperialism. Traces of its monuments and literature can be found across Europe, the Near East, and North Africa – and sometimes even further afield. Covering the whole of the empire’s vast expanse, and starting at the very beginning, Rome: an Empire’s story combines three perspectives. First, it is a complete history of the empire – how it was created, how it was sustained in crisis, and how it shaped the world of its rulers and subjects, from the eight century BC, right up to the dawn of the Middle Ages. Second, in chapters that run in parallel with that history, it explains what the very latest archaeological and historical research has revealed about the secrets of Rome’s success. How slavery was made into an engine of empire; how trade, mining, and agriculture were harnessed to the imperial project; the environmental conditions of success; the power of religion and ideology to motivate the masses; the seductions of empire that led Rome’s aristocracy to barter freedom for wealth and power; and much more besides. Third, it explores the big questions. Why, amongst all empires, did Rome endure so long, have such a profound impact, and serve as the explicit model for other imperialisms? As Greg Woolf demonstrates, nobody ever planned to create a state that would last more than an millennium and a half, yet the short term politics of alliances between successively wider groups created a structure of extraordinary stability. Rome’s Empire was able, in the end, to survive barbarian migrations, economic collapse, and even the conflicts between a series of world religions that had grown up within it, in the process generating an imagery and a myth of empire that is apparently indestructible even today. Greg Woolf is Professor of Ancient History at the University of St. Andrews. He has held visiting appointments in France, Germany, Italy, and Brazil, and has lectured around the world; he has published research on a wide range of topics in ancient history and Roman archaeology, including ancient literacy, European prehistory, the Roman economy, and ancient patronage; More recently he has been working on ancient science, in particular ethnography, and on Roman religion, and has been awarded a Major Research Fellowship from the Leverhulme Trust for a project on the origins of religious pluralism. His most recent book was Et tu Bruté? The murder of Caesar and political assassination (2006)

For the glory of Rome – A history of warriors and

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9781853677335 – p 287 – hardcover – Engels - geschiedenis A thrilling survey of the Roman warrior. In-depth analysis of strategy and campaigns. Examines the crucial role played by single combat in battle. Ancient Rome was uniquely bellicose. Her legionaries are often cited as the original professional soldiers, and were famed for their iron discipline, but they were also formidable individual warriors, sometimes berserks, who gloried in single combat, taking heads and despoiling their enemies. They were men who believed they were sired by a god of war, driven by the need to create and sustain heroic reputations, and who disrobed in public to display battle scars. Yet these same warriors read philosophy, wrote history and recited poetry. For the glory of Rome introduces the heroic, yet utterly ruthless, men who carved out the Roman Empire. The author examines the deeds of men like Siccius Dentatus, the victor of eight single combats and a hero of the common people; Decius Mus, the consul who charged into the midst of the enemy at Sentinum to devote himself to the gods of the Underworld; and the feuding centurions Pullo and Vorenus, rivals for every post and honor but bound together by their loyalty to Caesar. Ross Cowan explores the mindset of the Roman fighting men, examining their motivation, beliefs and superstitions, illuminating why they fought and died for the glory of Rome. Ross Cowan studied Classics at the University of Glasgow, where he also wrote his doctoral thesis on elite units of the Roman Imperial Army. He is the author of books about the Imperial legions and Roman battle tactics, and has written articles on all aspects of warfare in the Ancient World; He lives and works near Glasgow.

Rome spreads her wings – Territorial expansion bet

Prijs: 14,00 EUR
ISBN 1783030550 – p 278 – hardcover – Engels - geschiedenis The two decades between the end of the First Punic War and the beginning of the Second represent a key period in the development of Rome’s imperial ambitions, both within Italy and beyond. Within Italy, Rome faced an invasion of Gauls from Northern Italy, which threatened the very existence of the Roman state. This war culminated at the Battle of Telamon and the crushing Roman victory against the Gauls of Italy, giving Rome control of the peninsula up to the Alps for the first time in her history. Beyond the shores of Italy, Rome acquired her first provinces, in the form of Sicily, Sardinia and Corsica, established an interest in Spain and crossed the Adriatic to establish a presence on the Greek mainland, bringing Rome into the orbit of the Hellenistic World. Yet this period is often treated as nothing more than an intermission between the two better known Punic Wars, with each Roman campaign being made seemingly in anticipation of a further conflict with Carthage. Such a view overlooks two key factors that emerge from these decades: firstly, that Rome faced a far graver threat in the form of the Gauls of Northern Italy than she had faced at the hands of the Carthaginians in the First Punic War; secondly, that the foundations for Rome’s overseas empire were laid in these very decades. This work seeks to redress the balance and view these wars in their own right, provides an in-depth analysis of the key Battle of Telamon, examines how close Rome came to being defeated in Italy and assesses a key period in the foundation of Rome’s future empire. After a successful career in corporate finance, Gareth C. Sampson returned to the study of ancient Rome and gained his PhD from the University of Manchester, where he taught ancient history for a number of years. He now lives in Plymouth with his wife and children.

Pax Romana – War, peace and conquest in the Roman

Prijs: 21,00 EUR
ISBN 9780297864288 – p 513 – hardcover – Engels - geschiedenis The Pax Romana provided a remarkable period of peace and stability, rarely seen before or since. Yet the Romans were first and foremost conquerors, imperialists who took by force a vast empire stretching from the Euphrates in the east to the Atlantic coast in the west. They were aggressive and ruthless, and during the creation of their empire millions died or were enslaved. But the Pax Romana was real, not merely the boast of emperors, and some of the regions in the Empire have never again lived for so many generations free from major wars. So what exactly was the Pax Romana and what did it mean for the people who found themselves brought under Roman rule? Acclaimed historian Adrian Goldsworthy tells the story of the creation of the Empire, revealing how and why the Romans came to control so much of the world and asking whether the favourable image of the Roman peace is a true one. He chronicles the many rebellions by the conquered, but at the same time explains that hostility was only one reaction to the arrival of Rome. A ground-breaking and comprehensive history, Pax Romana takes the reader on a journey from the bloody conquests of an aggressive Republic through the age of Caesar and Augustus to the goldne period of peace and prosperity under diligent emperors like Marcus Aurelius, offering a balanced and nuanced reappraisal of life in the Roman Empire. Adrian Goldsworthy has a doctorate form Oxford University. His first book, The Roman army at war, was recognized by John Keegan as an exceptionally impressive work, original in treatment and impressive in style; he has gone on to write seven further books, which have sold more than a quarter of a million copies and been translated into more than a dozen languages. A full-time author, he regularly contributes to TV documentaries on Roman themes.

The defeat of Rome – Crassus, Carrhae & the invasi

Prijs: 80,00 EUR
ISBN 1844156761 – p 224 – hardcover – Engels - geschiedenis In 53 BC the Proconsul Marcus Crassus and 40,000 of his legionaries were crushed by the Parthians at Carrhae in what is now eastern Turkey. Crassus’ defeat and death and the 20,000 casualties his army suffered were an extraordinary disaster for Rome. The defeat intensified the bitter, destructive, struggle for power in the Roman Republic, curtailed the empire’s eastward expansion and had a lasting impact on the history of the Mediterranean and the Middle East. It was also the first clash between two of the greatest civilizations of the ancient world. Yet this critical episode has often been neglected by writers on the period who have concentrated on the civil war between Pompey and Caesar. Gareth Sampson, in this challenging and original study, reconstructs the Carrhae campaign in fine detail, reconsiders the policy of imperial expansion and gives a fascinating insight into the opponents the Romans confronted in the East – the Parthians. He focuses on the character and career of Marcus Crassus, who despite his defeat of Spartacus, is commonly dismissed as a military incompetent in comparison to Pompey and Caesar. He also takes a fresh approach to the campaign itself and the climactic battle that brought it to such a disastrous conclusion. Throughout his account he sets events in the context of the clash of two civilization, both of which rose to prominence through the conquest of the Hellenistic successor kingdoms established after the death of Alexander the Great. This perceptive reconstruction of a decisive episode in the development of the Roman empire makes fascinating reading. After a successful career in corporate finance, Dr. Gareth Sampson returned to the study of ancient Rome and gained his PhD from the University of Manchester, where he currently teaches ancient history. He has made a detailed study of early Roman political history and in particular the political office of the tribunate of the plebs. He is currently engaged in a study of the power struggles and the civil warfare of the late Republic and its expansionist policies in the East.

Four days in September – The battle of Teutoburg ~

Prijs: 12,00 EUR
ISBN 1473860857 – p 244 – hardcover – Engels - geschiedenis For twenty years, the Roman Empire conquered its way through modern-day Germany, claiming all lands from the Rhine to the Elbe rivers. However, when at last all appeared to be peaceful and controlled, a catastrophe erupted that claimed the lives of 10,000 legionnaires and laid Rome’s imperial ambitions for Germania into the dust. In late September of 9 AD, three Roman legions, while on the march to suppress a distant tribal rebellion, were attacked in a prolonged four-day battle with the Germanic barbarians. The Romans, under the leadership of the province’s governor, Publius Quinctilius varus, were taken completely by surprise, betrayed by a member of their own ranks: the German officer and secret rebel leader, Arminius. The defeat was a crushing blow to both Rome’s military and its pride. Though the disaster was ruthlessly avenged soon afterwards, later attempts at conquering the Germans were half-hearted at best. Four days in September thoroughly examines the ancient sources, analyses the hypotheses of modern scholars and puts forward hypotheses of its own in order to get the clearest picture of the dynamics of the prelude to the battle, the fighting itself and its aftermath. Jason R. Abdale received his BA cum laude and MA in History at Queen’s College. He is a specialist in tribal history and culture, with an emphasis on ancient European tribes.

Dynasty – The rise and fall of the house of Caesar

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9780385537841 – p 482 – hardcover – Engels - geschiedenis Author and historian Tom Holland returns to his roots in Roman history and to the audience he cultivated with Rubicon – his masterly, witty, brilliantly researched popular history of the fall of the Roman Republic – with Dynasty, a fascinating history of the reign of the first five Roman Emperors. Dynasty opens where Rubicon ended: with the murder of Julius Caesar; So terrible were the civil wars that ensued that the Roman people finally came to welcome the rule of an autocrat who could give them peace. ‘Augustus,’ their new master, called himself the ‘Divinely Favored One’. The lurid glamor of the dynasty founded by Augustus has never faded. Not other family can compare for the sheer, unsettling fascination of its gallery of leading characters: Tiberius, the great general who ended up a bitter recluse, notorious for his perversions; Caligula, the master of cruelty and humiliation, whose name is synonymous with power-mad excess; Claudius, the near cripple whose underestimation probably led to his survival and accession to the emperorship; Agrippina, the mother of Nero, maneuvering to bring to power the son who would end up having her murdered; Nero himself, racing in the Olympics, marrying an eunuch, and building ga pleasure palace over the fire-gutted center of his capital. Tom Holland gives us a dazzling portrait of Rome’s first imperial dynasty. Dynasty traces the ful astonishing story of its rule of the world: both the brilliance of its allure and the blood-steeped shadows cast by its crimes. Ranging from the great capital rebuilt in marble by Augustus to the dank and barbarian-haunted forests of Germany, it is populated by a spectacular cast: murderers and metrosexuals, adulterers and Druids, scheming grandmothers and reluctant gladiators. Dynasty is the portrait of a family that transformed and stupefied Rome and that continues to cast a mesmerizing spell across the millennia. Tom Holland is the author of Rubicon, Persian Fire, The forge of Christendom, and In the shadow of the sword and is the translator of The histories by Herodotus. He wrote and presented Islam: The untold story, a documentary commissioned for Channel 4 in Britain based on In the shadow of the sword. He lives in London with his wife and two daughters.

Medieval Christianity – A new history ~ Kevin Madi

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 9780300158724 – p 487 – hardcover – Engels - geschiedenis For many, the medieval world seems dark and foreign – an often brutal and seemingly irrational time of superstition, miracles, and strange relics. The aggressive pursuit of heretics and attempts to control the ‘Holy Land’ might come to mind. Yet the medieval world produced much that is part of our world today, including universities, the passion for Roman architecture and the development of the gothic style, pilgrimage, the emergence of capitalism, and female saints. This new narrative history of medieval Christianity, spanning the period 500 to 1500 CE, attempts to integrate what is familiar to readers with new themes and narratives. Elements of novelty in the book include a steady focus on the role of women in Christianity; the relationships among Christians, Jews, and Muslims; the experience of ordinary parishioners; the adventure of asceticism, devotion, and worship; and instruction through drama, architecture, and art. Madigan expertly integrates these areas of focus with more traditional themes, such as the evolution and decline of papal power; the nature and repression of heresy; sanctity and pilgrimage; the conciliar movement; and the break between the old Western church and its reformers. Illustrated with more than forty photographs of physical remains, this book promises to become an essential guide to a historical era of profound influence. Kevin Madigan is Winn Professor of Ecclesiastical History at Harvard Divinity School. He specializes in the study of medieval Christian religious practice and thought.

Heretics and believers – A history of the English

Prijs: 40,00 EUR
ISBN 9780300170627 – p 652 – hardcover – Engels - geschiedenis Even many centuries on, what the English Reformation was and what it accomplished still feature among the most deeply contentious questions of history. In this sumptuously written volume, Peter Marshall offers a sweeping new interpretation of this period of upheaval – the first major overview for mainstream readers in a generation. He argues that unexpected yet momentous changes grew out of the clash between competing visions of ‘reform’ in sixteenth-century England. King Henry VIII sought an orderly, uniform Reformation, but his actions opened a Pandora’s Box from which pluralism and diversity flowed, rooting themselves in English life, and changing irreversibly the course of the nation’s history. This engaging study is a must-read for anyone eager to discover what was really at stake in the overthrow of Catholic culture and the reshaping of the English Church. Combining a sensitivity to the lived experience of individuals with a masterful knowledge of contextual and institutional developments. Marshall frames the perceptions and actions of people great and small, from monarchs and bishops to ordinary families and clergy, against a backdrop of profound and often violent change – change that shook England to its core and altered the very meaning of religion itself. Peter Marshall is professor of history at the University of Warwick, winner of the Harold J. Grimm Prize for Reformation History, and author of numerous books.

Armor and blood – The battle of Kursk – The turnin

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9781400066773 – p 345 – hardcover – Engels - geschiedenis One of America’s most distinguished military historians offers the definitive account of the greatest tank battle of World War II – an epic clash of machines and men that matched the indomitable will of the Soviet Red Army against the awesome might of the Nazi Wehrmacht. While the battle of Kursk had long captivated World War II aficionados, it has been unjustly overlooked by historians. Drawing on the masses of new information made available by the opening of the Russian military archives, Dennis E. Showalter at last corrects that error. This battle was the critical turning point on World War II’s Eastern Front. In the aftermath of the Red Army’s brutal repulse of the Germans at Stalingrad, the stakes could not have been higher. More than three million men and eight thousand tanks met in the heart of the Soviet Union, some four hundred miles south of Moscow, in an encounter that both sides knew would reshape the war. The adversaries were at the peak of their respective powers. The result was a furious death grapple between two of history’s most formidable fighting forces – a battle that might possibly have been the greatest of all time. In Armor and blood, Showalter re-creates every aspect of this dramatic struggle. He offers expert perspective on strategy and tactics at the highest levels, from the halls of power in Moscow and Berlin to the battlefield command posts on both sides. But it is the author’s exploration of the human dimension of armored combat that truly distinguishes this book. Showalter’s narrative crackles with insight into the unique dynamics of tank warfare – its effect on men’s minds as well as their bodies. Scrupulously researched exhaustively documented, ad vividly illustrated, this book is a chilling testament to man’s ability to build and to destroy. Armor and blood will likely be the authoritative study of Kursk for decades to come. Dennis E. Showalter has taught history at Colorado College since 1969. He has also served as a distinguished visiting professor at both the United State Military Academy and the United States Air Force Academy and is a former president of the Society for Military history.

Kettenhund! – The German military police in the Se

Prijs: 32,00 EUR
ISBN 9781781553329 – p 319 – hardcover – Engels - geschiedenis In almost every army in the world, the Military Police rank amongst those who are least liked by other soldiers despite the essential duties that they carry out, often being amongst the first in and las tout in any theatre of war. In the German armed forces, however, opinions of the military police were often those of fear as much as dislike, so great were the powers held by these troops. Germany created a plethora of different branches of what were termed ‘Ordnungstruppe’ – Troops for Maintaining Order. Many wore a distinctive metal gorget plate on a chain around the neck, leading to their pejorative nickname ‘Kettenhund’ or Chain Dog. Despite certainly being involved in often brutal treatment of partisans and other unfortunates who fell into their grasp, their skills were sufficiently appreciated by the allies that on Germany’s surrender, a number of military police units of the Wehrmacht were allowed to remain in post under allied control to assist in controlling the vast number of now disarmed German troops. Kettenhund! The German military police in the Second World War, using primarily previously unpublished photographic material from private sources, provides a detailed study of the organization of these units and the distinctive uniforms and insignia they wore. Gordon Williamson is a retired civil servant born in 1951. Williamson is the author of more than fifty successful works dealing with various aspects of militaria and military history. A former member of the Royal Military Police (TA) whose father served as an MP in North Africa, Italy and Normandy during the Second World War, he has a special interest in military police forces of that onflict and has spent several decades studying and collecting photographs and ephemera relating to the German Feldgendarmerie and other police type formations of the Wehrmacht making contact with several former members of these units.

The second most powerful man in the world – The li

Prijs: 40,00 EUR
ISBN 9780399584800 – p 531 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie The life of Franklin Roosevelt’s most trusted and powerful adviser, Admiral William D. Leahy, chief of staff to the commander in chief. Aside from FDR, no American did more to shape World War II than Admiral William D. Leahy – not Douglas MacArthur, not Dwight Eisenhower, not even the legendary George Marshall. No man, including Harry Hopkins, was closer to Roosevelt, nor had earned his blind faith, than Leahy. Through the course of the war, constantly at the president’s side and advising him on daily decisions, Leahy became the second most powerful man in the world. In a time of titanic personalities, Leahy regularly downplayed his influence, preferring the substance of power to the style. A stony-faced, salty sailor, he began his US Navy career as a cadet aboard a sailing ship. Four decades later, Admiral Leahy was a trusted friend and adviser to the president and was his ambassador to Vichy France until the attack on pearl Harbor. Needing one person who could help him grapple with the enormous strategic consequences of the war both at home and abroad, Roosevelt made Leahy the first presidential chief of staff. Leahy’s profound power was recognized by figures such as Stalin and Churchill, yet historians have largely overlooked his role. In this important biography, historian Phillips Payson O’Brien illuminates the admiral’s influence on the most crucial and transformative decisions of WWII and the early Cold War. From the invasions of North Africa, Sicily, and France, to the allocation of resources to fight Japan, O’Brien contends that America’s war largely unfolded according to Leahy’s vision, and his quiet, immeasurable power in its aftermath determined the course of modern history. Phillips Payson O’Brien was born and raised in Boston. He graduated from Trinity College in Hartford, Connecticut, and earned a PhD in British and American politics and naval policy before being selected as Cambridge University’s Mellon Research Fellow in American History, and a Draper Research Fellow at Pembroke College. Formerly at the University of Glasgow, in 2016 he moved to the University of St. Andrews in Five, Scotland, where he is a professor of Strategic Studies. O’Brien has written extensively on both world wars.

Countdown to D-Day: The German perspective – The G

Prijs: 23,00 EUR
ISBN 9781612007694 – p 607 – hardcover – Engels - geschiedenis In December 1943, Field Marshal Erwin Rommel is assigned in title of General Inspector for the Atlantic Wall. What he finds disgusts him. The famed Atlantic-wall is nothing but a paper tiger, woefully unprepared for the forces that he is well aware are being massed across the English Channel. His task – to turn back the Allied invasion when it comes – already seems hopeless. He must work with theater commander, crusty old Field Marshal Gerd von Rundstedt. Von Rundstedt led the Reich to victory in the early years of the war but is now fed up with the whole Nazi regime and lives comfortably in Paris, simply waiting for the Allied invasion and final defeat. General Erich Marcks, badly injured in Russia, is the corps commander on the ground in Normandy, trying to build up the coastal defenses with woefully inadequate supplies and a shortage of men to fulfill Rommel’s demands. Marcks is convinced that the Allies will land in his sector, but no one higher up the chain of command seems interested. Aristocratic General Hans von Salmuth, an outspoken veteran of the Eastern Front, has been given responsibility for defending Fifteenth Army’s coastline at Calais – the area that the High Command thinks is most likely to be the Allied objective. Panzer General Geyr von Schweppenburg is preparing the elite panzer divisions for what may lie ahead. Max Pemsel, chief of staff for the Seventh Army, is struggling to coordinate efforts to prepare his forces in Western France, suspecting that in the event of an invasion he will be the hub of the German response; however he, and all the Western Theater commanders, are subject to the whims of Adolf Hitler, hundreds of miles away and increasingly isolated from the reality of the war. Peter Margaritis gives a vivid day-by-day account of the senior German commanders in Occupied France as they try to prepare for the Allied invasion of Fortress Europe. Peter Margaritis minored in History at Ohio State University. A retired U.S. Navy chief petty officer, he has an extensive military background in communications and naval intelligence. A technical writer for three decades, he now writes and lectures on military history. He has written many technical manuals and guides as a civilian, dozens of reports in the military, and several articles on World War II and the Civil War; he is the co-author ‘with George Peto) of Twenty-Two on Peleliu (Casemate, 2017) and author of Landing in hell (Casemate, 2018), in addition to several short books on the European Theater.

The Third Reich – A history of Nazi Germany ~ Thom

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781451651133 – p 651 – hardcover – Engels - geschiedenis Based by part on German documents seldom used by previous historians, The Third Reich is a fresh, up-to-date, and dramatic history of how Adolf Hitler and a core group of Nazis rose to power and plunged the world into the most horrific war ever fought, perpetrating the genocidal Holocaust while sacrificing the lives of millions of ordinary Germans. Capitalizing on Germans’ suffering because of the onerous terms of the Versailles Treaty that ended World War I, Hitler attracted like-minded colleagues who formed the nucleus of the nascent Nazi party. The failed Munich Putsch of 1923 and subsequent trial gave Hitler a platform for his views, which he skillfully exploited. But between 1924 and 1929 Hitler and his party languished in obscurity on the radical fringes of German politics; then the onset of the Great Depression provided Hitler the issues he needed to move into the mainstream of German political life. He seized the opportunity to blame Germany’s misery on the victorious allies, the Marxists, the Jews, and big business – and the political parties that represented them. By 1932 the Nazis had become the largest political party in Germany. Although his party never achieved a majority in free elections, Hitler became chancellor in 1933. Within six months the Nazis transformed d dysfunctional democracy into a totalitarian state and began the inexorable march to World War II and the Holocaust. Thomas Childers brings to life the Nazis’ rise to power and their use and abuse of power once they achieved it. The Third Reich shows how the Nazis’ improbable rise happened in large part because of luck and the ineptitude of other political parties. Childers also charts the suffering of ordinary Germans under Nazi rule and the unparalleled horrors of World War II and the Holocaust. This is the most comprehensive and readable one-volume history of Nazi Germany since the classic Rise and fall of the Third Reich was published more than fifty years ago. Thomas Childers recently retired as the Sheldon and Lucy Hackney Professor of History at the University of Pennsylvania. He is the author or editor of several books on modern Germany history and the Second World War. He is the recipient of numerous fellowships and awards, including a Fulbright scholarship, the Alexander von Humboldt Stiftung Research Grant, and a West European Studies Research Grant from Harvard University. In addition to teaching at the University of Pennsylvania, Childers has held visiting professorships at Trinity Hall College, Cambridge, Smith College, and Swarthmore College, and he has lectured in London, Oxford, Berlin , Munich, and other universities in the United States and Europe.

Normandy ’44 – D-Day and the battle for France ~ J

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9781787631274 – p 656 – hardcover – Engels - geschiedenis D-Day and the seventy-six days of bitter fighting in Normandy that followed have come to be seen as a defining episode of the Second World War. Its story has been endlessly retold in books, films, television series, documentaries and even comic books. It is entirely familiar and yet it remains a narrative burdened by both myth and assumed knowledge. In this new history, James Holland presents a broader overview, one that challenges much of what we think we know about D-Day and the Normandy campaign. The sheer size and scale of the Allies’ war machine ultimately dominates the strategic, operational and tactical limitations of the German forces. Air power plays a more dominant role, and the mechanics and operational level of war on land, sea and in the air are laid bare. This was a brutal operation, and the shocking violence and carnage of the conflict are revealed in disturbing and unflinching detail. In terms of daily casualties, the numbers were worse than for any one battle during the First World War. Drawing on unseen archives and testimonies from around the world, and introducing a cast of eye-witnesses that includes foot soldiers, tank men, fighter pilots and bomber crews, sailors, civilians, resistance fighters and those directing the action, Normandy ’44 is rich in fresh and revealing analysis while remaining firmly rooted in the real drama of men and women at war. It is an epic tale and this telling will profoundly recalibrate our understanding of its true place in the tide of human history. James Holland is an award-winning historian, writer and broadcaster. The author of a number of bestselling histories, including Battle of Britain, Dam busters, Burma ’44 and, most recently, Big week, he has also written nine works of historical fiction, including the Jack Tanner novels. He is currently writing an acclaimed three-volume new history of the Second World War, The war in the West. He has presented – and written – many television programmes and series for the BBC, Channel 4, National Geographic, History and Discovery Channels. He is also co-founder of the Chalke Valley History Festival and of WarGen.org, an online Second World War resource site, and presents the Chalke Valley History Hit podcast. A fellow of the Royal Historical Society, he also has a weekly podcast with Al Murray, We have ways of making you talk: Al Murray and James Holland talk World War II. He can be found on Twitter and Instagram as @James 1940.

Shadows in the desert – Ancient Persia at war ~ Dr

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781846031083 – p 320 – hardcover – Engels - geschiedeneisi The empires of ancient Persia remain as mysterious today as they were to the scholars of Ancient Greece and Rome. Although Alexander the Great’s conquest of Persia is legendary, the military successes of the Achaemenid, Parthian, and Sassanian empires, along with their revolutionary military technology, tactics, and culture have been almost forgotten in the sands of the East. Containing information never before published in English, Shadows in the desert provides a comprehensive history of Persia’s wars with East and West from the 6th century BC, and offers an insight into the exchange of ideas and culture that occurred during these clashes in military technology, the arts, medicine, religion, and science. This beautifully illustrated book delves into the rich heritage of the Persians, which was spread through war and conquest, and which, after the fall of the Sassanians, continued to impact upon civilizations around the world. Dr. Kaveh Farrokh has been researching the military history and technology of Persia for two decades. He obtained his PhD in 2001 from the University of British Columbia, where he specialized in the spread of Persian languages. He has given lectures and seminars at the University of British Columbia and has written articles for various journals; he is the author of Sassanian elite cavalry AD 224 – 642 (2005). He also acts as a historical advisor and expert for film and documentary, working on projects including the film Cyrus the Great and a History Channel documentary on the Persian Empire. Professor Richard Nelson Frye is an American scholar of Iranian and Central Asian Studies, and Aga Khan Professor Emeritus of Iranian Studies at Harvard University. He has researched the history and culture of Iran for over six decades. His main areas of interest are Iranian philology, and the history of Iran and Central Asia before 1000 BC. He founded the Center of Middle Eastern Studies at Harvard, the first Iranian studies program in America, and has written many books.

The sword of St. Michael – The 82nd airborne divis

Prijs: 21,00 EUR
ISBN 9780306820236 – p 746 – hardcover – Engels - geschiedenis The 82nd airborne division spent more time in combat than any other American airborne unit of World War II, and its fierce battlefield tenacity earned it the reputation as one of the finest divisions in the world. The 82nd first jumped into Sicily, receiving its baptism of fire in July 1943. Despite heavy losses, it was next called upon to rescue the Allied beachhead at Salerno, where dramatic nighttime drops stemmed German counterattacks and reinvigorated the advance on Naples, which fell to the 82nd on 1 October 1943. Following the fall of Naples, the bulk of the division sailed for England to prepare for Operation OVERLORD. The division’s 504th Parachute Regimental Combat Team, however, remained in Italy, fighting in the rugged Italian mountains and at Anzio, where it earned from the Germans the nickname ‘Devils in Baggy Pants’. In June 1944, with tow combat jumps to its credit, the 82nd Airborne Division spearheaded the long-awaited cross-Channel invasion into Normandy, France. Landing by parachute and glider behind UTAH beach, the 82nd seized its assault objectives and then led the attack to cut the base of the Cotentin Peninsula. Fighting for more than a month in the Norman hedgerows, the division eventually returned to England having accomplished ‘every mission assigned’. In September, the 82nd conducted its fourth airborne operation as part of MARKET-GARDEN, the massive parachute and glider assault into Holland designed to clear the way for an Allied advance into the Ruhr. Returned to the rear in November, a month later the division was called upon once again to turn back a German advance, this time in the Ardennes. Squaring off against the German main attack, and despite being outnumbered and outgunned and having sustained heavy losses, the 82nd fought with an inspirational fierceness that established its well-earned battlefield reputation for holding ground. In this lively narrative and thoroughly researched history, author Guy LoFaro, himself a distinguished officer of the division, interweaves the voices of soldiers on both ends of the chain of command, from Eisenhower to the lowest private making extensive use of primary sources, Lofaro offers a work of insightful analysis, situating the division’s exploits in their strategic and operational context. Guy A. LoFaro (Lt. Col., Ret.) is a West Point graduate and holds a PhD in history from the State University of New York at Stony Brook. A twenty-three-year Army combat veteran, LoFaro served in a variety of command and staff positions, including several tours of duty with the 82nd, four years as a Ranger instructor and company commander at the Army’s elite Ranger School, and six years as an assistant professor of history on the West Point faculty. LoFaro’s military and academic accomplishments led to his Army appointment as a post-9/11 strategist, in which capacity he helped formulate plans aimed at enhancing the nation’s homeland security. While teaching at West Point, LoFaro delivered a ‘Dining-In’ address, which to this day remains one of the most inspirational and popular speeches ever given to cadets. He lives in Atlanta.

Rising sun, falling skies – The disastrous Java Se

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 9781780967264 – p 487 – hardcover – Engels - geschiedenis Following the attack on Pearl Harbor, the Japanese offensive in the Far East seemed unstoppable. Allied forces engaged in a futile attempt to halt their rapid advance, culminating in the massed fleet of American, British, Dutch, and Australian forces (ABDA) clashing with the Japanese at the battle of the Java Sea – the first major sea battle of World War II in the Pacific. But, in a campaign crippled by poor leadership and disastrous decisions, the Allies’ response wat catastrophic, losing their largest warships and their tenuous toe-hold in the south Pacific within the first 72 hours of the battle. This defeat left ground troops cut off from reinforcement and supply, with no defense against endless Japanese air attacks, and no hope of retreat. However, although command decisions were to condemn the Allies to defeat, the allied goal was never an outright victory, simply a delaying action. Facing a relentless and thoroughly vicious enemy, the combined forces responded not by running or surrendering, but by defiantly holding on in a struggle that was a much a test of character, bravery, and determination as it was a test of arms, ultimately costing the Allies ten vessels and the lives of 2,100 brave sailors. In Rising sun, falling skies, Jeffrey Cox examines the events and evidence surrounding the Java Sea Campaign, reconstructing battles that in hindsight were all but hopeless and revealing where fatal mistakes and missed opportunities condemned the Allied forces in an insightful and compelling study of this often overlooked naval clash. Jeffrey R. Cox is a litigation attorney and an independent military historian specializing in World War II, ancient Greece, and ancient Rome. His first interest was in the Pacific War, which he has studied for more than 30 years. A student of history, international affairs, and defense policy for most of his life, Cox holds a degree in National Security Policy Studies from The Ohio State university and a doctorate of jurisprudence from Indiana University School of Law. He is a contributor to Military History Online. He resides in Indianapolis, IN.

Japan’s Gestapo – Murder, mayhem and torture in Wa

Prijs: 50,00 EUR
ISBN 1844159124 – p 221 – hardcover – Engels - geschiedenis This disturbing book reveals the extent of the truly shocking activities of the Kempeitai, Japan’s feared military and secret police. The book opens by explaining the origins, organization and roles of the Kempeitai apparatus, which exercised virtually unlimited power throughout the Japanese Empire. The author reveals their criminal and collaborationist networks, which extorted huge sums of money from hapless citizens and businesses. They ran the Allied POW gulag system which treated captives with merciless and murderous brutality. Other Kempeitai activities included biological and chemical experiments on live subjects, the Maruta vivisection campaign and widespread slave labor, including ‘Comfort Women’ drawn from all races. Their record of reprisals against military and civilians was unrelenting. For example, Colonel Doolittle’s raid on Tokyo in 1942 resulted in a campaign of revenge not just against captured airmen but thousands of Chinese civilians. Their actions amounted to genocide on a grand scale. The author backs up his text with first hand testimonies from those survivors who suffered at the hands of this evil organization. He examines how the guilty were bought to justice and the resulting claims for compensation. As a result Japan’s Gestapo provides comprehensive evidence of the ruthlessness of the Kempeitai against the white and Asian peoples under their control. Born in Colchester in 1974, Dr. Mark Felton gained his PhD in American history from the University of Essex. He currently lives in China with his wife and son and lectures at Fudan University. He has contributed to many historical periodicals and is the author of several books.

Mao: The unknown story ~ Jung Chang & Jon Hallida

Prijs: 9,00 EUR
ISBN 0224071262 – p 814 – hardcover – Engels – tweedehands - biografie/autobiografie Jung Chang’s Wild Swans was an extraordinary bestseller throughout the world, selling more than 10 million copies and reaching a wider readership than any other book about China. Now she and her husband Jon Halliday have written a groundbreaking biography of Mao Tse-tung. Based on a decade of research, and on interviews with many of Mao’s close circle in China who have never talked before – and with virtually everyone outside China who had significant dealings with him – this is the most authoritative life of Mao ever written. It is full of startling revelations, exploding the myth of the long March, and showing a completely unknown Mao: he as not driven by idealism or ideology; his intimate and intricate relationship with Stalin went back to the 1920s, ultimately bringing him to power; he welcomed Japanese occupation of much of China; and he schemed, poisoned and blackmailed to get his way. After Mao conquered China in 1949, his secret goal was to dominate the world. In chasing this dream he caused the deaths of 38 million people in the greatest famine in history. In all, well over 70 million Chinese perished under Mao’s rule – in peacetime. Combining meticulous history with the story-telling style of Wild Swans, this biography makes immediate Mao’s roller-coaster life, as he intrigued and fought every step of the way to force through his unpopular decisions. The reader enters the shadowy chambers of Mao’s court, and eavesdrops on the drama in its hidden recesses. Mao’s character and the enormity of his behavior towards his wives, mistresses and children are unveiled for the first time. This is an entirely fresh look at Mao in both content and approach It will astonish historians and the general reader alike. Jung Chang was born in Yibin, Sichuan Province, China, in 1952. She was a Red Guard briefly at the age of fourteen and then worked as a peasant, a ‘barefoot doctor’, a steelworker and an electrician before becoming an English-language student and, later, an assistant lecturer at Sichuan University. She left China for Britain in 1978 and was subsequently awarded a scholarship by York University, where she obtained a PhD in Linguistics in 1982 – the first person from the People’s Republic of China to receive a doctorate from a British university. Her award-winning book, Wils Swans, was published in 1991. Jon Halliday is a former Senior Visiting Research Fellow at King’s College, University of London. He has written or edited eight previous book.

Fortress island Malta – Defence & re-supply during

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 1783463325 – p 228 – hardcover – Engels - geschiedenis The introduction of Italy into the Second World War on 10 June 1940 signaled the start of the siege of Malta, and for the next two and a half years the Axis powers did all they could to batter the small island into submission. Malta’s defenses were initially verging on non-existent but the British Prime Minister, Winston Churchill, could not give up on the island. Laying at the crossroads of the Mediterranean, where the supply route between Italy and the Axis armies in Libya crossed the Allied sea route between Gibraltar and Alexandria, almost exactly at its midpoint, Malta was strategically too important and held the key to the door of the desert war being fought in North Africa. If Malta could be held then it would allow British forces to maintain an offensive capability in the Mediterranean and prevent Axis supplies from reaching north Africa. But everything needed to fight a campaign – people, food, fuel, ammunition, medical supplies, aircraft and spares – would have to be delivered to Malta in sufficient numbers and on a regular basis. It would take a monumental air and maritime effort just to survive, let alone hit back, and to manage both would require those in command to carefully balance Malta’s precious and limited resources. Otherwise, it meant surrender and who knows what the outcome of the Second World War might have been had the island have fallen. Here, the accomplished military author Peter Jacobs tells the extraordinary story of the heroic defense and re-supply of the Fortress Island of Malta during the longest siege in British history. Peter Jacobs served in the Royal Air Force for thirty-six years as an air defense navigator on the F4 Phantom and Tornado F3, after which he completed staff tours at HQ 11 Group, HQ Strike Command, the Ministry of Defense and the RAF College Cranwell. He has written several books.

Victory in Italy – 15th army group’s final campaig

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 1783462981 – p 246 – hardcover – Engels - geschiedenis The success in Italy of General Mark Clark’s 15th Army Group made up of Truscott’s Fifth (US) and McCreery’s Eight (British) Armies came in spite of the diversion of major formations to North West Europe, the appalling terrain, harsh climate and general battle fatigue. As the author of this highly informed and well researched book reveals, the campaign overseen by the so often underrated Field Marshal Alexander succeeded due to exceptional planning, preparation and training. Shortages necessitated the improvisation of equipment while air/ground operations were coordinated to a very high level. But above all, the leadership and generalship displayed were of the highest order. The challenge was all the greater due to the multi-national nature of the forces involved which included Indian, Italian, New Zealand, South African, Brazilian and Polish in addition to the main US and British elements. In April 1945 the Allied offensive surprised the Germans with its speed and brilliance. As a result the Germans capitulated on 2 May before the surrender in Germany. Churchill wrote to Field Marshal Alexander on 29 April 1945 – ‘I rejoice in the magnificently planned and executed operations of 15th Group of Armies’. Praise indeed. Victory in Italy is a masterly description and analysis of this victorious campaign by an historian and author of the highest order. Richard Doherty is recognized as Ireland’s leading military history author with 26 published works to his credit. He has also worked on TV and radio historical series and is in demand as a speaker and lecturer. He lives in County Londonderry.

Eighth army in Italy 1943 – 45 – The long hard slo

Prijs: 80,00 EUR
ISBN 1473822785 – p 259 – paperback – Engels - geschiedenis Written by one of the leading experts on the subject, this book is a long overdue study of Eighth Army’s experiences in Italy from September 1943 until the defeat of the Germans in early May 1945. It throws new light on both the grinding campaign and fierce fighting as well as the principal characters and commanders. It examines how a force accustomed to the open spaces of North Africa adjusted to the difficult terrain and climate of Italy where fighting became much more a matter for the infantry than for the armour. Adjustments also had to be made when the priority for the war planners became North West Europe. Fascinating comparisons are made between the styles and abilities of the three Army commanders: the redoubtable Bernard Montgomery; Oliver Leese, who took over when the campaign had already bogged down; and, finally, Richard McCreery, a cavalryman, who restored Eighth Amry’s morale in the final winter of war and took it to its last and arguably greatest victory. The author draws on official records at various levels, personal accounts and published material to present a picture of an army that, although defined as British, was one of the war’s most cosmopolitan formations. Its soldiers came from the UK, Canada, India, Ireland, Nepal, New Zeeland, Poland and South Africa as well as from Palestine – the Jewish Brigade – and from Italy itself (three Italian divisions were part of the final order of battle of this great army). Above all, Eighth Army in Italy 1943 – 45 is an objective tribute to those who served.

Churchill and the Norway campaign ~ Graham Rhys-Jo

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 1844157539 – p 223 – hardcover – Engels - geschiedenis On 9 April 1940, the German Armed Forces attacked Norway in an operation remarkable for its precision and boldness. The Chamberlain War Cabinet, which had agonized over its Scandinavian policy since the turn of the year, was caught on the hop and responded with a series of moves that became a byword for ineptitude. The parliamentary outcry that followed forced Chamberlain’s resignation; but Churchill, as deeply implicated as any of his Cabinet colleagues, survived to lead the nation through great trials still to come. This new study of the Norway Campaign tells the story of the first great test for British leaders and fighting men during the Second World War. It examines the making of grand strategy in a Cabinet of reluctant warriors, and contrasts their painfully deliberate methods with the ruthless efficiency of the German High Command; It shows an irrepressible Churchill trying to grasp the levers of British strategy and, at the same time, to micro-manage the succession of military crises that followed the German initiative; his judgement and his methods both come under the microscope. In parallel, it enters the minds of naval and military commanders as they grappled with daily shifts in Government policy and attempted to grasp the methods of a new kind of enemy – one which seemed willing to take extraordinary risks and which had regained a level of tactical mobility not seen since Napoleonic times. Although Churchill and the Norway Campaign draws primarily on British source, German and Norwegian perspectives are covered in all necessary detail. An even balance is preserved between land, sea and air operation. This is an important study of a military and political debacle that has received inadequate analysis. Graham Rhys-Jones joined the Royal Navy in 1958. He served in anti-submarine helicopter squadrons and small ships, commanded a frigate and also served in Whitehall. He studied for an MPhil in International Relations at Cambridge, researching the origins and evolution of nuclear deterrence theory and later spent two years on the faculty of the US Naval War College, teaching strategy and operations to senior US and international courses. On leaving the Navy in 1989 he returned to the USNWC as a Research Fellow and it was during this period that he first became interested in the Norway campaign. Since then he has combined work as a defense consultant with writing and lecturing on naval and military history and, more occasionally, on contemporary security issues. He lives near Dorchester, Dorset.

We march against England – Operation Sea Lion 1940

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781472814852 – p 368 – hardcover – Engels - geschiedenis The prevailing historical narrative of Operation Sea Lion endorsed by Churchill and official histories after the war leans heavily on the Luftwaffe’s failure to gain aerial supremacy over the RAF during the Battle of Britain – the two-month struggle for control of the skies that culminated in the climactic battles in September 1940. However, attributing the cancellation of the invasion, and by extension the end of the threat to Britian’s shores, to this alone is a dangerous oversimplification. In place of this convenient story of RAF heroism, Robert Forczyk presents a detailed, holistic analysis of the major German campaigns intended to bring Britain to its knees, from sustained attacks against Britain’s maritime commerce to the terror-bombing of civilians – while the German Army and Navy raced to achieve the amphibious capabilities necessary for invasion. Based on extensive new archival research, We march against England offers a balanced and comprehensive account of the capabilities and preparations of both sides, from analysis of inter)-arms cooperation to the effectiveness of intelligence-gathering, and lays bare the true inadequacies of British defensive preparations as the country stood on the brink of invasion. Robert Forczyk has a PhD in International Relations and National Security from the University of Maryland and is a specialist in European and Asian military history. He retired as a lieutenant colonel from the US Army Reserves having served 20 years as an armor officer in the US 2nd and 4th Infantry Divisions and as an intelligence officer in the 29th Infantry Division (Light). He is the author of 26 other books, ranging from warfare in the French Revolutionary period to World War II. He regularly uses the captured German records at the National Archives and Research Administration (NARA) in Maryland to seek new insights into German operations in World War II, including operation Sea Lion.

Soviet cavalry operations during the Second World

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 1526743027 – p 336 – hardcover – Engels - geschiedenis While the development of tanks had largely led to the replacement of cavalry in most armies by 1939, the Soviets retained a strong mounted arm. In the terrain and conditions of the Eastern Front they were able to play an important role denied them elsewhere. John Harrel shows how the Soviets developed a doctrine of deep penetration, using cavalry formations to strike into the Axis rear, disrupting logistics and lines of communication, encircling and isolating units. Interestingly he shows that this doctrine did not stem from the native cavalry tradition of the steppe but from the example of the American Civil War. The American approach was copied by the Russians in WWI and the Russian Civil War, refined by the Soviets in the early stages of World War Two and perfected during the last two years of the war. The Soviet experience demonstrated that deep operations (cavalry raids) against enemy rear echelons set the conditions for victory. Although the last horse-mounted units disappeared in the 1950s, their influence led directly to the formation of the Operational Manoeuvre Groups that, ironically, faced US forces in the Cold War. John S. Harrel’s military career spanned forty years. He enlisted as an officer cadet in the US Marine Corps in 1971. Upon graduating from California State University Northridge he was commissioned as a second lieutenant in the USMC. In 1980, he transferred into the California Army National Guard (a component of the US Army) as a captain, ultimately rising to the rank of Major General of the California Army National Guard. He is also a lawyer and retired as California Deputy Attorney General after 28 years of service.

The roman Empire and the Indian Ocean – The ancien

Prijs: 150,00 EUR
ISBN 1783463813 – p 276 – hardcover – Engels - geschiedenis Ancient evidence suggests that international commerce supplied the Toman government with up to a third of the revenues that sustained their empire. Large fleets of Roman freighters set sail from Egypt on voyages to kingdoms on the east coasts of Africa and southern Arabia. Many of these ships continued their voyages across the ocean to trade with the distant, resource-rich kingdoms of ancient India. Merchant vessels from the Roman Empire left with wine and bullion to return with cargoes of valuable trade goods, including exotic African products, Arabian incense and eastern spices. This book investigates contacts between the Roman Empire and the African kingdoms, including the Nilotic regime of Meroe and the Aksumite Realm in Ethiopia. It explores Roman dealings with merchants from the ancient rock-carved city of Petra and the Arab kingdoms of south Arabia, including the Saba-Himyarite sand the Hadramawt regime. It also considers the Roman naval base on the Farasan Islands, guarding the entrance to the Red Sea, Miles outside the Empire. Further capturers examine Roman commerce with Indian kingdoms including those of the Indus region, the Deccan Plateau and the southern Tamil lands. These contacts brought Roman merchant ship into the Bay of Bengal and along trade routes that led to Burma, Thailand, Malaysia, Vietnam and ultimately the Han Empire of ancient China. This is the first book to bring these subjects together in a single comprehensive study that reveals Rome’s impact on the ancient world and explains how international trade funded the legions that maintained imperial rule. The Roman Empire and the Indian Ocean offers an evidence-based model for the ancient economy and a new international perspective on the Roman Empire and its legacy for modern societies. Raoul McLaughlin was educated at Lagan College, the first Integrated School in Norther Ireland. He studied Archaeology and Ancient History at Queen’s University Belfast before completing a Master’s degree and ten a PhD on the study of trade beyond Rome’s eastern frontiers. He lives in Bangor, County Down, Northern Ireland.

Roman military disasters – Dark days & lost legion

Prijs: 16,00 EUR
ISBN 1473823579 – p 310 – hardcover – Engels - geschiedenis There is a tendency when dealing with world superpowers to focus on their successes. After all, these are what made them superpowers in the first place. However, reverses and disasters suffered on the way to pre-eminence are equally significant. The experience of ancient Rome is no different. This book is the first to examine the paradoxical role lost battles and defeat played in the success of the Roman Republic and the Roman Empire. Over some 1,200 years, the Romans proved adept at learning from military disaster and this was key to their eventual success and hegemony. Roman military disasters covers the most pivotal and decisive defeats, from the Celtic invasion of 390 BC to Alaric’s sacking of Rome in AD 410. Paul Chrystal details the politics and strategies leading to each conflict, how and why the Romans were defeated, the tactics employed, the generals and the casualties. However, the unique and crucial element of the book is its focus on the aftermath and consequences of defeat and how the lessons learnt enabled the Romans, usually, to bounce back and win. Paul Chrystal studied Latin and Greek at the University of Hull and then specialized in Latin love poetry for his MPhil at the University of Southampton. He is the author of many books of local history and classical history. He has contributed as a feature writer to the Daily Express and is frequently on BBC Radio York, BBC Radio Tees and BBC World Service; he lives in York.

Imperial triumph – The roman world from Hadrian to

Prijs: 22,00 EUR
ISBN 9781846683701 – p 360 – hardcover – Engels - geschiedenis Imperial triumph presents the history of Rome at the height of its imperial power. Beginning with the reign of Hadrian in Rome and ending with the death of Julian the Apostate on campaign in Persia, it offers an intimate account of the twists and often deadly turns of imperial politics in which successive emperors rose and fell with sometimes bewildering rapidity. Yet, despite this volatility, the Romans were able to see off successive attacks by Parthians, Germans, Persians and Goths, and to extend and entrench their position as masters of Europe and the Mediterranean. Imperial Triumph shows how they managed to do it. Michael Kulikowski describes the empire’s cultural integration in the second century, the political crises of the third when Rome’s Mediterranean world became subject to the lager forces of Eurasian history, and the remaking of Roman imperial institutions in the fourth century under Constantine and his son Constantius II. The Constantinian revolution, Professor Kulikowski argues, was the pivot on which imperial fortunes turned – and the beginning of the parting of ways between the eastern and western empires. This sweeping account of one of the world’s greatest empires at its magnificent peak is incisive, authoritative and utterly gripping. Michael Kulikowski is Professor of History and Classics at Pen State University, where his research and writing ranges widely across ancient and early medieval history. He is a regular contributor to the London Review of Books.

The origin of empire – Rome from the Republic to H

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781846683879 – p 432 – hardcover – Engels - geschiedenis In 264 BC, a Roman army was poised to cross from southern Italy into Sicily. They couldn’t know that this crossing would be Rome’s first step on its journey from local republic to vast and powerful empire. At the beginning of the three dramatic centuries that make up this book’s narrative, Rome had no emperor and limited global influence; by the book’s end, Hadrian was set to pass into history as one of the greatest emperors, whose territories stretched form England to Turkey. In David Potter’s masterful history, we trace the process of cultural, political and civic transformation which led to the creation of a monarchy and the acquisition of territory, via wars with Hannibal, the destruction of Carthage, Augustan empire-building and Hadrian’s famous wall, all of which contributed to the most successful multicultural state in the history of Europe. This is a lively and scholarly approach to an essential era. David Potter is Francis W. Kelsey Collegiate Professor of Greek and Roman History, and Professor of Greek and Latin at the University of Michigan. He is the author of many scholarly articles.

The rise of Rome – From the Iron Age to the Punic

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 9781846684111 – p 405 – hardcover – Engels - geschiedenis In the late Iron Age, Rome was a small collection of huts arranged over a few hills. By the third century BC, it had become a large and powerful city, with monumental temples, public buildings and grand houses. It had conquered the whole of Italy and was poised to establish an empire. But how did it accomplish this historic transformation? Kathryn Lomas explores the development of Rome during this period, and the nature of its control over Italy, considering why and how the Romans achieved this spectacular dominance. For Rome was only one of a number of emerging centers of power during this period. From its complex forms of government, to its innovative connections with other states, Lomas shows what set Rome apart. Examining the context and impact of the city’s dominance, as well as they key political, social and economic changes it engendered, The rise of Rome brings this vibrant period in history to life and shows how it resonates into the present day. Kathryn Lomas is Honorary Research Fellow in Classics and Ancient History at the University of Durham.

Roman Republic at war – A compendium of battles fr

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 1473894425 – p 318 – hardcover – Engels – sealed - geschiedenis In a single volume, Roman Republic at War catalogues and offers a brief description of every significant battle fought by the Roman Republic between 480 and 31 BC (and most of the minor ones too). The information in each entry is drawn exclusively from Ancient texts, in order to offer a brief description of each battle based solely on the information provided by the earliest surviving sources which chronicle the event. This approach provides the reader a concise foundation of information to which they can then confidently apply later scholarly interpretation presented in secondary sources in order to achieve a more accurate understanding of the most likely battlefield scenario. In writing the battle descriptions, the author has not sought analyse the evidence contained in the surviving accounts, nor embellish them beyond that which was necessary to provide clarity to the modern reader. He allows the original writers to speak for themselves, presenting the reader with a succinct version of what the ancient chroniclers tell us of these dramatic events. It is an excellent first-stop reference to the many battles of the Roman Republic.

Brutus – The noble conspirator ~ Kathryn Tempest

Prijs: 28,00 EUR
ISBN 9780300180091 – p 314 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie Was Brutus wrong to kill Caesar, his friend and benefactor, or was he right to place his duty to country ahead of personal obligations? Conspirator and assassin, philosopher and statesman, promotor of peace and commander in war, Marcus Brutus (c. 85 – 42 BC) was a controversial and enigmatic man even to those who knew him. His leading role in the murder of Julius Caesar on the Ides of March, 44 BC, immortalized his name while dividing opinion for two millennia. In this compelling biography, Kathryn Tempest delves into the ancient evidence, penetrating the myths surrounding Brutus and his bloody act, and bringing to light the personal and political struggles he faced throughout his life. She chronicles his noble birth, his navigation of the turbulent last decades of the Roman Republic and his later fierce fights for freedom – culminating in death by his own hand. From Brutus’ correspondence with Cicero, the perceptions of his peers, and the Roman aristocratic values and concepts that held sway in his time, Tempes draws out details that reveal the man shorn of legend – a shrewd political operator and an acute self-fashioner who lived and died by ideals he both espoused and exploited. Kathryn Tempest is Senior Lecturer in Latin Literature and Roman History at the University of Roehampton.

The Templars – The rise and fall of God’s Holy War

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9781781858912 – p 494 – hardcover – Engels - geschiedenis The Knights Templar were the wealthiest, most powerful and most secretive of the military orders that flourished in the crusading era. Their story – encompassing the greatest international conflict of the Middle Ages, a network of global finance, and a swift rise followed by a bloody and humiliating fall – has left a comet’s tail of mystery that continues to fascinate and inspire historians, novelists and conspiracy theorists. Dan Jones charts every stage in the Templars’ 100-year history: their foundation in the early twelfth century as a charitable order protecting pilgrims visiting the Holy Land; their growth into a warrior elite who fought as shock troops in crusader battles; their evolution into sophisticated financiers enjoying sweeping tax breaks, freedom from regulation and privileged access to popes, emperors and kings; and their suppression and final disbandment in 1312 by king Philip ‘the Fair’ of France and Pope Clement V. As rigorously researched as it is thrillingly recounted, The templars offers state-of-the-art narrative history peopled by an extraordinary cast of characters; while the themes that pulse at its heart – a seemingly endless war in Palestine, Syria and Egypt; the clash of Sunni and Shi’a Muslims with Christian invaders from the west; the relationship between international finance and geopolitics, and the power of propaganda and mythmaking – continue to resonate powerfully today. Dan Jones is a historian, broadcaster and award-winning journalist. He writes and presents the Channel 5/Netflix series Secrets of Great-British castles. He lives in Surrey.

Caesar’s Gallic triumph – Alesia 52 BC ~ Peter Ink

Prijs: 17,00 EUR
ISBN 1844156753 – p 166 – hardcover – Engels - geschiedenis In 52 BC at Alesia in what is now burgundy in France Julius Caesar pulled off one of the great feats of Roman arms. His heavily outnumbered army utterly defeated the combined forces of the Gallic tribes led by Vercingetorix and completed the Roman conquest of Gaul. The Alesia campaign, and the epic siege in which it culminated, was one of Caesar’s finest military achievements, and it has fascinated historians ever since. In this, the first full-length study to be published in recent times, Peter Inker reconstructs the battle in graphic detail, combining ancient and modern sources and evidence derived from archaeological research. He questions common assumptions about the campaign, reassesses Caesar’s own account of events, and looks again at aspects of the battle that have been debated or misunderstood. His gripping account gives new insight into Caesar the commander and into the Roman army he commanded. Using the concise, clear Campaign Chronicles format, the author provides a vivid picture of the operation as it unfolded, week by week, day by day. He emphasizes the dramatic changes of fortune that characterize the campaign – Vercingetorix’s opening boldness, then his increasingly desperate attempts to destroy the Roman forces, and Caesar’s initial weakness, his growing confidence and his eventual triumph. Equally important to this account is the detailed description of how the Romans conducted a near-impossible siege on a huge scale, constructing two concentric lines of fortifications, one to trap Vercingetorix, one to prevent the Gallic relief force from breaking through. Th story makes absorbing reading. Dr. Peter Inker is an archaeologist, ancient historian and graphic artist, who has a passion for military history, in particular the military history of the Roman Empire. He originates from Cardiff, Wales and now lives in Virginia, USA. He holds a master degree and doctorate, both in archaeology and awarded by the University of Wales, Cardiff. He has applied all his archaeological and historical expertise to produce this groundbreaking study of one of the key battles in Caesar’s extraordinary career.

The rise and fall of Alexandria – Birthplace of th

Prijs: 16,00 EUR
ISBN 0670037974 – p 329 - hardcover – Engels - geschiedenis Most of us assume that two cities – Athens and Rome – dominated the classical world and set Western culture on its present course But there was a third city that, at its height, dwarfed both of these in scientific and artistic achievement: Alexandria of Egypt. While Athens and Rome spread their influence through trade and war, Alexandria sought to conquer the mind. This lively, accessible saga explores the birth, death, and legacy of this miraculous city. It was here that humankind first: - Realized that the earth was not flat - Invented geometry - Built the steam engine - Invented latitude and longitude, drawing the first accurate maps of the world. And when the city was destroyed in the seventh century AD, Western civilization regressed a thousand years. Founded in 332 BC by Alexander the Great, king of Macedon, pupil of Aristotle, and conqueror of the world, Alexandria was a powerhouse of enlightenment and progress. Famous for having the greatest library of antiquity, where all the knowledge of the ancient world was gathered together – at its zenith, the library was said to contain three-quarters of a million scrolls – it proved an intellectual magnet for the world’s finest scholars, philosophers, poets, and inventors. Egyptians, Greeks, Jews, Babylonians, Persians, Gauls, Phoenicians, and Romans flocked to it, stimulating huge advances in mathematics, geometry, astronomy, astrology, alchemy, optics, medicine, geography, philosophy, and religion. The Bible was translated into Greek, Jewish theology was formulated, and early Christianity was transformed from an obscure, rebellious religious cult into a fully formed theological creed. Here the true foundations of the modern world were laid – not in stone, but in ideas. Yet it is a terrible irony that here too the seeds of religious extremism were sown, seeds that emerged in the form of early Christina and Muslim militant fanaticism, both of which eventually destroyed first the intellectual then the physical fabric of the city itself. Authors Justin Pollard and Howard Reid have brought this legendary town back to life, creating a treasure trove of our intellectual and cultural origins. Justin Pollard has worked extensively in both British and American television and has worked closely in developing feature films for directors including Shekhar Kapur (Elizabeth), Gillies MacKinnon, Sam Mendes, Neil Jordan, and Joe Wright (Pride and Prejudice). Howard Reid worked for the BBC from 1979 to 88 on many major documentary series, including the Emmy-winning Story of English, and has since worked widely in both British and American television. He has written five previous books, including The way of the warrior, coauthored with Michael Croucher.

The Romanovs 1613 – 1918 ~ Simon Sebag Montefiore

Prijs: 22,00 EUR
ISBN 9780297852667 – p 745 – hardcover – Engels - geschiedenis The Romanovs were the most successful dynasty of modern times, ruling a sixth of the world's surface. How did one family turn a war-ruined principality into the world’s greatest empire? And how did they lose it all? This is the intimate story of twenty tsars and tsarinas, some touched by genius, some by madness, but all inspired by holy autocracy and imperial ambition. Montefiore’s gripping chronicle reveals their secret world of unlimited power and ruthless empire-building. It is a world seething with palace conspiracy, family rivalries, sexual decadence and wild extravagance, with a cast of adventurers, courtesans, revolutionaries and poets, from Ivan the Terrible to Tolstoy, from Queen Victoria to Lenin. To rule Russia was both imperial-sacred mission and poisoned chalice: six tsars were murdered. Peter the Great tortured his own son do death while making Russia an empire, and dominated his court with a dining club notable for compulsory drunkenness, naked dwarfs and fancy dress. Catherine the Great overthrew her own husband – who was murdered soon afterwards – loved her young male favorites, conquered Ukraine and fascinated Europe. Paul I was strangled by courtiers backed by his own son, Alexander I, who faced Napoleon’s invasion and the burning of Moscow, then went on to take Paris. Alexander II liberated the serfs, survived five assassination attempts, and wrote perhaps the most explicit love letters ever written by a ruler. The Romanovs climaxes with a fresh, unforgettable portrayal of Nicholas and Alexandra, the rise and murder of Rasputin, war and revolution – and the harrowing massacre of the entire family. Written with dazzling literary flair, drawing on new archival research, The Romanovs is at once an enthralling story of triumph and tragedy, love and death, a universal study of power, and an essential portrait of the empire that still defines Russia today. Simon Sebag Montefiore is a prizewinning historian whose bestselling books have been published in over forty languages. Catherine the Great and Potemkin was shortlisted for the Samuel Johnson Prize; Stalin: The court of the Red Tsar won the History Book of the Year Prize at the British Book Awars; Young Stalin won the Costa Biography Prize, LA Times Biography Prize and Le Grand Prix de Biographie; Jerusalem: The Biography was a global number one bestseller. Montefiore is also the author of the acclaimed novels Sashenka and One night in winter. He read history at Cambridge University where he received his PhD, and lives in London with his wife, the novelist Santa Montefiore, and their two children.

Age of conquests – The Greek world from Alexander

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 9781846682964 – p 446 – hardcover – Engels - geschiedenis The ancient world that Alexander the Great transformed in his lifetime was transformed once more by his death. The following Hellenistic period was one of fragmentation, violent antagonism between large states, and struggles by small polities to retain an illusion of independence. Yet, as this book shows, it was also a period of growth , prosperity and intellectual achievement. Professor Angelos Chaniotis traces the vast network of trade, influence and cultural contact which spread from Italy to Afghanistan and from Russia to Ethiopia, enriching and enlivening centres of wealth, power and intellectual ferment across the world. From Alexander the Great’s early days building an empire, via wars with Rome, rampaging pirates, Cleopatra’s suicide and the Jewish diaspora, right up to the death of Hadrian, Chaniotis examines the institutions, social structures, economic trends, political upheaval and intellectual progress of an era that spans five centuries and where, perhaps, modernity began. Angelos Chaniotis is a Professor at the School of Historical Studies at the Institute for Advance Study, Princeton, and a Quondam Fellow at All Souls, Oxford University. The author of many books and articles, he is senior editor of the Supplementum Epigraphicum Graecum and an editor of the Classical Studies journal Mnemosyne.

Tank action – An armoured troop commander’s war 19

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9781474603263 – p 318 – hardcover – Engels - geschiedenis In 1944 the average life expectancy of a newly commissioned tank troop officer in Normandy was estimated as being less than two weeks. David Render was a nineteen-year-old second lieutenant fresh from Sandhurst when he was sent to France to join a veteran armored unit that had already spent years fighting with the Desert Rats in North Africa. Joining the Sherwood Rangers Yeomanry five days after the D-Day landings, the combat-hardened men he was sent to command did not expect him to last long. However, in the following weeks of ferocious fighting in Normandy, in which more than 90 per cent of his fellow tank commanders became casualties, his ability to emerge unscathed from countless combat engagements defied expectations and earned him his squadron’s nickname of the ‘Inevitable Mr. Render’. In Tank action David Render tells his remarkable story, spanning every major episode of the last year of the Second World War in Western Europe, from the invasion of Normandy to the fall of Germany. Ultimately it is a story of survival, comradeship and the ability to stand up and be counted as a leader in combat. David Render is one of the very last surviving Second World War tank troop commanders to have participated in the D-Day landing and the entirety of the subsequent fighting in the Allies campaign to liberate Europe in 1944 and 1945. After the war, he went on to become a highly successful businessman and national champion racing-car driver. David lives with his wife in north London. Stuart Tootal spent twenty years as a soldier, serving in Northern Ireland during the Troubles, the Gulf War and the invasion of Iraq in 2003. In 2006 he commanded 3 PARA as the first UK combat unit to be sent to Helmand province in Afghanistan. A champion of veterans’ affairs, on leaving the Army he set up the Parachute Regiment Afghanistan Trust charity and now works in the City of London. A defense and security commentator for several national media networks, eh also regularly lectures on leadership in the commercial environment. Tank action is his third book.

Hitler’s armada – The Royal Navy & the defence of

Prijs: 18,00 EUR
ISBN 1844157857 – p 194 – hardcover – Engels - geschiedenis Hitler’s armada is a fascinating study of Operation Sealion, the Nazi’s codename for the invasion of Great Britain during the summer months following their victory in North West Europe in 1940. The author’s research has revealed not just the Germans’ detailed operation plans and orders but the relative strengths and weaknesses of the opposing forces. He challenges the myths and legends that have long been accepted. These include the extent to which the outcome of the Battle of Britain was crucial to the abandonment of the plan. The importance of the Royal Navy is brought into sharp focus and the actual dispositions of naval forces are presented, possibly for the first time. The inadequacies of German resources and their heavy reliance on mine warfare are analysed and conclusions drawn. Of particular importance is the author’s analysis of the airpower/seapower balance. The findings in Hitler’s armada may be controversial but they are borne out by the facts so painstakingly unearthed during the author’s research. The result is a fascinating, if provocative, work of military history. Geoffrey Hewitt was born in Preston in 1953, the son of a wartime Gunner who saw action in North Africa and Italy. His fascination with Operation Sealion dates from his time at Manchester University, where he read History and developed a particular interest in the Second World War. His career has been in transport and distribution management, initially working for international companies before establishing his own business and consultancy. He is now in a position to devote more time to his hobbies, interest and family. Hitler’s armada is his first published work. He lives in Preston, Lancashire.

Bankrupting the enemy – The U.S. financial siege o

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781591145202 – p 323 – hardcover – Engels - geschiedenis Award-winning author Edward S. Miller contends that the United States forced Japan into international bankruptcy to deter its aggression. While researching newly declassified records, the retired chief financial executive of a Fortune 500 resources corporation uncovered just how much money mattered. The Japanese government had a huge cache of dollars fraudulently hidden in New York that, once discovered, it scrambled to extract. But in July 1941, President Roosevelt froze the money in an effort to “bring Japan to its senses, not its knees’. His intentions were thwarted, however, by opportunistic bureaucrats who maneuvered to deny Japan the dollars needed to buy oil and other resources for its economic survival. Miller’s analysis of prewar documents, including a massive OSS-State Department study, clearly demonstrates that the deprivations facing the Japanese people as a result of the freeze buttressed Japan’s choice of war at Pearl Harbor. Miller’s lucid writing and thorough understanding of the complexities of international finance enable even readers unfamiliar with financial concepts and terminology to grasp his explanation of the impact of U.S. economic policies on Japan. Edward S. Miller, a Phi Beta Kappa graduate in economics at Syracuse University and the Harvard Advanced Management Program, served as chief financial officer of a major international mining corporation and the U.S. Synthetic Fuels Corporation. His interest in business planning gled to his first book. He lives in Washington, D.C..

The first day on the Eastern front – Germany invad

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 9780811737807 – p 471 – hardcover – Engels - geschiedenis Sunday, June 22, 1941: Three million German soldiers invaded the Soviet Union as part of Hitler’s long-planned Operation Barbarossa, which aimed to destroy the Soviet Union, secure its land as Lebensraum for the Third Reich, and enslave its Slavic population. By late fall the invasion had foundered against Russian weather, terrain, and resistance, and by December it had failed at the gates of Moscow, but early on, as the Germans sliced through Russian territory and the Red Army with impunity, capturing hundreds of thousands, it seemed as though Russia would fall. In the spirit of Martin Middlebrook’s classic First day on the Somme, Craig Luther narrates the events of June 22, 1941, a day when German military might was at its peak and seemed as though it would easily conquer the Soviet Union. It was a day when the German Blitzkrieg decimated Soviet command and control within hours and seemed like nothing would stop it from taking Moscow. Luther narrates June 22 – one of the pivotal days of World War II – from high command down to the tanks and soldiers at the sharp end, covering strategy as well as tactics and the vivid personal stories of the men who crossed the border into the Soviet Union that fateful day. Craig Luther is a former Fulbright Scholar and is a recently retired U.S. Air Force historian. He is author of Blood and honor: A history of the 12th SS Panzer Division and Barbarossa unleashed: The German Blitzkrieg through Central Russia to the gates of Moscow. He lives near Bakersfield California.

World War two, behind closed doors – Stalin, the N

Prijs: 12,00 EUR
ISBN 9780563493358 – p 440 – hardcover – Engels - geschiedenis Award-winning historian Laurence Rees brings us a gripping new history of World War II. From the dramatic and secret deals that helped make the war possible, to some of the most crucial decisions taken during the conflict, World War II: Behind closed doors will change the way you think about the Second World War. Drawing on material only available since the opening of archives in the East, Rees re-examines the key choices made by Stalin, Churchill and Roosevelt during the war. And as the truth about Stalin’s earlier friendly relationship with the Nazis is laid bare, a devastating and surprising picture of the Soviet leader emerges. The emotional core of the book is the amazing new testimony obtained from nearly a hundreds separate witnesses from the period. Former Soviet secret policemen talk frankly for the first time about their repressive work; Allied seamen reveal how they braved the arctic convoys; and Red Army veterans talk of how they killed Germans in hand-to-hand fighting on the Eastern Front. The enthralling narrative is a mix of high politics – including the inside story of the Allies’ meeting at Tehran, Yalta and Potsdam – and the dramatic personal experiences of those on the ground who bore the consequences of their decisions. Accompanying a major six-part BBC2 history series, World War II: Behind closed doors is an ambitious, challenging and engaging history of the war unlike any that has been written before. Laurence Rees is the writer and producer of the major BBC/PBS television series World War II: Behind closed doors. Previously he made the acclaimed television series and books The Nazis: A warning from history, War of the century, Horror in the East and Auschwitz: The Nazis and the ‘final solution’. This body of work has won him many awards including a BAFTA and a Grierson award. In 2006, he won the British Book award for History Book of the Year for his international bestselling Auschwitz: The Nazis and the ‘final solution’. Their darkest hour, his collection of interviews with people tested to the extreme during World War II, was published in 2007 to critical acclaim. Rees was educated at Solihull School and Oxford University and is Creative Director of BBC TV History programs.

Operation Sealion – How Britain crushed the German

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781848546981 – p 486 – hardcover – Engels - geschiedenis In the summer of 1940, the Nazi war machine was at its zenith. France, Denmark, Norway and the Low Countries were all under occupation after a series of lightning military campaigns. Only Britain stood in the way of the complete triumph of Nazi tyranny. But for the first time in the war, Hitler did not prevail. The traditional narrative of 1940 holds that Britain was only saved from German conquest by the pluck of RAF Fighter Command during the Battle of Britain. The image of Dad’s Army recruits training with broomsticks is a classic symbol of the nation’s supposed desperation in the face of the threat from Operation Sealion, as the German plan for invasion was code-named. Yet as Leo McKinstry details, the British were far more ruthless and proficient than is usually recognized. The brilliance of the RAF was not an exception but part of a pattern of magnificent organization. In almost every sphere of action, such as the destruction of the French naval fleet of the capture of German spies, Britain’s approach reflected an uncompromising spirit of purpose and resolution. Using a wealth of primary materials from both British and German archives, Leo McKinstry provides a groundbreaking new assessment of the six fateful months in mid-1940, beginning with Winston Churchill’s accession to power in May and culminating in Germany’s abandonment of Operation Sealion. Leo McKinstry writes regularly for the Daily Express, Daily Mail, Sunday Telegraph and Spectator. He has also written nine books, including Spitfire, Lancaster and Hurricane, as well as a bestselling biography of the footballing Charlton brothers. Born in Belfast, he was educated in Ireland and at Cambridge University.

The anarchy – The relentless rise of the East Indi

Prijs: 35,00 EUR
ISBN 9781408864371 – p 522 – hardcover – Engels - geschiedenis In August 1765 the East India Company defeated the young Mughal emperor and forced him to establish in his richest provinces a new administration run by English merchants who collected taxes through means of a ruthless private army – what we would now call an act of involuntary privatization. The East India Company’s founding charter authorized it to ‘wage war’ and it had always used violence to gain its ends. But the creation of this new government marked the moment that the East India Company ceased to be a conventional international trading corporation dealing in silks and spices and became something much more unusual: an aggressive colonial power in the guise of a multinational business. In less than four decades it had trained up a security force of around 200,000 men – twice the size of the British army – and had subdued an entire subcontinent, conquering first Bangal and finally, in 1803, the Mughal capital of Delhi itself. The Company’s reach stretched until almost all of India south of the Himalayas was effectively ruled from a boardroom in London. The anarchy tells the remarkable story of how one of the world’s most magnificent empires disintegrated and came to be replaced by a dangerously unregulated private company, base thousands of miles overseas in one small office, five windows wide, and answerable only to its distant shareholders. In his most ambitious and riveting book to date, William Dalrymple tells the story of the East India Company as it has never been told before, unfolding a timely cautionary tale of the first global corporate power. William Dalrymple is one of Britain’s great historians and the bestselling author of the Wolfson Prize-winning White Mughals, The last Mughaln, which won the Duff Cooper Prize, and the Hemingway and Kapuscinski Prize-winning Return of a king. A frequent broadcaster, he has written and presented three television series, one of which won the Grierson Award for Best Documentary Series at BAFTA. He has also won the Thomas Cook Travel Book Award, the Sunday Times Young British Writer of the Year Award, the Foreign Correspondent of the Year at the FPA Media Awards, and been awarded five honorary doctorates. He is a fellow of the Royal Society of Literature, the Royal Asiatic Society and the Royal Society of Edingburgh, and has held visiting fellowships at Princeton and Brown. He writes regularly for the New York Review of Books, the New Yorker and the Guardian. IN 2018 ha was presented with the prestigious President’s Medal by the British Academy for his outstanding literary achievement and for co-founding the Jaipur Literature Festival. William lives with his wife and three children on a farm outside Delhi.

Viriathus & the Lusitanian resistance to Rome 155

Prijs: 8,00 EUR
ISBN 1781591288 – p 327 – hardcover – Engels - geschiedenis In the middle years of the second century BC, Rome was engaged in the conquest and pacification of what is now Spain and Portugal. They met with determined resistance from several tribes but nobody defied them with more determination and skill than Viriathus; Apparently the humble birth, he emerged as a leader after the treacherous massacre of the existing tribal chieftains and soon probed himself a gifted and audacious commander. Relying on hit-and-run guerrilla tactics, he inflicted repeated humiliating reverses upon the theoretically superior Roman forces, uniting a number o tribes in resistance to the invader and stalling their efforts at conquest and pacification for eight years. Still unbeaten in the field, he was only overcome when the Romans resorted to bribing some of his own men to assassinate him (though they reneged on the agreed payment, claiming they did not reward traitors!). Though renowned in his day, Viriathus has been neglected by modern historians, a travesty that Luis Silva puts right in this thoroughly researched and accessible account. Portuguese by birth, the author draws on Portuguese research and perspectives that will be refreshing to English-language scholars and his own military experience also informs his analysis of events; What emerges is a stirring account of defiance, heroic resistance against the odds and, ultimately, treachery and tragedy. Luis Silva was born in Portugal but his family emigrated to the USA after the fall of the Salazar regime. After high school he joined the US Army. He later left the US Army to return to Portugal where he completed his compulsory service in the Portuguese army. He subsequently joined the French Foreign Legion before eventually returning to the USA and rejoining the US Army, with which he is still serving. Amidst all this soldiering he also found time to gain a degree in History and Political Science.

Marcus Agrippa – Right-hand man of Caesar Augustus

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 1848846177 – p 344 – hardcover – Engels - geschiedenis Marcus Agrippa personified the term ‘right-hand man’. As Emperor Augustus’ deputy, he waged wars, pacified provinces, beautified Rome, and played a crucial role in laying the foundations of the Pax Romana for the next two hundred years – but he served always in the knowledge he would never rule in his own name. In his teens he formed a life-long friendship with Julius Caesar’s great nephew, Caius Octavius, which would change world history. Following Caesar’s assassination, Agrippa was instrumental in asserting his friend’s rights as the dictator’s heir. He established a reputation as a bold admiral, culminating in the epoch-making Battle of Actium, which eliminated Marcus Antonius and Queen Cleopatra as rivals; he proved his genius for military command on land by ending bloody rebellions in the Crimea, Gaul, Hispania and Illyricum. In Gaul, Agrippa established the vital road network that helped turn Caesar’s conquests into viable provinces. As a diplomat, he befriended Herod the Great and stabilized the East. As minister of works he overhauled Rome’s aqueducts, transformed public bathing in the city, created public parks with great artworks and built the original Pantheon. Agrippa became co-ruler of the Roman Empire with Augustus and married his daughter. His three sons were adopted by his friend as potential heirs to the throne. The great – and enduring – mystery is why Agrippa never sought supreme power for himself? Marcus Agrippa is lucidly written by the author of the acclaimed biographics Eager for glory and Germanicus; using the latest research, Lindsay Powell presents a new and penetrating assessment of the life and achievements of the multifaceted man who put service to friend and country before himself. Lindsay Powell is a historian and a writer who has a passion for the military history of the Roman Empire. He is news editor of Ancient Warfare and his articles have also appeared in Military Heritage, Strategy and Tactics and on www.unrv.com. He I the author of the groundbreaking biographies Eager for glory: The untold story of Drusus the Elder, conqueror of Germania and Germanicus: The magnificent life and mysterious death of Rome’s most popular general. A graduate of the University of Aston in Birmingham he is a veteran of The Ermine Street Guard re-enactment society. He divides his time between Austin, Texas and Wokingham, England.

Pride of Carthage – A novel of Hannibal ~ David An

Prijs: 8,00 EUR
ISNB 0385506031 – p 568 – hardcover – Engels - roman/literaire fictie An epic work of literary fiction about the superb military leader of Carthage, Hannibal Barca, and his struggle against the mighty Roman Republic. With a vast cast of characters and nationalities, twists of fate, and tales of inspired leadership, David Anthony Durham perfectly captures the legendary Hannibal’s world in Pride of Carthage. Beginning in ancient Spain, where Hannibal’s father had carved out a Carthaginian empire, the novel traces the origins of the war, the opening moves, and Hannibal’s inspired choice to attack Rome via a land route most believed impossible. In graphic, panoramic prose, Durham describes the battles, including the icy slaughter of the Trebia; the mist-shrouded battle along Lake Trasimene; the battle of Cannae, in which Hannibal’s outnumbered force surrounded and decimated seventy thousand Romans in a single afternoon; and Zama, the heard slog that proved to be the decisive contest. Along the way we meet a variety of major historical figures on both sides of the conflict, as well as characters representing the vast array of other ethnicities who played a part in the war: Iberians and Gauls, Numidians and Libyans, Macedonians and Moors. Hannibal’s family is brought to life: his wife, mother, sister, and young son, as in Publius Scipio, the young Roman who was the only match for Hannibal’s genius on the field of battle – and who eventually defeated him. Pride of Carthage is a stunning achievement in historical fiction, one that will transport readers to a world of mesmerizing authenticity of character, event, and detail. David Anthony Durham earned an M.F.A. from the University of Maryland and is the author of two widely praised novels, Gabriel’s story and Walk through darkness. Durham lives in Massachusetts with his wife and children.

Legion versus phalanx – The epic struggle for infa

Prijs: 22,00 EUR
ISBN 9781472828422 – p 288 – hardcover – Engels - geschiedenis From the time of Ancient Sumeria, the heavy infantry phalanx dominated the battlefield. Armed with spears or pikes, standing shoulder to shoulder with shields interlocking, the men of the phalanx presented an impenetrable wall of wood and metal to the enemy. Until, that is, the Roman legion emerged to challenge them as masters of infantry battle. Covering the period in which the legion and phalanx clashed (280 – 168 BC), Myke Cole delves into their tactics, arms and equipment, organization and deployment. Drawing on original primary sources to examine six battles in which the legion fought the phalanx – Heraclea (280 BC), Asculum (279 BC), Beneventum (275 BC), Cynoscephalae (197 BC), Magnesia (190 BC)- and Pydna (168 BC) – he shows how and why the Roman legion, with its flexible organization, versatile tactics and iron discipline, came to eclipse the hitherto untouchable Hellenistic phalanx and dominate the ancient battlefield. Myke Cole has had a colorful and varied career, with service in war and crisis response. He began as a security contractor to the CIA, and transitioned into a federal intelligence role first with the Defense Intelligence Agency, and then with the Office of Naval Intelligence. He commanded the reserve at US Coast Guard Station New York, and went on to work for the NYPD in cyber threat intelligence. He currently works as a security and intelligence consultant in the private sector. He lives in Brooklyn, NY. He has published extensively in military history and security; including pieces in the journals of the American Association of Museums and the American Historical Association, and is also a popular fantasy and science fiction novelist with Ace/Roc, tor and Angry Robt. Myke also appeared on CBS’ hit TV show Hunted, where he joined a team of elite investigators pursuing fugitives across the southeastern United States.

Last hope island – Britain, occupied Europe, and t

Prijs: 8,00 EUR
ISBN 9780812997354 – p 553 – hardcover – Engels - geschiedenis A groundbreaking account of how Britain became the base of operations for the exiled leaders of Europe in their desperate struggle to reclaim their continent from Hitler. When the Nazi Blitzkrieg rolled over continental Europe in the early days of World War II, the city of London became a refuge for the governments and armed forces of seven occupied nations that escaped there to continue the fight. As the only European democracy still holding out against Hitler, Britain became known to occupied countries as ‘Last Hope Island’’. Getting there, one young emigré declared, was ‘like getting to heaven’. In this epic, character-driven narrative, acclaimed historian Lynne Olson takes us back to those perilous days when the British and their European guests joined forces to combat the mightiest military force in history. Here we meet the courageous King Haakon of Norway, whose distinctive ‘H7’ monogram became a symbol of his country’s resistance to Nazi rule, and his fiery Dutch counterpart, Queen Wilhelmina, whose antifascist radio broadcasts rallied the spirits of her defeated people. Here, too, is the Earl of Suffolk, a swashbuckling British aristocrat whose rescue of two nuclear physicists from France helped make the Manhattan Project possible; Last Hope Island also recounts some of the Europeans’ heretofore unsung exploits that helped tilt the balance against the Axis: the crucial efforts of Polish pilots during the Battle of Britain; the vital role played by French and Polish code breakers in cracking the Germans’ Enigma code; and the flood of top-secret intelligence about German operations – gathered by spies throughout occupied Europe – that helped ensure the success of the 1944 Allies invasion. A fascinating companion to Citizens of London, Olson’s bestselling chronicle of the Anglo-American alliance, Last Hope Island recalls with vivid humanity that brief moment in time when the peoples of Europe stood together in their effort to roll back the tide of conquest and restore order to a broken continent. Lynne Olson is the New York Times bestselling author of Those angry days: Roosevelt, Lindbergh, and America’s fight over World War II, 1939 – 1941 and Citizens of London: The Americans who stood with Britain in its darkest, finest hour. Among her five other books is Troublesome Young men: The rebels who brought Churchill to power and helped save England. She lives with her husband in Washington, D.C.

Churchill and Stalin -Comrades-in-arms during the

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 1781590494 – p 325 – hardcover – Engels - geschiedenis Based on documents from the Russian archives, this comprehensive study charts the tumultuous wartime relationship between Soviet dictator Joseph Stalin and British Prime Minister Winston Churchill. It highlights the secret correspondence between the two leaders, records their meetings and conversations in Moscow and at the Tehran, Yalta and Potsdam summits, and discloses the confidential communications of Stalin and his diplomats. Churchill and Stalin has been compiled and edited by three leading Russian and British historians of the Second World War. Their narrative brings together military and political history, documentary analysis and biography in an illuminating way. It reveals how Stalin and Churchill clashed and collaborated in order to achieve victory, and it demonstrates the deep personal relationship between these two great personalities as well as their profound political differences. Even when the Grand Alliance collapsed after the war, they retained their respect and affection for each other. Other important wartime personalities also feature in the documents – President Roosevelt, the British and Soviet foreign ministers, Anthony Eden and Vyacheslav Molotov, Ivan Maisky, the Soviet ambassador in London and Averell Harriman, the American ambassador in Moscow. This fascinating documentary record is linked by a detailed narrative and commentary on the Stalin-Churchill relationship in the context of Anglo-Soviet relations during the war and the politics of the Grand Alliance. A landmark book – it will appeal to all those interested in Churchill and Stalin and in the politics and diplomacy of the Second World War. Dr. Martin Folly is a senior lecturer in History at Brunel University London and an active member of the Isambard Centre of Historical Research. His work centers on the perceptions and attitudes that shaped relations between the United States, Soviet Union and Great Britani during and immediately after the Second World War, and his publications include The United States and World War II. Geoffrey Roberts is Emeritus Professor of History at University College Cork and Senior Fellow at the Helsinki Collegium for Advanced Studies. An internationally renowned expert on Stalin, Soviet foreign policy, and the history of the Cold War. Professor Oleg Rzheshevsky was one of Russia’s leading experts on the Second World War.

Stalin’s curse – Battling for communism in war and

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9780199668045 – p 477 – hardcover – Engels - geschiedenis The Second World War almost destroyed Stalin’s Soviet Union. But victory over Nazi Germany provided the dictator with his great opportunity: to expand Soviet power away beyond the borders of the Soviet state. Well before the shooting stopped in 1945, the Soviet leader methodically set about the unprecedented task of creating a Red Empire that would soon stretch into the heart of Europe and Asia. In doing so, he displayed a supreme realism and harshness that Machiavelli would surely have admired, and by the time of his death in 1953 his new imperium was firmly in place. It defined the contours of a Cold War world that was seemingly permanent and indestructible – and would last until the collapse of the Berlin Wall in 1989. But what were Stalin’s motives in this spectacular power grab? Was he no more than a latter-day Russian tsar, for whom Communist ideology was little more than a smokescreen? Was he simply a psychopathic killer? In Stalin’s curse, best-selling historian Robert Gellately firmly rejects those simplifications of the man and his motives. Using a wealth of previously unavailable documentation, Gellately shows instead how Stalin’s crimes are more accurately understood as the deeds of a ruthless and life-long Leninist revolutionary. Far from being a latter day ‘Red Tsar’ intent simply upon imperial expansion for its own sake, Stalin was in fact deeply inspired by the rhetoric of the Russian revolution and by what Lenin had accomplished in the wake of the Great War. As Gellately convincingly argues, Stalin remained steadfastly committed to a ‘boundless faith’ in Communism – and saw the Second World War as his chance to take up again the old revolutionary mission to carry the Red Flag to the world. Robert Gellately is Earl Ray Beck Professor of History at Florida State University. His publications have been translated into over twenty languages.

The Byzantine art of war ~ Michael J. Decker

Prijs: 22,00 EUR
ISBN 9781594161681 – p 267 – hardcover – Engels - geschiedenis An overview of one of the most important military forces in history. The Byzantine art of war explores the military history of the thousand-year empire of the eastern Mediterranean, Byzantium. Throughout its history the empire faced a multitude of challenges from foreign invaders seeking to plunder its wealth and to occupy its lands, from the deadly Hunnic hordes of Attila, to the Arab armies of Islam, to the western Crusaders bent on carving out a place in the empire or its former lands. In order to survive the Byzantines relied on their army that was for centuries the only standing, professional force in Europe. Leadership provided another key to survival; Byzantine society produced a number of capable strategic thinkers and tacticians – and several brilliant ones. These officers maintained a level of professionalism and organization inherited and adapted from Roman models. The innovation of the Byzantine military reforms of the sixth century included the use of steppe nomad equipment and tactics, the most important of which was the refinement of the Roman mounted archer. Strategy and tactics evolved in the face of victory and defeat; the shock of the Arab conquests led to a sharp decline in the number and quality of imperial forces. By the eight and ninth centuries Byzantine commanders mastered the art of the small war, waging guerilla campaigns, raids, and flying column attacks that injured the enemy but avoided the decisive confrontation the empire was no longer capable of winning. A century later they began the most sustained, military expansion of their history. This work further sketches the key campaigns, battles, and sieges that illustrate Byzantine military doctrine, vital changes from one era to another, the composition of forces, and the major victorious and defeats that defined the territory and material well-being of its citizens. Through a summary of their strategies, tactics, and innovations in the tools of war, The Byzantine art of war closes with an analysis of the contributions of this remarkable empire to world military history. Michael J. Decker is Maroulis Professor of Byzantine History at the University of South Florida. He has worked extensively on the archaeology and history of the Byzantine state in the Middle East and North Africa. His publications include tilling the hateful earth, an exploration of economy and society in the Levant in the centuries prior to the Islamic conquests.

The battle of Korsun-Cherkassy – The encirclement

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781612006031 – p 90 – hardcover – Engels - geschiedenis In 1943 the tide began to turn against German on the Eastern Front. Their summer offensive, Operation Citadel, was a failure, and the Red Army seized the initiative, despite appallingly high losses. Waging a war of attrition, the Russians gradually pushed Germany’s Army Group South back. By October 1943 the Russians had reached the Dnieper in Ukrain, Kiev was liberated, and the scene was set for the events described in this book, written by General Nikolaus von Vormann, who commanded CLVII Panzer Corps during the Campaign. The battle of Korsun-Cherkassy is also known as the Korsun Pocket, Korsun being the small town at the center of the area where the German forces were surrounded. After sudden attacks by the 1st and 2nd Ukrainian Fronts, in January 1944 the Russians achieved a major encirclement of six German divisions, a total of 60,000 soldiers. The red Army had the numerical advantage, but two of the panzer divisions were in good shape, and thus a dramatic battle ensued. Strenuous efforts to avoid another Stalingrad were made, with Erich von Manstein leading an attempt to break into the pocket to relieve the surrounded troops. Atrocous weather plus effective resistance repulsed their attacks and by mid-February it became clear that breaking out of the pocket was their only option. Abandoning a huge amount of equipment and wounded, the Germans succeeded and rejoined the surrounding panzer divisions. The Germans avoided a catastrophe although one third of the troops did not survive. General von Vormann’s account starts with the retreat to the Dnieper in 1943, and describes the battle of Kirowograd, 5 – 17 January 1944, the encirclement, the efforts to relieve the trapped troops, the struggle of the troops within the pocket, and the breakout. His mainly factual account also contains a description of the psychological effects of this most brutal and physically exhausting battle on the German soldiers. It is one of the few primary sources materials that exists and is therefore of significant historical interest. Nikolaus von Vormann started as a cadet in the Royal Prussian Amry in 1914. He rose through the ranks during the 1920s and 30s, and was a Colonel by 1940. He spent most of the war serving on the Eastern Front and briefly commanded the Ninth Army. He survived the war and wrote two books: The campaign in Poland 1939, and the battle of Korsun-Cherkassy. He died in 1959. Geoffrey Michael Brooks is an author and translator specializing in the German military of both world wars. From 1985 he cooperated with former Oberfunkmeister Wolfgang Hirschfeld in translating and editing the latter’s published diaries; he has since translated over eight books for various British publishing houses; he lives in Argentina with his family.

Days of battle – Armoured operations north of the

Prijs: 45,00 EUR
ISBN 9781907677649 – p 263 – hardcover – Engels - geschiedenis Days of battle describes a hitherto neglected part of the military history of Hungary during World War II. Dr. Norbert Számvéber presents detailed accounts of four important clashes of Hungarian and Soviet armor north of the river Danube, in the southern territory of the historical Upper Hungary (part of Hungary between 1938 and 1945, at the present time now part of Slovakia). The first is an account of the battle between the Ipoly and Garam rivers during the second half of December 1944, in which the élite Hungarian Division ‘Szent László’ saw action for the first time. The second study is about the fierce tank battle of Komárom, fought 6 – 22 January 1945. This was an integral part of the Battle for Budapest, parallel in time with Operation ‘Konrad’. The third part of the book describes the combat during the German Operation ‘Südwind’ in February 1945, whilst the fourth the Soviet attack launched in the direction of Bratislava in March 1945. The author, chief of Hungary’s military archives, has based his research firmly on files and documentation from German, Hungarian and Soviet sources. The book’s authoritative text is supported by specially-commissioned color battle maps. This is a very important new study that throws much-needed light on armored warfare on the Eastern Front during the final months of the war. Dr. Norbert Számvéber is a Hungarian archivist and military historian. He was born in 1975 in Budapest. He finished his studies in 1999 in Eötvös Loránd University, Faculty of Arts, History. Since 1977 he has worked in the Hungarian Ministry of Defense’s Institute of Military History and Museum in Budapest, and since 2005 has been the Chief of Hungarian Military Archives. His research skills are in the field of armored warfare during World War II and the military history of the Waffen-SS, especially from 1944 to 1945 in Hungary. In 2003, he successfully defended his PhD thesis on the subject ‘Konrad 3 – A tank battle for Budapest in 1945’ at the University of National Defence ‘Zrínyi Miklós’ in Budapest. He is author and co-author of 20 books and many scientific studies and popular articles. He is married and lives in Budapest.

The sword behind the shield – A combat history of

Prijs: 70,00 EUR
ISBN 9781909982192 – p 491 – hardcover – Engels - geschiedenis The history of the Hungarian theatre of war from late August 1944 to the end of March 1945 is a special chapter of the history of the Eastern Front during World War II. The Soviet 2nd and 3rd Ukrainian Fronts had encircled Budapest by Christmas 1944, after very heavy combat. However, this was just the first phase of a period of intense combat, as Adolf Hitler and the German High Command planned the relief of the Hungarian capital. The reinforced IV. SS-Panzerkorps was designated for this task and its units were transferred rapidly from Polish territory to Hungary. Two operational plans were swiftly devised by the Germans, before they chose that codenamed ‘Konrad’. This was an armored strike from the Komárom region through the mountains south of the river Danube to the Buda side of the Hungarian capital. The first day of Operation ‘Konrad’ was 1 January 1945, and marked the beginning of a series of fierce clashes that lasted for nearly six weeks, a very special period in the history of the Battle for Budapest. Both sides employed significant numbers of armored forces in these battles, including heavy tanks. The German-Hungarian forces tried to break through to Budapest three times in three different locations, but each time they struck relocated Soviet tank, mechanized, rifle, cavalry, artillery and antitank units from 3rd Ukrainian Front’s reserve. In January 1945, furious tank battles develop in the eastern part of Transdanubia in Hungary, especially in the areas of Bajna, Zsámbék, Zámoly, Pettend, Vereb, Dunapentele and Székesfehérvár. After the third and strongest German attempt (code-named ‘Konrad 3’), which also failed, the Soviet troops launched a counter-offensive in late January 1945 to encircle and eliminate the advancing enemy forces. But the German armored Kampfgruppen managed to blunt the Soviet attack, which eventually wound down and fragmented, mirroring the German offensives before it. This work is based mainly on German, Soviet and Hungarian archival records (e.g. war diaries, daily and after-action reports, etc.). In addition, a number of rare unit histories, contemporary private diaries and reliable personal memoirs, from generals to enlisted men, have also been used by the author. The combat actions are extremely detailed, and provide a day-by-day account. The author analyzes the command and control systems at operational and tactical levels and the losses of both sides. For a better understanding of the events the book includes many detailed specially-commissioned color battle maps. Dr. Norbert Számvéber is a Hungarian archivist and military historian. He was born in 1975 in Budapest. He finished his studies in 1999 at Eötvös Loránd University, Faculty of Arts, History. Since 1997 he has worked in the Hungarian Ministry of Defense’s Institute of Military history and Museum in Budapest, and since 2005 has been the Chief of Hungarian Military Archives. His research skills are in the field of armored warfare during World War II and the military history of the Waffen-SS, especially from 1944 to 1945 in Hungary. In 2003, he successfully defended his PhD thesis on the subject ‘Konrad 3 – A tank battle for Budapest in 1945’ at the University of National Defense ‘Zrinyi Miklós’ in Budapest. He is author and co-author of 20 books and many scientific studies and popular articles. This is his third book. He is married and lives in Budapest.

The Maisky diaries – Red Ambassador to the court o

Prijs: 26,00 EUR
ISBN 9780300180671 – p 584 – hardcover – Engels - geschiedenis The terror and purges of Stalin’s Russia in the 1930s discouraged Soviet officials from leaving documentary records, let alone keeping personal diaries. A remarkable exception id the unique diary assiduously kept by Ivan Maisky, the Soviet ambassador to London between 1932 and 1943. This selection from Maisky’s diary, never before published in English, grippingly documents Britain’s drift to war during the 1930s, appeasement in the Munich era, negotiations leading to the signature of the Molotov-Ribbentrop Pact, Churchill’s rise to power, the German invasion of Russia, and the intense debate over the opening of the second front. Maisky was distinguished by his great sociability and access to the key players in British public life. Among his range of regular contacts were politicians (including Churchill, Chamberlain, Eden and Halifax), press barons (Beaverbrook), ambassadors (Joseph Kennedy), intellectuals (Keynes, Sidney and Beatrice Webb), writers (George Bernard Shaw, H.G. Wells), and indeed royalty. His diary further reveals the role played by personal rivalries within the Kremlin in the formulation of Soviet policy at the time. Scrupulously edited and checked against a vast range of Russian and Western archival evidence, this extraordinary narrative diary offers a fascinating revision of the events surrounding the Second World War. Gabriel Gorodetsky is a Quondam Fellow of All Souls College, Oxford, and emeritus professor of history at Tel Aviv University, having also held visiting fellowships at St. Antony’s College, Oxford, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, and the Institute for Advanced Study, Princeton. In 2010 he received an honorary doctorate from the Russian State University for the Humanities in Moscow.

Hadrian and the triumph of Rome ~ Anthony Everitt

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9781400066629 – p 392 – hardcover – Engels - geschiedenis Acclaimed author Anthony Everitt, whose Augustus was praised by the Philadelphia Inquirer as ‘a narrative of sustained drama and skillful analysis,’ is the rare writer whose work both informs and enthralls. In Hadrian and the triumph of Rome – the first major account of the emperor in nearly a century – Everitt presents a compelling, richly researched biography of the man whom he calls arguably ‘the most successful of Rome’s rulers.’ Born in A.D. 76, Hadrian lived through and ruled during a tempestuous era, a time when the Colosseum was opened to the public and Pompeii was buried under a mountain of lava and ash. Everitt vividly recounts Hadrian’s thrilling life, in which the emperor brings a century of disorder and costly warfare to a peaceful conclusion while demonstrating how a monarchy can be compatible with good governance. Hadrian was brave and astute – despite his sometimes prickly demeanor – as well as an accomplished huntsman, poet, and student of philosophy. What distinguished Hadrian’s rule, according to Everitt, were two insights that inevitably ensured the empire’s long and prosperous future: He ended Rome’s territorial expansion, which had become strategically and economically untenable, by fortifying her boundaries (the many famed Walls of Hadrian), and he effectively ‘Hellenized’ Rome by anointing Athens the empire’s cultural center thereby making Greek learning and art vastly more prominent in Roman life. With unprecedented detail, Everitt illuminates Hadrian’s private life, including his marriage to Sabina – a loveless, frequently unhappy bond that bore no heirs – and his enduring yet doomed relationship with the true love of his life, Antinous, a beautiful young Bithynian man; Everitt also covers Hadrian’s war against the Jews, which planted the seeds of present-day disorder in the Middle East. Despite his tremendous legacy – including a virtual ‘marble biography’ of still-standing structures – Hadrian is considered one of Rome’s more enigmatic emperors. But making splendid use of recently discovered archaeological materials and his own exhaustive research, Everitt sheds new light on one of the most important figures of the ancient world. Anthony Everitt, visiting professor in the visual and performing arts at Nottingham Trent University, has written extensively on European culture and is the author of Cicero and Augustus. He has served as secretary general of the Arts Council for Great Britain. Everitt lives near Colchester, England’s first recorded town, founded by the Romans.

Caracalla – A military biography ~ Ilkka Syvänne

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 1473895243 – p 348 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie Caracalla has one of the worst reputations of any Roman emperor. Many ancient historians were very hostile and Edward Gibbon later dubbed him ‘the common enemy of mankind’. Yet his reign was considered by at least one Roman author to be the apogee of the Roman Empire. Guilty of many murders and massacres (including his own brother, ex-wife and daughter), he was, however, popular with the army, improving their pay and cultivating the image of sharing their hardships. Surprisingly, this is the first full-length biography of this colorful character in English. Ilkka Syvänne explains how the biased ancient sources, in combination with the stern looking statues of the emperor, have created a distorted image of the man. He then reconstructs the actual events, particularly his military campaigns and reforms. This biography offers the first complete overview of the policies, events and military campaigns of the reign and explains how and why these contributed to the military crisis of the third century. Dr. Ilkka Syvänne gained his doctorate in history in 2004 from Tampere University in his native Finland. His doctoral thesis was published as the age of Hippotoxotai, art of war in Roman military revival and disaster 491 – 636 (Tampere University Press, Tampere 2004). He was the Vice Chairman of the Finnish Society for Byzantine Studies from 2007 until 2016. He contributed to Blackwell’s encyclopaedia of the Roman Army (2011) and is the author of the multi-volume Military history of late Rome, published by Pen & Sword. Most recently he has been nominated as an Affiliated Professor of the University of Haifa. He lives in Kangasala, Finland.

Through the eye of a needle – Wealth, the fall of

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 9780691152905 – p 759 – hardcover – Engels – sealed - geschiedenis Jesus taught his followers that it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter heaven. Yet by the fall of Rome, the church was becoming rich beyond measure. Through the Eye of a Needle is a sweeping intellectual and social history of the vexing problem of wealth in Christianity in the waning days of the Roman Empire, written by the world's foremost scholar of late antiquity. Peter Brown examines the rise of the church through the lens of money and the challenges it posed to an institution that espoused the virtue of poverty and called avarice the root of all evil. Drawing on the writings of major Christian thinkers such as Augustine, Ambrose, and Jerome, Brown examines the controversies and changing attitudes toward money caused by the influx of new wealth into church coffers, and describes the spectacular acts of divestment by rich donors and their growing influence in an empire beset with crisis. He shows how the use of wealth for the care of the poor competed with older forms of philanthropy deeply rooted in the Roman world, and sheds light on the ordinary people who gave away their money in hopes of treasure in heaven. Through the Eye of a Needle challenges the widely held notion that Christianity's growing wealth sapped Rome of its ability to resist the barbarian invasions, and offers a fresh perspective on the social history of the church in late antiquity.

The Roman Emperor Aurelian – Restorer of the world

Prijs: 85,00 EUR
ISBN 1473845696 – p 220 – hardcover – Engels - geschiedenis The ancient Sibylline prophecies had foretold that the Roman Empire would last for 1,000 years. As the time for the expected dissolution approached in the middle of the third century AD, the empire was lapsing into chaos, with seemingly interminable civil wars over the imperial succession. The western empire had seceded under a rebel emperor and the eastern empire was controlled by another usurper. Barbarians took advantage of the anarchy to kill and plunder all over the provinces. Yet within the space of just five years the general, later emperor, Aurelian had expelled all the barbarians from within the Roman frontiers, re-united the entire empire and inaugurated major reforms of the currency, pagan religion and civil administration. His accomplishments have been hailed by Classical scholars as those of a ‘superman’, yet Aurelian himself remains little known to a wider audience. His achievements enabled the Roman Empire to survive another two centuries, ensuring a lasting legacy of Roman civilization for the successor European states. Without Aurelian, the ‘Dark Ages’ would probably have started much earlier. This is a revised edition, incorporating the author’s latest research, based on the most up-to-date interpretations of the ancient literature and inscriptions. Dr. John F. White has been fascinated by the later Roman Empire, and especially the achievements of Aurelian, since learning Latin at school. When no modern biography of that hero had appeared after thirty years, he researched and wrote his own account. His previous books include The milk coq, also published by Pen & Sword. He is the co-author of the popular Latin translation software Blitz Latin and he was the original programmer of Frankfurt University’s Latin inscriptions search engine. He lives in Wokingham, Berkshire.

The Nisibis war – The defense of the Roman East AD

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 147384830x – p 274 – hardcover – Engels - geschiedenis The war of 337-363 (which the author dubs the ‘Nisibis War’), was an exception to the traditional Roman reliance on a strategic offensive to bring about a decisive battle. Instead, the Emperor Constantius II adopted a defensive strategy and conducted a mobile defense based upon small frontier (limitanei) forces defending fortified cities, supported by limited counteroffensives by the field army of the East. These methods successfully checked Persian assaults for 24 years. However, when Julian became emperor his access to greater resources tempted him to abandon mobile defense in favor of a major invasion aimed at regime change in Persia. Although he reached the Persian capital, Ctesiphon, he failed to take it, was decisively defeated in battle and killed. The Romans subsequently resumed and refined the mobile defense, allowing the Eastern provinces to survive the fall of the Western Empire. John Harrel applies his personal experience of military command to a strategic, operational, tactical and logistical analysis of these campaigns and battles, highlighting their long-term significance. John S. Harrel’s military career spanned forty years. He enlisted as an officer cadet in the US Marine Corps in 1971. Upon graduating from California State University Northridge he was commissioned as a second lieutenant in the USMC. In 1980, he transferred into the California Army National Guard (a component of the US Army) as a captain, ultimately rising to the rank of Major General and retiring as Commanding General of the California Army National Guard. He is also a lawyer and retired as California Deputy Attorney General after 28 years of service.

Imperial Brothers – Valentinian, Valens and the di

Prijs: 22,00 EUR
ISBN 1848844174 – p 282 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie The latest of Ian Hughes’ Late Roman biographies tackles the careers of the brother emperors, Valentinian and Valens. Valentinian was selected and proclaimed as emperor in AD 364, when the Empire was still reeling from the disastrous defeat and death in battle of Julian the Apostate (363). With the Empire weakened and vulnerable to a victorious Persia in the East and opportunistic Germanic tribes along the Rhine and Danube frontiers, not toe mention usurpers and rebellions within, it was not an enviable position. Valentinian decided the responsibility had to be divided (not for the first or last time) and appointed his brother as his co-emperor to rule the eastern half of the Empire Valentinian went on to stabilize the Western Empire, quelling revolt in North Africa, defeating the ‘Barbarian Conspiracy’ that attacked Britain in 367 and conducting successful wars against the Germanic Alemanni, Quadi and Saxons; he is remembered by History as a strong and successful Emperor. Valens on the other hand, fares less well and is most remembered for his ‘mis-treatment of the Goths who sought refuge within the Empire’s borders from the westward-moving Huns. Valens’ mishandling of this situation led to the Battle of Adrianople in 378, where he was killed and Rome suffered one of the worst defeats in her long history, often seen as the ‘beginning of the end’ for the Western Roman Empire. Ian Hughes, by tracing the careers of both men in tandem, compares their achievements and analyzes he extent to which they deserve the contrasting reputations handed down by history. Ian Hughes is a former teacher and now a full-time military historian. He specializes in Late Roman History. When he is not writing or doting on his son, he collects and renovates electric guitars and occasionally also finds time for historical wargaming. He lives in a small village near Barnsley in South Yorkshire.

Eagles in the dust – The Roman defeat at Adrianopl

Prijs: 14,00 EUR
ISBN 1781590885 – p 180 – hardcover – Engels - geschiedenis In AD 376 large groups of Goths, seeking refuge from the Huns, gathered on the banks of the Danube and sought admittance to the Eastern Roman Empire. Emperor Valens took the strategic decision to grant them entry, hoping to utilize them as a source of manpower for his campaigns against Persia. The Goths had been providing good warriors to Roman armies for decades. However, mistreatment of the refugees by Roman officials led them to take up arms against their hosts. The resultant battle near Adrianopolis in AD 378, in which Valens lost his life, is regarded as one of the most significant defeats ever suffered by Roman arms. The contemporary Roman historian Ammianus Marcellinus called it the worst massacre since Cannae, nearly six hundred years previously. Modern historians have accorded it great significance both at a tactical level, due to the success of Gothic cavalry over the vaunted Roman infantry, and in strategic terms, often citing it as the beginning of the end for the Empire. Adrian Coombs-Hoar untangles the debate that still surrounds such claims with an insightful account that draws on the latest research. Adrian Coombs-Hoar studied at the Brockhill School for Boys in Saltwood, Kent, before joining the Royal Navy in 1974. After Leaving the Navy he worked in various fields before undertaking a BSc (Hons) degree & DipSw at South bank University, London. Adrian is a Fellow of the Higher Education. Academy and is also Practice Teacher. He currently works as a social worker for Kent County Council. Adrian is affectionately known by his friends as ‘the Rockin’ Historian’ due to his love of history and 1950s Rockabilly music.

The lost world of Byzantium ~ Jonathan Harris

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9780300178579 – p 264 – hardcover – Engels - geschiedenis For more than a millennium the Byzantine Empire presided over the juncture between East and West, as well as the transition from the classical to the modern world. Jonathan Harris, a leading scholar of Byzantium, eschews the usual run-through of emperors and battles instead recounts the empire’s extraordinary history by focusing each chronological chapter on an archetypal figure, family, place or event. Harris’s action-packed introduction presents a civilization rich in contrasts, combining Orthodox Christianity with paganism, and classical Greek learning with Roman power. Frequently assailed by numerous armies – including those of Islam – Byzantium nonetheless survived and even flourished by dint of its somewhat unusual foreign policy and its sumptuous art and architecture, which helped to embed a deep sense of Byzantine identity in its people. Enormously engaging and utilizing a wealth of sources to cover all major aspects of the empire’s social, political, military, religious, cultural and artistic history, Harris’s study illuminates the very heart of Byzantine civilization and explores its remarkable and lasting influence on its neighbors and on the modern world. Jonathan Harris is Professor of the History of Byzantium, Royal Holloway, University of London. His publications include Constantinople: Capital of Byzantium (2007), The end of Byzantium (Yale, 2010) and Byzantium and the Crusades (second edition, 2014), as well as articles and reviews in History Today and BBC History Magazine.

S.P.Q.R. – A history of ancient Rome ~ Mary Beard

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781846683800 – p 606 – hardcover – Engels - geschiedenis Ancient Rome matters. Its history of empire, conquest, cruelty and excess is something against which we still judge ourselves. Rome’s myths and stories – from Romulus and Remus to the Rape of Lucretia – strike a chord. Its debates about citizenship, terrorism and the rights of the individual influence our own debates on civil liberty today. SPQR is a new look at Roman history from one of the world’s foremost classicists. Mary Beard examines not only how Rome grew from an insignificant village in central Italy to a power that controlled territory from Spain to Syria, but also how the Romans thought about themselves and their achievements, and why they continue to be important to us. It covers 1.000 years of history, introducing the famous Romans and the forgotten, casting fresh light on the basics of Roman culture from slavery to running water, and exploring democracy, migration, religious controversy, social mobility and exploitation in the lager context of the empire. This is a surprising, and eloquent and a definitive history of ancient Rome. SPQR is the Romans’ own abbreviation for their state: Senatus PopulusQue Romanus, ‘the Senate and People of Rome’ – and the Senate and the People come alive in this magnificent book. Mary Beard is a professor of classics at Newnham College, Cambridge, and the Classics editor of the TLS. She has worldwide academic acclaim, and is a fellow of the British Academy and a member of the American Academy of Arts and Sciences. Her previous books include the bestselling, Wolfson Prize-winning Pompeii, Confronting the Classics, The Roman Triumph and The Parthenon. Her TLS blog has been collected in the books It’s a Don’s Life and All in a Don’ s Day.

Handel in London – The making of a genius ~ Jane G

Prijs: 18,00 EUR
ISBN 9781509882069 – p 430 – hardcover – Engels - geschiedenis In 1712, a young German composer followed his princely master to London and would remain there for the rest of his life. That master would become King George II and the composer was George Frideric Handel. Handel, then still only twenty-seven and largely self-taught, would be at the heart of musical activity in London for the next four decades, composing masterpiece after masterpiece, whether the glorious coronation anthem Zadok the Priest, operas such as Giulio Cesare, Rinaldo and Alcinar or the great oratorios, culminating, of course, in Messiah. Here, Jane Glover, who has conducted Handel’s work in opera houses and concert halls throughout the world, draws on her profound understanding of music and musicians to tell Handel’s story. It is a story of music-making and musicianship, of practices and practicalities, but also of courts and cabals, of theatrical rivalries and of eighteenth-century society. It is also, of course, the story of some of the most remarkable music ever written, music that has been played and sung, and loved, in this country – and throughout the world – for three hundred years. In Jane Glover’s long and hugely successful career as a conductor, she has been Music Director of the Glyndebourne Touring Opera, Artistic Director of the London Mozart Players and, since 2002, is Music director of Chicago’s Music of the Baroque. She has conducted all the major symphony and chamber orchestras in Britain, as well as many in the United States of America and across the world. She appears regularly at the BBC Proms and is a regular broadcaster, with highlights including a television series on Mozart. She lives in London.

Destined for war – Can America and China escape Th

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9780544935273 – p 364 – hardcover – Engels - geschiedenis China and the United States are heading toward a war neither wants. The reason is Thucydides’s Trap: when a rising power threatens to displace a ruling one, the most likely outcome is war. This phenomenon is as old as history itself. About the Peloponnesian War that devastated ancient Greece, the historian Thucydides explained that ‘it was the rise of Athens and the fear that this instilled in Sparta that made war inevitable’. These conditions have occurred sixteen times over het past five hundred years. Twelve ended violently. In the seventeenth case, an irresistible rising China is on course to collide with an immovable America. Both Xi Jinping and Donald Trump promise to make their countries ‘great again’. But unless China is willing to moderate its ambitions, or Washington can agree to share primacy in the Pacific, a trade conflict, cyberattack, or accident at sea could be the spark that ignites a major war. In Destined for war, the eminent Harvard scholar Graham Allison explains why Thucydides’s Trap is the best lens for understanding the competition between the United States and China. Can Washington and Beijing steer their ships of state through these treacherous shoals? Allison shows how imaginative statecraft has averted war in the past, and what painful steps must be taken to avoid disaster today. By masterfully blending history and current events, Destined for war aims not to predict the future, but to prevent it. Graham Allison is director of Harvard Kennedy School’s Belfer Center for science and International Affairs and the best-selling author of Lee Kuan Yew: The grand master’s insights on China, the United States, and the world; Nuclear terrorism: The ultimate preventable catastrophe; and Essence of decision: Explaining the Cuban missile crisis. Founding dean of the Harvard Kennedy School, Dr. Allison has served as assistant secretary of defense and advised the secretaries of defense under every president from Reagan to Obama. He lives in Belmont, Massachusetts.

The last Mughal – The fall of a dynasty, Delhi, 18

Prijs: 40,00 EUR
ISBN 074758639x – p 578 – hardcover – Engels - geschiedenis At 4 p.m. on a hazy November afternoon in Rangoon, 1862, a shrouded corpse was escorted by a small group of British soldiers to an anonymous grave in a prison enclosure. As the British Commissioner in charge insisted, ‘No vestige should remain to distinguish where the last of the great Moghuls rests.’ Bahadur Shah Zafar II, the last Mughal Emperor, was a mystic, a talented poet, and a skilled calligrapher. But while Zagar’s Mughal ancestors had controlled most of India, Pakistan and Afghanistan, the aged Zafar was king in name only. Deprived of real political power by the East India Company, he nevertheless succeeded in creating a court of great brilliance, and presided over one of the great cultural renaissances of Indian history. Then in 1857 Zafar’s flourishing capital became the center of an uprising that reduced his beloved Delhi to a battered, empty ruin. When Zafar gave his blessing to a rebellion among the Company’s own Indian troops, it transformed an army mutiny into the largest uprising the British Empire ever had to face. The Siege of Delhi was the Raj’s Stalingrad: a fight to the death between two powers, neither of whom could retreat. The last Mughal is a portrait of the dazzling Delhi Zafar personified, the story of the last days of the great Mughal capital and its final destruction in the catastrophe of 1857. William Dalrymple’s powerful retelling of this fateful course of events is shaped from groundbreaking material: previously untranslated Urdu and Persian manuscripts that include Indian eyewitness accounts, and the records of the Delhi courts, police, and administration during the siege. The last Mughal is an extraordinary revisionist work with clear contemporary echoes; it is the first account to present the Indian perspective on the siege, and has at its heart the stories of the forgotten individuals tragically caught up in one of the bloodiest upheavals in history. William Dalrymple was born in Scotland and brought up on the shores of the Firth of Forth. He is the author of five books of history and travel, including the highly acclaimed bestseller City of Djinns, which won the 1994 Thomas Cook Travel Book Award and the Sunday Times Young British Writer of the Year Award. His previous book, White Mughals, garnered a range of prizes, including the prestigious Wolfson Prize for History 2003 and the Scottish Book of the Year Prize. It was also shortlisted for the PEN History Award, the Kiriyama Prize and the James Tait Black Memorial Prize. A stage version by Christopher Hampton has been co-commissioned by the National Theatre and the Tamasha Theatre Company. A Fellow of the Royal Society of Literature and the Royal Asiatic Society, Dalrymple was awarded the 2002 Mungo Park Medal by the Royal Scottish Geographical Society for his ‘outstanding contribution to travel literature’, and the Sykes Medal of the Royal Society of Asian Affairs in 2005 for his contribution to the understanding of contemporary Islam. He wrote and presented three television series, Stones of the Raj, Sufi soul and Indian journeys, the last of which won the Grierson award for Best Documentary Series at BAFTA in 2002. In December 2005 his article on the madrasas of Pakistan was awarded the prize for Print Article of the Year at the 2005 FPA Media Awards.

Gladiator – Rome’s bloody spectacle ~ Konstantin N

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781846034725 – p 208 – hardcover – Engels - geschiedenis Gladiatorial games are an aspect of ancient Rome with which nearly everyone is familiar, the blood falling on the sand, the cheering crowds, and the fate of the losing gladiator. However, the popular vision of wretched slaves forced to fight to the death by a cruel society caring only about gushing blood, is now shown by new evidence to be at best incomplete. Although it is true that the execution of criminals in the arena were massacres, during the heyday of gladiatorial games in Rome, gladiators were far too high-ranking and valuable to be wasted in mindless fights to the death, and gladiators were not only slaves, some were volunteers, seeking fame and fortune. In this book Konstantin Nossov brings together all the newest evidence on gladiators., to revise our one-sided view of them, covering the evolution of gladiatorial combat, the types of gladiator, their equipment, their way of fighting, their lives and social status. Konstantin Nossov is a researcher in and advisor on ancient and medieval arms, armour and warfare, as well as the author of numerous books and articles on the subject. His particular areas of interest include the history of weapons, fortification and siege warfare. He has lived all his life in Moscow, Russia, and has travelled extensively in Europe, North Africa, South Asia, Asia Minor and the Far East. Konstantin has written several Osprey books, as well as other English language titles and numerous books in Russian.

A great and glorious adventure – A military histor

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781848879263 – p 308 – hardcover – Engels - geschiedenis The Hundred Years war was fought between 1337 and 1453 over English claims to both the throne of France by right of inheritance and large parts of the country that had been at one time Norman or, later, English. The fighting ebbed and flowed, but despite their superior tactics and great victories at Crecy, Poitiers and Agincourt, the English could never hope to secure their claims in perpetuity: France was wealthier and far more populous, and while the English won the battles, they could not hope to hold forever the lands they conquered. The real and abiding significance of the war lies in the fact that, at its end, the English had become English, as opposed to Anglo-French, and France too had set out on the road to nationhood. (Both countries would subsequently become the very best of enemies.) The war also sparked a real revolution in the English way of waging war, with increasing professionalism and the use of technology to make up for lack of numbers – factors which remain relevant throughout the subsequent history of the English, and then the British, army and which are still critical to it today. Military historian Gordon Corrigan’s new history of these epochal events is brisk, combative and refreshingly straightforward, and the great kings, men and battles of the period receive the full attention and reassessment they deserve. Gordon Corrigan was commissioned from the Royal Military Academy Sandhurst in 1962. He was awarded the MBE (military) in 1996 and retired from the Royal Gurkha Rifles in 1998. He is a member of the British Commission for Military History, a Fellow of the Royal Asiatic Society and a Liveryman of the Worshipful Company of Farriers. He is the author of a number of books of military history.

The hollow crown – The wars of the Roses and the r

Prijs: 40,00 EUR
ISBN 9780571288076 – p 434 – hardcover – Engels - geschiedenis The incredible story of how the Plantagenets tore themselves apart and were finally replaced by the Tudors. The fifteenth century experienced the longest and bloodiest series of civil wars in British history. The crown of England changed hands violently seven times as the great families of England fought to the death for power, majesty and the right to rule. Dan Jones completes his epic history of medieval England with a new book about the Wars of the Roses. Some of the greatest heroes and villains in history were thrown together in these turbulent times – from Henry V, whose victory at Agincourt and prudent rule at home marked the high point of the medieval monarchy, to the last Plantagenet, Richard III, who stole the throne from his own nephews, the Princes in the Tower. Finally the Tudors arrived – but even their rule was only made certain in the 1520s when Henry VIII ruthlessly hunted down his family’s last remaining enemies. In the midst of such chaos, extraordinary efforts were made by successive generations of Englishmen to maintain some semblance of peace and order, as chivalry was reborn, the printing press arrived and the Renaissance began to flourish. With vivid descriptions of the battle of Towton, where 28,000 men died in a single morning, to Bosworth, where Richard III was hacked down, this is the real story behind Shakespeare’s famous history plays. Dan Jones is an acclaimed historian and award-winning journalist. His first book, Summer of blood: the Peasonts’ revolt of 1381, was an Independent Book of the Year; he is a columnist for the London Evening Standard, and also writes for The Times, Daily Telegraph, Spectator and Literary Review; he has presented documentaries for the BBC and Channel 5. He lives in London with his wife and two daughters.

Queens consort – England’s Medieval queens ~ Lisa

Prijs: 40,00 EUR
ISBN 9780297852612 – p 482 – hardcover – Engels - geschiedenis England’s medieval queens were elemental in shaping the history of the nation. In an age where all politics were family politics, dynastic marriages placed English queens at the very center of power – the king’s bed. From Matilda of Flanders, the Conqueror’s Queen, to Elizabeth of York, the first Tudor consort, England’s queens fashioned the nature of monarchy and influenced the direction of the state. Occupying a unique position in the mercurial, often violent world of medieval statecraft, English queens had to negotiate a role that combined tremendous influence with terrifying vulnerability. Lisa Hilton’s meticulously researched new book explores the lives of the twenty women who were crowned queen between 1066 and 1503, reconsidering the fictions surrounding well-known characters like Eleanor of Aquitaine and illuminating the lives of forgotten figures such as Adeliza of Louvain. Wat, adultery, witchcraft, child abuse, murder – and occasionally even love – formed English queenship, but so too did patronage, learning and fashion. Lisa Hilton considers the evolution of the queenly office alongside intimate portraits of individual women, dispelling the myth that medieval brides were no more than diplomatic pawns. From Eleanor of Castile’s eccentric passion for fruit to Anne of Bohemia’s contribution to the Protestant Reformation, Queens consort is a provocative and dramatic narrative which redefines English history in terms of an exceptional group of women whose personal ambitions, triumphs and failures helped to give birth to the modern state. Lisa Hilton is the critically acclaimed author of The real queen of France: Athénaïs and Louis XIV and Mistress Peachum’s pleasure. She was educated at Oxford University, and currently lives in central London.

Blood cries afar – The forgotten invasion of Engla

Prijs: 35,00 EUR
ISBN 9780752454627 – p 287 – hardcover – Engels - geschiedenis Exactly 150 years after the Norman Conquest of England in 1066, history came extremely close to repeating itself when another army set sail from the Continent with the intention of imposing foreign rule on England. This time the invasion force was under the command of Lois the Lion, son and heir of the powerful French king Philip Augustus. Taking advantage of the turmoil created in England by the civil war over Magna Carta and by King John’s disastrous rule, Prince Louis and his army of French soldiers and mercenaries allies with the barons of the English rebel forces. The prize as England itself. Within months Louis was in control of nearly half of the country, ruling his subjugated territory from London for over a year. Recognizing this new political reality, the majority of English barons deserted John for their new French lord, while the king of Scotland, in an early manifestation of the auld alliance, travelled south with his army to pay homage to Louis. England’s future hung in the balance. King John’s death altered the scene dramatically. His nine-year-old son, Henry III, was crowned king by the royalist resistance and, under the regency of the famous knight William Marshal, a sustained counter-attack was launched until the war reached its bloody conclusion eighteen months after the invasion had began. The invasion was one of the most dramatic episodes of British history, and was the climax to decades of Anglo-French warfare, marking a key stage in the development of both countries: France emerged as the leading power in western Europe while England enshrined Magna Carta and, the author argues, experienced a pivotal moment in the emergence of its national identity. The text vividly describes and analyses the sieges, battles, campaigns and atrocities of the invasion, including the siege of Château Gaillard and the epic encounter at Rochester (depicted in the film Ironclad). The cast of characters is extraordinary: King John, who here is judged deserving of his nickname ‘Softsword’; Prince Louis the Lion, ambitious and dedicated warrior; William marshal, the epitome of chivalry; Falkes de Bréauté, John’s leading and most ruthless mercenary; Eustace the Monk, a cleric turned notorious pirate; and even a local folk hero of the English resistance who was perhaps a source of the Robin Hood legend. The overarching importance of military success in shaping the political events of the period is made clear, from the struggle for Normandy in 1203 – 04 through to the blood-soaked climax of the war at the savage naval battle in Sandwich in 1217. Blood cries afar explores the chronicles of the period, including making full use of a neglected contemporary French literary epic. This is a dramatic and violent but overlooked story, which will have a broad appeal to those interested in the history of England and France, the Middle Ages and war in an age of kings, knights, castles, battles and brutality. Sean McGlynn is the author of the acclaimed By sword and fire: Cruelty and atrocity in Medieval Warfare (2008), which has been published in four languages. He has contributed to a number of books and authoritative reference works, including The Oxford encyclopedia of Medieval warfare and military technology and is a regular contributor to BBC History, History Today and the leading historical journals. He lectures for Plymouth University at Strode College and the Open University. Future projects include two books: Medieval generals and for The history press, Kill them all! Cathars, crusaders and Carnage: The warfare of the Albigensian Crusade.

The Plantagenets – History of a dynasty ~ J.S. Ham

Prijs: 35,00 EUR
ISBN 9781441157126 – p 246 – hardcover – Engels - geschiedenis The story of the Plantagenet dynasty is the story of one of the pivotal ages in English history. Attitudes and outlooks were formed with regard to a was array of profoundly important concerns. Fundamental issues such as the relationship between church and state, the nature of government and governance, the interaction of social and economic classes, and ultimately the idea of what it means to be English were all shaped to a great degree by the events of the thirteenth and fourteenth centuries. J.S. Hamilton is Professor and Chair of History at Baylor University. An authority on the political history of thirteenth- and fourteenth-century England, he specializes in the reign of Edward II.

Magna Carta – The true story behind the charter ~

Prijs: 17,00 EUR
ISBN 9781473610057 – p 285 – hardcover – Engels - geschiedenis At Runnymede, on the banks of the River Thames, on 15 June 1215, the seal of King John was attached to the Magna Carta, and peace descended upon the land. Or that’s what successive generations have believed. But is it true? And have we been persuaded (or persuaded ourselves) that the events of 15 June 1215 not only ended a civil war between the king and the barons but – as if by magic – established a British constitution beloved and copied throughout the world? Often viewed as a victory for the people over the monarchy and a cornerstone of democracy, the true significance of Magna Carta: The true story behind the Charter, David Starkey paints a vivid portrait of the years 1215 – 1225, ten revolutionary years of huge significance that produced not one but three charters. Peopled by colorful historical figures – John, the boy-king Henry, Pope Innocent III, Archbishop Stephen Langton, William Marshal – Starkey tells a story of treachery and idealism, politics and peace-making that is surprising and enthralling and helps us understand the true significance of that day beside the Thames, eight hundred years ago. David Starkey is an Honorary Fellow of Fitzwilliam College, Cambridge, and the author of several bestselling history titles including Elizabeth: Apprenticeship, Six Waves: The Queens of Henry VIII and Henry: Virtuous Prince. He is a winner of the Norton Medlicott Medal for Services to History, and of the WH Smith Prize. He is well-known for his historical television series focusing on the Tudors, monarchy and Britain, and for his radio appearances. Starkey was made a CBE in 2007 and lives in London.

She-wolves – The women who ruled England before El

Prijs: 35,00 EUR
ISBN 9780571237050 – p 474 – hardcover – Engels - geschiedenis When Edward VI died in 1553, the extraordinary fact was that there was no one left to claim the title of king of England. For the first time, England would have a reigning Queen – but the question was which one: Katherine of Aragon’s daughter Mary, Anne Boleyn’s daughter Elizabeth, or one of their cousins, Lady Jane Grey of Mary, Queen of Scots. But female rule in England also had a past. Four hundred years before Edward’s death, Matilda, daughter of Henry I and granddaughter of William the Conqueror, came tantalizingly close to securing the crown for herself. And between the twelfth and fifteenth centuries three more exceptional women, Eleanor of Aquitaine, Isabella of France and Margaret of Anjou, discovered how much was possible if presumptions of male rule were not confronted so explicitly – and just how quickly they might be vilified as ‘she-wolves’ for their pains. The stories of these women, told here in all their vivid humanity, expose the paradox which the female heirs to the Tudor throne had no choice but to negotiate. Man was the head of woman, and the king was the head of all. How, then, could royal power lie in female hands? Helen Castor is a historian of medieval England, and a Fellow of Sidney Sussex College, Cambridge. Her last book,, Blood & roses, a biography of the fifteenth-century Paston family, was longlisted for the Samuel Johnson Prize in 2005 and won the English Association’s Beatrice White Prize in 2006. She lives in London with her husband and son.

Napalm – An American biography ~ Robert M. Neer

Prijs: 50,00 EUR
ISBN 9780674073012 – p 310 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie Napalm, incendiary gel that sticks to skin and burns to the bone, came into the world on Valentine’s Day 1942 at a secret Harvard war research laboratory. On March 9, 1945, it created an inferno that killed over 87,500 people in Tokyo – more than died in the atomic explosions at Hiroshima or Nagasaki. It went on to incinerate sixty-four of Japan’s largest cities. The Bomb got the press, but napalm did the work. After World War II, the incendiary held the line against communism in Greece and Korea – Napalm Day led the 1950 counterattack from Inchon – and fought elsewhere under many flags. Americans generally applauded, until the Vietnam War. Today, napalm lives on as a pariah: a symbol of American cruelty and the misguided use of power, according to anti-war-protesters in the 1960s and popular culture from Apocalypse now to the punk band Napalm Death and British street artist Banksy. Its use by Serbia in 1994 and by the Unites States in Iraq in 2003 drew condemnation. United Nations delegates judged deployment against concentrations of civilians a war crime in 1980. After thirty-one years, America joined the global consensus, in 2011. Robert Neer has written the first history of napalm, from its inaugural test on the Harvard College soccer field, to a Marine Corps plan to attack Japan with millions of bats armed with tiny napalm time bombs, to the reflections of Phan Thi Kim Phuc, a girl who knew firsthand about its power and its morality. Robert M. Neer is an attorney and Core Lecturer in the History Department at Columbia University.

Blood in the forest – The end of the Second World

Prijs: 60,00 EUR
ISBN 9781911512066 – p 268 – hardcover – Engels - geschiedenis While the world waited for Hitler’s downfall, more than half a million men fought the six battles of the Courland Pocket in western Latvia. Blood in the forest builds a vivid picture of a savage episode at the end of WWII through eyewitness accounts and stories told here for the first time. In October 1944 Nazi forces pushed back from the Eastern Front were cut off and trapped with their backs to the Baltic. The only way out was by sea: their only chance of survival to hold back the Red Army. Latvians fought on both sides – some against a second Soviet occupation, some against the Nazis. Many had no choice, forced into battle against their fellow countryman – sometimes brother against brother. Hundreds of thousands of men of all nations died in unimaginable slaughter. When the Germans capitulated, a partisan war against Soviet rule continued from the forests for years afterward. An award-winning documentary journalist, the author travels through Courland, meeting veterans, survivors of the Holocaust, former partisans and a refugee who later became President. He also discovers the true story of Crocodile Dundee, a soldier who survived this hell. This is the tough, uncomfortable story of the place where the final surrender of WWII was signed, and of a nation both consumed by war and at war with itself. Vincent Hunt is a writer and award-winning BBC documentary maker who gathers his material face-to-face in his search to get to the heart of a story. He has crossed America, Europe and Africa making documentaries about key moments in world history, including post-colonialism in Africa, the US civil rights movement, and the Troubles in Northern Ireland. In Blood in the forest he travels through western Latvia meeting eyewitnesses to the overlooked chapter of the Second World War known as the Courland Pocket. He goes deep into the forests to hear graphic accounts of long-forgotten battles and terrible atrocities and meets ‘Diggers’ still recovering the fallen from their battlefield graves. This is Hunt’s second book about the end of WWII. His first, Fire and ice (The history press, 2014) was praised for its meticulous research (history of war magazine) gathering stories of the Nazi scorched earth retreat through northern Norway in 1944.

A world on fire – Britain’s crucial role in the Am

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9780375504945– p 958 – hardcover – Engels - geschiedenis Acclaimed historian Amanda Foreman follows the phenomenal success of her New York Times bestseller Georgiana: Duchess of Devonshire with her long-awaited second work of nonfiction: the fascinating story of the American Civil War and the major role played by Britain and its citizens in that epic struggle. Even before the first rumblings of secession shook the halls of Congress, British involvement in the coming schism was inevitable. Britain was dependent on the South for cotton, and in turn the Confederacy relied almost exclusively on Britain for guns, bullets, and ships. The Union sought to block any diplomacy between the two and consistently teetered on the brink of war with Britain. For four years the complex web of relationships between the countries led to defeats and victories both minute and history-making. In A world on fire, Amanda Foreman examines the fraught relations from multiple angles while she introduces characters both humble and grand, bringing them to vivid live over the course of her sweeping and brilliant narrative. Between 1861 and 1865, thousands of British citizens volunteered for service on both sides of the Civil War. From the first cannon blasts on Fort Sumter to Lee’s surrender at Appomattox, they served as officers and infantrymen, sailors and nurses, blockade runners and spies. Through personal letters, diaries, and journals, Foreman has woven together their experiences to form a panoramic yet intimate view of the war on the front lines, in the prison camps, and in the great cities of both the Union and the Confederacy. Through the eyes of these brave volunteers we see the details of the struggle for life and the great and powerful forces that threatened to demolish a nation. In the drawing rooms of London and the offices of Washington, on muddy fields and aboard packed ships, Foreman reveals the decisions made, the beliefs held and contested, and the personal triumphs and sacrifices that ultimately led to the reunification of America. A world on fire is a complex and groundbreaking work that will surely cement Amanda Foreman’s position as one of the most influential historians of our time. Amanda Foreman is a Visiting Research Fellow at Queen Mary, University of London. She won the Whitbread Prize for Georgiana: Duchess of Devonshire, which was adapted for the screen as The duchess. Educated as an undergraduate at Sarah Lawrence College and with master’s and doctorate degrees in history from Oxford University, she is now married with five children and lives in New York.

Rebel Yell – The violence, passion, and redemption

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9781451673289 – p 672 – hardcover – Engels - geschiedenis Stonewall Jackson has long been a figure of legend and romance. As much as any person in the Confederate pantheon, even Robert E. Lee, he embodies the romantic Southern notion of the virtuous lost cause. Jackson is also considered, without argument, one of our country’s greatest military figures. His brilliance at the art of war tied Abraham Lincoln and the Union high command in knots and threatened the ultimate success of the Union armies. Jackson’s strategic innovations shattered the conventional wisdom of how war was waged; he was so far ahead of his time that his techniques would be studied generations into the future. In April 1862 Jackson was merely another Confederate general in an army fighting for what seemed to be an increasingly desperate cause. By June he had engineered perhaps the greatest military campaign in American history and was one of the most famous men in the Western world. He had, moreover, given the Confederate cause what it had recently lacked – hope – and struck fear into the hearts of the Union. Rebel Yell is written with the swiftly vivid narrative that is S.C. Gwynne’s hallmark and is rich with battle lore, biographical detail, and intense conflict between historical figures. Gwynne delves deep into Jackson’s private life, including the loss of his young beloved first wife and his regimented personal habits. Rebel Yell traces Jackson’s brilliant twenty-four-month career in the Civil War, the period that encompasses his rise from obscurity to fame and legend; his stunning effect on the course of the war itself; and his tragic death, which caused both North and South to grieve the loss of a remarkable American hero. S.C. Gwynne is the author of the New York Times bestseller Empire of the summer moon, which was a finalist for the Pulitzer Prize and the National Book Critics Circle Award. He spent most of his career as a journalist including stints with Time as bureau chief, national correspondent, and senior editor and with Texas monthly as executive editor. He lives in Austin, Texas, with his wife, Katie, and daughter, Maisie.

The Praetorian guard – A history of Rome’s elite s

Prijs: 45,00 EUR
ISBN 9781845118846 – p 240 – hardcover – Engels - geschiedenis Whether they be the immortals, personal bodyguard of the Persian Achaemenid kings; or the death-or-glory Companions, Alexander the Great’s glorious cavalry corps; or Napoleon’s Imperial guards, flower of the French army, elite martial cohorts expert perennial fascination. And perhaps no special force commands the romance, the mystique or the enduring appeal of ancient Rome’s thoroughbred protection and counter-insurgency squadron: the renowned praetorian guard. This select military unit existed for over three hundred years. Adapted to be the personal army of the emperor, the guard soon took over a wide range of powers in Rome, and thus from the very beginning made a much greater impact on the city’s life than just as an imperial protection force. The praetorians were in fact inseparable from the whole machinery of state, in some cases even making or breaking individual emperors. Sandra Bingham here offers a timely history of the guard from its establishment by Augustus in 27 BCE to its disbandment by Constantine in CE 312. Topics covered include arms and insignia; the size, recruitment and command structure of the guard; duration of service and the duties of individual soldiers and officers. The author also provides a lively and comprehensive survey of the praetorians in the sources of antiquity. Augmented by carefully selected illustrations, maps and plans, this book will be vital reading for students and military history enthusiast alike. Sandra Bingham is a teaching fellow at the University of Edinburgh. Her publications include articles on aspects of the praetorian guard and on the Severans. Other interests include the rediscovery and reception of Carthage, Roman imperial women and the concept of imperial retreats.

William Tecumseh Sherman – In the service of my co

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9780393241570 – p 816 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie General William Tecumseh Sherman’s burning of Atlanta in 1864 established his legacy as a ruthless leader. Yet Sherman proved a far more complex character than his legendary military tactics reveal. Evolving from a spirited student at West Point, Sherman became a general who fought in some of the Civil War’s most decisive campaigns, including Shiloh, Vicksburg, Chattanooga, Atlanta, and Savannah – all rendered here in graphic detail. James Lee McDonough offers fresh insight into how, lamenting the war’s casualties, Sherman sought its swift end by devastating Southern resources in the Carolinas and on his famous March to the Sea. Following the war, Sherman relentlessly paved the way west during the Indian Wars as general-in-chief of the U.S. Army. McDonough also reveals that, despite Sherman’s many triumphs – and hard-as-nails exterior – he was a man riddled with self-doubt, tormented by fears that history would pass him by and that he would miss the chance to be of ‘service’ to his country. Drawing on years of research and ‘Old Cump’s’ prolific correspondence, McDonough also delves into Sherman’s dramatic personal life. The general had a strained relationship with his wife (and foster sister), Ellen, was plagued by personal debts, and lived much of his life separated from his family. Sherman was devastated by the death of his young son Willy, who fell ill soon after visiting the general on the Vicksburg battlefield. William Tecumseh Sherman is a meticulously researched, gripping exploration of the American icon whose military, political, and personal legacy reaches far beyond his time, and it will stand as the definitive biography of the man and the general for years to come. James Lee McDonough is a Civil War historian and professor emeritus of history at Auburn University. The author of nine other books lives in Lewisburg, Tennessee.

The storm before the storm – The beginning of the

Prijs: 13,00 EUR
ISBN 9781610397216 – p 327 – hardcover – Engels - geschiedenis The Roman Republic was one of the most remarkable achievements in the history of civilization. Beginning as a small city-state in central Italy, Rome gradually expended into a wider world filled with petty tyrants, barbarian chieftains, and despotic kings. Through the centuries, Rome’s model of cooperative and participatory government remained remarkably durable and unmatched in the history of the ancient world. In 146 BC, Rome finally emerged as the strongest power in the Mediterranean. But the very success of the Republic proved to be its undoing. The republican system was unable to cope with the vast empire Rome now ruled: rising economic inequality disrupted traditional ways of life, endemic social ant ethnic prejudice led to clashes over citizenship and voting rights, and rampant corruption and ruthless ambition sparked violent political clashes that cracked the once indestructible foundations of the Republic. Chronicling the years 146 – 78 BC, The storm before the storm dives headlong into the first generation to face this treacherous new political environment. Abandoning the ancient principles of their forbearers, men like Marius, Sulla, and the Gracchi brothers set dangerous new precedents that would start the Republic on the road to destruction and provide a stark warning about what can happen to a civilization that has lost its way. Mike Duncan is one of the foremost history podcasters in the world. His award-winning series The history of Rome set the gold standard for episodic narrative history and inspired a generation of listeners; his current series Revolutions explores the great political revolutions of history and is one of the most popular history podcasts in the world.

The sword of Rome – A biography of Marcus Claudius

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 1848843798 – p 150 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie Marcellus’ military exploits were largely unmatched by any other aristocrat of Roman Middle Republic. As a young soldier in the First Punic War, he won a reputation for his skill in single combat. In his first consulship, he earned a triumph for defeating a Gallic tribe, no small feat in and of itself, and also slew the Gallic chieftain Britomartus in single combat; consequently, he earned the spolia opima, an honor, according to later Romans, that had only been earned twice before, once by Romulus himself. He want on to defeat the seemingly invincible Hannibal in a small battle around the central Italian city of Nola, and subsequently led an army to subdue and plunder the powerful city of Syracuse in an epic two-year siege (despite the ingenious defensive measures of the inventor Archimedes). Yet, despite his undeniable success as a warrior and commander, Marcellus met with considerable political opposition at Rome. Marcellus’ career not only makes exciting reading, but gives an excellent vantage point from which to view the military and political struggles of the period and the role of military successes in the aristocratic culture of the Roman Republic. This biography is an important addition to existing works on Roman military and political history. Jeremiah McCall teaches high school history in Cincinnati, Ohio, USA. He has a PhD in Classical History and is a pioneering advocate of suing historical simulation games as tools for learning history. He is the author of The cavalry of the Roman Republic (2002), the definitive book on the subject, and Gaming the past (2011), a guide to using historical simulations in history education.

Hadrian’s empire – When Rome ruled the world ~ Dan

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 0340833602 – p 302 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie Hadrian’s Wall is one of the world's best known legacies of the Roman Empire. It has stood for two thousand years as a monument to its creator, and yet he himself remains an enigmatic figure. Hadrian was not in the usual mold of Roman Emperors. He was Spanish and a restless, inquiring intellectual with a deep love of Greek culture; he travelled constantly and spent much time in Athens and Alexandria. Although he was not warlike, he was a good soldier, comfortable mingling among the ranks. He wore no jewelry and preferred to walk rather than travel by horse or chariot. His personal life was a complicated one, rife with scandal and conflicted sexuality. As well as the wall, this complex character was also responsible for some of the world’s most enduring architectural treasures; he built the Pantheon in Rome, the largest dome built using pre-industrial methods, and he also constructed a sprawling 900-romm villa at Tivoli which still stands to this day. Written with the prefect combination of scholarship and accessibility, Hadrian’s Empire is not just a biography; it is an intimate social history of a crucial era in the history of Rome, Britain and the world. Danny Danziger is the author of nine books. He is a radio and television broadcaster, an award-winning newspaper columnist, and is currently writing a book about the Metropolitan Museum of Art in New York. Nicholas Purcell is a Fellow and Tutor in Ancient History, St. John’s College, Oxford; As a professional scholar he has a lifelong interest in using archaeology and geography to write about Greek and Roman history and is fascinated by all aspects of the past of the Mediterranean.

The Middle East under Rome ~ Maurice Sartre

Prijs: 35,00 EUR
ISBN 0674016831 – p 665 – hardcover – Engels - geschiedenis The ancient Middle East was the theater of passionate interaction between Phoenicians, Aramaeans, Arabs, Jews, Greeks and Romans. At the crossroads of the Mediterranean, Mesopotamia, and the Arabian peninsula, the area dominated by what the Romans called Syria was at times a scene of violent confrontation, but more often one of peaceful interaction, of prosperous cultivation, energetic production, and commerce – a crucible of cultural, religious, and artistic innovations that profoundly determined the course of world history. Maurice Sartre has written a long overdue and comprehensive history of the Semitic Near East (Modern Syria, Lebanon, Jordan and Israel) from the eve of the Roan conquest to the end of the third century C.E. and the dramatic rise of Christianity. Sartre’s broad yet finely detailed perspective takes in all aspects of this history, not just the political and military, but economic, social, cultural and religious developments as well. He devotes particular attention to the history of the Jewish people, placing it within that of the whole Middle East. Drawing upon the full range of ancient sources, including literary texts, Greek, Latin, and Semitic inscriptions, and the most recent archaeological discoveries, The Middle East under Rome will be an indispensable resource for students and scholars. This absorbing account of intense cultural interaction will also engage anyone interested in the history of the Middle East. Maurice Sartre is Professor of Ancient History, University of Tours and the Institut Universitaire de France.

The crisis of Rome – The Jugurthine and northern w

Prijs: 40,00 EUR
ISBN 1844159728 – p 259 – hardcover – Engels - geschiedenis In the later 2nd century BC, after a period of rapid expansion and conquest, the Roman Republic found itself in crisis. In North Africa her armies were already bogged down in a long difficult guerrilla war in a harsh environment when an invasion by a coalition of Germanic tribes, the Cimbri, Teutones and Ambrones, threatened Italy and Rome itself, inflicting a series of heavy reverses on Roman forces, culminating in the catastrophic defeat at the Battle of Arausio. Gaius Marius was the man of the hour. He brought the first war to a victorious end, crushing the Numidian King Jugurtha in battle and leading him back to Rome in chains. Before his ship even returned to Italy, the senate elected Marius to lead the war against the northern invaders. Reorganizing and reinvigorating the demoralized Roman legions, he led them to two remarkable victories in the space of months, crushing the Teutones and Ambrones at Aquae Sextiae and the Cimbri at Vercellae. The Roman army emerged from this period of crisis a much leaner and more professional force and the author examines the extent to which the ’Marian Reforms’ ware responsible for this and the extent to which they can be attributed to Marius himself. The author questions the widely-held view that the Roman army emerged from the period a much leaner and more professional force and examines the role of the so-called Marian reforms. After a successful career in corporate finance, Dr. Gareth Sampson returned to the study of ancient Rome and gained his PhD from the University of Manchester, where he taught ancient history for a number of years. He now lives in Plymouth. His previous book, The defeat of Rome was published by Pen & Sword in 2008.

The collapse of Rome – Marius, Sulla & the 1st Civ

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 1848843267 – p 284 – hardcover – Engels - geschiedenis By the early first century BC, the Roman Republic had already carved itself a massive empire and was easily the most powerful state in the Mediterranean. Roman armies had marched victoriously over enemies far and wide, but the Roman heartland was soon to feel the tramp of armies on campaign as the Republic was convulsed by civil war and rival warlords vied for supremacy, sounding the first death knell of the Republican system. At the center of the conflict was the rivalry between Marius, victor of the Jugurthine and Northern wars, and his former subordinate, Sulla. But, as Gareth Sampson points out in this new analysis, the situation was much more complex than the traditional view portrays it and the scope of the First Civil War both wider and longer. This clear study of a critical and bloody period in Roman history makes an ideal sequel to the author’s previous book, The crisis of Rome. After a successful career in corporate finance, Dr. Gareth Sampson returned to the study of ancient Rome and gained his PhD from the University of Manchester, where he currently teaches ancient history; he lives in Plymouth with his partner and their son. Both his previous book were also published by Pen & Sword.

Sulla – A dictator reconsidered ~ Lynda Telford

Prijs: 17,00 EUR
ISBN 1783030488 – p 289 – hardcover – Engels - geschiedenis Lucius Cornelius Sulla is one of the central figures of the late Roman Republic. Indeed, he is often considered a major catalyst in the death of the republican system, the ambitious general whose feud with a rival (Marius) led to his marching on Rome with an army at his back, leading to civil war and the terrible internecine bloodletting of the proscriptions. In these things, and in his appropriation of the title of dictator with absolute power, he set a dangerous precedent to be followed by Julius Caesar a generation later. Lynda Telford believes Sulla’s portrayal as a monstrous, brutal tyrant is unjustified. While accepting that he was responsible for much bloodshed, she contends that he was no more brutal than many of his contemporaries who have received a kinder press. Moreover, even his harshest measures were motivated nor by selfish ambition but by genuine desire to do what he believed best for Rome. The author believes the bias of the surviving sources, and modern biographers, has exaggerated the ill-feeling towards Sulla in his lifetime. After all, he voluntarily laid aside dictatorial power and enjoyed a peaceful retirement without fear of assassination. The contrast to Caesar is obvious. Lynda Telford gives a long overdue reappraisal of this significant personality, considering such factors as the effect of his disfiguring illness. The portrait that emerges is a subtle and nuanced one; her Sulla is very much a human, not a monster. Lynda Telford makes a habit of fighting the corner of maligned historical figures, being a committee member of the Yorkshire branch of the Richard III Society. She has written numerous articles on Roman and Medieval Yorkshire and leads guided tours of historical sites. She lives in Leeds, West Yorkshire. This is her first book.

Praetorian – The rise and fall of Rome’s imperial

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9780300218954 – p 336 – hardcover – Engels - geschiedenis Founded by Augustus around 27 BC, the elite Praetorian Guard was tasked with the protection of the emperor and his family. As the centuries unfolded, however, praetorian soldiers served not only as protectors and enforcers but also as powerful political players. Fiercely loyal to some emperors, they vied with others and ruthlessly toppled those wo displeased them, including Caligula, Nero, Pertinax, and many more. In this compelling narrative, Guy de la Bédoyère provides the first full history of the praetorians, whose dangerous ambitions ceased only when Constantine permanently disbanded them following their support for his rival. Introducing praetorians of all echelons, from prefects and messengers to artillery experts and executioners, de la Bésoyère explores the delicate position of emperors for whom prestige and guile were the only defense against bodyguards hungry for power. Folding fascinating details into a broad assessment of the praetorian era, this exciting account sheds new light on the wars, laws and politics of the ancient world’s most extraordinary empire. Guy de la Bésoyère is the author of a widely admired series of books on Roman history and archaeology. He has appeared regularly on the UK’s Channel 4 archaeology series Time team, is well known in the United States for his volume The Romans for dummies, and is a Fellow of the Society of Antiquaries of London.

A savage war – A military history of the civil war

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 9780691169408 – p 602 – hardcover – Engels - geschiedenis The Civil War represented a momentous change in the character of war. It combined the projection of military might across a continent on a scale never before seen with an unprecedented mass mobilization of peoples. Yet despite the revolutionizing aspects of the Civil War, its leaders faced the same uncertainties and vagaries of chance that have vexed combatants since the days of Thucydides and the Peloponnesian War. A savage war sheds critical new light on this defining chapter in military history. In a masterful narrative that propels readers from the first shots fired at Fort Sumter to the surrender of Robert E. Lee’s army at Appomattox, Williamson Murray and Wayne Wei-siang Hsieh bring every aspect of the battlefield vividly to life. They show how this new way of waging war was made possible by the powerful historical forces unleashed by the Industrial Revolution and the French Revolution, yet how the war was far from being simply a story of the triumph of superior machines. Despite the Union’s material superiority, a Union victory remained in doubt for most of the war. Murray and Hsieh paint indelible portraits of Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, William Tecumseh Sherman, and other major figures whose leadership, judgment, and personal character played such decisive roles in the fate of a nation. They also examine how the Army of the Potomac, the Army of Northern Virginia, and the other major armies developed entirely different cultures that influenced the war’s outcome. A military history of breathtaking sweep and scope, A savage war reveals how the Civil War ushered in the age of modern warfare. Williamson Murray is professor emeritus of history at Ohio State University. He has written many books. Wayne Weis-siang Hsieh is associate professor of history at the United States Naval Academy. They both live in Fairfax.

The cause of all nations – An international histor

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9780465029679 – p 382 – hardcover – Engels - geschiedenis When Abraham Lincoln delivered the Gettysburg Address in 1863, he had broader aims than simply rallying a war-weary nation. Lincoln realized that the Civil War had taken on a wider significance – that all of Europe and Latin America was watching to see whether the United States, a beleaguered model of democracy, would indeed ‘perish from the earth’. In The cause of all nations, distinguished historian Don H. Doyle explains that the Civil War was viewed abroad as part of a much larger struggle for democracy that spanned the Atlantic Ocean and had begun with the American and French Revolutions; while Battles raged at Bull Run, Antietam, and Gettysburg, a parallel contest took place abroad, both in the marbled courts of power and in the public square. Foreign observers held widely divergent views on the war – from radicals such as Karl Marx and Giuseppe Garibaldi who called on the North to fight for liberty and equality, to aristocratic monarchists, who hoped that the collapse of the Union would strike a death blow against democratic movements on both sides of the Atlantic. Nowhere were these monarchist dreams more ominous than in Mexico, where Napoleon III sought to implement his Grand Design for a Latin Catholic empire that would thwart the spread of Anglo-Saxon democracy and use the Confederacy as a buffer state. Hoping to capitalize on public sympathies abroad, both the Union and the Confederacy sent diplomats and special agents overseas: the South to seek recognition and support, and the North to keep European powers from interfering; Confederate agents appealed to those conservative elements who wanted the South to serve as a bulwark against radical egalitarianism. Lincoln and his Union agents overseas learned to appeal to many foreigners by embracing emancipation and casting the Union has the embattled defender of universal republican ideals, the ‘last best hope of earth’. A bold account of the international dimensions of America’s defining conflict, The cause of all nations frames the Civil War as a pivotal moment in a global struggle that would decide the survival of democracy. Don H. Doyle is the McCausland Professor of History at the University of South Carolina. He’s the author of several books.

Justinian’s flea – Plague, empire and the birth of

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9780224073691 – p 367 – hardcover – Engels - geschiedenis In the middle of the sixth century, the world’s smallest organism collided with the word’s mightiest empire. With the death of twenty-five million people, the Roman Empire, under her last great emperor, Justinian, was decimated. Before Yersinia pestis, the bacterium that carries bubonic plague, was finished, both the Roman and Persian empires were easy pickings for the armies of Muhammad on their conquering march out of Arabia. In its wake, the plague – history’s first pandemic – marked the transition form the age of Mediterranean empire sot the age of European nation-states – from antiquity to the medieval world. Justinian’s flea is the story of that collision, a narrative history that weaves together evolutionary microbiology, architecture, military history, geography, rat and flea ecology, jurisprudence, theology, epidemiology, and the economics of the silk trade. The climax of Justinian’s flea – the summer of 542, when Constantinople witnessed the death of 5,000 of its citizens every day – is revealed through the experiences of the remarkable individuals whose lives are a window onto a remarkable age: Justinian himself, of course, but also his general Belisarius, the greatest soldier between Caesar and Saladin, who’s conquests marked the end of imperial rule in Italy and Africa; his architect, Anthemius, the mathematician-engineer who built Constantinople’s Hagia Sophia (and whose brother, Alexander, was the great physician of the plague years); Tribonian, the jurist who created the Justinianic Code, the source of Europe’s tradition of Civil Law; and, finally, his empress Theodora, the one-time prostitute who become co-ruler of the empire, the most politically powerful woman in European history until Elizabeth I. Melding contemporary sources with modern disciplines, Justinian’s flea is a unique account of one of history’s greatest turning points. William Rosen was a senior executive at Macmillan and Simon & Schuster publishing houses for more than twenty-five years. He lives in Princeton, New Jersey. This is his first book.

The Persian war – In Herodotus and other ancient v

Prijs: 24,00 EUR
ISBN 9781472808639 – p 511 – hardcover – Engels - geschiedenis The Persian War is the name generally given to the first two decades of the period of conflict between the Greeks and the Persians that began in 499 BC and ended around 450. The pivotal moment came in 479, when a massive Persian invasion force was defeated and driven out of mainland Greece and Europe, never to return. The victory of a few Greek city-states over the world’s first superpower was an extraordinary military feat that secured the future of Western civilization. All modern accounts of the war as a whole, and of the best-known battles of Marathon, Thermopylae and Salamis, depend on the ancient sources, foremost amongst them Herodotus. Yet although these modern narratives generally include numerous references to the ancient authors, they quote little directly from them. This is the first book to bring together Herodotus’ entire narrative and interweave it with other ancient voices alongside detailed commentary to present and clarify the original texts. The extracts from other ancient writers add value to Herodotus’ narrative in various ways: some offer fresh analysis and credible extra detail; some contradict him interestingly; some provide background illumination; and some add drama and color. All are woven into a compelling narrative tapestry that brings this immense clash of arms vividly to life. William Shepherd studies classics and philosophy at Clare College, Cambridge, in the 1960s and then embarked on a career in publishing which finally brought him to Osprey Publishing, where he retired as chief executive in 2007. He is author of Herodotus: The Persian war (Cambridge University Press, 1982), a classical studies textbook, and has contributed two volumes to the Osprey Campaign series, on the battles of Salamis and Plataea. He lives in the Cherwell Valley, North of Oxford.

Emperors of Rome – The monsters: From Tiberius to

Prijs: 7,00 EUR
ISBN 1526728850 – p127 – paperback – Engels - geschiedenis As with everything else, there were good and bad Roman emperors. The good, like Trajan (98 – 117-, Hadrian (117 – 138), Antoninus Pius (138 – 161) and Marcus Aurelius (161 – 180) were largely civilized and civilizing. The bad, on the other hand, were sometimes nothing less than monsters, exhibiting varying degrees of corruption, cruelty, depravity and insanity. It is a sobering thought that these ogres were responsible for governing the greatest civilization in the world, simultaneously terrorizing, brutalizing and massacring. Tiberius, Caligula, Nero, Domitian, Commodus, Caracella, Elagabalus, Septimius Severus, Diocletian, Maximinus Thrax, Justinian and Theodora all had more bad days than good; they are all covered in this book. Their exploits have, of course, been well documented since classical times but much of the coverage can only be called gratuitous, sensationalist or tabloid. This book is different because it is based on primary sources and evidence – and attempts to balance out the shocking with any mitigating aspects in each of their lives. Many of our monsters have some redeeming factors and it is important that these are exposed if a true record of their lives is to be conveyed. The book also examines how each has been treated by posterity in literature, theatre and film, and the lessons intended to be drawn from popular culture through the ages.

The Usborne history of Britain kings & queens

Prijs: 9,00 EUR
ISBN 9781409545897 – p 192 - hardcover – Engels - geschiedenis From Alfred the Great to the Windsors, this is the story of one of the oldest monarchies in the world. Find out how Britain’s history has been shaped by the lives, loves, triumphs and tragedies of its kings and queens, all brought vividly to life with majestic portraits and family trees.

The war of the Roses – The key players in the stru

Prijs: 50,00 EUR
ISBN 9781445646350 – p 287 – hardcover – Engels - geschiedenis In the second half of the fifteenth century, for over thirty years, civil war tore England apart. However, its roots were deeper and its thorns were felt for longer than this time frame suggests. The Wars of the Roses were not a coherent period of continual warfare. There were distinct episodes of conflict, interspersed with long periods of peace. But the struggles never really ceased. Motives changed, fortunes waxed and waned, the nature of kingship was weighed and measured and the mettle of some of England’s greatest families was put to the test. Matthew Lewis examines the people behind these events, exploring the personalities of the main players, their motives, successes and failures. He uncovers some of the lesser-known tales and personal stories often lost in the broad sweep of the Wars of the Roses, in a period of famously complex loyalties and shifting fortunes. Matthew Lewis is the author of two histories and two historical fiction novels. Matthew was born in the West Midlands and has a degree in Law. He blogs regularly about the Wars of the Roses and operates two history podcasts. He lives in Shropshire.

Constantinople – The last great siege, 1453 ~ Roge

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 0571221858 – p 304 – hardcover – Engels - geschiedenis In the spring of 1453, the Ottoman Turks advanced on Constantinople in pursuit of an ancient Islamic dream: capturing the thousand-year-old capital of Christian Byzantium. During the siege that followed, a small band of badly organized defenders, outnumbered ten to one, confronted the might of the Ottoman army in a bitter contest fought on land, sea and underground, and directed by two remarkable men – Sultan Mehmet II and the Emperor Constantine XI. In the fevered religious atmosphere, heightened by the first massed use of artillery bombardment, both sides feared that the end of the world was nigh. The outcome of the siege, decided in a few short hours on 29 May 1453, in one of the great se-piece moments of world history. Constantinople is narrative history at its very best: an intense, extraordinary tale of courage and cruelty, technological ingenuity, endurance and luck. Roger Crowley read English at Cambridge before going to live in Istanbul. He now works in publishing and lives in Gloucestershire. Constantinople is his first book.

If walls could talk – An intimate history of the h

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9780802779953 – p 351 – hardcover – Engels - geschiedenis Why did the flushing toilet take two centuries to catch on? Why did medieval people sleep sitting up? When were the two ‘dirty centuries'? Why did gas lighting cause Victorian ladies to faint? Why, for centuries, did rich people fear fruit? In her brilliantly and creatively researched book, Lucy Worsley takes us through the bedroom, bathroom, living room, and kitchen. She covers the history of each rom and explores what people actually did in bed, in the bath, at the table, and at the stove – from sauce stirring to breastfeeding, teeth cleaning to masturbation, getting dressed to getting married – providing a compelling account of how the four rooms of the home have evolved from medieval times to today. But this book is about far more than the walls, windows, furniture, and appliances that make up a home. Through quirky, fascinating, and seemingly trivial details about domestic life, we can chart revolutionary changes in society. A person’s residence makes an excellent starting point for assessing their time, place, and life, and by evaluating changes in homes throughout history, we can learn how we have progressed as a civilization. Today’s homes are warmer, more comfortable, and easier to clean than ever before, but Worsley posits that we have much to learn from the quarters of our ancestors. In a world where fossil fuels are running out, the future of the home – and therefor our society – will be guided by lessons from the low-technology, pre-industrial past. Lucy Worsley is chief curator at Historic Royal Palaces, the independent charity that looks after the Tower of London, Hampton Court Palace, Kensington Palace State Apartments, the Banqueting House in Whitehall, and Kew Palace in Kew Gardens. She appears regularly on radio and television, most recently as the host of the four-part BBC television series, If walls could talk, that accompanies this book. She is also the author of Cavalier and The courtiers.

The courtiers – Splendor and intrigue in the Georg

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9780802719874 – p 402 – hardcover – Engels - geschiedenis Now famous as the former home of Diana, Princess of Wales, the glory days of Kensington Palace came between 1714 and 1760, during the reigns of George I and George II. In the eighteenth century, the palace’s most elegant assembly room was in fact a blood battlefield. This was a world of skullduggery, politicking, wigs, and beauty spots, where fans whistled open like switchblades. Beneath their powder and perfume, these courtiers stank of sweat, insecurity, and glittering ambition. In The courtiers, Lucy Worsley charts the trajectory of the fantastically quarrelsome Hanoverians and the last gasps of British court life. Structured around the paintings of courtiers and servants that line the walls of the King’s Grand Staircase – paintings you can see in Kensington Palace today – The courtiers goes behind closed doors to meet the warriors of this courtly battlefield: a pushy young painter, a maid of honor with a secret marriage, a vice-loving vice chamberlain, a bedchamber woman with a violent husband, two aging royal mistresses, and many more, including, of course, members of the royal family itself. A feast for Anglophiles and lovers of history and royalty. The courtiers is an indelible portrait of court life leading up to the famous reign of George III. Lucy Worsley is the chief curator at Historic Royal Palaces, the independent charity that look safter the Tower of London, Hampton Court Palace, and Kensington Palace State Apartments.

Thermopylae – The battle for the West ~ Ernle Brad

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9780306813603 – p 255 – paperback – Engels - geschiedenis The three-day battle for the pass at the ‘Hot Gates’ of Thermopylae was a critical contest in the Persian king Xerxes’s massive invasion of Greece. The bloody stand made there by Leonidas and his small Spartan army in 480 B.C. has since become the very emblem of patriotism, courage, and sacrifice. The ambitions of Xerxes were vast. Having amassed the largest force of men and ships ever assembled, he set out to conquer Greece, at the same time sending an army of Carthaginians to overrun Sicily. The two forces planned to open the gates to the wealth of the western Mediterranean. Ernle Bradford’s narrative spans the entire era of the invasion, from the building of an incredible wooden bridge across the Hellespont to the final crushing defeat of the Persian rear guard at the battle of Plataea. There, as before, the Spartans were the decisive force. It was at Thermopylae, however, that the fate of Xerxes’s forces was determined by a small band of Spartans. In Thermopylae, Ernle Bradford brings to life the personalities and battles of this epic period with unmatched skill and verve. Ernel Bardford, who served in the Royal Navy during World War II, was a veteran sailor of the Mediterranean and Aegean seas.

Nemesis – Alcibiades and the fall of Athens ~ Davi

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9780674660441 – p 380 – hardcover – Engels - geschiedenis Alcibiades was one of the most dazzling figures of the Golden Age of Athens. A ward of Pericles and a friend of Socrates, he was spectacularly rich, bewitchingly handsome and charismatic, a skilled general, and a ruthless politician. He was also a serial traitor, infamous for his dizzying changes of loyalty in the Peloponnesian War. Nemesis tells the story of this extraordinary life and the turbulent world that Alcibiades set out to conquer. David Stuttard recreates ancient Athens at the height of its glory as he follows Alcibiades from childhood to political power; Outraged by Alcibiades’ celebrity lifestyle, his enemies sought every chance to undermine him. Eventually, facing a capital charge of impiety, Alcibiades escaped to the enemy, Sparta. There he traded military intelligence for safety until, suspected of seducing a Spartan queen, he was forced to flee again – this time to Greece’s long-term foes, the Persians. Miraculously, though, he engineered a recall to Athens as Supreme Commander, but – suffering a reversal – he took flight to Thrace, where he lived as a warlord. At last in Anatolia, tracked by his enemies, he died naked and alone in a hail of arrows. As he follows Alcibiades’ journeys crisscrossing the Mediterranean from mainland Greece to Syracuse, Sardis, and Byzantium, Stuttard weaves together the threads of Alcibiades’ adventures against a backdrop of cultural splendor and international chaos. Navigating often contradictory evidence, Nemesis provides a coherent and spellbinding account of a life that has gripped historians, storytellers, and artists for more than two thousand years. David Stuttard is an independent scholar and theater director.

Destructive & formidable – British infantry firepo

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9781848327689 – p 217 – hardcover – Engels - geschiedenis In the seventeenth and eighteenth centuries, the British Army’s victories over the French at battles such as Blenheim in 1704, Minden and Quebec in 1759, an dover the Jacobites at Culloden in 1746, were largely credited to its infantry’s particularly effective and deadly firepower. For the first time, David Blackmore has gone back to original drill manuals and other contemporary sources to discover the reasons behind this. The book begins by considering the procedures and practices of soldiers in a given period and analyses exactly how things were done and, in turn, why events unfolded as they did. What is revealed in a specifically British set of tactics which explain how that superiority was achieved and then maintained over such a long period. The findings correct many of the misconceptions about British infantry firepower in the age of the musket and linear warfare. This is a major new contribution to our understanding of an important period of British military history. Dr. David Blackmore is a former curator at the Royal Armouries and the author of Arms and armour of the English Civil Wars, British cavalry of the Mid-18th century and many other articles and contributions to books.

Demolishing the myth – The tank battle at Prokhoro

Prijs: 60,00 EUR
ISBN 9781906033897 – p 630 – hardcover – Engels - geschiedenis A groundbreaking book when first published in Russia in 2005, now Valeriy Zamulin’s study of the crucible of combat during the titanic clash at Kursk – the fighting at Prokhorovka – is available in English in a revised and expanded format containing much unique new material, including additional information, images and new maps. A former staff member of the Prokhorovka Battlefield State Museum, Zamulin has dedicated years of his life to the study of the battle of Kursk, and especially the fighting on its southern flank in volving the famous attack of the II Ss Panzer Corps into the teeth of deeply-echeloned Red Army defenses. A product o f five years of intense research in to the once-secret Central Archives of the Russian Ministry of Defense, Zamulin lays out in enormous detail the plans and tactics of both sides, culminating in the famous and controversial clash at Prokhorovka on 12 July 1943. Zamulin skillfully weaves reminiscences of Red Army and Wehrmacht soldiers and officers into the narrative of the fighting, using in part files belonging to the Prokhorovka Battlefield State Museum. Zamulin has the advantage of living in Prokhorovka, so he has walked the ground of the battlefield many times and has an intimate knowledge of the terrain. Examining the battle from primarily the Soviet side, Zamulin reveals the real costs and real achievements of the Red Army at Kursk, and especially Prokhorovka. He examines mistaken deployments and faulty decisions that hampered the Voreonezh Frant’s efforts to contain the Fourth Panzer Army’s assault, and the valiant, self-sacrificial fighting of the Red Army’s soldiers and junior officers as they sought to slow the German advance, and then crush the II Ss Panzer Corps with a heavy counterattack at Prokhorovka on 12 July. The combat on this day receives particular scrutiny, as Zamulin works to clarify the relative size of the contending forces, the actual area of this battle, and the costs suffered by both sides. The costs to General P.A. Rotmistrov’s 5th Guards Army as they slammed into 1st SS Panzergrenadier Division Leibstandarte Adolf Hitler, 3rd SS Panzergrenadier Division Totenkopf and a portion of 2nd SS Panzergrenadier Division Das Reich were particularly devastating, and Zamulin examines the nuts and bolts of the counteroffensive to see why this was to. Zamulin does not exclude the oft-overlooked efforts of Army Group Kempf’s III Panzer Corps on the right wing of the Fourth Panzer Army, as it sought to keep pace with the II SS Panzer Corps’ advance, and then breach the line of the Northern Donets River in order to link up with its left-hand neighbor in the region of Prokhorovka. Zamulin describes how the Soviet High Command and the Voronezh Front had to quickly cobble together a defense of this line with already battered units, but needed to reinforce it with fresh formations at the expense of the counterstroke at Prokhorovka. Illustrated with numerous maps and photographs (including present-day views of the battlefield), and supplemented with extensive tables of data, Zamulin’s book is an outstanding contribution to the growing literature on the battle of Kursk, and further demolishes many of the myths and legends that grew up around this battle. Valeriy Zamulin is a former Deputy Director and Director of Research at the Prokhorovka Battlefield Park Museum, 1996 – 2009. In addition to the present book, he has written over 60 articles and two other books on the subject of the Battle of Kursk published in Russia. Recently earning a PhD in History, he is currently conducting research for a detailed study of the savage back-and-fourth fighting for Ponyri on the northern shoulder of the Kursk bulge, which some have referenced as ‘The Stalingrad of Kursk’. He grew up walking the battlefield on behalf of the Museum, including the recent recovery of the remains of a T-34 tank which became stuck in a swamp during the battle and was later swallowed up by it. He lives in Prokhorovka. Stuart Britton is a freelance translator and editor residing in Cedar Rapids, Iowa. He has been responsible for making a growing number of Russian titles available to readers of the English language, consisting primarily of memoirs by Red Army veterans and recent historical research concerning the Eastern Front of the Second World War and Soviet air operations in the Korean War.

Catastrophe – Europe goes to war 1914 ~ Max Hastin

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9780007398577 – p 628 – hardcover – Engels - geschiedenis In 1914, Europe plunged into the twentieth century’s first terrible act of self-immolation – what was then called ‘The Great War’. On the eve of its centenary, Max Hastings seeks to explain both how the conflict came about and what befell millions of men and women during the first months of strife. He finds the evidence overwhelming that Austria and Germany must accept principal blame for the outbreak. While what followed was a vast tragedy, he argues passionately against the ‘poets’ view’, that the war was not worth winning. It was vital to the freedom of Europe, he says, that the kaiser’s Germany should be defeated. His narrative of the early battles will astonish those whose images of the war are simply of mud, wire, trenches and steel helmets. Hastings describes how the French army marched into action amid virgin rural landscapes, in uniforms of red and blue, led by mounted officers, with flags flying and bands playing. The bloodiest day of the entire Western war fell on 22 August 1914, when the French lost 27,000 dead. Four days later, at Le Cateau, the British fought an extraordinary action against the oncoming Germans, one of the last of its kind in history. In October, at terrible cost they held the allied line against massive German assaults in the first battle of Ypres. The author also describes the brutal struggles in Serbia, East Prussia and Galicia, where by Christmas the Germans, Austrians, Russians and Serbs had inflicted on each other three million casualties. The book offers some answers to the huge and fascinating question ‘what happened to Europe in 1914?’, through Max Hastings’s accustomed blend of top-down and bottom-up accounts from a multitude of statesman and generals, peasants, housewives and private soldiers of seven nations. His narrative pricks myths and offers some striking and controversial judgements; for a host of readers gripped by the author’s last international bestseller All hell let loose, this will seem a worthy successor. Sir Max Hastings is the author of twenty-four books, many of them about war. He was educated at Charterhouse and University College, Oxford, which he quit after a year to become a journalist. Thereafter he reported for newspapers and BBC TV from sixty-four countries and eleven conflicts, notably the 1973 Arab-Israeli War, Vietnam and the 1982 battle for the Falklands. Between 1986 and 2002 he was editor of the Evening Standard. He has won many prizes both for journalism and for his books, most recently the 2012 Chicago Pritzker Library’s literary award for his contribution to military history, and the RUSI’s Westminster Medal for his international best-seller All hell let loose. He has two grown-up children, Charlotte and Harry, and lives with his wife Penny in West Barkshire, where they garden enthusiastically.

The war of the three Gods – Romans, Persians and t

Prijs: 35,00 EUR
ISBN 1848846126 – p 256 – hardcover – Engels - geschiedenis The War of the three Gods is a military history of the Near and Middle east in the seventh century, with its chief focus on the reign of the Eastern Roman Emperor Heraclius ‘AD 610 – 641). This was a pivotal time in world history as well as a dramatic one. The Eastern Roman Empire was brought to the very brink of extinction by the Sassanid Persians, before Heraclius managed to inflict a crushing defeat on the Sassanids with a desperate, final gambit. His conquests were short-lived, however, for the newly-converted adherents of Islam burst upon the region, administering the coup de grace to Sassanid power and laying siege to Constantinople itself to usher in a new era. Peter Crawford skillfully narrates the three-way struggle between the Christian Roman, Zoroastrian Persian and Islamic Arab empires, a period of conflict peopled with fascinating characters, including ‘but not limited to) Heraclius, Khusro II and the Prophet Muhammad himself. Many of the epic battles of the period – Nineveh, Yarmuk, Qadisiyyah and Nahavand – and sieges such as those of Jerusalem and Constantinople are described in as much detail as possible. The strategies and tactics of these very different armies are discussed and analyzed, while plentiful maps allow the reader to follow the events and varying fortunes of the contending empires. This is an exciting and important study of a conflict that reshaped the map of the world. Dr. Peter Crawford gained a PhD in Ancient History at Queen’s University Belfast under the tutelage of respected Roman historian Professor Brian Campbell. This is his first book. He lives in Ballymoney, Co. Antrim, Northern Ireland.

George, Nicholas and Wilhelm – Three royal cousins

Prijs: 17,00 EUR
ISBN 9781400043637 – p 499 – hardcover – Engels - geschiedenis In the years before the First World War, the great European powers were ruled by three first cousins: King George V of Britain, Kaiser Wilhelm II of Germany and Tsar Nicholas II of Russia. Together, they presided over the last years of dynastic Europe and the outbreak of the most destructive war the world had ever seen, a war that set twentieth-century Europe on course to be the most violent continent in the history of the world. Miranda Carter uses the cousins’ correspondence and a host of historical sources to tell the tragicomic story of a tiny, glittering, solipsistic world that was often preposterously out of kilter with its time, struggling to stay in command of politics and world events as history overtook it. George, Nicholas and Wilhelm is a brilliant and sometimes darkly hilarious portrait of these men – damaged, egotistical Wilhelm; quiet stubborn Nicholas; and anxious, dutiful George – and their lives, foibles and obsessions, from tantrums to uniforms to stamp collecting. It is also alive with fresh, subtle portraits of other familiar figures: Queen Victoria – grandmother of two of them, grandmother-in-law to the third – whose conservatism and bullying obsession with family left a dangerous legacy; and Edward VII, the playboy ‘arch-vulgarian’ who turned out to have a remarkable gift for international relations and the theatrics of mass politics. At the same time, Carter weaves through their stories a riveting account of the events that led to World War I, showing how the personal and the political interacted, sometimes to devastating effect. For all three men the war would be a disaster that destroyed forever the illusion of their close family relationships, with any sense of peace and harmony shattered in a final coda of murder, betrayal and abdication. Miranda Carter is the author of Anthony Blunt: His lives, which won the Orwell Prize for political writing and the Royal Society of Literature W.H. Heinemann Award, and was chosen as one of The New York Times Book Review’s seven Best Books of 2002. She lives in London with her husband and two sons.

Order in chaos – The memoirs of general of Panzer

Prijs: 80,00 EUR
ISBN German general Hermann Balck (1897 – 1982) is considered to have been one of World War II’s greatest battlefield commanders. His brilliantly fought battles were masterpieces of tactical agility, mobile counterattack, and the technique of Auftragstaktik, or ‘mission-oriented tactics’. Uninterested in politics and disliked by SS chief Heinrich Himmler, Black repeatedly refused assignment to the General Staff. After the war, he was one of the few senior German commanders who declined to participate in the U.S. Army’s military history debriefing and monograph program, but in 1981, just one year before his death, Black published this illuminating memoir. Drawing heavily on his meticulously kept journals, Black discusses his childhood and his military career, which spanned the First and Second World Wars. He detailed the command decision-making process as well as operations on the ground during crucial battles, including the Battle of the Marne in World War I and his incredible victories against a larger and better equipped Soviet army at the Chir River in World War II. Black also offers observations on Germany’s greatest generals, such as Erich Ludendorff and Heinz Guderian, and shares his thoughts on international relations, domestic politics, and Germany’s place in history. Available in English for the first time in an expertly edited and annotated edition, this important book provides essential information about the German military during a critical era in modern history. Major General David T. Zabecki, USA (Ret.), is an Honorary Senior Research Fello win the War Studies Programme at the University of Birmingham (United Kingdom). He is the author or editor of many books. Lieutenant Colonel Dieter J. Biedekarten, USA (Ret.), was born and educated in Germany. He immigrated to the United States and became an American citizen and a U.S. Army officer. – p 541 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie

Blitzkrieg no longer – The German Wehrmacht in bat

Prijs: 12,00 EUR
ISBN 184884302x – p 316 – hardcover – Engels - geschiedenis In 1939, the Germans stormed into Poland, shocking the world with the speed, the destructiveness, the seeming invincibility of their blitzkrieg. By 1943, the tide had started to turn. Successes still came, but these were increasingly eclipsed by defeats and retreats, setbacks and surrenders. In Blitzkrieg no longer, Samuel W. Mitcham, Jr., offers a riveting glimpse inside the Third Reich’s war machine during the pivotal year of 1943. The year began well enough for Hitler and his armed forces, with the brilliant Erich von Manstein orchestrating an almost miraculous regrouping after the disaster at Stalingrad. The Wehremacht lived to fight another day – indeed, another two years – but growing Allied strength and experience combined with German shortages in men and materiel to stymie Germany’s advances on all fronts. In the Mediterranean, Erwin Rommel’s earlier gains in North Africa were erased by the surrender of Tunisia in May. Two months later, the Allies landed in Sicily, initiating a five-week battle that ousted the Germans from the island, although some 60,000 men escaped to Italy, which the Allies invaded in September. German troops there were entrenched and fought tenaciously in a campaign that would last until 1945. On the Eastern front, the barbarous warfare of 1941 and 1942 continued unabated – only now the Soviets often had the upper hand, both in numbers and, more and more, in operational ingenuity. Even Manstein could not produce a victory at Kursk, where Soviet T-34s beat German Tigers and Panthers in the largest armor battle in history. Kursk would mark the beginning of Nazi Germany’s long and bloody retreat in the East. The Third Reich’s defeats were not limited to the ground; At sea, the Allies neutralized the U-boat threat, and in the air, they dominated the Luftwaffe and took the war to the German home front. The war would drag on for two more brutal years, but the end was now in sight; no longer could the Germans mount their feared blitzkrieg: no longer could they win the war. Mitcham chronicles this turning-point year with insight and drama. Samuel W. Mitcham, Jr., is a former U.S. Army helicopter pilot and holds a doctorate from the University of Tennessee. An internationally recognized authority on the Wehrmacht and Nazi Germany, he has written numerous books.

Blood and sand – Suez, Hungary, and Eisenhower’s c

Prijs: 8,00 EUR
ISBN 9780062249241 – p 534 – hardcover – Engels - geschiedenis A revelatory popular history that tells the story of the Suez Crisis and the Hungarian Revolution, spies and terrorists, kidnappings and assassination plots, the fall of the British Empire and rise of American hegemony under the heroic leadership of President Dwight D. Eisenhower – which shaped the Middle East and Europe we know today. The year 1956 was a turning point in history. Over sixteen extraordinary days in October and November, the twin crises of Suez and Hungary pushed the world to the brink of a nuclear conflict and what many at the time were calling World War III. Blood and sand relates this story hour-by-hour, through an international cast of characters: Anthony Eden, the British prime minister, caught in a trap of his ow making: Gamal Abdel Nasser, the bold young populist leader of Egypt; David Ben-Gurion, the strong-Willed founding prime minister of Israel, Guy Mollet, the bellicose French prime minister; and Dwight D. Eisenhower, the American president, torn between an old world order and a new one in the very same week that his own fate as president was to be decided by the American people. This is a fresh new account of these dramatic events and people, one that for the first time sets both crises in the context of the global Cold War, that Arab-Israeli conflict, and the treacherous power politics of imperialism and oil. Blood and sand resonates strikingly with the state of the modern Middle East and Europe. Alex von Tunzelmann is the author of two previous books. She lives in London.

The grand strategy of the Byzantine empire ~ Edwar

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9780674035195 – p 498 – hardcover – Engels - geschiedenis The Byzantine empire lasted more than twice as long as the more familiar western Roman empire, which dissolved in the fifth century. Its endurance – approximately eight hundred years – is all the more remarkable because it was favored neither by geography nor by military preponderance. Edward Luttwak argues that it so greatly outlasted its western counterpart because its rulers were able to adapt strategically to diminished circumstances by devising new ways of coping with successive enemies. The Byzantine empire relied less on military strength and more on persuasion – to recruit allies, dissuade threatening neighbors, and manipulate potential enemies into attacking one another. Even when the Byzantines fought – which they often did with skill – they were less inclined to destroy their enemies than to contain them, for they knew that today’s enemies could be tomorrow’s allies; Born when the formidable threat of Attila’s Huns was lightly defected toward Rome, Byzantine strategy continued to be refined over the centuries, incidentally leaving for us several instructive guidebooks to statecraft and war. The grand strategy of the Byzantine empire is a history of Byzantine strategy intelligence, and diplomacy over the course of eight centuries. It will appeal to scholars, soldiers, classicists, and readers of military history. Edward N. Luttwak is a Senior Associate at the Center for Strategic and International Studies. He is the author of many articles and books.

Lost to the west – The forgotten Byzantine empire

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9780307407955 – p 329 – hardcover – Engels - geschiedenis In AD 476 the Roman Empire fell – or rather, its western half did. Its eastern half, which would come to be known as the Byzantine Empire, would endure and often flourish for another eleven centuries. Though its capital would move to Constantinople, its citizens referred to themselves as Roman for the entire duration of the empire’s existence. Indeed, so did its neighbors, allies, and enemies: When the Turkish Sultan Mehmet II conquered Constantinople in 1453, he took the title Caesar of Rome, placing himself in a direct line that led back to Augustus. For far too many otherwise historically savvy people today, the story of the Byzantine civilization is something of a void. Yet for more than a millennium, Byzantium reigned as the glittering seat of Christian civilization. When Europe fell into the Dark Ages, Byzantium held fast against Muslim expansion, keeping Christianity alive. When literacy all but vanished in the West, Byzantium made primary education available to both sexes. Students debated the merits of Plato and Aristotle and commonly committed the entirety of Homer’s Iliad to memory. Streams of wealth flowed into Constantinople, making possible unprecedented wonders of art and architecture, from fabulous jeweled mosaics and other iconography to the great church known as the Hagia Sophia that was a vision of heaven on earth. The complex of buildings that made up the Great Palace covered more than forty-five acres, and the city’s population was more than twenty times that of modern-day London’s. From Constantine, who founded his eponymous city in the year 330, to Constantine XI, who valiantly fought the empire’s final battle more than a thousand years later, the emperors who ruled Byzantium enacted a saga of political intrigue and conquest as astonishing as anything in recorded history. Lost to the west is replete with stories of assassination, mass mutilation and execution, sexual scheming, ruthless grasping for power, and clashing armies that soaked battlefields with the blood of slain warriors numbering in the tens of thousands. Still, it was Byzantium that preserved for us today the great gifts of the classical world; of the 55,000 ancient Greek texts in existence today, some 40,000 were transmitted to us by Byzantine scribes. And it was the Byzantine Empire that shielded Western Europe from invasion until it was ready to take its own place at the center of the world stage. Filled with unforgettable stories of emperors, generals, and religious patriarchs, as well as fascinating glimpses into the life of the ordinary citizen, Lost to the west reveals how much we owe to this empire that was the equal of any in its achievements, appetites, and enduring legacy. Lars Brownworth, a former high-school history teacher, is the creator of the podcast phenomenon ’12 Byzantine rulers’ that iTunes named as one of the ‘podcasts that define the genre’. Brownworth and his podcast have been profiled in the New York Times, Wired, and USA Today, and were featured on NPR. Find him online at losttothewest.com.

The Russo-Turkish War, 1768 – 1774 – Catherine II

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9781472508010 – p 328 – paperback – Engels - geschiedenis The Russo-Turkish War was one of the most decisive conflicts of the 18th century. In this book, Brian Davies offers a thorough survey of the war and explains why it was crucial to the political triumph of Catherine the Great, the southward expansion of the Russian Empire, and the rollback of Ottoman power from Southeastern Europe. The war completed the incorporation of Ukraine into the Russian Empire, ended the independence of the great Cossack hosts, removed once and for all the military threat from the Crimean Khanate, began the partitions of Poland, and encouraged Catherine II to plan projects to complete the ‘liberation’ of the lower Danubian and Balkan Slavs and Greeks. It legitimated and secured the power of Catherine II, finally made the Pontic steppe safe for agricultural colonization, and won ports enabling Russia to control the Black Sea and become a leading grain exporter. Traditionally historians have treated this war as the beginning of the ‘Eastern Question’ of how the European powers should manage the decline of the Ottoman Empire; A thorough grasp of the Russo-Turkish War is essential to understanding the complexity of volatility of diplomacy in 18th-century Europe, and also illuminates the recent controversies over Russia’s historical claims to Crimea and eastern Ukraine. This book will be an invaluable resource for all scholars and students of European military history and the history of Eastern Europe. Brian L. Davies is Professor of History at the University of Texas at San Antonio, USA.

Sasanian Persia – The rise and fall of an empire ~

Prijs: 45,00 EUR
ISBN 9781850438984 – p 225 – hardcover – Engels - geschiedenis Of profound importance in late antiquity, the Sasanian Empire is almost completely unknown today, except as a counterpoint to the Roman Empire. What are the reasons for this ignorance and why does the Sasanian Empire matter? In this brilliant and highly readable new history Touraj Daryaee fills a huge gap in our knowledge of world history. He examines the Sasanians’ complex and colorful narrative and demonstrates their unique significance, not only for the development of Iranian civilization but also for roman and Islamic history. The Sasanians were the last of the ancient Persian dynasties and are best known as the preeminent practitioners of the Zoroastrian religion. From its foundation by Ardashir I in 224 CE, the Sasanian Empire was the dominant force in the Middle East for several centuries until its last king, Yazdgerd III, was defeated by the Muslim Arabs, whose horsemen swept away his seemingly far more powerful empire in the 7th century. Theirs was the first post-Hellenic civilization in the Near East to operate on an imperial scale and its sphere of influence and contact was unparalleled – from India to the Levant and from the Arabian Penisula to the Caspian Sea. In this concise yet comprehensive new book, Touraj Daryaee provides an unrivalled account of Sasanian Persia. Drawing on extensive new sources he paints a vivid portrait of Sasanian life and unravels the divergent strands that contributed to the making of this great Empire: religion – not just Zoroastrianism but also Manichaeism; the economy; administration; the multiple languages and their literature; as well as the Empire’s often neglected social history. Daryaee also explores – for the first time in an integrated book on the Sasanians – their descendants’ attempts for more than a century after their defeat to establish a second state and reveals how their values and traditions have endured, both in Iranian popular culture and in the literary tradition of the Persian language and literature, to the present day. Sasanian Persia is a unique examination of a period of history that still has great significance for a full understanding of modern Iran. Touraj Daryaee is Howard C. Baskerville Professor in the history of Iran and the Persianate World and Associate Director of the Dr. Samuel M. Jordan Center of Persian Studies and Culture at the University of California, Irvine. He works on the history of ancient and early medieval Iran and is the editor of the International Journal of Ancient Iranian Studies.

Great battles of the Classical Greek world ~ Owen

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 1473827299 – p 284 – hardcover – Engels - geschiedenis This book presents a selection of eighteen land battles and sieges that span the Classical Greek period, from the Persian invasions to the decline of the traditional hoplite heavy infantry before its ultimate demise at the hands of the Macedonians. Whilst focusing on the golden age of the hoplite heavy infantry before its ultimate demise at the hands of the Macedonians. Whilst focusing on the golden age of the hoplite phalanx, Owen Rees also offers a wider perspective on classical battle, including mercenary armies and the rise of light infantry. A strong emphasis is placed on the variety of tactical developments throughout the period. Each battle is set in context. Het background, battlefield, and opposing forces are discussed, before giving a narrative and analysis of the fighting. The discussion of each battle also deals with the aftermath of the engagements and the strategic implications for both the victors and the defeated. The text is supported by dozens of tactical diagrams that show the deployment of troops and the various phases of each battle. Written in an accessible, narrative tone, a key feature of the book is the author’s choice of battles, which collectively challenge popularly held beliefs such as the invincibility of the Spartans and the ineptitude of the Greeks at sieges. Owen Rees is a historian educated at the universities of Reading and Nottingham. He works as a freelance writer, regularly contributing to publications specializing in ancient and medieval warfare. He is an historian and editor for the digital magazine My History Digest, and was formerly an assistant editor at SPARTA: Journal of Ancient Spartan and Greek History. Owen is currently working towards his PhD at Manchester Metropolitan University and writing the companion volume to this book.

De Goelag Archipel ~ Zolzjenitsyn

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9022504077 – p 516 – paperback – tweedehands - geschiedenis ‘Goelag’ is de Russische afkorting voor de centrale administratie van de strafkampen, in het Russisch ‘Glawnoje Oeprawlenije Lagerej’. Deze kampen liggen als een reusachtige archipel over de gehele Sovjetunie verspreid. Aleksandr Solzjenitsyn is elf jaar lang een van de ontelbare, naamloze bewoners ervan geweest. In zijn opzienbarende boek ‘De goelag Archipel’ beschrijft Solzjenitsyn de geschiedenis van het spookachtige eilandenrijk van terreur en geweld. Weids opgezet, met de documentaire zorgvuldigheid van ene modern historicus en geschreven met de taalbeheersing van een groot epicus, is dit het credo geworden van een Nobelprijswinnaar. In zijn boek ko men geen verzonnen personen voor, noch verzonnen gebeurtenissen, en toch kent het als literair kunstwerk in onze tijd zijn weerga niet. ‘De Goelag Archipel’ is literatuur van het hoogste plan, maar de meesterpen van Solzjenitsyn maakt het werk leesbaar als een boeiende roman. Hetgeen ook Solzjenitsyns uitdrukkelijke bedoeling was, want zijn aanklacht moest onder ogen van zoveel mogelijk mensen komen. ‘… En aangenomen dat de vrijheid in ons land nog lang niet zal ontgloren en het doorgeven van dit boek met grote risico’s gepaard zal gaan, zal ik ook de toekomstige lezers mijn dank moeten overbrengen: uit naam van d omgekomen slachtoffers…’ Solzjenitsyn wil niet als rechter optreden over zijn land- en tijdgenoten. Hij voelt zich mede schuldig aan al het kwaad dat zijn vaderland of door zijn volk bedreven wordt. Om niet nog groter ‘schuld’ op zich te laden, heeft Solzjenitsyn dit boek geschreven. Hij wist dat het over zijn verdere lot zou beslissen. Desondanks heeft hij de publicatie ervan in het westen gewenst.

Winter king – The dawn of Tudor England ~ Thomas P

Prijs: 50,00 EUR
ISBN 9781846142024 – p 448 – hardcover – Engels - geschiedenis ‘He were a dark prince, and infinitely suspicious, and his times full of secret conspiracies and troubles’ – Francis Bacon It was 1501. England had been ravaged for decades by conspiracy, violence, murders, coups and counter-coups. Through luck, guile and ruthlessness, Henry VII had clambered to the top of the heap – a fugitive with a flimsy claim to England’s crown. For many he remained a usurper, a false king. But Henry had a crucial asset: his queen and their children, the living embodiment of his longed-for dynasty. Now his elder son would marry a great Spanish princess. On a cold November day this girl, the sixteen-year-old Catherine of Aragon, arrived in London for a wedding upon which the fate of England would hinge… In his remarkable debut Thomas Penn re-creates the story of the tragic, magnetic figure of Henry VII – controlling, paranoid, avaricious, with a Machiavellian charm and will to power. Rich with incident and drama, Winter king is an unforgettable story of pageantry, treachery realpolitik, the thirst for glory – and the fraught, unstable birth of Tudor England. Thomas Penn was born in 1974. He has a PhD in early Tudor history from Cambridge University, works in publishing and lives in London. Winter king is his first book.

The Tudors – The complete story of England’s most

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9780385340762 – p 612- hardcover – Engels - geschiedenis For the first time in decades, here, in a single volume, is a fresh look at the fabled Tudor dynasty, comprising some of the most enigmatic figures ever to rule a country. Acclaimed historian G.J. Meyer reveals the flesh-and-bone reality in all its wild excess. In 1485, young Henry Tudor, whose claim to the throne was so weak as to be almost laughable, crossed the English Channel from France at the head of a ragtag little army and took the crown from the family that had ruled England for almost hundred years. Half a century later his son, Henry VIII, desperate to rid himself of his first wife in order to marry a second, launched a reign of terror aimed at taking powers no previous monarch had even dreamed of possessing. In the process he plunged his kingdom into generations of division and disorder, creating a legacy of blood and betrayal that would blight the lives of his children and the destiny of his country. The boy kind Edward VI, a fervent believer in reforming the English church, died before bringing to fruition his dream of a second English Reformation. Mary I, the disgraced daughter of Catherine of Aragon, tried and failed to reestablish the Catholic Church and produce an heir. And finally came Elizabeth I, who devoted her life to creating an image of herself as Gloriana the Virgin Queen but, behind that mask, sacrificed all chance of personal happiness in order to survive. The Tudors weaves together all the sinners and saints, the tragedies and triumphs, the high dreams and dark crimes, that reveal the Tudor era to be, in its enthralling, notorious truth, as momentous and as fascinating as the fictions audiences have come to love. G.J. Meyer is a former Woodrow Wilson Fellow with an M.A. in English literature from the university of Minnesota, a onetime journalist, and holder of Harvard University’s Neiman Fellowship in Journalism. He has taught at colleges and universities in Des Moines, St. Louis, and New York. He lives in Goring-on-Thames, England.

Elizabeth’s bedfellows – An intimate history of th

Prijs: 45,00 EUR
ISBN 9781408808801 – p 462 – hardcover – Engels - geschiedenis Elizabeth I acceded to the throne in 1558, restoring the Protestant faith to England. For only the second time in history, a queen regnant’s court was formed, at the heart of which lay Elizabeth’s bedchamber, closely guarded by the favoured women who helped her dress, washed her clothing, looked after her jewels and shared her bed. Elizabeth had learned early that her private life was of public, political concern. The shame of lurid suggestions of sexual intrigue with her stepfather, Thomas Seymour, had been a formative experience; likewise the difficulties of her sister, Mary I, whose troubled reign was beset by phantom pregnancies, debilitating illnesses and unrequited love. By contrast, Elizabeth’s youth, health and fertility seemed to herald a new era of stability for the realm. Witnesses to the face and body beneath the make-up, elaborate clothes and jewels, and to flirtations and rumoured illicit dalliances, Elizabeth’s bedfellows loyally guarded her honour. Their presence was for propriety – in the war of faith which divided Europe, the King of France would jest that one of the great questions of Europe was ‘whether Queen Elizabeth was a maid or no’ – and also for security: lacking a secure succession, the kingdom was haunted by the possibility of the queen’s death, by age, illness or assassination, and fears of Catholic subterfuge. Such was the significance of the queen’s body: it represented the very state itself. This riveting, revealing history of the politics of intimacy uncovers the feminized world of the Elizabethan court, establishing Elizabeth’s women as key players. A scene both of pan-European drama and personal tragedy, Elizabeth’s bedchamber was highly politicised, and between the scandal and intrigue the women who attended the queen were the guardians of the truth about her health, chasity and fertility. Their stories offer extraordinary insight into the daily life of the Elizabethan court, the fragility of royal favour – and the price of disloyalty. Anna Whitelock gained her PhD in History from Corpus Christi College, Cambridge. She is now a Senior Lecturer in Early Modern History at Royal Holloway, University of London, and regularly appears on television and radio. She has written for the Guardian, BBC History Magazine and History Today, the Times Literary Supplement and New York Times. Her bestselling debut, Mary Tudor, was published to critical acclaim in 2009; Elizabeth’s bedfellows is her second book. She lives in Cambridge.

Tudor survivor - The life & times of William Paule

Prijs: 8,00 EUR
ISBN 9780752459424 – p 256 – hardcover – Engels - geschiedenis William Paulet is the exemplar of the successful Tudor courtier. For an astonishing 46 years he served at the courts of Henry VIII, Edward VI, Mary and Elizabeth and was one of the men responsible for introducing changes in religious, economic and social issues which shaped England as we know it today. He was a judge at the trials of Fisher and More and a central figure in the intrigues of the succession crisis following Edward VI’s reign. Though born a commoner, by his death he was the senior peer in England and, as Lord High Treasurer, held one of the most influential positions at court. Paulet survived a bloody half-century of Tudor politics by making himself indispensable, satisfying the demands of four very different monarchs, while still maintaining his own principles. He watched former friends go to the block whilst he weathered the storms of a changing England. Bringing together the separate strands of biographical study and social history, this book offers a fascinating insight not only into Paulet’s long and varied career within the royal household and in government but also, through the innovative use of descriptive scenes, into the many routines and rituals that shaped the everyday life of a Tudor courtier. In Tudor survivor, Margaret Scard paints a captivating portrait of a gret man who for many years held the purse strings of England, and both witnessed and was instrumental in the greatest events of the period. From the Siege of Boulogne to the execution of two queens, the Reformation and the beginnings of Elizabeth’s Golden age, Paulet was there, and the story of his fascinating life reveals the nature of life at the Tudor court set against the politics of the age. Margaret Scard graduated in mathematics but later discovered an interest in history while working as a volunteer guide at Salisbury Cathedral. She has studied history as a postgraduate at Oxford University. Margaret works as a guide at Hampton Court Palace. She lives in Hampshire, England.

Crown of thistles – The fatal inheritance of Mary

Prijs: 35,00 EUR
ISBN 9780230753648 – p 523 – hardcover – Engels - geschiedenis The struggle between the fecund Stewarts and the barren Tudors is generally seen only in terms of the relationship between two formidable women, Elizabeth I and her cousin, Mary Queen of Scots. Yet very little is said about the background to their intense rivalry. Here, Linda Porter examines the ancient and intractable power struggle between England and Scotland, a struggle that intensified during the reigns of Elizabeth and Mary’s grandfathers. Henry VII aimed to provide stability when he married his daughter, Margaret, to James IV of Scotland in 1503, but he must also have known that Margaret’s descendants might seek to rule the entire island. Crown of thistles is the story of a divided family, of flamboyant kings and queens, cultured courts and tribal hatreds, rape and sexual license on a breath-taking scale, blood feuds and violent deaths. It also brings alive a neglected aspect of British history – the blood-spattered steps taken by two small countries on the fringes of Europe towards an awkward unity that would ultimately forge a great nation. Beginning with the unlikely and dramatic victories of two usurping kings, one a rank outsider and the other a fifteen-year-old boy who rebelled against his own father, the book will shed new light on Henry VIII, his daughter, Elizabeth, and on his great-niece, Mary Queen of Scots, still seductive more than four hundred years after her death. Linda Porter was the winner of the 2004 Biographers’ Club/Daily Mail Prize, and her first two books were both published to great acclaim. She is a regular contributor to BBC History Magazine and History Today. She lives in Kent.

Elizabeth’s sea dogs – How the English became the

Prijs: 40,00 EUR
ISBN 9781844861743 – p 384 - hardcover – Engels - geschiedenis Hugh Bicheno sets out his stall with his opening words: ‘Beyond basic physical attributes the Elizabethans were not much as we are today’. With increasing frequency our educational and media establishments view past events through the moralizing prism of modern values, without any understanding or respect for the historical context. It has become fashionable to condemn and even to grovel for the acts carried out over four centuries ago by a handful of English mariners. They were not ‘nice’ people, it seems. They did what they did for profit instead of from selfless service to their country. The Queen they served was a receiver of stolen goods, and many of her courtiers were accomplices to outright piracy. As Hugh points out, applying the same standards to any Renaissance state, including the Papacy, must lead to the conclusion that they were all ‘nasty’ criminal enterprises; what he concentrates on instead is what made the English variant distinctive. Sea dogs explains how a corsair culture grew up spontaneously on either side of the western English Channel long before Hawkins, Drake & Co. were born, and continued long after their deaths. It shows how the refusal of Spanish King Philip II to permit trade with his American dominions led to a corsair assault that put at risk the flow of bullion he needed to finance his wars of religion. Finally he hurled his sea-borne might against the maddening English and was soundly defeated, providing England with one of the defining heroic episodes of history. The Elizabethans, Hugh concludes, ‘were not the paladins it suited the proud Victorians to portray, nor the villains denounced today by those with a politico-moralizing agenda. The were men and women of and for their time’ – and Hugh brings that period of our history into focus in his trademark engaging and provocative style. Hugh Bicheno is a writer and historian with a specialist interest in politics and cutting edge conflict.

Merchant adventures – The voyage of discovery that

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9780297866886 – p 383 – hardcover – Engels - geschiedenis In the spring of 1553 three ships sailed north-east from London into uncharted waters. The scale of their ambition was breathtaking. Drawing on the latest navigational science and the new spirit of enterprise and discovery sweeping the Tudor capital, they sought a northern passage to Asia and its riches. The success of the expedition depended on its two leaders: Sir Hugh Willoughby, a brave gentleman soldier, and Richard Chancellor, a brilliant young scientist and practical man of the sea. When their ships became separated in a storm, each had to fend for himself. Their fates were sharply divide. One returned to England, to recount extraordinary tales of the imperial court of Tsar Ivan the Terrible. The tragic, mysterious story of the other two ships has to be pieced together through the surviving captain’s log book, after he and his crew became lost and trapped by the advancing Arctic winter. This long neglected endeavour was one of the boldest in British history, and its impact was profound. Although the ‘merchant adventurers’ failed to reach China as they had hoped, their achievements would lay the foundations for England’s expansion on a global stage. As James Evans’ vivid account shows, their voyage also makes for a gripping story of daring, discovery, tragedy and adventure. James Evans completed a PhD at Oriel College, Oxford, following a first-class degree and a Masters in Historical Research. He is a writer and producer of historical documentaries and lives in London.

Emigrants – Why the English sailed to the New Worl

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9780297866909 – p 314 – hardcover – Engels - geschiedenis During the course of the seventeenth century nearly 400,000 people left Britain for the Americas, most of them from England. Crossing the Atlantic was a major undertaking, the voyage long and treacherous. There was little hope of ever returning to see the friends and family who stayed behind. Why did so many go? A significant number went for religious reasons, either on the Mayflower or as part of the mass migration to New England; some sought their fortunes in gold, fish or fur; others went to farm tobacco in Virginia, a booming trade which would enmesh Europe in a new addiction. Some went because they were loyal to the deposed Stuart king, while others yearned for what was an entirely new ambition – the freedom to think as they chose. Then there were the desperate: the starving and impoverished who went because things had not worked out in the Old World and there was little to lose from trying again in the New. Emigrants casts light on this unprecedented population shift – a phenomenon that underpins the rise of modern America; using contemporary sources including diaries, court hearings and letters, James Evans brings to light the extraordinary personal stories of the men and women who made the journey of a lifetime. James Evans completed a doctorate at Oriel College, Oxford, following a first-class degree and a Masters in Historical Research. He is a writer and producer of historical documentaries for the BBC and Channel 4, and the author of Merchant Adventureers: the voyage of discovery that transformed Tudor England. He lives in London with his wife and three children.

Blood sisters – The hidden lives of the women behi

Prijs: 45,00 EUR
ISBN 9780007309290 – p 400 – hardcover – Engels - geschiedenis In Pembroke Castle, on 28 January 1457, the 13-year-old Margaret Beaufort gave birth to a son she named Henry. Her husband was already dead; her sufferings in childbed were grave. It was unclear what her future – or that of her baby – would be. England was in the grip of Civil War – the Wars of the Roses. Known to contemporaries as ‘The Cousins War’, beyond the fields of battle raged a family feud, a violent and emotional domestic drama. For the noble women in this web of loyalty and betrayal, their business was power; their sons and husbands the currency. It was their game of thrones. In this captivating account, bestselling historian Sarah Gristwood depicts these critical years through the hopes and fortunes of seven royal women. Cecily Neville, the proud Yorkist matriarch, Marguerite of Anjou, the fierce French ‘she-wolf’ behind her Lancastrian king and Margaret Beaufort. The hapless Anne Neville, married to Richard III, and Elizabeth Woodville, forced into deal-making with her enemy. Elizabeth of York, whose marriage to Henry VII promised peace after Bosworth, and her aunt Margaret of Burgundy, who constantly sent pretenders to harass this new dynasty. Blood siters is a tale of hopeful births alongside bloody deaths, of romances as well as brutal pragmatism. It is a story of how women, and the power that women could wield, helps to end the Wars, paving the way for the Tudor age – and the creation of modern England. Sarah Gristwood is the author of a number of books. She was born in Kent and read English at St. Anne’s College, Oxford. She is married to film critic Derek Malcolm and lives in London and Kent.

On Stalin’s team – The years of living dangerously

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9780691145334 – p 364 – hardcover – Engels - geschiedenis his death in 1953. Drawing on extensive original research, Sheila Fitzpatrick provides the first-in-depth account of this inner circle and their families, vividly describing how these dedicated comrades-in-arms not only worked closely with Stalin, whom they both feared and admired, but also constituted his social circle. Readers meet the wily security chief Beria, whom the rest of the team quickly had executed following Stalin’s death; Stalin’s number-two man, Molotov, who continued on the team even after his wife was arrested and exiled; the charismatic Ordzhonikidze, who ran the country’s industry with entrepreneurial flair; Andreev, who traveled to provincial purges while listening to Beethoven on a portable gramophone, and Khrushchev, who finally disbanded the team four years after Stalin’s death. Among the book’s surprising findings are that Stalin almost always worked with the team on important issues and that after his death the team managed a brilliant transition to a reforming collective leadership. Taking readers from the cataclysms of the Great Purges and World War II to the paranoia of Stalin’s final years, On Stalin’s team paints an entirely new picture of Stalin within his milieu – one that transforms our understanding of how the Soviet Union was ruled during much of its existence. Sheila Fitzpatrick is professor of history at the university of Sydney, professor emerita at the University of Chicago, and the author of many books on the Soviet Union.

The Middle Sea – A history of the Mediterranean ~

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9780701176082 – p 667 – hardcover – Engels - geschiedenis The Mediterranean has nurtured three of the most dazzling civilizations of antiquity – Egypt, Greece and Rome. It has witnessed the birth or growth of three of our greatest religions – Judaism, Christianity and Islam. It links three of the world’s six continents – Europe, Asia and Africa. To the peoples living around its periphery, it has served at various times as a cradle and a grave, a bond and a barrier, a blessing and a battlefield; it has inspired writers from Homer and Virgil to Norman Douglas and Patrick Leigh Fermor. Geographically, it is unlike any other sea in the world; in historical importance also, it stands alone. Few writers know the Mediterranean better than John Julius Norwich. He has visited every country around its shores; he has written histories of Norman Sicily, of Venice and of Byzantium. Now at last he tells the story of the Middle Sea itself – a story that begins with the Phoenicians and the Pharaohs and ends with the Treaty of Versailles after the First World War. He takes us through the Arab conquests of Syria and North Africa; the Holy Roman Empire and the Crusades; Ferdinand and Isabella and the Spanish Inquisition; the great sieges of Rhodes and Malta by the Sultan Süleyman the Magnificent; the pirates of the Barbary Coast and the Battle of Lepanto; Nelson and Napoleon; the Greek War of Independence and the Italian Risorgimento. The story ends with the tragic Gallipoli campaign and the war in the desert which brought fame to the enigmatic T.E. Lawrence. Today we sometime see the Mediterranean principally as a playground: waters once stained with blood are polluted with cruise ships and sustain oil. Is this progress? Who knows? But the Middle Sea must never be taken for granted; and no reader of this book will ever do so again. John Julius Norwich is the author of histories of Norman Sicily, of the Republic of Venice and of the Byzantine Empire. He has also written on architecture, music and the history plays of Shakespeare, and has presented some thirty historical documentaries on BBC Television. He is now working on a volume of memoirs. Formerly Chairman of Colnaghi – the oldest fine art dealers in London – he remains Chairman of the Venice in Peril Fund and the World Monuments Fund in Britain. For twenty-five-years he was e member of the Executive Committee of the National Trust, and has also served on the Boards of the English National Opera and the London library. He is a regular lecturer on history, art history, architecture and music, and is an enthusiastic night-club pianist.

Grand pursuit – The story of economic genius ~ Syl

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781841154558 – p 558 – hardcover – Engels – tweedehands - geschiedenis From the bestselling author of A beautiful mind, comes the story of how a handful of men and women freed us from the universal sentence of deprivation and brutality and changed the lives of every single person on the planet. Economics was not always associated with bankers and excess or with recessions and bailouts; its birth can be dated precisely to the 19th century when Charles Dickens and Henry Mayhew chronicled the vast destitution of the slums and wanted to turn money into a force for social good; in so doing they put the world on course to rescue mankind from a standard of living that was not much better than that of a Roman slave by placing its material fate in its own hands rather than in Destiny. The torch was varied on by everyone from Marx and Engels to Keynes and Friedmann with revolutionary consequences across the world. Fiercely challenged through the 20th century, Sylvia Nasar shows how these activists developed tools to respond to world wars, revolutions, totalitarianism, the Great Depression and economic upheavals to offer a good life for all. While economics in the 21st century faces new and daunting obstacles, we can be in no doubt that the instruments of mastery - ideas that can be used to foster individual freedoms and abundance instead of moral and material collapse – are entirely in our control. Sylvia Nasar is the author of the bestselling A beautiful mind, which won the National Book Critics Circle Award for biography and was turned into a film starring Russell Crowe. She is the John S. And James L. Knight Professor at the Columbia Graduate School of Journalism.

Why can the dead do such great things? – Saints an

Prijs: 60,00 EUR
ISBN 9780691159133 – p 787 – hardcover – Engels - geschiedenis From its earliest centuries, one of the most notable features of Christianity has been the veneration of the saints – the holy dead. This sweepingly ambitious history from one of the world’s leading medieval historians tells the fascinating story of the cult of the saints from its origins in the second-century days of the Christina martyrs to the Protestant Reformation. Drawing on sources from around the Christian world, Robert Bartlett examines all of the most important aspects of the saints – including miracles, relics, pilgrimages, shrines, and the saints’ role in the calendar, literature, and art. As this engaging narrative shows, a wide variety of figures have been venerated as saints: men and women, kings and servant girls, legendary virgins and highly political bishops – and one dog. The book explores the central role played by the bodies and body parts of saints, and the special treatment these relics received: how they were treasured and enshrined, used in war and peace, and faked and traded. The shrines of the saints drew pilgrims, sometimes from hundreds of miles away, and the book describes the routes, dangers and rewards of pilgrimage, including the thousands of reported miracles. The book surveys the rich literature and images that proliferated around the saints, as well as the saint’s impact on everyday life – from the naming of people and places to the shaping of the calendar. Finally, the book considers how the Christian cult of saints compares with apparently similar aspects of other religions. At once deeply informative and entertaining, this is an unmatched account of an immensely important and intriguing part of the religious life of the past – as well as the present. Robert Bartlett is the Bishop Wardlaw Professor of Medieval History at University of St. Andrews in Scotland and a fellow of the British Academy. He has also written and presented documentaries on the Middle Ages for BBC television.

Creators, conquerors & citizens – A history of anc

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9780198727880 – p 511 – hardcover – Engels - geschiedenis ‘We Greeks are one in blood and one in language: we have temples to the Gods and religious rites in common, and a common way of life.’ Sot the fifth-century historian Herodotus has the Athenians declare, in explanation of why they would never betray their fellow Greeks to their ‘barbarian’ Persian enemy. And he could easily have added other common features to this list, such as clothing, culinary traditions, and political institutions. But if the Greeks understood their kinship to one another, why did so many of the fight for the invading Persians? And why, more generally, is ancient Greek history so often one of internecine wars and other, less violent forms of competition? This extraordinary contradiction is the central theme of Robin Waterfield’s magisterial new history of ancient Greece. From their emergence in the Mediterranean around 750 BCE to the Roman conquest of the last of the Greco-Macedonian kingdoms in 30 BCE, this is the complete story of the ancient Greeks. Equal weight is given to all eras of Greek history – the Archaic, Classical, and Hellenistic periods – and to the celebrated figures who shaped it, from Solon and Pericles to Alexander and Cleopatra. In addition, by incorporating the most recent scholarship in classical history and archaeology, the book provides fascinating insights into Greek law, religion, philosophy, drama, and the role of women and slaves in ancient Greek society. A brilliant account of a remarkable civilization. Creators, conquerors, and citizens presents a comprehensive and compelling portrait of the perennial paradox of ancient Greece: political disunity combined with underlying cultural solidarity. Robin Waterfield is an independent scholar, living in southern Greece. In addition to more than twenty-five translations of works of Greek literature, he is the author of numerous books.

The defeat of the Luftwaffe – The eastern front 19

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781445651866 – p 288 – hardcover – Engels - geschiedenis In 1939 and 1940 the Nazi blitzkrieg crushed Poland and the Low Countries and France. This was a new type of warfare with air and ground forces working hand-in-glove and sweeping away all resistance; on the ground the new panzer divisions symbolized this combat revolution, and in the air its symbol was the all-conquering Luftwaffe with its fleets of Stuka dive bombers. When Hitler looked further east in 1941, the Luftwaffe turned with him, spearheading the largest invasion in world history as the Wehrmacht launched Operation Barbarossa to annihilate Stalin’s Soviet Union. Within weeks they had destroyed thousands of Red Air Force planes and ruled the skies. Yet less than four years later that same Reds Air force was flying unopposed over Hitler’s burning Reich Chancellery in Berlin and his much-vaunted Luftwaffe lay in utter ruins. How did this happen? Using original research and exceptional illustrations, including photos of planes from both sides, this book explains how the Nazi Luftwaffe’s certain victory in the east was transformed into ashes through incompetence, misjudgement and hubris. Having passed out from the Royal Military Academy Sandhurst, Jonathan Trigg served as an infantry officer in the Royal Anglian Regiment, completing tours in Northern Ireland and Bosnia, as well as in the Gulf; After working in the City, he now has his own business training the long-term unemployed to get them into work.

The war on heresy – Faith and power in Medieval Eu

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9781846681967 – p 378 – hardcover – Engels - geschiedenis The great war on heresy medieval Europe in the centuries after the first millennium. R.I. Moor’s vivid narrative focusses on the motives and anxieties of those who declared and conducted the war. What were the beliefs and practices they saw as heretical, How might such beliefs have arisen? And why were they such a threat? In western Europe at AD 1000 heresy had barely been heard of. Yet within a few generations accusations had become commonplace and institutions were being set up to identify and suppress beliefs and practices seen as departures from true reigion. Fears of heresy inspired passions that moulded European society for the rest of the middle ages and resulted in a series of persecutions that left an indelible mark on its history and culture. Popular accounts of events – most notably of the Albigensian Crusade led by Europe against itself – have assumed the threats posed by the heretical movements were only too real. Some scholars by contrast have tried to show that reports of heresy were exaggerated or even fabricated: but if they are correct why was the war on heresy launched at all? And why was it conducted with such pitiless ferocity? To find the answers to these and other questions R.I. Moore returns to the evidence of the time. His investigation forms the basis for an account as profound as it is startlingly original. R.I. Moore is professor emeritus of Medieval History at Newcastle University. He is also the editor of the Blackwell History of the World series.

Hitler – A biography ~ Ian Kershaw

Prijs: 80,00 EUR
ISBN 9780393067576 – p 1030 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie From his birth in a small Austrian village to his fiery death in a bunker under the Reich chancellery in Berlin, Adolf Hitler left a murky trail strewn with contradictory tales and overgrown with self-created myths. One truth prevails: the sheer scale of the evils that he unleashed on the world has made him a demonic figure without equal in the twentieth century. Ian Kershaw’s Hitler – so eloquent in style so compelling in its narration, and so formidable in its research that it is one of the finest biographies of the last half of the twentieth century – brings us closer than ever to this bizarre misfit’s ascent from a Viennese poorhouse to his tyrannical rule over Germany and much of Europe. Drawing on previously untapped sources and extensive research, Kershaw vividly re-creates the deeply unstable environment that made Hitler’s rise possible: the toxic antisemitism of prewar Vienna, the undermining of the Weimar Republic by extremists on the Right and the Left, the hysteria that greeted Hitler when he seized power, and the brutal attacks by his storm troopers on Jews and other Nazi enemies. With acute observation and careful analysis, Kershaw unravels the myths and legends around Hitler’s brilliantly managed public persona and explores the often bizarre contradictions of his private life. But while focusing on Hitler the man, Kershaw is always sensitive to the many facets of German life that contributed to Hitler’s rise to power. From Hitler’s failed beer-hall putsch to the promulgation of the Nuremberg laws, Kershaw illuminates the seminal moments in Hitler’s life and explains how he shaped German history in his quest to realize his Mephitophelian vision: the subjugation of Europe under the Thousand Year Reich and the annihilation of the Jews. Even as Hitler rearmed Germany and hosted the 1936 Olympics, Europe, still carrying the scars of the First World War, ignored the ominous signs of Hitler’s growing ambitions. Soon Hitler embarked on a chillingly efficient expansion, annexing Austria, conquering Czechoslovakia, and invading Poland before the rest of the world finally awoke to his menacing ambitions; Hitler shows us the dictator in the midst of his greatest military triumph as the Nazi armies swept across Europe, conquering, enslaving, and slaughtering thousands for three years before the tide turned and the Allied armies began their advance, and we see him growing increasingly erratic and mad as he conducts the war from his ‘Wolf’s Lair’ and persists in making radio broadcasts against the Aryan race’s enemies. When the two volumes of Ian Kershaw’s biography of Hitler – Hitler 1889 – 1936:Hubris and Hitler 1936 – 1945: Nemesis – were individually published, they were universally embraced as the individually published, they were universally embraced as the essential works on perhaps the most malignant figure ever to hold power in Europe. Kershaw has now crafted this long-awaited single-volume edition that combines the two works without losing any of the masterful detail, narrative drive, or elegant prose that won them so many fans. The result is a frightening, fascinating narrative of how a bitter provincial failure rose to unparalleled power; how the half-formed, contemptible ideas of a vagrant former art student coalesced into an ideology that for twelve horrific years shaped the fate of millions; and how in his determination both to impose his will militarily and to realize his delusional ambitions for the world, Hitler unleashed a genocidal Armageddon that history will never forget. Kershaw tells Hitler’s story with a unique authority and a moral anger that, in the words of Jane Kramer, is as ‘close to definitive as anything we are ever likely to see’. Ian Kershaw is professor of modern history at the university of Sheffield; for services to history he was given the German award of the Federal Cross of Merit in 1994 and was knighted in 2002. His books include Hitler 1889 – 1936: Hubris and Hitler 1936 – 1945: Nemesis, which received the Wolfson Literary Award for History and the Bruno Kreisky Prize in Austria for the Political Book of the Year and was joint winner of the inaugural British Academy Book Prize; Making friends with Hitler: Lord Londonderry and Britain’s road to war, which won the Elizabeth Longford Prize for Historical Biography in 2005; and, most recently, Fateful choices: Ten decisions that changed the world, 1940 – 1941.

A great and terrible king – Edward I and the forgi

Prijs: 35,00 EUR
ISBN 9781605986845 – p 462 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie A major biography of a truly formidable king, whose reign was one of the most dramatic and important of the entire Middle Ages, leading to war and conquest on an unprecedented scale. Edward I is familiar to millions as ‘Longshanks’, conqueror of Scotland and nemesis of Sir William Wallace (in Braveheart). Yet this story forms only the final chapter of the king’s action-packed life. Earlier, Edward had defeated and killed the famous Simon de Montfort in battle; travelled to the Holy Land on crusade; conquered Wales, extinguishing forever its native rulers and constructing a magnificent chain of castles. He raised the greatest armies of the Middle Ages and summoned the largest parliaments; notoriously, he expelled all the Jews from his kingdom. The longest-lived of England’s medieval kings, he fathered at least fifteen children with his first wife, Eleanor of Castile, and, after her death, he erected the Eleanor Crosses – the grandest funeral monuments ever fashioned for an English monarch. In this book, Marc Morris examines afresh the forces that drove Edward throughout his relentless career: his character, his Christian faith, and his sense of England’s destiny – a sense shaped in particular by the tales of the legendary King Arthur. He also explores the competing reasons that led Edward’s opponents (including Robert Bruce) to resist him. The result is a sweeping story, immaculately researched yet compellingly told, and a vivid picture of Medieval Britain at the moment when its future was decided. Marc Morris is a historian and broadcaster specializing in the Middle Ages. His previous book, The Norman conquest, was a Wall Street Journal and USA Today bestseller; he is a fellow of the Royal Historical Society and lives in England.

King John – Treachery, tyranny and the road to Mag

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9780091954239 – p 382 – hardcover – Engels - geschiedenis King John is familiar to everyone as the villain from the tales of Robin Hood – greedy, cowardly, despicable and cruel. But who was the man behind the legend? Was he truly a monster, or a capable ruler cursed by ill luck? In this book, bestselling historian Marc Morris draws on contemporary chronicles and the king’s own letters to bring the real John vividly to life. John was dynamic, inventive and relentless, but also a figure with terrible flaws; in two interwoven stories, we see how he went from being a youngest son with limited prospects to the ruler of the greatest dominion in Europe, an empire that stretched from the Scottish border to the Pyrenees His rise to power involved treachery, rebellion and murder. His reign saw oppression on an almost unprecedented scale: former friends hounded into exile and oblivion; Wales, Scotland and Ireland invaded; harsh fines and huge taxes, the greatest level of financial exploitation since the Norman Conquest. A quarrel with the pope led to the king being excommunicated and England being placed under Interdict; for six years, the church bells remained silent and the dead were buried in unconsecrated ground. John’s tyrannical rule climaxed in conspiracy and revolt, and his leading subjects famously forced him to issue Magna Carta, a document binding him and his successors to behave better in future. The king’s rejection of the charter led to civil war and foreign invasion, bringing his life to a disastrous close. Authoritative and dramatic, King John offers a compelling portrait of an extraordinary man, whose reign marked a momentous turning point in the history of Britain and Europe. Marc Morris is a bestselling historian and broadcaster, specializing in the Middle Ages. He studies and taught history at the universities of London and Oxford, and his doctorate on the thirteenth-century earls of Norfolk was published in 2005. In 2003 her presented the highly acclaimed television series Castle and wrote its accompanying book. His biography of Edward I, a great and terrible king, was published in 2008, with his widely acclaimed history The Norman conquest following in 2012.

Tower – An epic history of the tower of London ~ N

Prijs: 17,00 EUR
ISBN 9780091936655 – p 456 – hardcover – Engels - geschiedenis Castle, royal palace, prison, torture chamber, execution site, zoo, mint, treasure house, armoury, record office, observatory and the most visited tourist attraction in the country: the Tower of London has been all these things and more. No building in Britain has been more intimately involved in our island’s story than this mighty, brooding stronghold in the very heart of the capital, a place which has stood at the epicenter of dramatic, bloody and frequently cruel events for almost a thousand years. Now historian Nigel Jones sets this dramatic story firmly in the context of national – and international – events. IN a gripping account drawn from primary sources, he pictures the Tower in its many changing moods and its many diverse functions; here, for the first time, is a thematic portrayal of the Tower of London not just as an ancient structure but as a living symbol of the nation. Incorporating a dazzling panoply of political and social detail, Tower puts one of Britain’s most important buildings at the heart of our national story. Historian and biographer Nigel Jones has written acclaimed books on subjects as diverse as Nazi Germany, Patrick Hamilton and Rupert Brooke. A former deputy editor of History today end BBC History magazines, he has appeared on historical documentaries on BBC TV and radio and writes and reviews widely for national newspaper and periodicals. Nigel is founder-director of www.historicaltrips.com. He lives near Brighton in East Sussex whit his partner and three children. Tower is his most ambitious project to date.

The demon’s brood – The Plantagenet dynasty that f

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9781780331775 – p 322 – hardcover – Engels - geschiedenis ‘We come from the Devil and we’ll end by going to the Devil.’ Richard the Lionheart The extraordinary Plantagenet dynasty, who reigned over England from the accession of Henry II in 1154 until Richard III’s death at Bosworth in 1485, included some of the most magnificent kings ever to rule England – and also some of the most unworthy. During their time on the throne, they hammered out what became our nation, presiding over the fusion of French-speaking colonists and conquering Anglo-Saxons into one race, over the emergence of the Common Law and parliamentary government. However, bloody rebellions and bitter family rivalries often had terrifying consequences for them/ Of fourteen Plantagenet sovereigns, one was shot by a crossbowman, four were murdered, one was deposed but regained his crown, two came very close to deposition and the last was killed by rebels on the battlefield. The dynasty finally destroyed itself in the ferocious bloodbath later known as the War of the Roses. In this single volume, acclaimed historian Desmond Seward brings each one of the Plantagenets to vivid life, recreating the dramatic history of medieval England. Drawing on the major chronicles of the period and on the latest research, he offers fresh perspectives. The demon’s brood is a short, readable and easily accessible account of the longest reigning dynasty in English history – providing an invaluable overview. Desmond Seward, born in Paris, was educated at Ampleforth and Cambridge. His many books include biographies of Henry V and Richard II.

Lionheart and Lackland – King Richard, King John a

Prijs: 12,00 EUR
ISBN 9780224062442 – p 577 – hardcover – Engels - geschiedenis Anyone who has seen ‘The Lion in winter’ will remember the vicious, compelling world of the Plantagenets: the towering, almost psychopathic Henry II, commander of the slaughter of Thomas à Backet, at war with both his wife, the formidable Eleanor of Aquitaine, and his sons (including the subjects of this remarkable book, Richard and John). And readers of the romance of Robin Hood will be familiar with the type-casting of Good King Richard, defending Christendom in the Holy Land, and Bad King John who usurps the kingdom in his absence. But how much do these popular stereotypes correspond with reality? Frank McLynn, known for a wide range of historical studies which are both scholarly and wonderfully readable, has returned to the original sources to discover what the Plantagenets were really like and how their history measures up to their myth. In a riveting narrative he turns the tables on modern revisionist historians by showing exactly how bad a king John was, despite his intellectual gifts, and in contrast how impressive Richard was – brilliantly successful in war, accomplished artistically and the nearest it is possible to be to the medieval ideal of chivalry. In a narrative that spans most of Europe and the Middle East he show these larger-than-life characters as they really were – crusading, waging war in France, negotiating with the papacy, engaging in ruthless dynastic intrigue, often against each other: in Richard’s case, holding the kingdom together even when fighting in the Holy Land; and in John’s, losing Normandy, catastrophically antagonizing the barons over Magna Carta and losing the Crown Jewels in the Wash. This is history at its most revealing and enjoyable; it conjures up a vanished world in vivid primary colours and in the process gives us the nearest we are likely to get to the truth about two compelling historical figures. Frank McLynn is the author of many critically acclaimed books.

The greatest knight – The remarkable life of Willi

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9780743268622 – p 444 – hardback – Engels - geschiedenis A thrillingly intimate portrait of one of history’s most illustrious knights that vividly evokes the grandeur and barbarity of the Middle Ages. William Marshal was the true Lancelot of his era – a peerless warrior and paragon of chivalry – yet over the centuries, the spectacular story of his achievements passed from memory. Then, in 1861, a young French scholar stumbled upon the sole surviving copy of an unknown text, later dubbed the History of William Marshal. This richly detailed work helped to resurrect Marshal’s reputation, putting flesh onto the bones of this otherwise obscure figure, but even today he remains largely forgotten. As a five-year-old boy, William was sentenced to execution and led to the gallows, yet this landless younger son survived his brush with death, and went on to train as a medieval knight. Rising through the ranks to serve at the right hand of five English monarchs, he became a celebrated tournament champion, baron, politician and, ultimately, regent of the realm. Marshal befriended the great figures of his day, from Richard the Lionheart and Eleanor of Aquitaine to the infamous King Joh, and helped to negotiate the terms of magna Carta – the first ‘bill of rights’. Then, at the age of seventy, he was forced to fight in the frontline of one final battle, to save the kingdom from French invasion in 1217. In The greatest knight, renowned historian Thomas Asbridge draws upon the thirteenth-century biography and an array of other contemporary evidence, to present a compelling account of William Marshal’s life and times – charting the extraordinary career of a man bound to a code of honour, yet driven by unquenchable ambition. This knight’s tale lays bare the brutish realities of medieval warfare and the machinations of royal court, and draws us into the heart of a formative period of our history, when the West emerged from the Dark Ages and stood on the brink of modernity. It is the story of one remarkable man, the birth of the knightly class to which he belonged, and the forging of the English nation. Thomas Asbridgbe is Reader in Medieval History at Queen Mary University in London, and an internationally renowned expert on the Middle Ages. He has written and presented a major BBC TV series on the Crusades and a documentary on William Marshal.

Churchill – Military genius of menace? ~ Stephen N

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9780750986847 – p 448 – hardcover – Engels - geschiedenis Churchill has gone down in history as one of the greatest leaders the world has ever known. From the day the Second World War was declared he stood out as the only man anting to take offensive action. But is this accolade deserved? The first few years of the war were nothing short of disastrous, and author Stephen Napier shows how Churchill’s strategies – and his desire not to be the first British Prime Minister to surrender the nation – brought the nation to the brink of ruin and back again. Did his series of retaliatory raids in response to a German accidental bombing help to cause the Blitz? Were plans already at large for the US to join the war, with Churchill as the primary puppet master? Napier explores all this and more in a controversial examination of Churchill’s leadership which uses first-person accounts from his peers and his electorate. Stephen Napier has studied the Second World War for more than thirty years. This work has been five years in the making and follows exhaustive research in the archives of Kew, Washington and Ottawa. His first book, The armoured campaign in Normandy, was published by The History Press in 2015.

Edward III and the triumph of England ~ Richard Ba

Prijs: 40,00 EUR
ISBN 9780713998382 – p 650 – hardcover – Engels - geschiedenis Edward III’s destruction of the French army at Crécy in 1346 and the subsequent siege and capture of Calais marked a new era in European history. The most powerful, glamorous and respected of all western monarchies had been completely humiliated by England, a country long viewed either as a chaotic backwater or a mere French satellite. The young Edward III’s triumph would launch both countries, as we now know, into a grim cycle of some 90 years of further fighting ending with English defeat. But after Crécy anything seemed possible – Edward’s claim to be King of France could be pressed home and enormous rewards of land, treasure and prestige were available both to the king and to the close companions who had made the victory possible. It was to enshrine this moment that Edward created the Company of the Garter, which was to become one of the most famous knightly orders. Richard barber’s rich and original new book is an attempt to get as close to these extraordinary events as we can. Much is missing and many of the surviving sources heavily biased, and yet, without resorting to Romantic distortions or wishful thinking, it really is possible to reconstruct this violent, heroic world. Barber writes about both the great campaigns and the individuals who formed the original membership of the Company – and through their biographies (sometimes fragmentary, sometimes with the most surprising information still extant) makes the period tangible and fascinating. This is a book about knighthood, battle-tactics and grand strategy, but it is also about fashion, literature and the private lives of everyone from queens to freebooters. Barber’s book is a remarkable achievement, and an extremely enjoyable one. Richard Barber has had a huge influence on the study of medieval history and literature, both as a writer and as a publisher. His major works include The knight and chivalry (winner of the Somerset Maugham Award), Edward prince of Wales and Aquitaine, The penguin guide to Medieval Europe and The holy grail: The history of a legend. As a publisher, he helped found Boydell Press in 1969, which subsequently became Boydell & Brewer, of which he was for many years managing director.

The lost tomb of king Arthur – The search for Came

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9781591431817 – p 278 – paperback – Engels - geschiedenis One of the most enigmatic figures in world history, King Arthur has been the subject of many fantastical tales over the past 1,500 years, leading manu scholars to regard him and his fabled city of Camelot simply as myth. But, as Graham Phillips shows through a wealth of literary and scientific evidence, King Arthur was a real man, Camelot a real place, and the legendary Excalibur a real sword – and Phillips has located them all. Phillips examines the earliest stories of Arthur as well as previously unknown ancient manuscripts preserved in the vaults of the British Library in London, such as the work of the 9th-century monk Nennius, to pinpoint the exact locations of Arthur’s tomb, the ruins of Camelot, and the sword Excalibur. He reveals the mythic king as the real-life leader Owain Ddantgwyn, who united the British to repel invasion from Germany around AD 500. Moving his quest from library vaults to the real sites of Arthur’s life, the author confirms his research through a Dark Age monument, hidden away in the mountains of western Britain, that bears an inscription about a powerful warlord who went by the battle title ‘Arthur’. He visits archaeological excavations at the ruins of Viroconium, near Wroxeter in Shropshire, clearly identifying the ancient city as Camelot, the fortified capital of Arthur’s Britain. Working with specialist divers and marine archaeologists, he surveys the depths of an ancient lake in the English countryside to reveal the resting place of Excalibur. Enlisting a team of scientists and sophisticated geophysics equipment, he uncovers the lost grave of the historical King Arthur, buried with his shield, just as told in legend. The culmination of 25 years of research, including new translations of primary source material, this book provides the necessary evidence to allow King Arthur to finally be accepted as the authentic British king he was. A former radio journalist and BBC broadcaster, Graham Phillips, is a historical investigator and author of 13 books. He lives in England.

Rome’s greatest defeat – Massacre in the Teutoburg

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 0750940158 – p 234 – hardcover – Engels - geschiedenis In September AD 9 half of Rome’s western army was ambushed in a German forest. Three legions, some 14,000 men under the Roman general Varus, were wiped out by an army of Germanic tribes led by 27-year-old Arminius. The defeat dealt a brutal blow to Rome’s imperial pretensions; no other battle stopped the Roman Empire in its tracks. Rome’s greatest defeat brings to life the battle itself, the historical background, the personalities involved and the implications of defeat. In AD 9 the Roman Empire was pursuing a policy of expansion, aiming to conquer Germany and make the Elbe the limit of the civilized world. But the legions and their commander, Publius Quenctilius Varus, were betrayed. A German barbarian in name only, Arminius was a trained and trusted officer in the Roman army who used his position and knowledge of Roman military strategies to stunning, ruthless effect. Although the humiliating defeat was avenged, later Roman efforts to conquer Germany met with limited success. On his death in AD 19, Emperor Augustus willed his successors never again to cross the Rhine. The Teutoburg defeat had become imbued with such superstition that Roman legionaries did so only rarely and unwillingly. For the Germans, however, the victory became an icon of nationalism, achieving a potent and sinister symbolism under Nazi rule. Drawing on new archaeological evidence, Rome’s greatest defeat is the first book to five a full account of one of the most significant and dramatic battles in Europe and its impact on European history, ancient and modern. Adrian Murdoch is a journalist and historian who was educated in Scotland and at The Queen’s College, Oxford; His previous book The last pagan, a biography of Julian the Apostate, was published by Sutton in 2003. He is currently working on The last roman, a history of Romulus Augustulus and the collapse of the western Roman empire.

Lincoln’s lieutenants – the high command of the ar

Prijs: 11,00 EUR
ISBN 9780618428250 – p 884 – hardcover – Engels - geschiedenis The high command of the army of the Potomac was a changeable, often dysfunctional band of brothers, going through the fires of war under seven commanding generals in three years, until Grant came east in 1864. The men in charge all too frequently appeared to be fighting against the administration in Washington instead of for it, increasingly cast as political pawns facing down a vindictive congressional Committee on the Conduct of the War. President Lincoln oversaw, argued with, and finally tamed his unruly team of lieutenants as the eastern army was stabilized by an unsung supporting cast of corps, division, and brigade generals. With characteristic style and insight, Stephen Sears brings these courageous, determined officers, who rose through the ranks and led from the front, to life and legend. Stephen W. Sears is the author of many award-winning books on the Civil War, including Gettysburg, Landscape Turned Red, and Chancellorsville, all winners of the Fletcher Pratt Award. He lives in Connecticut.

England, arise – The people, the king & the great

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781408703359 – p 506 – hardcover – Engels - geschiedenis In the summer of 1381, England erupted in a violent popular uprising as unexpected as it was unprecedented. Even at this critical moment, contemporaries dismissed vast swaths of people as ‘he commons’. Et the records of the revolt provide a rare opportunity to tell the stories of those once reduced to an amorphous mass. England, arise paints a picture of medieval life that illuminates a volatile England on the verge of extraordinary social changes. Skeptical of contemporary chroniclers’ accounts, Juliet Barker draws on the judicial sources of the indictments and court proceedings that followed the rebellion to offer a new perspective on the so-called Peasants’ Revolt. Looking afresh at the facts, England, arise introduces us to the loyal rebels who believed they were acting in the king’s best interest, and suggests that the boy-king Richard II sympathized with their grievances. Barker uncovers how and why a diverse and unlikely group of ordinary men and women from every corner of England – from the humbles serf forced to provide slave labour for his master in the fields, to the prosperous country goodwife brewing, cooking and spinning her distaff, and the ambitious burgess expanding his business and his mental horizons – united in armed rebellion against Church and State to demand a radical political agenda. Had it been implemented, this agenda would have transformed English society and anticipated the French Revolution by four hundred years. Written with pace and verve, England, arise is an important and fascinating reassessment of the revolt itself and an engrossing, original portrayal of life in medieval England. Born in Yorkshire, Juliet Barker was educated at Bradford Girls’ Grammar School and St. Anne’s College, Oxford, where she studied history. Widely acclaimed for setting new standards of literary biography, she is also an expert on chivalry and the world authority on medieval English tournaments. In 1999 she was one of the youngest ever recipients of an honorary Doctorate of Letters, awarded by the University of Bradford in recognition of her outstanding contribution to literary biography, and in 2001 she was elected a Fellow of the Royal Society of Literature. She is married, with two children, and lives in the Yorkshire Dales.

De eer van ons volk + verzamelde gedichten ~ André

Prijs: 55,00 EUR
Tweedehands - poëzie/gedichten Een houten kroon Goede avond Hooitijd De Belgische republiek Verzamelde gedichten

Byzantium ~ John Julius Norwich

Prijs: 225,00 EUR
Folio Society – Engels – tweedehands (box is wat beschadigd) This sweeping three volume history spans more than 11 centuries including the ideas and the people who are at the heart of the story of Byzantium. Byzantium - The decline and fall Byzantium - The apogee Byzantium - The early centuries

The Folio golden treasury – The best songs and lyr

Prijs: 20,00 EUR
Folio Society – p 733 – Engels – tweedehands - gedichten/poëzie This collection of the best original lyrical poems and songs in English was specially prepared as a Folio Society fiftieth anniversary volume by the prize-winning poet James Michie. As a basis he used the original Golden Treasury compiled by Francis Palgrave in 1861. Michie reassessed Palgrave and brought the treasury up to date to include poems from the 20th century, while Simon Brett collected together some of the finest wood engravings of the time. The result was a very special Folio anthology and one which would grace the shelves of every poetry lover.

English journey ~ J.B. Priestley

Prijs: 20,00 EUR
Folio Society – p 348 – Engels - tweedehands - geschiedenis English Journey – being a rambling but truthful account of what one man saw and heard and felt and thought during a journey through England during the autumn of the year 1933.

William the conqueror – The basterd of Normandy –

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9781848683327 – p 288 – hardcover – Engels - geschiedenis Of Franco-Scandinavian descent through his father, Duke Robert ‘the Magnificent’, William the Conqueror’s life is set against his true background, the turbulent Norman Duchy which, even after the Conquest of England, remained his primary concern. William is revealed as the brutal and violent product of his time, much given to outbursts of rage, capable of great cruelty, autocratic, avaricious and prone to a sort of grisly humour, yet, with all that he could also be a loyal friend and affectionate husband and father. His military reputation rests mainly on his victory at Hastings and he showed little sign of strategic or tactical genius. He was a competent rather than inspired general, benefiting from the mistakes and disunity of his foes. Only at Hastings did he meet and defeat a man who was his peer as a leader of men. He inspired great loyalty in some and even greater hatred in others. His primary attribute was his ruthless will which made him the driving force behind Norman ambition in North Western Europe. His propagandists shamelessly manipulated the facts of justify his conquest of England, a dubious enterprise if ever there was one. Peter Rex is a retired history teacher. He was Head of history at Princethrope College for twenty years. He lives in Ely.

Victoria – The Queen ~ Julia Baird

Prijs: 17,00 EUR
ISBN 9781400069880 – p 696 – hardcover – Engels - geschiedenis When Victoria was born, in 1819, the world was a very different place. Revolution would threaten many of Europe’s monarchies in the coming decades. In Britain, a generation of royals had indulged their whims at the public’s expense, and republican sentiment was growing. The Industrial Revolution was transforming the landscape, and the British Empire was commanding ever larger tracts of the globe. In a world where women were often powerless, during a century roiling with change, Victoria went on to rule the most powerful country on earth with a decisive hand. Fifth in line to the throne at the time of her birth, Victoria was an ordinary woman thrust into an extraordinary role. As a girl, she defied her mothers meddling and an advicer’s bullying, forging an iron will of her own. As a teenage queen, she eagerly grasped the crown and relished the freedom it brought her. At twenty, she fell passionately in love with Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha, eventually giving birth to nine children. She loved sex and delighted in power. She was outspoken with her ministers, overstepping boundaries and asserting her opinions. After the death of her adored Albert, she began a controversial, intimate relationship with her servant John Brown. She survived eight assassination attempts over the course of her lifetime. And as science, technology, and democracy were dramatically reshaping the world, Victoria was a symbol of steadfastness and security – queen of a quarter of the world’s population at the height of he British Empire’s reach. Drawing on sources that include fresh revelations about Victoria’s relationship with John Brown, Julia Baird brings vividly to life the fascinating story of a woman who struggled with so many of the things we do today: balancing work and family, raisin children, navigation marital strife, losing parents, combating anxiety and self-doubt, finding an identity, searching for meaning. This sweeping, pageturning biography gives us the real woman behind the myth: a bold, glamorous, unbreakable queen – a Victoria for our times, a Victoria who endured.

1066 – A new history of the Norman conquest ~ Pete

Prijs: 60,00 EUR
ISBN 9781848681064 – p 286 – hardcover – Engels - geschiedenis The Norman Conquest is the single most important event in English history. On this invasion and ‘regime change’ pivoted the second millennium of English history. This is well recognized, what is not is how long and hard The English people fought to deny William ‘the Bastard’, Duke of Normandy his prize. Rather than being the smooth transition peddled by pro Norman historians, the Norman Conquest was a brutal and violent takeover by an army of occupation. Unknown thousands of rebellious thegns resisted the Norman regime, the most famous being Hereward, but there were plenty of willing collaborators among England’s clergy, who pushed for William to be crowned king. In return he let them retain their sees ad abbacies, as well as the vast tracts of land. Peter Rex tells the whole story of the Conquest of England by the Normans from its genesis in the deathbed decision of King Edward the Confessor in January 1066 to recommend Harold Godwinson as his successor, to the crushing of the last flickers of English resistance in June 1076. Peter Rex is a retired history teacher. He was Head of History at Princethorpe College for twenty years. He lives in Ely.

Harold II – The doomed Saxon King ~ Peter Rex

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 0752435299 – p 319 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie Harold Godwinson was king of England for less than a year and failed to defend England from William the Conqueror’s invading Norman army in 1066, an army that wreaked havoc across the country and changed the political history of England forever. Indeed, 1066 was zo critical a turning point that it marked the end of the Anglo-Saxon epoch. Harold II: The doomed Saxon king is the first full-scale biography of England’s ‘lost king’, an astute political operator who as Earl of Wessex won the affection of the English people and the deathbed nomination from Edward the Confessor (king of England 1041 – 1066) to succeed him. Peter Rex tells the story of the formidable warrior-king killed in battle in defence of his kingdom. Hastings was a close-run battle that could have gone either way – England would be a very different place today had the fatal arrow missed Harold’s eye. Peter Rex is a retired history teacher. He was Head of History at Princethrope College for twenty years. He lives in Ely.

The war of the Spanish succession 1701 – 1714 ~ Ja

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 1781590311 – p 260 – hardcover – Engels - geschiedenis The War of the Spanish Succession, fought between 1701 and 1714 to decide who should inherit the Spanish throne, was a conflict on an unprecedented scale, stretching across most of western Europe, the high seas and the Americas. Yet this major subject is not well known and is little understood. That is why the publication of James Falkner’s absorbing new study is so timely and important. In a clear and perceptive narrative he describes and analyses the complex political manoeuvres and a series of military campaigns which also involved the threat posed by the Ottoman Turks on the east and Sweden and Russia in the north. Fighting took place not just in Europe but in the Americas and Canada, and on the high seas. All European powers, large and small, were involved – France, Spain, Great Britain, Holland, Austria and Portugal were the major players, while many others – Savoy, Prussia, Hanover and Denmark – were drawn into the conflict. The end result of almost twelve years of outright war was a French prince firmly established on the throne in Madrid and a division of the old Spanish empire. More notably though, French power, previously so dominant, was curbed for almost ninety years, with a balance of power being established in Europe which was only overset with the emergence of the military genius of Emperor Napoleon. James Falkner is a leading writer on seventeenth- and eighteenth-century warfare and he has made a special study of the War of the Spanish Succession and the military exploits of the 1st Duke of Marlborough.

Francis I – The maker of Modern France ~ Leonie Fr

Prijs: 10,00 EUR
ISBN Francis I was inconstant, amorous, hotheaded, and flawed. Yet he was also arguably the most significant king ever to rule France. This is his story. Leonie Frieda, the author of the bestselling Catherine de Medici, tells the extraordinary tale of King Francis of France, Catherine’s father-in-law and the man who turned France into a great nation. Francis saw himself as the first Renaissance king. A man who was the exemplar of courtly and civilized behavior throughout France and Europe, he was also a courageous and heroic warrior, a keen aesthete, an accomplished diplomat, and an energetic ruler who transformed his country to be a force to be reckoned with. But he was also capricious, vain, and arrogant, taking hugely unnecessary risks, at least one of which nearly resulted in the end of his kingdom. His great feud with his nemesis Charles V, the Holy Roman Emperor, defined European diplomacy and sovereignty, but his notorious alliance with the great Ottoman ruler Suleiman threatened to destroy everything. With access to never-before-seen private archives, Leonie Frieda delivers a comprehensive and sympathetic account that explores the life of the man who was the most human of all the Renaissance monarchs – and the most enigmatic. Leonie Frieda is the author of a bestselling biography of Catherine de Medici and the deadly sisterhood: A story of women, power and intrigue in the Itlaian Renaissance. She lives in London. – p 352 – hardcover – Engels - geschiedenis

King Arthur’s wars – The Anglo-Saxon conquest of E

Prijs: 27,00 EUR
ISBN 9781910777817 – p 304 – hardcover – Engels - geschiedenis King Arthur’s wars describes one of the biggest archaeological finds of our times: yet there is nothing new to see. There are secrets hidden in plain sight. We speak English today because the Anglo-Saxons took over most of post-Roman Britain. How did that happen? There is little evidence: not much archaeology, and even less written history. There is, however, a huge amount of speculation. King Arthur’s wars brings an entirely new approach to the subject. The answers are out there, in the countryside, waiting to be found. Months of field work and map study allow us to understand, for the first time, how the Anglo-Saxons conquered England; county by county and decade by decade. King Arthur’s wars exposes what the landscape and the placenames tell us. As a result, we can now know far more about this Dark Age. What is so special about Essex? Why is Buckinghamshire an odd shape? Why is the legend of King Arthur so special to us, why don’t Cumbrian farmers use English numbers when they count sheep? Why don’t we know where Camelot was? Why did the Romano-British stop eating oysters? What does this have to do with Napoleon’s Ulm campaign of 1805, or the Prusso-Danish War of 1864? King Arthur’s wars tells that story. Professor Jim Storr is a former soldier turned analyst and academic. He was the British Army’s most prolific thinker and writer. On leaving the Army, he started a second career in consultancy, teaching, writing and research. Jim has lectured or taught in staff colleges and military academies around the world, as well as at several universities; he has published scores of articles, papers, book chapters and publications.

King Arthur – The mystery unravelled ~ Chris Barbe

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 1473861829 – p 294 – hardcover – Engels - geschiedenis This book is the culmination of over thirty years of work and research by the author, who is a King Arthur specialist and bestseller. The book brings new information to light through a jigsaw of connections throughout Dark Age Britain, especially Wales and Cornwall, as King Arthur is revealed to have been a hereditary King of the ancient land of the Silures in South Wales. In this way, Chris Barber has set out to reveal the true identity of King Arthur, whose identity has been obscured by the mists of time and the imaginative embellishments of romantic writers through the ages. After sorting fact from fiction, he not only identifies the Celtic prince who gave rise to the legend of Arthur, but reveals his family background, 6th century inscribed stones bearing his name and those of his contemporaries; locations of his courts, battle sites such as Badon Llongborth and Camlann; the identity of his enemies, the ancient Isle of Avalon and his final resting place. Chris Barber is a well established author with thirty one books published to date. Theu cover such subjects as mountaineering, industrial archaeology, prehistoric standing stones, and the mysteries and legends of Wales. His skills as a photographer are widely acknowledged and his illustrated lectures are very popular. He is a Fellow of the Royal Geographical Society and was awarded the MBE for ‘Services to the Community and Tourism’ in the 2008 New year’s Honours list. His many interests and achievements have also been recognized by an entry in Who’s who in the world.

The ministry of ungentlemanly warfare – Churchill’

Prijs: 50,00 EUR
ISBN 9781444798951 – p 356 – hardcover – Engels - geschiedenis Six gentlemen, one goal – the destruction of Hitler’s war machine In the spring of 1939, a top secret organization was founded in London: its purpose was to plot the destruction of Hitler’s war machine through spectacular acts of sabotage. The guerrilla campaign that followed was to prove every bit as extraordinary as the six gentlemen who directed it. Winston Churchill selected them because they were wildly creative and thoroughly ungentlemanly. One of them, Cecil Clarke, was a maverick engineer who had spent the 1930s inventing futuristic caravans. Now, his talents were put to more devious use: he built the dirty bomb used to assassinate Hitler’s favourite, Reinhard Heyndrich. Another member of the team, William Fairbairn, was a portly pensioner with an unusual passion: he was the world’s leading expert in silent killing. He was hired to train the guerrillas being parachuted behind enemy lines. Led by dapper Scotsman Colin Gubbins, these men – along with three others – formed a secret inner circle that planned the most audacious sabotage attacks of the Second World War. Winston Churchill called it his Ministry of Ungentlemanly warfare. The six ‘ministers’, aided by a group of formidable ladies, were so effective that they single-handedly changed the course of the war. Told with Giles Milton’s trademark verve and eye for detail, The ministry fo ungentlemanly warfare is thoroughly researched and based on hitherto unknown archival material. It is a gripping and vivid narrative of adventure and derring-do and is also, perhaps, the last great untold story of the Second World War. Giles Milyton is a writer and historian. He is the internationally bestselling author of Nathaniel’s nutmeg, Big chief Elizabeth, The riddle and the knight, White gold, Samurai William, Paradise lost, Wolfram and Russian roulette. He has also written three novels and three children’s books. His books have been translated into twenty languages. He lives in south London.

A history of Ancient Britain – Neil Oliver

Prijs: 11,00 EUR
ISBN 9780297863328 – p 373 – hardcover – Engels - geschiedenis Who were the first Britons, and what sort of world did they occupy? In A history of ancient Britain Neil Oliver turns a spotlight on the very beginnings of the story of Britain; on the first people to occupy these islands and their battle for survival. There has been human habitation in Britain, regularly interrupted by Ice Ages for the best part of a million years. The last retreat of the glaciers 12,000 years ago brought a new and warmer age and with it, one of the greatest tsunamis recorded on Earth which struck the north-east of Britain, devastating the population and flooding the low-lying plains of what is now the North Sea. The resulting island became, in time, home to a diverse range of cultures and peoples who have left behind them some of the most extraordinary and enigmatic monuments in the world. Through what is revealed by artefacts of the past, Neil Oliver weaves the epic story – half-a-million years of human history up to the departure of the Roman Empire in the Fifth Century AD. It was a period which accounts for more than ninety-nine per cent of humankind’s presence on these islands. It is the real story of Britain and her people. Neil Oliver is an archaeologist, historian, author and broadcaster. He made his television debut in 2002 with the ground-breaking Two men in a trench battlefield archaeology series for BBC2. He has become a familiar face as the lead presenter for the last four series of BBC’s award-winning Coast. He was the presenter of the ‘bold, pugnacious and authoritative’ ten-hour series A history of Scotland screened on BBC1 and BBC2. A history of ancient Britain is an eight-part major series for BBC2.

The Anglo-Saxons at war 800 – 1066 ~ Paul Hill

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 1848843690 – p 211 – hardcover – Engels - geschiedenis In the time of the great Anglo-Saxon kings like Alfred and Athelstan, Æthelred and Edmund Ironside, what was warfare really like – how were the armies organized, how and why did they fight, how were the warriors armed and trained, and what was the Anglo-Saxon experience of war? As Paul Hill demonstrates in this compelling new study, documentary records and the growing body of archaeological evidence allow these questions to be answered with more authority than ever before. His broad, detailed and graphic account of the conduct of war in the Anglo-Saxon world in the unstable, violent centuries before the Norman Conquest will be illuminating reading for anyone who wants to learn about this key stage of medieval history. The role of violence and war in Anglo-Saxon society is explored, in particular the parts played by the king and the noblemen, and the means by which, in times of danger, the men of the fyrd were summoned to fight. The controversial subject of the Anglo-Saxon use of cavalry is also explored. Land and naval warfare are central sections of Paul Hill’s book, but he also covers the politics and diplomacy of warfare – the conduct of negotiations, the taking of hostages and the use orf treachery. The weapons and armour of the Anglo-Saxons are described – the spears, the scramsaxes, axes, bows, swords, helmets, shields and mail that were employed in the close-quarter fighting of the day. Among the most valuable sections of the study are those dealing, in vivid detail, with the actual experience of battle and siege – with the brutal reality of combat as it is revealed by campaigns against the Danes, in the battles of Ashdown, Maldon and Stamford Bridge, and sieges at Reading and Rochester. The breadth of his analysis and the quality of his insights make Paul Hill’s study an essential text for anyone seeking to understand medieval warfare and the Anglo-Saxon world. For eleven years Paul Hill was the curator of Kingston Upon Thames Museum in Surrey where seven Anglo-Saxon kings, the descendants of Alfred the Great, were crowned. He is well known as a lecturer, author and expert on Anglo-Saxon history and military archaeology he has written four books on Anglo-Saxon history and one on military archaeology.

Matilda – Queen of the conqueror ~ Tracy Borman

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9780224090551 – p 297 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie Matilda, wife of William the Conqueror, was the first woman to be crowned Queen of England and formally recognized as such by her subjects. Beyond this, though, little is known of her. No contemporary images of her remain, and in a period where all evidence is fragmentary and questionable, the chroniclers of the age left us only the faintest clues as to her life. So who was this spectral queen? In this first major biography, Tracy Borman elegantly sifts through the shards of evidence to uncover an extraordinary story. In a dangerous, brutal world of conquest and rebellion, fragile alliances and bitter familial rivalries, Matilda possessed all the attributes required for a woman to thrive. Born of impeccable lineage and possessed of a loving and pious nature, she was a paragon of fidelity and motherhood. But strength, intelligence and ambition were also prerequisites to survive in such an environment. This side of her character, coupled with a fiercely independent nature, made Matilda essential to William’s rule, giving her unparalleled influence over the king. While this would provide an inspiring template for future indomitable queens, it led eventually to treachery, revolt and the fracturing of a dynasty. Characterised by Tracy Borman’s graceful storytelling, Matilda: Queen of the Conqueror takes us from the courts of Flanders and Normandy to the opulence of royal life in England. Alive with intrigue, rumour and betrayal, it illuminates for the first time the life of an exceptional, brave and complex queen pivotal to the history of England. Tracy Borman studied and taught history at the University of Hull and was awarded a PhD in 1997. She went on to a successful career in heritage and has worked for a range of historic properties and national heritage organisations, including the National Archives and English Heritage. She is now Chief Executive of the Heritage Education Trust and also works part-time for Historic Royal Palaces. Tracy has regularly appeared on television and radio, and has featured in a range of magazine and newspaper articles. In addition to her regular contributions to history magazines, she also gives public talks and lectures on a wide range of subjects.

The Norman conquest ~ Marc Morris

Prijs: 18,00 EUR
ISBN 9780091931452 – p 440 – hardcover – Engels - geschiedenis 1066: The stuff of legend An upstart French duke who sets out to conquer the most powerful and unified kingdom in Christendom. An invasion force on a scale not seen since the days of the Romans. One of the bloodiest and most decisive battles ever fought. This riveting book explains why the Norman Conquest was the single most important event in English history. Assessing the original evidence at every turn, Marc Morris goes beyond the familiar outline to explain why England was at once so powerful and yet so vulnerable to William the Conqueror’s attack. Why the Normans, in some respects less sophisticated, possessed the military cutting edge. How William’s hopes of a united Anglo-Norman realm unravelled, dashed by English rebellions, Viking invasions and the insatiable demands of his fellow conquerors. This is a tale of powerful drama, repression and seismic social change: the Battle of Hastings itself and the violent ‘Harrying of the North’; the sudden introduction of castles and the wholesale rebuilding of every major church; the total destruction of an ancient ruling class. Language, law, architecture, even attitudes towards life itself were altered for ever by the coming of the Normans. Marc Morris, author of the bestselling biography of Edward I, approaches the Conquest with the same passion, verve and scrupulous concern for historical accuracy. This is the definitive account for our times of an extraordinary story, a pivotal moment in the shaping of the English nation. Marc Morris is an historian and broadcaster. He studied and taught history at the universities of London and Oxford, and his doctorate on the thirteenth-century earls of Norfolk was published in 2005. In 2003 he presented the highly acclaimed television series Castle, and wrote its accompanying book.

The Norman commanders – Masters of warfare 911 – 1

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 1783462280 – p 246 – hardcover – Engels - geschiedenis Robert Guiscard, William the Conqueror, Roger I of Sicily and Bohemond Prince of Antioch are just four of the exceptional Norman Commanders who not only led their armies to victory in battle but also, through military force, created their own kingdoms in the eleventh and twelfth centuries. Their single-minded and aggressive leadership, and the organization, discipline and fighting qualities of their armies, marked them out from their Viking forebears and from many of the armed forces that stood against them. Their brilliant careers, and those of Robert Curthose, William Rufus, Richard I of Capua and Henry I of England, are the subject of Paul Hill’s latest study of medieval warfare. In a narrative packed with detail and insight, and with a wide-ranging understanding of the fighting methods and military ethos of the period, he traces the course of their conquests, focusing on them as individual commanders and on their achievements on the battlefield. The military context of their campaigns, and the conditions of warfare in France and England, in southern Italy and Sicily, and in the Near East, are vividly described, as are their decisive operations and sieges – among them Hastings, Brémule, Tinchebrai, Civitate, Misilmeri, Dyrrhachium and the Siege of Antioch. There is no doubt that the Normans’ success in war depended upon the leadership qualities and military capabilities of the commanders as well as the special strengths of the armies they led. Paul Hill’s accessible and authoritative account offers a fascinationg portrait of these masters of warfare. Paul Hill, formerly curator of Kingston upon Thames Museum in Surrey, is well known as a lecturer, author and expert on Anglo-Saxon and Norman history and military archaeology, and he has written several books on these subjects.

The ‘Russian’ Civil Wars 1916 – 1926 – Ten years t

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 9781849044240 - p 423 - hardcover - Engels - geschiedenis This volume offers a comprehensive and original analysis and reconceptualization o the compendium of struggles that wracked the collapsing Sarist empire and the emergent USSR, profoundly affecting the history of the twentieth century. The reverberations of those decade-long wars echo to the present day – not despite, but because of the collapse of the Soviet Union, which re-opened many old wounds, from the Baltic to the Caucasus. Contemporary memorializing and ‘de-memorializing’ of these wars form part of this book’s focus, but at its heart lie the struggles between various Russian political and military forces which sought to inherit and preserve, or even expand, the territory of the tsars, overlain with examinations of the attempts of many non-Russian national and religious groups to divide the former empire. Jonathan D. Smele looks at the reasons why some of the latter were successful (Poland and Finland), while others were not (Ukraine, Georgia), as well as offering explanations as to why the chief victors of the ‘Russian’ Civil Wars were the Bolsheviks. Tellingly, the work begins and ends with battles in Central Asia – a theatre of the ‘Russian’ Civil Wars that was closer to Bombay than it was to Moscow. Jonathan D. Smele teaches Russian and European History at Queen Mary, University of London and has published extensively on the Russian revolutions and civil wars. He was, for a decade, editor of the journal Revolutionary Russia.

Belisarius – The last Roman General ~ Ian Hughes

Prijs: 40,00 EUR
ISBN 1844158330 – p 272 -hardcover – Engels - biografie/autobiografie This is a long-overdue military biography of Belisarius, the man to whom the Eastern Roman Emperor Justinian I entrusted the reconquest of the lost provinces of the West from the barbarians. Belisarius defeated the Persians in battle and reconquered the province of Africa from the Vandals in a single year at the age of 29, before going on to recover Sicily and most of Italy, including Rome itself, from the Ostrogoths. Yet this is the first full-length study of this remarkable man in English for more than a century. Ian Hughes analyses Belisarius’ campaigns and battles in detail with the aid of clear maps and diagrams. He examines the early Byzantine army and system of warfare that had evolved from classical Roman models, along with those of Belisarius’ Persian, Vandal and Gothic enemies. Based on the ancient sources but drawing on a wealth of modern research, Belisarius’ career is set in the context of the turbulent times in which he lived and his reputation is reassessed to give a balanced portrait of this neglected giant among ancient commanders. Ian Hughes has had an interest in ancient history since first learning about the Sumerians at school. After an interlude in the fitted kitchen industry he returned to education as a mature student and gained a BA in Ancient and Medieval History and an MA in Ancient History and Society, takin the changes in the late Roman army as his particular area of study. He went on to gain a teaching qualification and was a professional teacher for several years before leaving to look after his then new-born son. A keen wargamer, he lives in South Yorkshire with his wife and son.

Battle for Budapest – 100 days in World War II ~ K

Prijs: 10,00 EUR
ISBN 9781848859739 – p 366 – paperback – Engels - geschiedenis The battle of Budapest in the bleak winter of 1944 – 45 was one of the longest and bloodiest city sieges of the Second World War. From the appearance of the first Soviet tanks on the outskirts of the capital to the capture of Buda castle, 102 days elapsed. In terms of human trauma, it comes second only to Stalingrad, comparisons to which were even being made by soldiers fighting at the time. The battle for Budapest raged over the heads of 800,000 non-combatants, no-one was evacuated: 38,000 Hungarian civilians perished. Battle for Budapest is the classic and definitive study of the siege. Krisztián Ungváry describes the battle in meticulous detail, week by week and street by street, fully setting the conflict within its international context and the wider history of the war. He has had access to hitherto undiscovered material (both in the Soviet and German archives), as well as making extensive use of face-to-face interviews with both German and Hungarian survivors. His book is the only in-depth account of one of the bloodiest city sieges in the history of 20th-century warfare, finally beaming a torchlight into this extraordinary story of untold suffering. The vivid description and fascinating personal accounts included make this book essential reading for military history enthusiasts and anyone interested in a forgotten angle of World War II. Krisztián Ungváry, the distinguished Hungarian historian, has specialized in the history of World War I and World War II. He is the author or numerous articles and books, and in March 2000 was designated Military Historian of the Year by the Hungarian Institute of War Studies.

Collision of empires – The war on the Eastern fron

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9781782006480 – p 472 – hardcover – Engels - geschiedenis Although the myriad of alliances and suspicions that existed between the Russian, German, and Austro-Hungarian empires in the early 20th century proved to be one of the primary triggers for the outbreak of the First World War, much of the actual fighting between these three nations has been largely forgotten in the West. Whilst battles such as Ypres, the Somme, and Passchendaele have been inscribed deeply on the public consciousness, with the exception of perhaps Tannenberg, the conflicts in the East do not hold the same recognition. In this new book, Prit Buttar seeks to correct this imbalance with a magisterial account of the chaos and destruction that reigned when three powerful empires collided. His harrowing narrative is driven by first-hand accounts and new, detailed archival research to create a dynamic retelling of the tumultuous events of the first year of the war, examining the battles of the Masurian Lakes and Tannenberg in East Prussia, followed by the Russo-Austrian clashes in Galicia, the failed German advance towards Warsaw, and the vicious fighting in the Carpathian mountains. Buttar reveals how delays in adapting to a modern war and inadequacies in supply and support arrangements, combined with a failure to plan for a lang war, left the Central Powers struggling to keep up with events, and having to come to terms with the dreaded reality of a war on two fronts while Russia was driven towards revolution. A war that was initially seen by all three powers as a welcome opportunity to address both internal and external issues would ultimately bring about the downfall of them all. Prit Buttar studied medicine at Oxford and London before joining the British Army as a doctor. After leaving the army, he has worked as a GP, first near Bristol and now in Abingdon, Oxfordshire. He is extensively involved in medical politics, both at local and national level, and serves on the GP’s Committee of the British Medical Association. He frequently appears on local and national TV and radio, speaking on a variety of medical issues, and contributes regularly to the medical press.

Zhukov ~ Otto Preston Chaney

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 0806128070 – p 567 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie Marshal Georgi Konstantinovich Zhukov, hero of Leningrad, defender of Moscow and Stalingrad, commander of the victorious Red Army at Berlin, was the most decorated soldier in Soviet history. Yet for many years Zhukov was relegated to the status of ‘unperson’ in his homeland. Now, following glasnost and the fall of the Soviet Union, Zhukov is being restored to his rightful place in history. In this completely updated version of his classic 1971 biography of Zhukov, Otto Preston Chaney provides the definitive account of the man and his achievements. One of the first Red Army leaders to recognize the importance of the tank in modern warfare, Zhukov played a vital role as commander of major battles from the encounters with the Japanese in Mongolia in 1938 – 1939 to the successful defense of Leningrad, Moscow, and Stalingrad and the conquest of Berlin in World War II. Chaney gives vivid descriptions of these battles, illustrating them with authenticated Russian battle maps and dramatic photographs. Chaney also examines Zhukov’s postwar role as revealed by the newly available materials. Ousted by Stalin in 1946 when the dictator became jealous of the marshal’s popularity and influence, Zhukov reemerged from obscurity after Stalin’s death in 1953. Later, Krushchev, also fearing Zhukov’s influence, dismissed him from his post as defense minister. After Krushchev’s fall in 1964, Zhukov again reemerged but, tragically, wat not completely rehabilitated until after his death in 1976. To provide a thorough account of Zhukov’s life, Chaney draws upon a large range of historical and military sources, correcting old information with new. His most important source is Zhukov’s own memoirs, which have recently been expanded to include previously censored material. Zhukov’s career spanned most of the Soviet period, reflecting the turmoil of the civil war, the hardships endured by the Russian people in World War II, the brief postwar optimism evidenced by the friendship between Zhukov and Eisenhower, repression in Poland and Hungary, and the rise and fall of such political figures as Stalin, Beria, and Krushchev. The story of Russia’s greatest soldier thus offers many insights into the history of the Soviet Union itself. Otto Preston Chaney was a colonel in the United States Army and Professor of National Security Studies at the U.S. Army War College. He was the author of Zhukov (first edition) and Zhukov: Marshal of the Soviet Union. Malcolm Mackintosh was a British liaison officer attached to Soviet forces during World War II. He is a Senior Fellow in Soviet Studies at the International Institute for Strategic Studies in London and the author of Strategy and Tactics of Soviet Foreign Policy and Juggemaut: A history of Soviet Armed Forces.

Stalingrad to Kursk – Triumph of the Red Army ~ Ge

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 1848840624 – p 246 – hardcover – Engels - geschiedenis The epic battles fought at Stalingrad and Kursk were pivotal events in the war on the Eastern front. After the catastrophic failure of the German offensives of 1942 and 1943, the Wehrmacht was forced onto the defensive. Never again would it regain the initiative against the seemingly inexhaustible forces of the Red Army. But how did this decisive shift in the balance of military power on the Eastern Front come about? This question has intrigued historians ever since. In this original and thought-provoking new study Geoffrey Jukes reconstructs Soviet strategy and operations at Stalingrad and Kursk in vivid detail. He looks behind the scenes at the workings of the Soviet high command, at the roles played by the principal Red Army generals, and at the overriding influence of Stalin himself. There is an equally acute insight into German war aims and military planning as Hitler’s armies geared themselves up to launch a sequence of massive offensives that would have a decisive impact on the outcome of the war. This authoritative and highly readable reassessment of the turning point in the war on the Eastern Front is a major contribution to the debate about the reasons for the military defeat of Nazi Germany. Dr. Geoffrey Jukes was a leading authority on the military history of Russia and the Soviet Union. For many years he worked for the British Ministry of Defence, and he taught at the Australian National University in Canberra. He completed this book in 2010, shortly before he died.

Between giants – The battle for the Baltics in Wor

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 9781780961637 – p 399 – hardcover – Engels - geschiedenis During World War II, Latvia, Lithuania and Estonia found themselves trapped between the giants of the Soviet Union and Nazi Germany. Over the course of the war these states were repeatedly occupied by different forces, and local governments organizations and individuals were forced to choose between supporting the occupying forces of forming partisan units to resist their occupation. Devastated during the German invasion, these states then became the site of some of the most vicious fighting during the Soviet counter-attack and push towards Berlin. Many would be caught up in the bitter fighting in the region and, in particular, in the huge battles for the Courland Bridgehead during Operation Bagration, when hundreds of thousands of soldiers would fight and die in the last year of the war. By the end of the war, death and deportation had cost the Baltic States over 20 per cent of their total population and Soviet occupation was to see the iron curtain descend on the region for four decades. Using numerous first-hand accounts and detailed archival research, Prit Buttar weaves a magisterial account of the bitter fighting on the Eastern Front and the three small states whose fates were determined by the fortunes and misfortunes of war. Prit Buttar studied medicine at Oxford and London before joining the British Army as a doctor. After leaving the army, he has worked as a GP, first near Bristol and now in Abingdon, Oxfordshire. He is extensively involved in medical politics, both at local and national level, and served on the GP’s Committee of the British Medical Association. He contributes regularly to the medical press and appears on local and national TV and radio. In 2010 Osprey published his first work of military history, the critically acclaimed Battleground Prussia.

The devils’ alliance – Hitler’s pact with Stalin 1

Prijs: 12,00 EUR
ISBN 9781847922052 – p 378 – hardcover – Engels - geschiedenis For nearly two years the two most infamous dictators in history were in alliance. The Nazi-Soviet Pact stunned the world when it was announced, the Second World War was launched under its auspices with the invasion and division of Poland, and its eventual collapse led to the war’s defining and deciding clash. It is a chapter too often skimmed over by popular histories of the Second World War, and in The Devils’ alliance Roger Moorhouse tells the full story of the pact between Hitler and Stalin for the first time, from the motivation for its inception to its dramatic and abrupt end in 1941 as Germany declared war against its former ally. Using first-hand and eyewitness testimony, this is not just an account of the turbulent, febrile politics underlying the unlikely collaboration of these two totalitarian regimes, but of the human costs of the pact, as millions of eastern Europeans fell victim to the ambitions of Hitler and Stalin. Roger Moorhouse is a historian and author specializing in modern German history. He is the co-author, with Norman Davies, of Microcosm: Portrait of a Central European City, and the author of Killing Hitler: The Third Reich and the Plots against the Führer and Berlin at War: Life and Death in Hitler’s Capital 1939 – 45.

Barbarossa unleashed – The German Blitzkrieg throu

Prijs: 50,00 EUR
ISBN 9780764343766 – p 712 – hardcover – Engels - geschiedenis This book examines in unprecedented detail the advance of German Army Group Center through central Russia, toward Moscow, in the summer of 1941, followed by brief accounts of the Battle of Moscow and subsequent winter battles into early 1942. Based on hundreds of veterans’ accounts, archival documents, and exhaustive study of the pertinent primary and secondary literature, the book offers new insights into Operation Barbarossa, Adolf Hitler’s attack on Soviet Russia in June 1941. While the book meticulously explores the experiences of the German Landser in Russia, in the cauldron battles along the Minsk-Smolensk-Moscow axis, it places their experiences squarely within the strategic and operational context of the Barbarossa campaign. Controversial subjects, such as the culpability of the German eastern armies in war crimes against the Russia people, are also examined in detail. Simply put, this book is the most detailed account to date of virtually all aspects of the German soldiers’ experiences in Russia in 1941. Dr. Craig Luther is a former Fulbright Scholar (Bonn, West Germany, 1979 – 80) and recently retired Air Force historian. The preparation of this book took more than a decade of almost daily work, as well as five trips to Germany and one to Rzhev, Russia, to conduct archival research and meet with German veterans of the campaign in central Russia in 1941/42.

Marshal of victory – The autobiography of General

Prijs: 100,00 EUR
ISBN 1781592918 – p 524 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie At Moscow, Leningrad, Stalingrad, Kursk and Berlin and in virtually all the principal battles on the Eastern Front during the Second World War, Geory Zhukov played a major role. He was Stalin’s pre-eminent general throughout the conflict, and in his autobiography he chronicled his brilliant career as he saw it – and wanted it to be seen. His memoirs are fascinating reading because they portray in first-hand detail, through the entire course of the war, the thinking and decision-making at the highest level of the Soviet command. They are one of the indispensable sources for studying the struggle in the east, and they give the reader an intriguing insight into Zhukov the man as well as Zhukov the commander. This new edition of the memoirs, which were first published in heavily censored form in Russian in 1969, features a new introduction by Professor Geoffrey Roberts who summarizes important additional material that was omitted from previous editions. He also provides, in an appendix, a translation of Zhukov’s account of the 1953-7 period as well as an interview with Zhukov that has previously not been available in English. Zhukov’s autobiography is an essential text for readers who are keen to deepen their understanding of how Stalin and his generals conducted the war on the Eastern Front. Marshal on the Soviet Union Georgy Zhukov (1896 – 1974) was the leading Red Army commander of the Second World War. He fought in the First World War and the Russian Civil War and against the Japanese in Mongolia in the later 1930s. throughout the Second World War he was a key figure in Stalin’s high command, making a major contribution to the defence of the Soviet Union after the German invasion, then playing a prominent role in the offensives that pushed the German forces back and brought about their defeat. After the war he fell out with both Stalin and Khrushchev but served as the Soviet defence minister and, in retirement, wrote these remarkable memoirs. Editor Professor Geoffrey Roberts is an internationally recognized expert on Stalin, Soviet foreign policy and the history of the Cold War.

Barbarossa 1941 – Reframing Hitler’s invasion of S

Prijs: 40,00 EUR
ISBN 9780700621453 – p 624 – hardcover – sealed - Engels - geschiedenis Operation Barbarossa, Hitler's plan for invading the Soviet Union, has by now become a familiar tale of overreach, with the Germans blinded to their coming defeat by their initial victory, and the Soviet Union pushing back from the brink of destruction with courageous exploits both reckless and relentless. And while much of this version of the story is true, Frank Ellis tells us in Barbarossa 1941, it also obscures several important historical truths that alter our understanding of the campaign. In this new and intensive investigation of Operation Barbarossa, Ellis draws on a wealth of documents declassified over the past twenty years to challenge the conventional treatment of a critical chapter in the history of World War II. Ellis's close reading of an exceptionally wide range of German and Russian sources leads to a reevaluation of Soviet intelligence assessments of Hitler's intentions; Stalin's complicity in his nation's slippage into existential slaughter; and the influence of the Stalinist regime's reputation for brutality-and a fear of Stalin's expansionist inclinations-on the launching and execution of Operation Barbarossa. Ellis revisits two major controversies relating to Barbarossa-the Soviet pre-emptive strike thesis put forward in Viktor Suvorov's book Icebreaker; and the view of the infamous Commissar Order, dictating the execution of a large group of Soviet POWs, as a unique piece of Nazi malevolence. Ellis also analyzes the treatment of Barbarossa in the work of three Soviet-Russian writers-Vasilii Grossman, Alexander Bek, and Konstantin Simonov-and in the first-ever translation of the diary kept by a German soldier in 20th Panzer Division, brings the campaign back to the daily realities of dangers and frustrations encountered by German troops.

On a knife’s edge – The Ukraine, November 1942 – M

Prijs: 30,00 EUR
ISBN 9781472828347 – p 460 – hardcover – Engels - geschiedenis Late 1942 saw the strategic situation on the Eastern Front change completely. Having failed to take Moscow, the German Army had spent 1942 advancing to the south-east, pushing slowly into the Caucasus and capturing most of Stalingrad after bitter fighting. Soviet forces soon launched a counteroffensive, and Friedrich von Paulus’ Sixth Army – ordered by Hitler to stand firm – was encircled within the city. The whole front teetered on the brink of collapse. Paulus’ repeated requests for a strategic withdrawal were denied, and the Luftwaffe’s inability to supply the army from the air, as well as the failure of repeated Axis relief efforts in the face of determined Soviet advances, saw the Sixth Army surrender in January 1943. A further series of Soviet offensives threatened to destroy the German positions in the Ukraine, before Erich von Manstein, one of Hitler’s greatest generals, launched his ambitious counteroffensive, the Nazis’ last bid to capture Kharkov and turn the tide of the war. On a knife’s edge offers a masterful and even-handed analysis of Soviet and German operations and strategy during the Stalingrad and Kharkov operations, examining the leadership on both sides and featuring poignant and harrowing first-hand accounts from those fighting on the front line. Prit Buttar studies medicine at Oxford and London before joining the British Army as a doctor. After leaving the army, he worked as a GP, first near Bristol and then in Abingdon, Oxfordshire and has now retired. He as extensively involved in medical politics, both at local and national level, and served on the GPs’ Committee of the British Medical Association. He appeared from time to time on local and national TV and radio, speaking on a variety of medical issues, and contributed regularly to the medical press.

Colossus reborn – The Red Army at war, 1941 – 1943

Prijs: 50,00 EUR
ISBN In Stumbling Colossus, David Glantz explored why the Red Army was unprepared for the German blitzkrieg that nearly destroyed it and left more than four million of its soldiers dead by the end of 1941. In Colossus Reborn he recounts the miraculous resurrection of the Red Army, which, with a dazzling display of military strategy and operational prowess, stopped the Wehrmacht in its tracks and turned the tide of war. A major achievement in the recovery and preservation of an entire nations military experience, Colossus Reborn is marked by Glantzs unrivalled access to and use of Soviet archival sources. This allows him to illuminate not only Russian victories in the Battles of Moscow, Stalingrad, and Kursk, but also to rescue a host of major forgotten battles, many of which had been suppressed to preserve reputations and national pride. As he reveals in unprecedented detail, disastrous defeats vied with resounding victories throughout the early years of the conflict, as the Red Army struggled to find itself in the Great Patriotic War. Beyond the battles themselves, Glantz also presents an in-depth portrait of the Red Army as an evolving military institution. Assessing more clearly than ever before the army's size, strength, and force structure, he provides keen insights into its doctrine, strategy, tactics, weaponry, training, officer corps, and political leadership. In the process, he puts a human face on the Red Armys commanders and soldiers, including women and those who served in units-security (NKVD), engineer, railroad, auto-transport, construction, and penal forces-that have till now remained poorly understood. The worlds top authority on the Soviet military, Glantz has produced a remarkable study that adds immeasurably to our understanding of the one part of World War II that's still struggling to emerge from the shadows of history.– p 816 – hardcover – sealed – Engels - geschiedenis

The Viaz’ma Catastrophe, 1941 – The Red Army’s dis

Prijs: 50,00 EUR
ISBN 9781908916501 – p 542 – hardcover – Engels - geschiedenis This book describes one of the most terrible tragedies of the Second World War and the events preceding it. The horrible miscalculations made by the Stavka of the Soviet Supreme High Command and the Front commands led in October 1941 to the deaths and imprisonment of hundreds of thousands of their own people. Until recently, the magnitude of the defeats suffered by the Red Army at Viaz’ma and Briansk were simply kept hushed up. For the first time, in this book a full picture of the combat operations that led to this tragedy are laid out in detail, using previously unknown or little-used documents. The author was driven to write this book after his long years of fruitless searching to learn what happened to his father, Colonel N.I. Lopukohovsky, the commander of the 120th Howitzer Artillery Regiment, who disappeared together with his unit in the maelstrom of Operation Typhoon. He became determined to break the official silence surrounding the military disaster on the approaches to Moscow in the autumn of 1941. In the present edition, the author additionally introduces documents from German military archives, which will doubtlessly interest not only scholars, but also students of the Eastern Front of the Second World War. Lopukhovsky substantiates his position on the matter of the true extent of the losses of the Red Army in men and equipment, which greatly exceeded the official data. In the Epilogue, he briefly discusses the searches he has conducted with the aim of revealing the circumstances surrounding the deaths of Soviet soldiers, who to this point have been listed among the pissing-in-action – including his own father. The narrative is enhanced by numerous photographs, colour maps and tables. Lev Nikolaevich Lopukhovsky graduated from the prestigious Frunze Military Academy in 1962 and spent the next ten years serving in the Soviet Union’s Strategic Rocket forces, rising to the rank of colonel and a regiment commander, before transferring to a teaching position in the Frunze Military Academy in 1972 due to health reasons. Lopukhovsky is a professor with the Russian Federation’s Academy of Military Sciences (2008), and has been a member of Russia’s Union of Journalists since 2004. Since 1989 he has been engaged in the search for those defenders of the Fatherland who went missing-in-action in the Second World War, including his own father Colonel N.I. Lopukhovsky, who is now known to have been killed while breaking out of encirclement in October 1941. Motivated by his father’s disappearance, he had previously taken up the intense study of the Viaz’ma defensive operation and wrote the initial manuscript of the present book. In 1980 this manuscript was rejected by military censors, because it contradicted official views. Lopukhovsky is the author of several other books about the war, including Prokhorovka hez grifa sekretnosti. For his active search work, he was awarded the civilian Order of the Silver Star. Stuart Britton is a freelance translator and editor residing in Cedar Rapids, Iowa. He has been responsible for making a growing number of Russian titles available to readers of the English language, consisting primarily of memoirs by Red Army veterans and recent historical research concerning the Eastern Front of the Second World War and Soviet air operations in the Korean War.

Van Leningrad tot Berlijn – Nederlandse vrijwillig

Prijs: 7,00 EUR
ISBN 9075323026 – p 316 – paperback (zitten delen los) - geschiedenis Van Leningrad tot Berlijn vertelt de schokkende geschiedenis van de Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS aan het oostfront. Aan de hand van de nieuwste documenten uit Moskou en Praag wordt voor het eerst de militaire geschiedenis van de grootste Nederlandse vrijwilligerseenheid, het legioen, de brigade en alter de divisie ‘Nederland’ geschetst. De gevechten aan de rie-vier de Wolchow tot Narva, van Joegoslavië tot de eindstrijd bij Berlijn komen in dit boek uitgebreid aan bod. Hiermee is een van de zwartste bladzijden in de contemporaine Nederlandse geschiedenis blootgelegd. Van de hand van de auteur verschenen reeds eerdere boeken. Perry Pierik (1965) is historicus en columnist voor het Historisch Nieuwsblad.

Tank warfare on the Eastern front 1943 – 1945 – Re

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 1783462787 – p 274 – hardcover – Engels - geschiedenis By 1943, after the catastrophic German defeat at Stalingrad, the Wehrmacht’s panzer armies gradually lost the initiative on the Eastern Front. The tide of the war had turned. Their combined arms technique, which had swept Soviet forces before it during 1941 and 1942, had lost its edge. Thereafter the war on the Eastern Front was dominated by tank-led offensives and, as Robert Forczyk shows, the Red Army’s mechanized forces gained the upper hand, delivering a sequence of powerful blows that shattered one German defensive line after another. His incisive study offers fresh insight into how the two most powerful mechanized armies of the Second World War developed their tank tactic and weaponry during this period of growing Soviet dominance. He uses German, Russian and English sources to provide the first comprehensive overview and analysis of armored warfare from the German and Soviet perspectives. This is the second volume of his major study of the greatest tank war in history, and it is compelling reading. Robert forczyk is a leading expert on the history of armored warfare, and he has made a particular study of the Second World War on the Eastern Front. He has written many books.

Tank warfare on the Eastern front 1941 – 1942 – Sc

Prijs: 35,00 EUR
ISBN 1781590087 – p 282 – hardcover – Engels - geschiedenis How did the tank forces of the Red Army overcome the much-vaunted panzers of the Wehrmacht which spearheaded the blitzkrieg launched by the Germans against the Soviet Union in June 1941? And how did the two most powerful mechanized armies of the time develop their tactics and weaponry during the ruthless struggle that took place across the Eastern Front? Robert Forczyk’s incisive study gives a fascinating new insight into armored combat during the Second World War. He uses German, Russian and English sources to provide the first comprehensive overview and analysis of armored warfare from the German and Soviet perspectives. His analysis of the greatest tank war in history is compelling reading. Robert Forczyk is a leading expert on the history of armored warfare, and he has made a particular study of the Second World War on the Eastern Front. He wrote many books.

Budapest – The Stalingrad of the Waffen-SS ~ Richa

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9781468160055 – p 178 – paperback - Engels - geschiedenis Merriam Press Siegrunen Monograph Series. The battle for Budapest was the culmination of three and a half years of bitter, unequal struggle against Soviet Bolshevism and its capitalist allies. The Waffen-SS troops involved constituted the backbone of the defensive effort and took the severest losses. For IX SS Corps and the "Florian Geyer" and "Maria Theresia" Cavalry Divisions, Budapest was another Stalingrad. "Maria Theresia" in particular had the unfortunate distinction of being the only large formation of the Waffen-SS to be almost totally obliterated. This work details the vicious struggle from beginning to end, a struggle in which 40,000 defenders tied up almost half a million Soviet combat and support troops, buying the Germans much needed time. 101 photos, 6 illustrations, 4 maps.

Byzantium triumphant – The military history of the

Prijs: 17,00 EUR
ISBN 147384570x – p 207 – hardcover – Engels - geschiedenis Byzantium Triumphant describes in detail the wars of the Byzantine emperors Nicephorus II Phocas, his nephew and assassin John I Tzimiskes, and Bail II. The operations, battles and drama of their various bitter struggles unfold, depicting the new energy and improved methods of warfare developed in the late tenth century. These emperors were at war on all fronts, fighting for survival and dominance against enemies including the Arab caliphates, Bulgars (Basil II was dubbed by later authors ‘the Bulgar Slayer’) and the Holy Roman Empire, not to mention dealing with civil wars and rebellions. Julian Romane’s careful research, drawing particularly on the evidence of Byzantine military manuals, allows him to produce a gripping narrative underpinned by a detailed understanding of the Byzantine tactics, organization, training and doctrine. While essentially a military history, there is, inevitably with the Byzantine emperors, a healthy dose of court intrigue, assassination and political skulduggery too. Julian Patrick Romane has a BA from Beloit College Wisconsin and an MA from the University of Colorado. He has been fascinated with Byzantine history, particularly their military history, for half a century. He has published articles in several journals and is the editor and/or translator of several books on historical and political subjects. He lives in Illinois, USA.

Gulag – A history ~ Anne Applebaum

Prijs: 25,00 EUR
ISBN 0767900561 – p 677 – hardcover – Engels - geschiedenis The Gulag – the vast array of Soviet concentration camps – was a system of repression and punishment whose rationalized evil and institutionalized inhumanity were rivaled only by the Holocaust. The Gulag entered the world’s historical consciousness in 1972 with the publication of Alexander Solzhenitsyn’s epic oral history of the Soviet camps, The Gulag Archipelago. Since the collapse of the Soviet Union, dozens of memoirs and new studies covering aspects of that system have been published in Russia and the West. Using these new resources as well as her own original historical research, Anne Applebaum has now undertaken, for the first time, a fully documented history of the Soviet camp system, from its origins in the Russian Revolution to its collapse in the era of glasnost. It is an epic feat of investigation and moral reckoning that places the gulag where it belongs: at the center of our understanding of the troubled history of the twentieth century. Anne Applebaum first lays out the chronological history of the camps and the logic behind their creation, enlargement, and maintenance. The Gulag was first put in place in 1918 after the Russian Revolution. In 1929, Stalin personally decided to expand the camp system, both to use forced labor to accelerate Soviet industrialization and to exploit the natural resources of the country’s barely habitable far northern regions. By the end of the 1930s, labor camps could be found in all twelve of the Soviet Union’s time zones. The system continued to expand throughout the war years, reaching its height only in the early 1950s. From 1929 until the death of Stalin in 1953, some 18 million people passed through this massive system. Of these 18 million, it is estimated that 4,5 million never returned. But the Gulag was not just an economic institution. It also became, over time, a country within a country, almost a separate civilization, with its own laws, customs, literature, folklore, slang, and morality. Topic by topic, Anne Applebaum also examines how life was lived within this shadow country: how prisoners worked, how they ate, where they lived, how they died, how they survived. She examines their guards and their jailers, the horrors of transportation in empty cattle cars, the strange nature of Soviet arrests and trials, the impact of World War II, the relations between different national and religious groups, and the escapes, as well as the extraordinary rebellions that took place in the 1950s. She concludes by examining the disturbing question why the Gulag has remained relatively obscure in the historical memory of both the former Soviet Union and the West. Gulag: A history will immediately be recognized as a landmark work of historical scholarship and an indelible contribution to the complex, ongoing, necessary quest for truth. Anne Applebaum is a columnist and member of the editorial board of the Washington Post. A graduate of Yale and a Marshall Scholar, she has worked as the foreign and deputy editor of the Spectator (London), as the Warsaw correspondent for the Economist, and as a columnist for the on-line magazine Slate, as well as several British newspapers. Her work has also appeared in the New York Review of Books, Foreign Affairs, and the Wall Street Journal, among many other publications. She lives in Washington, D.C., with her husband, Radek Sikorski, and two children.

Iron Curtain – The crushing of Eastern Europe ~ An

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9780713998689 – p 614 – hardcover – Engels - geschiedenis At the end of the Second World War, the Soviet Union unexpectedly found itself in control of a huge swathe of territory in Eastern Europe. Stalin and his secret police set out to convert a dozen radically different countries to a completely new political and moral system: communism. In Iron curtain, Pulitzer Prize-winning historian Anne Applebaum describes how the communist regimes of Eastern Europe were created and what daily life was like once they were complete. Applebaum describes in devastating detail how political parties, the church, the media, young people’s organizations – the institutions of civil society on every level – were quickly eviscerated. She explains how the secret police services were organized, how the media came to be dominated by communists, and how all forms of opposition were undermined and destroyed. Ranging widely across new archival material and many sources unknown in English, she follows the communists’ tactics as they bullied, threatened and murdered their way to power. She also chronicles individual lives to show the choices people had to make – to fight, to flee, or to collaborate. Within a remarkably short period after the end of the war, Eastern Europe had been ruthlessly Stalinized. Today the Soviet Bloc is a lost civilization of cruelty, paranoia, bizarre morality and strange aesthetics. Iron curtain is a brilliant history of how this brutal world began, an exceptional work of moral reckoning, and a haunting reminder of how fragile free societies can be. Anne Applebaum is a historian and journalist, a regular columnist for the Washington Post and Slate, and the author of several books. She is the Director of Political Studies at the Legatum Institute in London, and she divides her time between Britain and Poland, where her husband, Radek Sikorski, serves as Foreign Minister.

In the garden of beasts ~ Erik Larson

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9780307408846 – p 448 – hardcover – Engels - geschiedenis Erik Larson has been widely acclaimed as a master of narrative nonfiction, and in his new book, the bestselling author of The devil in the white city turns his hand to a remarkable story set during Hitler’s rise to power. The time is 1933, the place, Berlin, when William E. Dodd becomes America’s first ambassador to Hitler’s Germany in a year that proved to be a turning point in history. A mild-mannered professor from Chicago, Dodd brings along his wife, son, and flamboyant daughter, Martha. At first Martha is entranced by the parties and pomp, and the handsome young men of the Third Reich with their infectious enthusiasm for restoring Germany to a position of world prominence. Enamored of the ‘New Germany’, she has one affair after another, including with the surprisingly honorable first chief of the Gestapo, Rudolf Diels. But as evidence of Jewish persecution mounts, confirmed by chilling first-person testimony, her father telegraphs his concerns to a largely indifferent State Department back home. Dodd watches with alarm as Jews are attacked, the press is censored, and drafts of frightening new laws begin to circulate. As that first year unfolds and the shadows deepen, the Dodds experience days full of excitement, intrigue, romance – and ultimately horror, when a climactic spasm of violence and murder unmasks Hitler’s true character and ruthless ambition. Suffused with the tense atmosphere of the period, and with unforgettable portraits of the bizarre Göring and the expectedly charming – yet wholly sinister – Goebbels, in the garden of beasts lends a stunning eyewitness perspective on events as they unfold in real time, revealing an era of surprising nuance and complexity. The result is a dazzling, addictively readable work that speaks volumes about why the world did not recognize the grave threat posed by Hitler until Berlin, and Europe, were awash in blood and terror. Erik Larson is the author of the national bestsellers Thunderstruck, The devil in the white city and Isaac’s storm.

What Stalin knew – The enigma of Barbarossa ~ Davi

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 0300107803 – hardcover – Engels – sealed - geschiedenis

The siege of Brest 1941 – A legend of Red Army res

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 1781590851 – p 219 – hardcover – Engels - geschiedenis On 22 June 1941, soon after 3am, the first German shells smashed into the Soviet frontier fortress of Brest – Hitler’s Operation Barbarossa had begun. Across a massive front stretching from the Baltic to the Black Sea, the Wehrmacht advanced, taking the Red Army by surprise, brushing aside the first stunned resistance, breaking through and taking thousands of prisoners, but the isolated stronghold of Brest held out. The defenders, trapped and without hope of relief, put up a tenacious resistance against an entire German division as the Soviet front collapsed behind them. The heroic defence of Brest has become one of the legends of the Second World War on the Eastern Front, an example of selfless Soviet heroism in the face of Nazi aggression. Rostislav Aliev, in this gripping narrative, describes the fighting in vivid detail, hour by hour. In the process he strips away the myths and exaggerations that have grown up around this famous story. Using eyewitness testimony and fresh research, he reconstructs each stage of the siege – the shock and violence of the initial artillery barrage, the disorder among the defenders as they struggled to organize resistance, their doomed counter-attacks, the continuous, merciless pounding of the fabric of the fortress by German guns and bombs, the grim fate of the Soviet survivors, and the extraordinary aftermath – the suicidal resistance of small groups of Red Army soldiers operation underground in the passages and dungeons of the shattered fortress. Rostislav Aliev was born in Moscow and studied at Novosibirsk State university where his special subject was the Second World War. He later became a journalist and he embarked on a programme of extensive research into the history of the defence of the Brest Fortress in 1941. He concentrated in particular on the German side of the story and carried on a voluminous correspondence with relatives of the German soldiers who took part in the assault. His original research work resulted in a new history of the siege which is more complete, and more balanced, than that found in previous accounters. His book was published in Russia in 2008.

Soviet Blitzkrieg – The battle for White Russia, 1

Prijs: 15,00 EUR
ISBN 9780811734820 – p 248 – paperback – Engels - geschiedenis On June 22, 1944, the third anniversary of the German invasion of the Soviet Union, the Red Army launched Operation Bagration, its massive attempt to clear German forces from Belarus. In one of the largest campaigns of all time – involving two million Soviets and nearly a million Germans – the Soviets recaptured hundreds of miles of territory and annihilated an entire German army group in two months of vicious fighting. Bagration crippled the Germans in the East and helped turn the tide of the war. Walter S. Dunn, jr. is also the author of Stalin’s keys to victory, Kursk, and Hitler’s nemesis.

Sevastopol’s wars – Crimea from Potemkin to Putin

Prijs: 20,00 EUR
ISBN 9781472807946 – p 752 – hardcover – Engels - geschiedenis The Crimean peninsula and the city of Sevastopol share a violent past; many monuments to their tumultuous history still cast long shadows. Those who have ruled Crimea have dominated the Black Sea region; the peninsula’s central position gives it a persistent strategic importance. Unsurprisingly, suzerainty over Crimea has often been disputed. Lying at a crossroads of culture and commerce, Crimea has proved both a cradle of civilization and a crucible of conflict. As the main base of the Russian Black Sea Fleet since Russia’s annexation of Crimea in 1783, Sevastopol was bombarded six times during the Crimean War (1854 – 55), experienced the violent revolutions of 1905 and 1917 and suffered the horrors of the Russian Civil War and the Red Terror (1918 – 21). During the Second World War, besieging Axis forces largely destroyed the city in 1941 – 42 before the Red Army triumphantly liberated Sevastopol on 9 May 1944. A year later, is was named one of the first ‘Hero Cities’ of the victorious Soviet Union. Rebuilt afresh, Sevastopol remained a vital base for the Soviet Black Sea Fleet throughout the Cold War, becoming a ‘closed’ military city and naval port. The transfer of Crimea from Russia to Ukraine in 1954 changed little. Following the collapse of the Soviet Union in 1991, however, both countries disputed Sevastopol. With the Russian re-annexation of the peninsula in March 2014, the world was suddenly reminded of Crimea’s, and especially Sevastopol’s, centuries-long association and enduring military value to Moscow. In the light of these recent events it is all the more important to tell its proud and fascinating story and, not least, to capture its spirit and soul – much ignored in the West. Major General Mungo Melvin CB OBE is a retired senior British Army officer. Commissioned into the Royal Engineers in 1975, he saw operational service in Northern Ireland, the Middle East and the Balkans. During the latter part of his 37-year career he specialized within the General Staff in strategic analysis, professional military education and doctrine, becoming one of the Army’s leading thinkers and writers. Mungo Melvin is president of the British Commission for Military History and chairman of the Royal Engineers Historical Society. He is a senior associate fellow of the Royal United Services Institute and a senior visiting research fellow of the Department of War Studies of King’s College London. He lectures widely on strategy and military history in both the public and corporate sectors.

Stalin vol. I ~ Stephen Kotkin

Prijs: 45,00 EUR
ISBN 9781594203794 – p 949 – hardcover – Engels - biografie/autobiografie It has the quality of myth: a poor cobbler’s son, a seminarian from an oppressed outer province of the Russian empire, reinvents himself as a top leader in a band of revolutionary zalots. When the band seizes control of the country in the aftermath of total world war, the former seminarian ruthlessly dominates the new regime until he stands as absolute ruler of a vast and terrible state apparatus, with dominion over Eurasia. While still building his power base within the Bolshevik dictatorship, he embarks upon the greatest gamble of his political life and the largest program of social reengineering ever attempted: the collectivization of all agriculture and industry across one sixth of the earth. Millions will die, and many more millions will suffer, but the man will push through to the end against all resistance and doubts. Where did such power come from? In Stalin, Stephen Kotkin offers a biography that, at long last, is equal to this shrewd, sociopathic, charismatic dictator in all his dimensions. The character of Stalin emerges as both astute and blinkered, cynical and true believing, people oriented and vicious, canny enough to see through people but prone to nonsensical beliefs. We see a man inclined to despotism who could be utterly charming, a pragmatic ideologue, a leader who obsessed over slights yet was a precocious geostrategic thinker – unique among Bolsheviks – and yet who made egregious strategic blunders. Through it all, we see Stalin’s unflinching persistence, his sheer force of will – perhaps the ultimate key to understanding his indelible mark on history. Stalin gives an intimate view of the Bolshevik regime’s inner geography of power, bringing to the fore fresh materials from Soviet military intelligence and the secret police. Kotkin rejects the inherited wisdom about Stalin’s psychological makeup, showing us instead how Stalin’s near paranoia was fundamentally political, and closely tracks the Bolshevik revolution’s structural paranoia, the predicament of a Communist regime in an overwhelmingly capitalist world, surrounded and penetrated by enemies. At the same time, Kotkin demonstrates the impossibility of understanding Stalin’s momentous decisions outside of the context of the tragic history of imperial Russia. The product of a decade of intrepid research, Stalin is a landmark achievement, a work that recasts the way we think about the Soviet Union, revolution, dictatorship, the twentieth century, and indeed the art of history itself. Stephen Kotkin is the john P. Birkelund Professor in History and International Affairs at Princeton University, where he has taught since 1989. He is also a Research Fellow at the Hoover Institution at Stanford university. He directs Princeton’s Russian, East European, and Eurasian Studies program. He has been a frequent contributor to The New York Times, among other publications, and is the author of several books.

The Plantagenets – The kings who made England ~ Da

Prijs: 18,00 EUR
ISBN 9780007213924 – p 632 – hardcover – Engels - geschiedenis This is the story of England’s greatest royal dynasty. The Plantagenets ruled England through eight generations between 1154 and 1399, and produced some of the most famous – and infamous – kings this country has ever seen. These kings’ reigns saw England develop from the bloodied, fractured realm ruled by the Normans, to the governed, highly sophisticated kingdom that was eventually inherited by the Tudors. Plantagenet rule stretched at its peak from the Scottish lowlands to the Pyrenees, and from Ireland to the foothills of het Holy Roman Empire. As they fought to keep control of their kingdom, the Plantagenets also founded some of the most important aspects of English law, government, architecture, art and folklore – many of which survive to this day. In this gripping, vivid new book, Dan Jones brings the Plantagenets and their world back to life. This is both an epic narrative history of the ‘high’ Middle Ages, and a spellbinding portrait of a family blessed and cursed in equal measure. Combining the latest academic research with an immediate, highly accessible style, The Plantagenets sweeps from Henry II and Eleanor of Quitaine’s creation of a European empire, to Richard the Lionheart’s adventures on the Third Crusade and King John’s humbling under Magna Carta. It explores the beginning of Parliament under Henry III and charts the fierce rule of Edward Longshanks, who conquered Wales and subdued Scotland but could never come to terms with his own son, the ill-fated Edward II. The book reaches an exciting climax in the age of chivalry, as Jones Charts Edward III’s dramatic victories in the Hundred Years War, great events such as the Bl